Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika: aktéři, cíle, nástroje, strategie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika: aktéři, cíle, nástroje, strategie."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika: aktéři, cíle, nástroje, strategie

2 Regionální politika Regionální politika – ovlivňování (usměrňování) ekonomických a sociálních procesů v dílčích prostorových jednotkách státu prostřednictvím veřejné správy Dílčími prostorovými jednotkami rozumíme velká území nebo regiony, která jsou určitým způsobem vymezeny (např. problémové regiony)

3 Aktéři regionální politiky V posledních letech se výrazně zvýšil počet aktérů regionální politiky – dnes tvoří komplex různých institucí EU převzala řadu úkolů regionální politiky (má vlastní politické programy, cíle, opatření, a také koordinuje a slaďuje regionální politiky členských zemí) Mnohé regiony a města realizují vlastní aktivní politiku a snaží se získávat zahraniční investory či mobilizovat vlastní endogenní potenciál Pominulo dosud striktní odlišování mezi státním/ veřejným a soukromým sektorem; úlohu státu mnohdy přebírají polostátní nebo soukromí aktéři jako např. rozvojové fondy, regionální rozvojové agentury, technologická centra apod. Velký počet aktérů zvyšuje požadavky na koordinaci a vede k rostoucí konkurenci mezi jednotlivými aktéry

4 Důvody pro regionálně-politické intervence Ekonomické Sociální Ekologické

5 Ekonomické Aglomerační nevýhody Inflační tlaky tím, že poptávka po výrobních faktorech v některých regionech převyšuje nabídku Nedostatečná mobilita práce a kapitálu, existence nevyužitých zdrojů Privátní investoři, aby dosahovali přiměřených výnosů, potřebují veřejnou infrastrukturu (doprava, telekomunikace, vzdělání, věda, technologický transfer, veřejná správa) přičemž řada oborů infrastruktury má charakter veřejných statků a nejsou dostatečně nabízeny soukromým sektorem

6 Sociální Tržní mechanismus není schopen zajistit vyrovnaný regionální rozvoj se stejnými příjmovými šancemi a rovnocennými životními podmínkami ve všech regionech (důvod: rozdílná vybavenost zdroji, existence výnosů z rozsahu, aglomerační výhody, kumulativní proces regionálního rozvoje) Otázka sociální spravedlnosti – vyrovnávání regionálních rozdílů (disparit) Výběr podporovaných oblastí a regionálně-politických nástrojů není určován kritérii čisté ekonomické efektivnosti, ale kritérii účelovosti Jelikož tržní mechanismus často nezaručuje snižování regionálních rozdílů, je regionální politika většinou silně intervenční a málo tržně orientovaná Hl. cíl: zaručení kvality života ve všech částech země, resp., EU

7 Ekologické

8 Nástroje regionální politiky Informace a poradenství Finanční pobídky (stimuly) Infrastrukturální opatření Regulační opatření

9

10 Vývoj regionální politiky a jejích nástrojů

11 Strategie regionální politiky Mobilitně orientované strategie (exogenní strategie) Endogenní strategie Kromě nich dále např.: Rozvojové osy a póly Inovační strategie/ klastry, regionální inovační systémy atd. Regionální/ městský marketing

12


Stáhnout ppt "Regionální politika: aktéři, cíle, nástroje, strategie."

Podobné prezentace


Reklamy Google