Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.10.2007 PhDr.Václava Masáková1 Administrator Psychosociální programy s psychoterapeutickým prvkem pro děti a mládež.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.10.2007 PhDr.Václava Masáková1 Administrator Psychosociální programy s psychoterapeutickým prvkem pro děti a mládež."— Transkript prezentace:

1 2.10.2007 PhDr.Václava Masáková1 Administrator Psychosociální programy s psychoterapeutickým prvkem pro děti a mládež

2 2.10.2007. PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56,Praha 10 2 Úvod –Cílová skupina: děti ve věku 3-19 let – indikace: citová deprivace nepřijetí rodiči poruchy chování problematika osobnostního vývoje úzkostné stavy problémy v sebepojetí apod.

3 2.10.2007 PPP pro Prahu 1,2 a 4,Francouzská 56,Praha 10 3 Vlastní programy Cílová skupina: 6 – 16 let Dg.specifické i nespecifické poruchy chování Podmínka účasti: písemný souhlas rodičů Výběr do programu: soc. kurátoři, klienti poradny a dnes i rodiče sami Program pro děti s poruchami chování  Letní tábor  Nízkoprahový klub

4 2.10.2007 PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 4 Letní tábor Charakter práce – komunitní rámec Odlišnosti od běžných táborových aktivit – cíleně se pracuje se vztahy, hodně interaktivních aktivit Návaznost: celoroční „klub“ Od roku 1997 proběhlo 8 táborů. Průměrný počet účastníků – 30 na jeden pobyt

5 2.10.2007 PPP pro Prahu n1,2 a 4, Franocouzská 56, Praha 10 5 Nízkoprahový klub, program Kolotoč Frekvence: 1x týdně 3x víkendový pobyt Účastníci : frekventanti tábora + klienti poradny Forma práce: interaktivní hry s terapeutickým potenciálem Evaluace: sledování dětí ve školách – 80% zlepšení v chování,50% v prospěchu

6 2.10.2007 PPP pro Prahu n1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 6 Poznej sám sebe aneb jak nebýt sdám mezi lidmi Cílová skupina: 16 – 21 let/iVOŠ/ Cíl programu: sebepoznání, hledání cest k druhým, pro zájemce o další aktivity, event. pomáhající profese zprostředkování zážitku na sobě. Motivy založení programu: Původně - chybějící preventivní programy ve středních školách Cílová skupina 16 – 22 let

7 2.10.2007 PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 7 Forma práce Komunitní rámec 130 hodin, z toho 10 setkání v PPP 3 prodloužené víkendy

8 27.9.2016 PhDr.Václava Masáková 8 Skladba programu a jeho náplň Práce ve skupinách - individuálními témata účastníků Komunitní programy – tematické bloky /závislosti, vztahy v rodině, vztahy ve skupině,rozhodování, rasismus. sekty apod./

9 2.10.2007 PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francpouzská 56, Praha 10 9 Klíčová témata účastníků Zejména rodinné vztahy a rodinná patologie Osobní zkušenosti se závislostí, se separací od rodiny Hledání identity

10 27.9.2016 PhDr.Václava Masáková 10 Zkušenost účastníků programu s návykovými látkami Posun od nelegálních drog k alkoholu a nikotinu – koresponduje zcela se známou statistikou Nelegální drogy nejsou pro účastníky stěžejním životním tématem

11 2.10.2007 PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 11 Výsledky programu Program každý končí esejem na téma „Co mi program dal a vzal“ Cca 25% účastníků pokračuje v realizaci preventivních aktivit aktivně Cca 35% zkušenosti využije v profesi, popř. volbě pomáhající profese 40% program využívá pro sebe

12 27.9.2016PhDr.Václava Masáková12 Poznatky,které program přinesl Hlásí se do něho stále vyšší počet jedinců s rodinnou patologií Program“unese“ i stabilizované jedince s psychiatrickou dg. Stabilizuje jedince po léčbě Experimentátory s návykovou látkou zastaví na cestě k závislosti Vysoce rizikoví jedinci program neunesou – jsou odesílání na specializovaná pracoviště

13 Organizace, nabízející podobné programy 1. Státní – PPP, SVP, programy v zařízeních s režimovým systémem Výhoda: kvalifikovanost zařazení do systému školských zařízení – možnost spolupráce Nevýhoda: někdy nadstandard, uzavřenost systému 2.10.2007 13

14 Nestátní organizace Nabízejí řadu programů, vázne však obvykle návaznost na další organizace Výhoda: svobodnější volby specifičnosti programu Nutnost supervize Nevýhody:často dobrovolníci s neucelenou profesní přípravou Hodně entuziasmu, které přináší také hodně zklamání 27.9.2016PhDr.Václava Masáková14

15 Další spolupracující subjekty Zařízení zdravotnícká : Neurologie/ u dětí mladších/ Psychiatrie/ napříč věkovým spektrem/ Specializovaná pracoviště – nestátní organizace – psychoterapie, doprovázení rodičů, klientů 2.10.2007 PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 15

16 Děkuji za pozornost 2.10.2007 PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 16


Stáhnout ppt "2.10.2007 PhDr.Václava Masáková1 Administrator Psychosociální programy s psychoterapeutickým prvkem pro děti a mládež."

Podobné prezentace


Reklamy Google