Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:8 - Technické a analytické postupy DÍLČÍ MODUL:16 - Požadavky na požární zabezpečení BPS

2 © IHAS 2011 Legislativa: Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 1 Úvod do problematiky

3 © IHAS 2011 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Pokuty: HZS může uložit až do výše 500 000 kč právnické nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně HZS může uložit až do výše 1 000 000 kč právnické nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně 1 Úvod do problematiky

4 © IHAS 2011 Posouzení požárního nebezpečí Obsahuje: d)rozpracování požadavků stanovených v § 6a odst. 2 zákona 133/1985 Sb. podle postupu uvedeného v § 16 vyhlášky 246/2001 Sb. e)přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu 2 Dokumentace požární ochrany

5 © IHAS 2011 Požární řád Přílohou jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 2 Dokumentace požární ochrany

6 © IHAS 2011 Požární poplachové směrnice f)telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30), prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku HZS kraje. 2 Dokumentace požární ochrany

7 © IHAS 2011 Požární evakuační plán d)způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, e)určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení, f)grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 2 Dokumentace požární ochrany

8 © IHAS 2011 Požární evakuační plán Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního poplachu PEP je uložen na trvale dosažitelném místě. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení. Ve stavbách ubytovacích zařízení se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest. 2 Dokumentace požární ochrany

9 © IHAS 2011 Dokumentace zdolávání požárů Tvoří ji: operativní plán zdolávání požárů (dále jen "operativní plán") operativní karta zdolávání požáru (dále jen "operativní karta") Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 2 Dokumentace požární ochrany

10 © IHAS 2011 Požárně bezpečnostní řešení Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí požárně bezpečnostního řešení expertní zpráva nebo expertní posudek. 3 Požárně bezpečnostní řešení


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google