Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15 let aktivní činnosti Strategické cíle Slavnostní zasedání předsednictva SVSE červenec 2014 KŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15 let aktivní činnosti Strategické cíle Slavnostní zasedání předsednictva SVSE červenec 2014 KŠ."— Transkript prezentace:

1 15 let aktivní činnosti Strategické cíle Slavnostní zasedání předsednictva SVSE červenec 2014 KŠ

2 1999 - 2014 Cíl : Nezhoršování konkurenceschopnosti průmyslu v ČR a životní úrovně obyvatel vlivem energetiky 1.Liberalizace trhu s energiemi v ČR i EU k zajištění konkurenčního tlaku na efektivní chování výrobců a obchodníků - ovlivnění privatizace energetických firem v ČR - udržení pozice státních orgánů ERÚ, OTE, ÚOHS - způsob regulace monopolních činností 2.Snižování dopadů „Boje s klimatem“ na průmysl Požadavek: Nediskriminační přístup k SVSE jako k zástupci velkých průmyslových spotřebitelů, klíčových účastníků trhu s energiemi (vzor IFIEC) KŠ

3 Strategické cíle SEK dle SVSE 1. Bezpečnost dodávek energií pro ČR 1.1) Palivový mix 1.2) Energetická bilance (investice do výroby) 2. Konkurenceschopnost cen energií pro ekonomiku a energetických zdrojů v rámci EU 2.1) Liberalizace trhů s energiemi 2.2) Ekonomika výroby elektřiny a dodávek plynu 3. Udržitelnost energetiky ve vztahu k ŽP 3.1) Cíle v oblasti snižování emisí 3.2) OZE a alternativní zdroje energií 3.3) Podpora snižování spotřeby energií KŠ

4 1.1. Bezpečnost – palivový mix Dosáhnout flexibilního a vyváženého palivového mixu: a) Zvýšit podíl jaderné energie na úkor těžby domácího uhlí. b) Zvyšovat podíl tržně konkurenceschopných OZE c) Prolomení limitů těžby HU v omezeném rozsahu pouze pro domácí kogenerační výrobu energií. d) Podpořit zvýšení podílu bio-paliv na vytápění e) Vyvíjet tlak na obce k zajištění alternativ CZT f) Pokračovat v průzkumu těžby břidlicového plynu g) Zpracovat alternativu zástupného importu paliv pro případ potíží tuzemské rafinerie ropy h) Rozvíjet užití C/LNG pro motory a elektro-mobilitu KŠ

5 1.2.Bezpečnost – energetická bilance Prioritně přizpůsobit rozvoj kapacit na výrobu elektřiny požadavkům domácího trhu a) Zefektivnit investiční strategii ČEZ včetně zvyšování kapacit odstraňováním úzkých článků výroby, modernizací a rozšiřováním výroby ve stávajících elektrárnách včetně JE b) Na základě investiční strategie energetických firem zvolit vhodnou formu investiční spoluúčasti c) Technicky zabezpečovat rozvoj přes-hraničních kapacit přepravy elektřiny minimálně na úroveň výpadku největších zdrojů, ideálně na úroveň 50% spotřeby d) Diverzifikovat přepravu a podporovat rozvoj kapacit na skladování plynu KŠ

6 Celkové ceny pro průmysl a domácnosti €/kWh

7 Zatížení domácností v EU cenami energií CZ č.3 EU

8 2.1.Konkurenceschopnost – liberalizace trhu Snižovat podíl nesoutěžní, regulované složky cen energií. Přiřazovat náklady na přenos, distribuci a systémové služby dle příčinných souvislostí spotřebě,výrobě a obchodu a)Zajišťovat nákladově efektivní rozvoj síťových služeb formou „the best practise“ b)Podporovat export elektřiny pouze za předpokladu výhodnosti pro spotřebitele a energetickou soustavu (podíl na nákladech síťových služeb), c)V rámci EU řešit tranzitní poplatky způsobené kruhovými toky a přes-hraničním transportem d)Dořešit délku a rozsah podpory současně podporovaných OZE v návaznosti na zákonné garance. Dořešit osvobození ohroženého EII od poplatků za OZE

