Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mistr Jan Hus (14. stol.)  kněz, myslitel, reformátor a kazatel  vyučoval na univerzitě v Praze a dva roky byl jejím rektorem  navrhl reformu pravopisu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mistr Jan Hus (14. stol.)  kněz, myslitel, reformátor a kazatel  vyučoval na univerzitě v Praze a dva roky byl jejím rektorem  navrhl reformu pravopisu."— Transkript prezentace:

1

2 Mistr Jan Hus (14. stol.)  kněz, myslitel, reformátor a kazatel  vyučoval na univerzitě v Praze a dva roky byl jejím rektorem  navrhl reformu pravopisu se zavedením diakritických znamének  kázal v Praze v Betlémské kapli  kritizoval mravní úpadek katolické církve  církev ho obvinila i z názorů, které nikdy nehlásal  ani po dlouhém vězení, tělesných trestech a psychickém tlaku neustoupil ze svých názorů a na kostnickém koncilu (církevním sněmu biskupů) byl odsouzen a 6. července 1415 byl v Kostnici upálen na hranici  6. června je státní svátek Den upálení Mistra Jana Husa

3 https://www.youtube.com/watch?v=wFZ-Hrxb4oo

4 Jan Žižka (14. -15. stol.)  významný husitský vojevůdce  horlivý posluchač a zastánce kázání Jana Husa  sjednotil české husity  útočištěm husitů se stalo město Tábor  byl prý velmi statečný a odvážný a sedláci ho ochotně následovali a poslouchali  bitvy vyhrával pomocí dobré bojové taktiky a využití vozové hradby

5 https://www.youtube.com/watch?v=aNi-dCTJkxc https://www.youtube.com/watch?v=3lWl0hUjLLU

6 Jiří z Poděbrad (15. stol) po smrti císaře Zikmunda se české země ocitly bez vládce, docházelo k roztržkám katolíků s kališníky a šlechty s městy Jiří z Poděbrad nejprve dobyl Prahu a později byl zvolen českým králem byl jediným českým panovníkem pocházejícím z české domácí šlechty vystupuje jako král „dvojího lidu“, tj. lidu husitského i katolického přispěl k rozvoji českého království, obnovil hospodářství země poškozené dlouholetými válkami zasloužil se o obnovu dolování stříbra v Kutné Hoře a o ražbu českého groše byl výborný diplomat a politik do dějin se nejvíce zapisuje svojí snahou o vytvoření všeobecné mírové unie v Evropě poslední český král

7 https://www.youtube.com/watch?v=yHaq0iqZ37w

8 Jan Amos Komenský (17. stol.) - UČITEL NÁRODŮ o poslední biskup Jednoty bratrské o jeden z největších českých myslitelů a spisovatelů, zakladatel pedagogiky o velký význam přikládal výchově, která podle něj má tři hlavní cíle: poznat sebe a svět – vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech ovládnout sebe – výchova mravní povznést se k Bohu – výchova náboženská o kladl důraz na kázeň, odmítal tělesné tresty za neznalost, ale za porušení kázně je připouštěl o jeho učebnice latiny Svět v obrazech a Brána jazyků patřily ve své době mezi nejrozšířenější knihy na světě o psal latinsky i česky o jeho nejslavnější česky psané díl je Labyrint světa a ráj srdce, ve které využil svých zážitků z cest o jako nekatolík byl donucen opustit Čechy o umírá v Naardenu poblíž Amsterodamu v Holandsku

9 Sepsal dílo Didactica magna (latinsky Velká didaktika) – na svou dobu byl velmi pokrokový spis o vyučovacích metodách. Výchovu zde rozdělil do čtyř stupňů po šesti letech:  do 6 let mateřská škola,  do 12 let povinná školní docházka pro chlapce i dívky, pro bohaté i chudé,  do 18 let latinské školy, gymnázia,  poté university. V díle Didactica stanovuje obecně platné vyučovací zásady:  učit se musí od mládí  povinná školní docházka (chytří, hloupí, chudí, bohatí, …)  názorné vyučování.  přiměřenost látky k věku  vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu  nutnost stálého opakování Bojuje zde proti mechanickému učení, tvrdí, že vzdělání má být zdarma. Poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Ve třídách by měli být žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Každá třída by měla mít svou místnost pro výuku, každý žák by měl mít učebnice.

10 https://www.youtube.com/watch?v=ZlBVUB3HRUU

11 15. Naši slavní předkové 2 Jan Hus – kazatel v Betlémské kapli, reformy (= úpravy) českého jazyka, kázal proti odpustkům a hříchům → kritika církve → upálen v Kostnici 6.7. 1415 Jan Žižka – husitský vojevůdce, snažil se ve svých táborech zavést rovnost, správnou taktikou vyhrál mnoho bitev Jiří z Poděbrad – král, diplomat - snaha o mír v Evropě, rozvoj českého království Jan Ámos Komenský – učitel národů, významné reformy ve školství, moderní názory na školu, výchovu a vyučování, též spisovatel


Stáhnout ppt "Mistr Jan Hus (14. stol.)  kněz, myslitel, reformátor a kazatel  vyučoval na univerzitě v Praze a dva roky byl jejím rektorem  navrhl reformu pravopisu."

Podobné prezentace


Reklamy Google