Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 24. – 25. září 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 24. – 25. září 2015."— Transkript prezentace:

1 Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 24. – 25. září 2015

2 Obsah  Administrativní záležitosti  Čerpání dovolené  Novela zákoníku práce  Pracovnělékařské služby

3 Administrativní záležitosti  Hlásit zaměstnavateli změny personálních údajů ředitelů – změny adresy, dokončení vzdělání atd.  Podepsané platové výměry a odměny posílat na adresu ve tvaru: Bc. Alena Bodláková Krajský úřad Libereckého kraje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

4 Čerpání dovolené  zaměstnavatel určí čerpání dovolené tak, aby byla celá vyčerpána v kalendářním roce, v němž na ni vznikl nárok, pokud tomu nebrání překážky na straně zaměstnance nebo vážné provozní důvody – písemně do spisu zaměstnance  neurčí-li čerpání „staré“ dovolené zaměstnavatel do 30.6. následujícího roku, VZNIKNE ZAMĚSTNANCI PRÁVO URČIT SI ČERPÁNÍ DOVOLENÉ SÁM a oznámit to zaměstnavateli min. 14 dnů předem

5 Čerpání dovolené  nárok na dovolenou za trvání pracovního poměru NEZANIKÁ  proplatit dovolenou lze POUZE při skončení pracovního poměru  při využití možnosti odchýlit se od zákona ve prospěch zaměstnance (§ 4b) si bude zaměstnanec moci se souhlasem zaměstnavatele „nastřádat“ dovolenou za několik let (písemná žádost)  nezajistí-li zaměstnavatel čerpání dovolené, může mu příslušný inspektorát práce uložit pokutu až 200 tis. Kč

6 Novela zákoníku práce  Z. č. 205/2015 Sb., účinnost od 1.9.2015  Přesouvá právní úpravu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance z přechodných ustanovení do ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele  Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz a za nemoc z povolání  dále jen legislativně technické změny, skončení dohody o provedení práce

7 Pracovnělékařské služby  Zákon číslo 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška číslo 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče  Úmluva MOP č. 161 o závodních zdravotních službách - 145/1988 Sb.  další (ZP, z. o zdravotnických službách…)

8 Pracovnělékařské služby Situace Situace:  Roztříštěna a nekvalitní právní úprava  Spadá do společné gesce MPSV a MZdr. – špatná komunikace…  Vysoké pokuty pro zaměstnavatele za neplnění a porušení povinností (nyní až 2 mil., po novele až 3 mil.)  Judikatura ?!?!?!

9 Pracovnělékařské služby  Poskytovány na základě smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb  Zahrnují: prac.lék. prohlídky - prac.lék. prohlídky dohled - dohled poradenství - poradenství  Poskytovatel – lékař se specializací v oboru: všeobecné praktické lékařství - všeobecné praktické lékařství pracovní lékařství - pracovní lékařství (cca 200 v ČR)

10 Pracovnělékařské služby Prohlídky:  Vstupní  Periodická  Mimořádná  Výstupní  Následná

11 Pracovnělékařské služby Vstupní prohlídka  PŘED uzavřením pracovní smlouvy, jinak se zaměstnanec považuje za zdravotně nezpůsobilého  Před převedením na jinou práci  Účel – aby uchazeč nebyl přijat k výkonu práce, pro nějž není zdravotně způsobilý  Pozor na dostatečný předstih!

12 Pracovnělékařské služby Periodická prohlídka  Účel – zjištění změny zdravotního stavu, kdy další výkon sjednané práce by mohl vést k poškození zdraví daného zaměstnance nebo k poškození zdraví jiných osob  Periodicita 6 let až 6 měsíců dle věku, rizik… (školství do 50 let 4 let, pak 2 roky)

13 Pracovnělékařské služby Mimořádná prohlídka  Účel – zjištění zdravotního stavu při důvodném předpokladu, že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti, nebo při zvýšení míry dříve zohledněného rizikového faktoru  Může kdykoli nařídit zaměstnavatel  Může kdykoli požadovat zaměstnanec

14 Pracovnělékařské služby Mimořádná prohlídka  Přerušení výkonu práce - z důvodu nemoci delší než 8 týdnů - v důsledku úrazu s těžkými následky, onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví - z jiných důvodů po dobu delší než 6 měsíců mateřská, rodičovská dovolená!!!) (mateřská, rodičovská dovolená!!!)

15 Pracovnělékařské služby zaměstnavatel  Náklady pracovnělékařských prohlídek hradí zásadně zaměstnavatel (Úmluva MOP)  Výjimkou je vstupní prohlídka nepřijatého uchazeče  Druhy nákladů - úhrady poskytovatelům (prohlídky, výpisy ze zdr. dokumentace, odborná vyšetření) - náhrada mzdy zaměstnance - související náklady zaměstnance (doprava…)

16 Pracovnělékařské služby  Problémové otázky lze konzultovat s - poskytovatelem - hygienou - „bezpečákem“  Při zjištění dlouhodobé ztráty způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci konzultovat další postup s právníkem – převedení na jinou práci, výpověď

17 Pracovnělékařské služby Více otázek než odpovědí  ???  Kde vzít kvalitního poskytovatele pracovnělékařských služeb??? ???  Jak „donutit“ stávajícího poskytovatele, aby poskytoval služby, které vyžadují právní předpisy???  Jak postupovat v praxi, když je právní úprava nejednotná, ministerstva se nedohodnou, judikatury je málo??? ???  Jak nahlížet na lékařské posudky, když názory se různí a judikatura tápe???  ??? ??? ???

18 Pracovnělékařské služby Doporučení na závěr:  Zkontrolovat existenci a kvalitu smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb (prohlídky, poradenství, dohled)  Dodržovat termíny prohlídek - předstih  Vedení dokumentace o prac.lék. službách je povinností poskytovatele (§ 57 zákona o spec. zdr. sl. ), ALE je vhodné ujistit se, že se tak opravdu děje  Pro prac.lék. prohlídky používat správné/smysluplné formuláře

19 Děkuji za pozornost kontakt: helena.vaskova@kraj-lbc.cz 485 226 218 739 541 698


Stáhnout ppt "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 24. – 25. září 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google