Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky druhé světové války - poválečné uspořádání světa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky druhé světové války - poválečné uspořádání světa."— Transkript prezentace:

1 Výsledky druhé světové války - poválečné uspořádání světa

2 Lidské a hmotné ztráty účast 61 zemí válečné akce postihly 40 států bojovalo 110 milionů lidí počet obětí na frontách i v zázemí ? asi 58 milionů zavražděno v koncentračních táborech ? asi 10 milionů hmotné škody na straně vítězů největší ? v SSSR na straně poražených ? v Německu

3 Drážďany – únorové nálety

4 Drážďany – Florencie severu

5

6

7 ztráty životů v Německu ? 6 milionů mrtvých hospodářství kleslo na nulu, nefungovala doprava ani spoje Japonsko utrpělo územní ztráty – ztratilo Kurilské souostroví a Sachalin, osvobozeny byly Korea, Tchaj- wan, Mandžusko poražené země ztratily veškerý politický vliv díky svému nelidskému vedení války princip kolektivní viny – uplatňován hlavně zpočátku po válce proti Němcům

8 Politické změny (str. 80) změna poměru sil – supervelmoci ? USA, SSSR 40tileté rozdělení Německa rozšíření SSSR na úkor východoevropských a středoevropských zemí změny v koloniálním systému v Asii 1947 samostatné státy ? Indie a Pákistán 1948 samostatný stát ? Izrael a otevřen dlouhodobý konflikt mezi arabskými státy a Izraelem 1949 komunisté k moci ? v Číně – Čínská lidová republika (Mao Ce-tung)

9 1950 se osamostatnila ? Indonésie 1954 osamostatnění ? Vietnamu z francouzské koloniální správy – bývalá francouzská Indočína

10 Boj demokracie proti komunismu str. 80 - 81 poraženy fašistické a nacistické ideologie nový zápas – mezi demokracií a totalitní ideologií – komunismem vliv Sovětského svazu a komunistických stran během války stoupl

11 Zajištění míru po válceuč. str. 81 založení OSN – Organizace spojených národů 1945 – jejím úkolem hledání mírových prostředků při řešení mezinárodních sporů Mezinárodní válečný tribunál v Norimberku – proces s nacistickými válečnými zločinci od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946 podpis mírových smluv s poraženými státy – Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem v únoru 1947 v Paříži k podpisu mluv s Německem a Japonskem již nedošlo, spory mezi velmocemi hlavní spory mezi USA a SSSR o budoucnosti Německa (západ – vytvoření federace, Sov. svaz – vytvoření jednotné ústřední vlády)

12 Norimberský vojenský tribunál obžalováno 22 nejvýznamnějších nacistických vůdců, z nichž 12 bylo odsouzeno k trestu smrti a 3 byli odsouzeni na doživotí dále padly dva dvacetileté, jeden patnáctiletý a jeden desetiletý trest a tři obžalovaní byli zproštěni viny. 1/válečné zločiny 2/zločiny proti míru – zejména v oblasti plánování a provedení válečného napadení; 3/zločiny proti lidskosti – tyto zločiny však Tribunál trestal jen, pokud byly spáchány v souvislosti s válečným zločinem nebo zločinem proti míru

13 Lavice obžalovaných – Přední řada: Göring, Hess, von Ribbentrop a Keitel. Druhá řada: Dönitz, Raeder, Schirach a Sauckel.

14 Spojené státy americké (str. 82) vyšly z války jako hospodářsky nejsilnější země světa (dvojnásobně se zvýšily mzdy, nejnižší nezaměstnanost, vlastnily atomové bomby, nejsilnější letectvo a loďstvo, válečné operace se jejich území nedotkly) prezident ? Harry Truman ? politika ? aktivní utváření poměrů ve světě i v Evropě (před válkou izolacionismus) narůstala nedůvěra USA vůči SSSR USA odmítaly sovětizaci států východní a střední Evropy, ale neuměly jí zabránit

15 Sovětský svaz uč. str. 83 ? – charakterizuj situaci v SSSR po válce: utrpěl obrovské škody posílen vojensky a politicky – významný podíl na osvobození východní a střední Evropy – nejpočetnější armáda na světě pokračuje Stalinova diktatura – gulagy pro sov. vojáky, kteří padli do německého zajetí, pro pol. odpůrce, přesídlování celých národnostních skupin

16 Řešení německé otázky str. 84 4 okupační pásma (SSSR, VB, Francie, USA) nejvyšší moc – Kontrolní rada - složena z velitelů čtyř mocností Konference v Postupimi ? kdy, účastníci 17. července – 2. srpna 1945 v německé Postupimi – koalice vítězných velmocí ( oproti předchozím konferencím – Jalta, Teherán změny na postech – am. prezident Harry. S. Truman, angl. premiér Winston Churchil/ Clement Attlee)