9 Ceny plynu pro průmysl KŠ

10 2.1.Konkurenceschopnost – liberalizace trhu e) Upevňovat nezávislost regulátora na úroveň soudní moci, prohlubovat jeho možnosti kontrolovat náklady a investice monopolních činností f) Zásady 4. regulačního období založit na analýzách oprávněnosti nákladů, investic a ziskové marše a objektivně je alokovat na jednotlivé skupiny odběratelů. Sazby porovnávat benchmarkingově v rámci EU. g) Nefinancovat sociální a politické korekce tarifů z cen energií = odstranění křížových dotací h) Dořešit efektivitu a kontrolu unbundlingu, sledovat možnosti zestátnění síťových služeb

11 Vysoké náklady na přenos a distribuci v ČR Source: European Commission; calculation based on data from Eurostat and ENTSO-E.

12 Porovnání cen elektřiny pro různé skupiny odběratelů ?

13 2.2.Konkurenceschopnost výroby energií Hledat možnosti pro konkurenční výhodu výroby elektřiny oproti EU při podmínce udržitelnosti a)Podporovat připojení výroby elektřiny z vysoce efektivních a druhotných zdrojů do distribuční a přenosové sítě b)Podporovat růst kapacit pro export tj. ekonomiky z rozsahu technickým růstem kapacit sítí pouze za předpokladu výhodnosti pro spotřebitele a energetickou soustavu c)Usnadnit připojení a bilancování „domácích“ OZE d)Podíl státu na dlouhodobě návratných investicích do trvale efektivních energetických zdrojů KŠ

14 3.1.Udržitelnost – snižování emisí Prioritou ČR je snižování TZL, snižování výskytu CO2 je sekundárním cílem dle rozhodnutí EU a)Tlak na vyšší zhodnocení HU – investiční pobídky na rekonstrukce spalování ve prospěch efektivních kogeneračních jednotek, rozvoj decentrální výroby b)Vyšší poplatek za těžbu hnědého uhlí (HU) c)Dořešení ETS (např. fixní cena povolenek) pro energetické zdroje. U průmyslových emisí respektovat riziko „carbon leakage“ a zajistit benchmarkingový systém přidělování. Ekvivalent tržeb z povolenek vrátit jako podporu průmyslu KŠ

15 3.2.Udržitelnost – OZE a alternativní zdroje OZE a alternativní zdroje podporovat formou subvence výzkumu, a až se stanou samostatně konkurence- schopné při daných cenách komodit podpořit výstavbu investičními pobídkami a přednostním připojením a výkupem. Nestanovovat závazné cíle a)Dořešit způsob obnovy a modernizace současných OZE bez prodloužení stávající podpory b)Pohlížet na provozovatele OZE (s výjimkou „domácích“ instalací) jako na jiného účastníka trhu s certifikovaným měřením a zodpovědností za odchylku c)Formou investiční pobídky zajistit využívání alternativních zdrojů paliv (odpady) a energií (vedlejší zdroje ze zemědělských a průmyslových procesů) KŠ

16 Společné výsledky 4-letého úsilí – strop cenové přirážce za OZE

17 3.3.Udržitelnost – úspory energií Cílem je zamezit plýtvání energiemi a uplatnění technologií snižující spotřebu. V žádném případě se nejedná o omezování kapacit průmyslu a)Z tržeb z povolenek financovat podporu snížení ztrát energií z vytápění budov a objektů b)Z tržeb z povolenek financovat podporu inovací a investic na snížení technologické spotřeby energií v průmyslu c)Úspory v oblasti technologií hodnotit jako jednicovou úsporu přepočtenou na fixní kapacitu. d)Nepřijímat úkoly v oblasti absolutního snížení spotřeby KŠ

18 Jednicová úspora energií versus růst kapacity


Stáhnout ppt "15 let aktivní činnosti Strategické cíle Slavnostní zasedání předsednictva SVSE červenec 2014 KŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google