Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Agenda 21 v České republice a zahraničí Ing. arch. Marie Petrová Praha, 28. února 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Agenda 21 v České republice a zahraničí Ing. arch. Marie Petrová Praha, 28. února 2012."— Transkript prezentace:

1

2

3 Místní Agenda 21 v České republice a zahraničí Ing. arch. Marie Petrová Praha, 28. února 2012

4

5 Místní Agenda 21 nástroj pro naplňování principů udržitelného rozvoje na místní/regionální úrovni metoda kvality veřejné správy (MV) zastřešující proces

6 Obecné zásady Dobrovolnost Politická podpora Vize, cíle Integrovaný přístup, synergie Kritéria, měřitelnost Participace veřejnosti Role modelových měst Spolupráce měst s experty Síťování

7 Historie 1992 – Rio de Janeiro – Agenda 21 MŽP převzalo za Československo a později za Českou republiku mezinárodní závazky 90. léta: - pilotní projekty - informační a metodická podpora ČEÚ - MA21 ve Státní politice ŽP a Akčním plánu EVVO

8 Nastavení MA21 v ČR Pracovní skupina MA21 RVUR Koordinace MŽP Kritéria MA21 (schválena RVUR 2006) Databáze MA21(MŽP, CENIA) Revolvingový fond MŽP (2008 – 11) Síťování – NSZM ČR – spolupráce s MŽP

9 Témata a mikrotýmy PS MA21 RVUR koordinace MŽP Udržitelná doprava - 2007 leták, rozhraní www.udrzitelna-doprava.cz Udržitelná energetika – 2008/9 leták, rozhraní www.udrzitelna-energetika.cz Udržitelná spotřeba a výroba – 2011 Pozn: jde o udržitelnost na místní úrovni

10 Koncepce podpory MA21 v ČR Koncepce podpory MA21 – dokument vznikl ve spolupráci s resorty a municipalitami Akční plán 2012 - 13 součástí dokumentu Koncepce schválena Usnesením vlády č.30 11. ledna 2012

11 Kritéria MA21 Zájemci Kategorie D + C – zaměřena zejména na procesy Kategorie B – od procesů k výstupům Kategorie A – fungující procesy, udržitelná města ve výstupech, expertní spolupráce

12 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie B (2011) Chrudim, Vsetín, Kopřivnice, Litoměřice, Hodonín, MČ Praha Libuš, mikroregion Drahanská vrchovina ● Kontroly na místě: provázanost, integrovaný přístup - systém MA21, řešení problémů, meziroční zlepšení - spokojenost místní veřejnosti - stav UR - témata - změny, trendy, slabiny Struktura témat UR Veřejná obhajoba

13 Hodnocení místní udržitelnosti Kategorie A ● expertní posuzování ● metodika hodnocení (2010) - vychází z Aalborských závazků ● pilotní testování metodiky (2011: Chrudim, Vsetín, Litoměřice, Kopřivnice) ● využití: od 2013

14 Hodnocené oblasti UR 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 2. Kvalitní životní prostředí 3. Udržitelná spotřeba a výroba 4. Doprava a mobilita 5. Zdraví obyvatel 6. Místní ekonomika a podnikání 7. Vzdělávání a výchova 8. Kultura a místní tradice 9. Sociální prostředí v obci 10. Globální odpovědnost Témata v návaznosti na Aalborské závazky / pro kontroly na místě „B“ ●

15 Mezinárodní kontext Řada systémů monitoringu a hodnocení udržitelnosti měst v Evropě: - IUME-Towards an Integrated Urban Monitoring in Europe - Aalborg Commitments - European Green City Award - Covenant of Mayors - Local Evaluation, Urban Ecosystem Europe - a další

16 ICLEI Local Governments for Sustainability Mezinárodní asociace místních samospráv Přes 1000 členů Aktivní hnutí, cílem výrazný vliv na globální udržitelnost Kampaně, programy a projekty Agentura na podporu udržitelného rozvoje Hlavní sídlo v Bonnu, 15 poboček po celém světě

17 Zapojení v aktivitách ICLEI ● Informed Cities projekt, expertní spolupráce – věda a výzkum - LA21 Forum Newcastle 04/2010, Neapol 10/2011 Příklady aktivní expertní spolupráce ve městech, pohledy z různých úrovní (UN, EU, národní, regionální, místní) – nutná provázanost - European LA21 Roundtable Newcastle 04/2010, Milán 01/2011, Neapol 10/2011, Londýn 02/2012 ● Konference udržitelných měst účast a prezentace Aalborg+10/2004, Sevilla/2007, Edmonton/2009 Dunkerque/2010…Rio de Janeiro 06/2012

18 Informed Cities co taky zaznělo… Město: složitý systém - sdílení inteligence … Propojování – „lineární“ myšlení je pouze pro jednoduchá řešení Government: od „organized“ (hierarchický, technokratický) k „self organized“ (horizontální spolupráce) „Local Governments – global actors“ „Myslíme to doopravdy? Nebo je to jen taková hra?...“

19 Děkuji za pozornost marie.petrova@mzp.cz Praha, 28. února 2011


Stáhnout ppt "Místní Agenda 21 v České republice a zahraničí Ing. arch. Marie Petrová Praha, 28. února 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google