17

18 Okupační zóny americkábritská

19 Francouzskásovětská

20 Velká trojka

21 čtyři D ? vyjmenuj pojmy na D denacifikace, demokratizace, demilitarizace, demonopolizace (dekartelizace) zákaz nacistické strany, odstranění nacistického právního řádu,potrestání válečných zločinců, obnova demokratických institucí, decentralizace správy, přenesení pravomocí na nižší úroveň státní správy, úplné odzbrojení – zákaz udržování jakýchkoli ozbrojených sil, likvidace válečného průmyslu, omezení moci monopolů

22 reparace ? kdo obdržel nejvíce reparací rozpory mezi velmocemi, kompromis – každá země bude uplatňovat svoje nároky ve své okupační zóně, SSSR navíc 25 % průmyslových zařízení určených k demontáži i ze západních oblastí vysídlení německého obyvatelstva ? odkud z Polska, Maďarska a Československa - spojené s násilnostmi, které zatížily budoucí vztahy Rakousko ? jak uspořádáno rozděleno do okupačních zón, okupace ukončena 1955 během postupimské konference rozdílný přístup SSSR a USA, vzájemná kritika

23 Okupační zóny Rakouska

24 Rozdělení Německa politika spojenců se nedokázala sjednotit, rozdílné představy o sjednoceném Německu jejich síly byly vyrovnané – vývoj spěl k rozdělení Německa v okupačních zónách západních spojenců se začal formovat demokratický politický systém

25 spojenci připustili vznik politických stran – návrat k demokratickému systému CDU – křesťansko – demokratické CSU – křesťansko – sociální ( v Bavorsku) FDP – Strana svobodných demokratů SPD – sociálně demokratická strana KPD – komunistická strana volby – zemské vlády, postupně jim okupační mocnosti předávaly pravomoci - demokratizace poměrů v západních zónách

26 Ve východní zóně: SED - Jednotná socialistická strana – spojení komunistické a sociálně demokratické strany sovětizace východní zóny – omezování soukromého vlastnictví – pozemková reforma, postupná sovětizace východní zóny od konce roku 1947 otevřeně rozdílná politika v západních a výhodní zóně V západní zóně: postupné spojování západních okupačních pásem 1947 – 1948 britského a amerického (leden 1947) a francouzského jaro 1948

27 červen 1948 – ministři zahraničí USA, VB, Francie, Nizozemí, Belgie a Lucemburska se dohodli : spolková forma nového státu měnová reforma – ekonomické oddělení od východní části, nová ústava, usnesení o německé armádě, přijetí Marshallova plánu

28 Spolkové země 1947

29 První berlínská blokáda ? Kdy a proč? Jak se zásoboval Berlín? sovětská odpověď na situaci v západní části trvala téměř rok – červen 1948 – květen 1949 definitivní rozchod bývalé protihitlerovské koalice mimořádné mezinárodní napětí zásobování západního Berlína pouze leteckým mostem

30 Celkem se uskutečnilo kolem 277 000 letů, při kterých bylo přepraveno 2,2 milionu tun zboží. Během leteckého mostu zahynulo několik osob: 39 Britů, 31 Američanů a 6 Němců. Upomíná na ně pomník na náměstí před letištěm Tempelhof.

31 od roku 1952 nemohli občané Západního Berlína navštěvovat NDR od roku 1961 byl pro ně uzavřen i Východní Berlín - 13. srpna 1961 stavba Berlínské zdi (rozdělení města skončilo až pádem Berlínské zdi 9. listopadu 1989) až počátkem sedmdesátých let došlo k jednáním o ulehčení cest mezi oběma německými státy a mezi Západním a Východním Berlínem

32 Vznik SRN a NDR str. 86 ?Kdy vznikla SRN? Co bylo s Berlínem? 7. září 1949 – ze západních okupačních pásem – Spolková republika Německo SRN kancléřem Konrád Adenauer Západní Berlín – zvláštní postavení v rámci SRN ? Kdy vznikla NDR? 7. října 1949 – ze sovětského okupačního pásma – Německá demokratická republika NDR – satelit Sovětského svazu prezidentem Wilhelm Pieck (SED) vytvořením dvou německých států – uzavřen poválečný boj o Evropu

33 NDR a SRN


Stáhnout ppt "Výsledky druhé světové války - poválečné uspořádání světa."

Podobné prezentace


Reklamy Google