Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: DUM č. 3/2 – 4/1 Sada: Světové dějiny po roce 1945 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz

2 TÉMA: Důsledky druhé světové války PŘEDMĚT: dějepis – moderní poválečné dějiny KLÍČOVÁ SLOVA: šoa, oběti, Postupim, trestní procesy, okupační zóny, vysídlení Němců, Marshallův plán, „železná opona“, OSN, Izrael, dekolonizace JMÉNO AUTORA: Mgr. Marcela Svejkovská

3 Počet obětí 58 miliónů padlých 35 miliónů zraněných škoda přes 3 bilióny dolarů SSSR27 000 000 mrtvých Čína10 000 000 Německo 7 500 000 Polsko 5 600 000 Japonsko 2 600 000 Indie 1 587 000 Jugoslávie 1 027 000 Rumunsko 841 000 Maďarsko 580 000 Francie 562 000 Velká Británie 450 400 Československo 365 000 atd.

4 Šoa, holocaust plánováno totální vyhlazení Židů obětí 2/3 evr. Židů = 6 000 000 Obr. 1

5 Další hromadné likvidace Romů – 500 000 sovětských válečných zajatců – 2–3 milióny plánována likvidace Slovanů (jen Poláků – přes 2 milióny) tělesně a mentálně postižených – 250 000 svobodných zednářů – 200 000 homosexuálů – 15 000 svědků Jehovových – 5 000 atd.

6 Obr. 2

7 Evropa zničená a hladová… desítky miliónů lidí bez práce města poničená nálety (Hamburg, Berlín, Drážďany, Londýn) léto 1946: hrozivé sucho a krutá zima Němci odsunutí ze střední a východní Evropy – problémy se začleněním Obr. 3

8 Postupimská konference nedaleko Berlína, od 17. 6. do 2. 8. 1945 „Velká trojka“ – Stalin, Truman, Churchill (Attlee) předmět jednání: poválečná správa Německa, rekonstrukce poničené Evropy a výzva Japonsku ke kapitulaci některým státům stanoveny nové hranice (Československo přišlo o Zakarpatskou Ukrajinu, dočasné řešení polských hranic)

9 Obr. 4

10 Trestní procesy – v Norimberku zřízen Mezinárodní soudní tribunál v Norimberku od 20. 11. 1945 do 1. 10. 1946 obžalováno 24 nejvyšších nacistických pohlavárů ze 4 zločinů (spiknutí proti míru, zločinů proti míru, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti) 12 představitelů – trest smrti 3 – na doživotí 2 – na 20 let 1 – na 15 let 1 – na 10 let 3 – zproštěni viny (Proti Robertu Leyovi byl proces kvůli sebevraždě zastaven, proti průmyslníkovi Kruppovi pro nemoc přerušen.)

11 Obr. 5: první řada Göring, Hess, von Ribbentrop, Keitel, druhá řada: Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel

12 Trestní procesy – v Tokiu od 3. 5. 1946 do 12. 11. 1948 obžalováno – 28 osob: 7 – trest smrti 16 – doživotí Otázky: 1.Právní podstata sporů je dodnes diskutována, proč? 2.Dopouštěli se podobných zločinů spojenci?

13 Obr. 6

14 Denacifikace zákaz činnosti NSDAP vyčištění poválečného Německa patří mezi 5D (denacifikace, demilitarizace = odzbrojení, decentralizace, demokratizace, dekartelizace) Otázka: Byl úkol denacifikace splněn? Obr. 7

15 Okupační zóny Německa spravované USA, Velkou Británií, Sovětským svazem a Francií potvrzeno Konferencí čtyř mocností v Londýně (26. června – 8. srpna 1945) vzrůstající neshody o budoucnosti Německa – 1947 vytvoření tzv. bizónie (sdružení americké a britské okupační zóny) 1948 se přidružila i Francie, čímž došlo k vytvoření tzv. trizónie Berlínská krize vznik NSR a NDR

