Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ischemická CMP: instantní přehled (kmenový kurz) Aleš Tomek Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha CMP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ischemická CMP: instantní přehled (kmenový kurz) Aleš Tomek Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha CMP."— Transkript prezentace:

1 Ischemická CMP: instantní přehled (kmenový kurz) Aleš Tomek Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha CMP

2 Epidemiologie CMP

3

4 52 547 hospitalizací (2013) Kolik je CMP v ČR ročně? www.uzis.czwww.uzis.cz 2/2015 Vs. rok 2012 – 54 378 hospitalizací

5 10 316 úmrtí (2013) = 28,3 osob /den www.uzis.czwww.uzis.cz 2/2015 Kolik lidí ročně na CMP v ČR zemře? Vs. rok 2012 – 10 669 osob

6 Zemřelí na CMP I60-I64 v roce 2010 podle věku

7 Podtypy CMP podle příčiny -Ischemická 85-90%+ 15-20% -Krvácení do mozkové tkáně 8-12%+ 25-30% -Subarachnoidální krvácení 1-2% + 50% -Trombóza splavů+ 5%

8 Koncept penumbry a ischemického jádra čas < 5 minut Penumbra Benigní oligémie Normální tkáň

9 Koncept penumbry a ischemického jádra čas 5 minut Penumbra Benigní oligémie Jádro ischémie Normální tkáň

10 Koncept penumbry a ischemického jádra čas 3 hodiny Penumbra Benigní oligémie Jádro ischémie Normální tkáň

11 Koncept penumbry a ischemického jádra čas 6 hodin Benigní oligémie Jádro ischémie Normální tkáň

12 Koncept penumbry a ischemického jádra Penumbra Benigní oligémie Jádro ischémie CBF < 10 ml/100g/min (pod 20%) Cytotoxický edém + neuronální smrt CBV, CMRO 2 klesá k nule OEF 100% CBF 10-18 ml/100g/min Podlehne bez reperfúze Ztráta fce neuronů Zvýšení OEF na 100% neudrží pokles CMRO 2 Normální tkáň CBF 20-50 ml/100g/min Přežije i bez reperfúze (perfúzní rezerva) Zvýšená oxygen extraction fraction (OEF) Normální cerebral metabolic rate of oxygen (CMRO 2 ) CBF 50-60 ml/100g/min Funkční autoregulace při CPP 60-130 mmHg = vzestup CBV

13 Vyčerpání ATP Influx Na +, Cl -, eflux K + Influx Ca 2+ Glutamát, Aspartát Pokračující depolarizace a influx Ca 2+ Zástava membránového transportu Aktivace NMDA a AMPA receptorů - excitotoxicita Depolarizace membrány Lipolýza, proteolýza, syntéza NO Laktát Volné radikály Koagulační nekróza Apoptóza

14 Co určuje rozsah ischemické nekrózy?  Kalibr okludované tepny a velikost jejího povodí  Čas rozvoje a trvání ischémie  Kolaterální oběh  Systémový krevní tlak – adekvátní cerebrální perfúzní tlak  Stav koagulace – hyperkoagulační stav  Tělesná teplota  Glykémie

15 Dynamika CMP “Time is brain” NNT 2 NNT 7 (3,1) NNT 14 Saver JL. Stroke 2006;37(1):263-6. Hacke W et al. NEJMN 2008;359:1317­29. Každou 1 minutu: 1 900 000 neuronů 14 000 000 000 synapsí 12 km myelinizovaných vláken 90 minut 180 minut 270 minut

16 Ischemická CMP (iCMP) Parenchymová hemoragie (ICH) Subarachnoidální hemoragie (SAK)

17 Organizace péče o pacienty s CMP v ČR

18 Přednemocniční léčba CMP

19  přesně počátek příznaků „time is brain“ 1,5/4,5/6-8 hodin  pátrat po KI trombolýzy (warfarin, operace, recentní krvácení nebo CMP, minulé krvácení do mozku)  Zajistit kontakt na informovaného příbuzného

20 AHA-ASA 2013  ABC  Monitorace EKG, TK,  Podat O2 – SpO2 >94%  Glu – a její korekce  Čas vzniku příznaků  Triáž – a doprava do IC/KCC s předchozím upozorněním  Neléčit hypertenzi  Nedávat příliš mnoho i.v.  Nic p.o.  Nepodávat Glu jako náhradní i.v. roztok  Nezdržovat transport kvůli intervencím

21  Kontrola hypertenze – korekce jen v krajním případě (220/120)  Korekce hypotenze volumexpandéry  Oxygenoterapie pod SpO2 95%  Intubace a UPV - při respirační insuficienci + prevence aspirace  Glykemie – v rozmezí 2,8 - 10 mmol/l

22 Doporučené časy ZZS (USA 2013)  CMP = nejvyšší priorita = nejkratší možné časy  Příjetí hovoru – vyslání vozu < 90 s  Přijetí výzvy vozem – dojezd na místo < 8 min  Ošetření na místě <15 min  (mimo zásadních problémů s vyproštěním/naložením)  Čas cesty do nemocnice – nejrychlejší možný, stejný jako u traumatu/AKS

