Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Víme, jak získat peníze? CPVŠK 2005 Praha, 9. - 10. listopadu 2005 Kongresové centrum ČZU Praha Nataša Jursová, Studijní a informační středisko Veterinární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Víme, jak získat peníze? CPVŠK 2005 Praha, 9. - 10. listopadu 2005 Kongresové centrum ČZU Praha Nataša Jursová, Studijní a informační středisko Veterinární."— Transkript prezentace:

1 Víme, jak získat peníze? CPVŠK 2005 Praha, 9. - 10. listopadu 2005 Kongresové centrum ČZU Praha Nataša Jursová, Studijní a informační středisko Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

2 Dotace MŠMT Na základní dotaci má veřejná vysoká škola podle VŠ zákona právní nárok. Základní dotace se odvozuje od rozsahu a obsahu vzdělávací činnosti veřejné VŠ. Finance pro knihovnu se odvozují od postavení, které knihovna na VŠ má. (Dlouhodobý záměr. Evaluační hodnocení).

3 Dotace -stipendia (podpora doktorských studijních programů), -dotace na ubytování studentů, -mezinárodní spolupráce (CEEPUS, SOKRATES…), -mimořádné aktivity (žádá rektor na podporu rozpočtem nezajištěných aktivit např. v důsledku nových právních předpisů).

4 Specifický výzkum Podpora VaV z veřejných prostředků (zák. 130/2002 Sb.) -úspěšnost ve veřejné soutěži ve VaV, -počty studentů v akreditovaných studijních programech, -kvalifikační struktura akademických pracovníků.

5 Výzkumné záměry Podpora VaV z veřejných prostředků (zák. 130/2002 Sb.) „Předmět VZ je z oblasti hlavní výzkumné činnosti uchazeče“ infrastruktura - podpora knihovnicko-informačních služeb knihy, časopisy, informační databáze, aplikační software mající vztah k VaV, licence, poplatky, osobní náklady.

6 Fond rozvoje vysokých škol Tematický okruh A - Inovace a rozvoj ……pracovišť včetně knihoven a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání, (4 specifikace) Tematický okruh E – Vysokoškolské knihovny (3 specifikace)

7 Informační infrastruktura výzkumu (program 1N) Programy na podporu VaV přístup k elektronickým informačním zdrojům, návaznost na program LI, pětileté období 2004 – 2008. Vznik konsorcií, cenová výhodnost, sdílení zdrojů => spolupráce

8 Rozvojové programy Cíl: motivovat VŠ ke zpracování integrovaných projektů podle priorit obsažených v dlouhodobém záměru. Priority v jednotlivých programech = náměty, na které by měly integrované projekty reagovat. významné příležitosti knihovnami nedoceněné, lze získat větší prostředky než ve FRVŠ.

9 Program na rozvoj moderních technologií Nákup knihovního systému Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů Univerzity třetího věku a spolupráce s knihovnami

10 Předpoklad úspěchu: spolupráce mezi vnitřními pracovišti, dobrá komunikace horizontální i vertikální.

11 Rozvojové projekty CESNET Konkurzní řád Rady Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. na adrese http://www.cesnet.cz/fond-rozvoje/ http://www.cesnet.cz/fond-rozvoje/ Tematické okruhy zajímavé pro knihovny: Podpora integrace IS do portálů členů sdružení. Výzkum možností bezpečného zpřístupnění IZ univerzity.

12 Modelové řešení autentizace uživatelů a klasifikace přístupových práv. Vybudování roamingového přístupu k WiFi sítím členů sdružení CESNET. Návrh, vývoj a provoz informačních portálů.

13 Vzdělávání zaměstnanců členů sdružení v oblastech předmětu činnosti sdružení. Pracovní a studijní pobyty zaměstnanců členů sdružení na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti sdružení.

14 Grantové programy Ministerstva kultury VISK veřejné informační služby knihoven http://visk.nkp.cz VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků VISK 3 ICEKNI – Informační centra veřejných knihoven VISK 4 Digitální knihovna VISK 5 RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů

15 VISK 6 Národní program zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI VISK 7 Národní program mikrofilmování a digit. zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS VISK 8A Informační zdroje VISK 8B Jednotná informační brána VISK 9 Souborný katalog

16 Knihovna 21. století Podpora práce s národnostními menšinami, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí.

17 Strukturální fondy EU www.strukturalní-fondy.cz esfcr.cz www.sprig.cz/ivig2005 www stránky jednotlivých ministerstev, která jsou řídící orgány pro rozdělování strukturální pomoci v ČR

18

19 Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, vývoje a výzkumu Cílová skupina vysoké školy Zprostředkující subjekt je MŠMT

20 Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Kvalita a vyšší dostupnost dalšího profesního vzdělávání Výzvy pro jednotlivé kraje mají různé termíny esfcr.cz Cesta k dokumentu ESFCR.CZ:OPRLZ:oblast podpory

21 Opatření 4.2 Specifické vzdělávání esfr.cz Cesta k dokumentu ESFR.CZ:OPRLZ:oblast podpory

22

23 Desatero rad úspěšného projektu Mít jasnou představu o cíli Kdo může žádat Dodržet podmínky výzvy Formální náležitosti, termíny Konzultovat

24 Fundraising Obor zahrnující různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky. Získávání lidí pro věc organizace. granty, sponzorství, dary.

25 Sponzorství Výčet aktivit ke sponzorování je téměř neomezený a vlastní fantazii se meze nekladou.

26 Žádoucí vlastnosti, dovednosti, znalosti Být zapálený pro věc Být přesvědčivý Umět požádat Věřit si a umět přijmout odmítnutí Říkat pravdu Schopnost navazovat kontakty Sociální dovednosti Mít zformulovaný fundraisingový argument

27 Získávání dárců Oslovení dopisem Osobním kontaktem Oslovení po telefonu Na prezentacích, seminářích, konferencích (Darovací smlouva mezi dárcem a obdarovaným § 628 a násl. Občanského zákoníku).

28 Umění diplomatického jednání Shromažďovat informace a udržovat kontakty. Vytrvalost bývá účinnější než blesková akce. Překonat myšlenkové bariéry a zkusit alternativní scénáře. I v největších protikladech se snažit najít něco společného.

29 Peníze jsou, jen je najít!

30 Děkuji za pozornost ! Kontakt Mgr. Nataša Jursová, Studijní a informační středisko, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno tel.: 541 562 080, mobil 723 660 87 e-mail: jursovan@vfu.cz


Stáhnout ppt "Víme, jak získat peníze? CPVŠK 2005 Praha, 9. - 10. listopadu 2005 Kongresové centrum ČZU Praha Nataša Jursová, Studijní a informační středisko Veterinární."

Podobné prezentace


Reklamy Google