16 Obr. 8

17 Okupační zóny Rakouska okupační zóny spravované obdobně jako v Německu vítěznými mocnostmi USA, VB, SSSR, Francií Vídeň také rozdělena do čtyř sektorů až do roku 1955

18 Obr. 9

19 Vysídlení Němců ze střední Evropy na postupimské konferenci uznán požadavek na vysídlení Němců srpen 1948: ve Stockholmu – první poválečná konference mezinárodního Červeného kříže: od roku 1945 bylo násilím odsunuto ze střední a východní Evropy asi čtrnáct milionů etnických Němců

20 Obr. 10

21 Marshallův plán „Tento plán bude stát naši zemi miliardy dolarů. Zatíží amerického daňového poplatníka. Vyžádá si oběti dnes, abychom se mohli zítra těšit z bezpečnosti a míru.“ (Kongres, leden 1948) Obr. 11

22 Vznik OSN založena 24. října 1945 v San Franciscu na základě přijetí Charty OSN 50 státy (včetně tehdejší ČSR) nahradila nevyhovující Společnost národů první Valné shromáždění: 10. 1. 1946 v Londýně Ot.: Proč se Společnost národů neosvědčila? Obr. 12

23 Vznik státu Izrael britská mandátní správa se po válce obrátila na OSN komise pro Palestinu: doporučuje zrušení britského mandátu, vznik dvou nezávislých států, Jeruzalém pod mezinárodní správu 14. 5. 1948 – vznik státu Izrael Proč nevznikl i stát Palestina? Obr. 13

24 Spadla „železná opona“ na západní hranici SSSR, NDR, Československa, Maďarska, Jugoslávie a na jižní hranici Albánie a Bulharska obecně používaným se stal tento pojem, když jej použil W. Churchill v březnu 1945 na univerzitě v americkém Fultonu Obr. 14

25 Dekolonizace rozpad koloniální soustavy, dlouhodobý proces různé cesty: někde násilím, jinde diplomaticky po r. 1945 v Africe a Asii dvě největší koloniální velmoci tohoto období: Francie a Velká Británie menší kolonialisté: Belgie, Portugalsko, Nizozemí, USA

26 Obr. 15

27 Literatura KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. ISBN 80-723-5175-3. NÁLEVKA, Vladimír. Kapitoly z dějin studené války. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997, 146 s. ISBN 80-861-3000-2. NÁLEVKA, Vladimír. Světová politika ve 20. století. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2000, 287 s. ISBN 80-902-2616- 7. VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9 pro základní školy: nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009, 159 s. ISBN 978-807-2354-283.

28 Obrázky Obr. 1: MariuszR. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konzentrazionslager.png Obr. 2: Kwz. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oznaczenia_wi%C4%99%C5%BAni%C3%B3w _hitlerowskich_oboz%C3%B3w_koncentracyjnych.png Obr. 3: Neznámý. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hamburg_after_the_1943_bombing.jpg Obr. 4: Soska. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clement_Attlee,_Harry_S._Truman,_Joseph_ Stalin_and_their_principal_advisors_-_Potsdam_Conference_1945.jpg Obr. 5: Pracovník Armády USA. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuremberg-1-.jpg Obr. 6: Pracovník Armády USA. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:IMTFE2.jpg Obr. 7: Fornax. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NSDAP_Alte_Garde.svg Obr. 8: Wiki-vr. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Germany_Laender_1947_1990.png

29 Obr. 9: C.Lingg. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Austria_1945-55.png Obr. 10: Poeticbent. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vertreibung.jpg Obr. 11: Neznámý. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-20671- 0014,_Recklinghausen,_Marshallplan_im_Ruhrgebiet.jpg?uselang=cs Obr. 12: Wilfried Huss. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_Nations.svg Obr. 13: Faigl.ladislav. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UN_Partition_Plan_For_Palestine_1947- cs.png Obr. 14: Christoph Lingg. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EiserneVorhang.png Obr. 15: Neuveden. [cit. 2013-07-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonization_1945.png


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google