23 Iktové sanity

24

25 DOVÉZT PACIENTA CO NEJRYCHLEJI ŽIVÉHO NA SPRÁVNÉ MÍSTO!

26 Třístupňový systém péče ZZ akutní lůžkové péče Iktové centrum Komplexní cerebrovaskulární centrum 34 x 11 x 24 hodin pozitivní triáž

27 Soláň 13. - 14. 1. 2012 Ústecký kraj Ústí n. Labem Chomutov Děčín Teplice Litoměřice Liberecký kraj KN Liberec Česká Lípa Jihočeský kraj I. Nemocnice Č. Budějovice II. Nemocnice Písek Královéhradecký kraj FN Hradec Králové Trutnov Náchod Jihomoravský kraj FNUSA + FN Brno Břeclav Blansko Znojmo Vyškov Moravskoslezský kraj FN Ostrava MN Ostrava Vítkovická nemocnice Krnov Třinec Karviná Olomoucký kraj IFN Olomouc Prostějov Hl. m. Praha Nemocnice Na Homolce ÚVN FN Motol VFN FNKV + TNsP Plzeňský kraj I. FN Plzeň Karlovarský kraj Sokolov Karlovy Vary Zlínský kraj Zlín (T. Bati) Uh. Hradiště Kraj Vysočina Jihlava Nové Město na Moravě Středočeský kraj Kolín Kladno Mladá Boleslav Příbram Pardubický kraj Pardubice Litomyšl Komplexní cerebrovaskulární a iktová centra

28  Náhle vzniklý neurologický deficit  Příznaky podle triáže pro RZS  1 hlavní  2 vedlejší

29 Hlavní příznaky - FAST (Face Arm Speech Test) 1 ze 3

30 Jak je triáž efektivní? Hlavní příznaky (FAST) Potvrzení diagnózy CMP  Senzitivita 65-90%  Specificita 95% Chyba Falešně negativní 10-35% Falešně pozitivní 5-20% Vedlejší klinické příznaky - Nejsou data – blížíme se 100% senzitivitě?

31 FAST – kombinace příznaků Kleindorfer DO et al. Stroke 2007;38:2864 Kaps M, et al. BMJ Open 2014;4:e5276. 91% pacientů - všech věkových skupin 76% pacientů - 18-55 let

32 Klinické příznaky vedlejší (2 z 8) Náhle vzniklá: porucha vědomí porucha vědomí porucha čití (hemihypesthesie) porucha čití (hemihypesthesie) setřelá řeč (dysartrie) setřelá řeč (dysartrie) výpadek poloviny zorného pole výpadek poloviny zorného pole dvojité vidění (diplopie) dvojité vidění (diplopie) prudká, atypická, dosud nepoznaná bolest hlavy prudká, atypická, dosud nepoznaná bolest hlavy ztuhlost (opozice) šíje ztuhlost (opozice) šíje závratě s nauzeou či zvracením závratě s nauzeou či zvracením

33 Nová triáž – od 1.1. 2013  Triáž pozitivní pacient  1/3 nebo 2/8 =  Do 24 hodin hospitalizace v IC nebo KCC  Do 8 hodin telefonovat do IC nebo KCC  Nad 24 hodin – ad libitum

34 Překlad z IC do KCC  Uzávěr velké tepny + NIHSS>4 a KI IVT do 8 hod  Rescue – neúspěšná IVT v 60. minutě (zobrazení) nebo není pokles NIHSS o min. 40%  Indikace k dekompresní kraniektomii (po iCMP)  Indikace k NCH u ICH a SAK  Indikace rekanalizace disekce a trombózy splavů  Indikace CAS u disekce ICA (a VA)

35 Jaké jsou výhody péče v IC?

36 Výhody IC podle EBM  EBM level I: výhody IC proti obecnému oddělení  18% relativní redukce – mortality a institucionálně závislých pacientů  3% absolutní redukce mortality NNT 33  6% absolutní nárůst pacientů s mRS 0-2 NNT 16 Stroke Unit Trialists, Cochrane Database Syst Rev 2007;(4):CD000197.

37 Je hospitalizace v IC výhodná pro všechny pacienty?

38 I lakunární ikty profitují…  6223 pacientů – Canadian Stroke Network  Srovnání mortality v IC a na standardních odděleních podle subtypů iCMP  Lakunární SVD 3,0 x 5,3% = OR smrt 0,48  LVD 7,5% x 14,5% = OR smrt 0,39  CE 15,3% x 23,3% = OR smrt 0,46  Ostatní příčiny 8,9% x 15,9% = OR smrt 0,45 Saposnik G et al. Int J Stroke 2011. 6(3):244-50.

39 Hospitalizovat TIA na monitorovaném lůžku?  Pravděpodobnost definitivní CMP po TIA  12% za 7 dnů  20% za 90 dnů  50% recidiv v prvních 48 hodinách  Riziková skóre – modifikace ABCD2  Predikují závažnost následného iktu, spíše než jeho pravděpodobnost vzniku  Redukce recidivy při urgentním vyšetření a monitoraci v prvních 48 hodinách – o 80%!


Stáhnout ppt "Ischemická CMP: instantní přehled (kmenový kurz) Aleš Tomek Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha CMP."

Podobné prezentace


Reklamy Google