Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jarmila Cmuntová Zuzana Mezerová Podzimní škola WHO / HPH 2011 v ČR 12.- 13. září MZ ČR, Praha Kontinuální edukační programy ve vztahu k podpoře zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jarmila Cmuntová Zuzana Mezerová Podzimní škola WHO / HPH 2011 v ČR 12.- 13. září MZ ČR, Praha Kontinuální edukační programy ve vztahu k podpoře zdraví."— Transkript prezentace:

1 Jarmila Cmuntová Zuzana Mezerová Podzimní škola WHO / HPH 2011 v ČR 12.- 13. září MZ ČR, Praha Kontinuální edukační programy ve vztahu k podpoře zdraví

2 27.9.20162 Nemocnice Jihlava  Krajská nemocnice,příspěvková organizace Kraje Vysočina  Spádová oblast 200 000 obyvatel Poskytovaná péče:  ambulantní a lůžková  základní a specializovaná diagnostická léčebná péče  preventivní péče a lékárenská činnost Další činnost:  vědecko - výzkumná, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví  pregraduální, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

3 27.9.20163 Nemocnice Jihlava  Celkem 1169 zaměstnanců ( z toho 162 lékařů, 813 NLZP)  671 akutních lůžek, 73 následná péče, 15 paliativní péče  KOC, KVC, Iktové centrum, Centrum pro léčbu RS  Politika kvality „ Spokojenost je standardem“  Orientace na pacienta a kvalitu poskytované péče  Baby Friendly hospital 2003  Certifikát ISO 9001, březen 2007, obhajoba 2010  Akreditace SAK prosinec 2008  Nemocnice ČR Očima zaměstnanců 2009 1. místo v Kraji Vysočina  Bezpečná nemocnice 2009 2.místo  Chceme se začlenit do mezinárodní sítě HPH

4 27.9.20164 Sebehodnocení standardů podpory zdraví - pozitiva I.Zásady řízení koordinátor, politika kvality, sledování IK, přezkoumání QMS vedením, aktivity na podporu zdraví v nutriční péči, edukační poradny II. Posuzování potřeb pacientů v oblasti podpory zdraví kontinuální sběr informací, aktualizace, vyhodnocení potřeb, vnitřní předpisy, audity, III.Informování pacientů a opatření na podporu zdraví Edukační protokol, dotazníky, letáky, informovanost pacientů (KVC), spolupráce, kontakty např.Klub přátel diabetických dětí

5 27.9.20165 Sebehodnocení standardů podpory zdraví - pozitiva IV.Podpora zdravého životního prostředí bezpečnostní audity, školení, hygienicko - epidemiologické řády, adaptační proces, předávání informací, podpora dalšího vzdělávání, týmová spolupráce, dotazníky zaměstnancům V.Kontinuita a spolupráce spolupráce s organizacemi a sdruženími v kraji, plánované propuštění, zpráva vždy s pacientem, zajištění následné, sociální a domácí péče Celkem 34 bodů, tj. 85 % splněno Sebehodnotící dotazník ENSH 64 bodů

6 27.9.20166 Sebehodnocení standardů podpory zdraví- negativa  Chybí programy pro odvykání kouření  Není navázána spolupráce mezi subjekty dle zdrav. plánu regionu  Vedení záznamů podpory zdraví do karet pacientů zčásti  Sociální a kulturní původ pouze u pacientů s pozitivní sociální anamnézou  Zajištění potřeb pacientů u některých chronicky nemocných bez návaznosti na vnitřní předpisy

7 27.9.20167 Fungující programy na podporu zdraví  Nebojte se nemocnice  Dobrovolníci v nemocnici  Zdravotní klaun  Kurzy pro nastávající rodiče  Rekondiční tábor pro děti s diabetem  Pravidelná setkání stomiků  Koordinace s programy společnosti DAT  Laktační poradna  Edukační poradny  Dny hygieny rukou  Dárkové poukazy

8 27.9.20168 Fungující programy podpory zdraví

9 27.9.20169 Projekty před dokončením  Nutriční péče v onkologii  Prevence násilí na pracovišti  Programy preventivní péče  Projekt „Firemní školka“  Prostředí v nemocnici  Revitalizace zelených ploch

10 27.9.201610 Akční plán podpory zdraví Hlavní linie: 1. Edukace pacientů na základě 2. Program pro odvykání posouzení potřeb kouření podpory zdraví navázání na programy Zdravé město, Zdravá škola KOC  edukace u vybraných typů onkologicky nemocných  domácí péče  paliativní a hospicová lůžka

11 27.9.201611 Edukace pacientů na základě posouzení potřeb podpory zdraví září 2011  Podpora zřizovatele, navázání na zdravotní plán kraje  Představení programu a navázání spolupráce říjen 2011 – květen 2012  Zajištění edukačních materiálů na podporu zdravého životního stylu a kvality života, spolupráce se SZU  Edukace pacientů ve specializovaných ambulancích, zapojení rodiny, psychologická pomoc  Propagace zdravého životního stylu ve spolupráci se studenty, participace studentů na tvorbě edukačních materiálů, semináře pro veřejnost  Podpora vzdělávání zaměstnanců  Zpětná vazba

12 27.9.201612 Program pro odvykání kouření prosinec 2011 – květen 2012  Seminář pro zdravotníky i veřejnost o problematice kouření a negativním vlivu na zdraví populace  Stáž 2 pracovníků na specializovaném pracovišti  Organizační zajištění prostor ambulance na Plicním oddělení  Stanovení ordinačních hodin  Propagace programu ve spolupráci se studenty, dobrovolníky, edukace v rámci specializovaných ambulancí v návaznosti na KOC  Podpora zaměstnanců v odvykání kouření

13 27.9.201613 Co nás může zbrzdit nebo odradit? Silné stránky Slabé stránky - podpora vedení - omezené finanční prostředky - spolupráce – SZÚ,VŠPJ - malá informovanost o programech WHO - zkušenosti  fungující programy - nízká motivace pacientů a zdravotníků  edukační poradny k podpoře zdraví a odvykání kouření - poskytování všech typů péče Příležitosti Hrozby - zvýšení konkurenceschopnosti - neochota pacientů a zdravotníků změnit - sníž. nákladů na zbytečné rehospitalizace životní styl - rozšíření spolupráce se subjekty v regionu - neochota zdravotníků zapojit se do ve prospěch pacienta projektu - zvýšení zájmu o své zdraví - nedodržení termínu zavedení programu - podpora zdravého životního stylu

14 www.nemji.cz Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Jarmila Cmuntová Zuzana Mezerová Podzimní škola WHO / HPH 2011 v ČR 12.- 13. září MZ ČR, Praha Kontinuální edukační programy ve vztahu k podpoře zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google