Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění a úhrady zdravotní péče v roce 2008 Ministerstvo zdravotnictví Praha, 22. 11. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění a úhrady zdravotní péče v roce 2008 Ministerstvo zdravotnictví Praha, 22. 11. 2007."— Transkript prezentace:

1 Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění a úhrady zdravotní péče v roce 2008 Ministerstvo zdravotnictví Praha, 22. 11. 2007

2 Program dnešní prezentace Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 Zásady tvorby „úhradové“ vyhlášky na rok 2008 Návrh úhrad zdravotnickým zařízením

3 Očekávané příjmy a výdaje VZP ČR v roce 2008 (tis. Kč)

4 Očekávané příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění ČR v roce 2008 (tis. Kč)

5 Shrnutí očekávané finanční situace v roce 2008 Rok 2008 je ve zdravotně pojistných plánech zdravotních pojišťoven plánován jako vyrovnaný až lehce přebytkový Díky rychlému růstu ekonomiky a prvním krokům směrem k vyšší efektivitě systému provedeným v letošním roce tak mohou zdravotní pojišťovny vyplatit zdravotnickým zařízením až o 13 mld Kč více než v roce 2007. Tato situace umožňuje napravit některé dlouhodobé problémy systému jako je například financování primární péče Zároveň je možné udělat první kroky směrem k novým, spravedlivějším a efektivnějším způsobům úhrad

6 Program dnešní prezentace Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 Zásady tvorby „úhradové“ vyhlášky na rok 2008 Návrh úhrad zdravotnickým zařízením

7 Způsob tvorby „úhradové vyhlášky“ Ministerstvo zdravotnictví vychází z dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a poskytovateli a z dohod v něm dosažených Ministerstvo zdravotnictví je při tvorbě vyhlášky povinno sledovat veřejný zájem, stanovený zákonem jako dostupnost kvalitní zdravotní péče a finanční rovnováha systému veřejného zdravotního pojištění

8 Zásadní změna charakteru „úhradové vyhlášky“ „Úhradová“ vyhláška pro rok 2008 díky přijaté změně zákona č. 48/1997 poprvé nevede k plošnému uplatnění stejného způsobu úhrady u všech poskytovatelů zdravotní péče v České republice Nová dikce zákona mění vyhlášku z nařízení v návod, pojišťovny a poskytovatelé se mohou dohodnout na jiném řešení, které umožní zohlednit místní specifika a lépe zajistit dostupnost zdravotní péče

9 Zrušení neefektivní cenové regulace Ministerstvo zdravotnictví plánuje v cenovém výměru s účinností k 1.1. 2008 zrušit regulaci pomocí maximální hodnoty bodu Přetrvávání této regulace, která již dávno ztratila svůj význam, vedlo k řadě soudních sporů mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče (záchranná služba, léčebny dlouhodobě nemocných,..) Platnost této regulace v případě paušálních úhrad nedávno zrušil Nejvyšší soud Domácí péče je první oblastí, ve které hodnota bodu i při výkonovém způsobu úhrady může přesáhnout 1,10 Kč

10 Program dnešní prezentace Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 Zásady tvorby „úhradové“ vyhlášky na rok 2008 Návrh úhrad zdravotnickým zařízením

11 Způsob a výše úhrad – lůžková zdravotnická zařízení Plánovatelnost: Převažující část úhrad nemocnicím je zachována ve formě rozpočtu, který naroste oproti roku 2007 o 3-6% Motivační prvek: Část rozpočtu bude přepočítána podle skutečné produkce nemocnice v roce 2008 a podle systému DRG Aktivní nákup: Vybrané plánované výkony (implantace umělých kolenních a kyčelních kloubů) budou pojišťovnami nakupovány podle kvality a ceny Kombinované navýšení úhrad: Platba za lůžkoden v léčebnách dlouhodobě nemocných vzroste v důsledku zrušení regulace maximální hodnotou bodu a navýšení v úhradové vyhlášce oproti roku 2007 o 5-7%

12 Dopady nového způsobu úhrad u nemocnic Posun směrem k úhradám za skutečně poskytnutou péči Rozvoj systému DRG, který umožňuje lepší řízení a srovnávání nemocnic Nakupování vybrané plánované péče povede ke zkrácení čekacích dob a ke zvýšení její kvality díky koncentraci u lépe vybavených a kvalifikovaných poskytovatelů Zachování významné části rozpočtu poskytuje nemocnicím „polštář“ při restrukturalizaci

13 Způsob a výše úhrad – primární péče Respektování dohody: Úhradová vyhláška respektuje dohodu dosaženou pojišťovnami a praktickými lékaři Posílení financování: Navýšení ceny práce praktického lékaře o 15% oproti roku 2007 – základní kapitační sazba ve výši 42 Kč a hodnota bodu ve výši 1 Kč Investice do rozvoje: Navýšení plateb napravuje dlouhodobé problémy s financováním primární péče a vytváří podmínky pro její další rozvoj a poskytování kvalitnějších služeb pacientům

14 Průměrný měsíční příjem ordinace praktického lékaře (Kč)

15 Další změny v systému úhrad Podpora dostupnosti služeb ambulantní specializované péče – stanovení „pružných“ omezení Podpora rozvoje domácí péče – zvýšení hodnoty bodu, nábor nových pacientů je omezen pouze indikací lékaře Zvýšení financování zdravotnické záchranné služby z veřejného zdravotního pojištění

16 Shrnutí dopadu úhradové vyhlášky Zajištění dostupnosti zdravotní péče Podpora nákupu zdravotní péče Nasměrování úhrad za poskytnutou péčí Změna charakteru vyhlášky umožňuje dohody respektující místní podmínky Podpora delších ordinačních hodin Stanovení „pružných“ finančních omezení Zahájení nákupu plánovatelné nemocniční péče Podpora nákupu v dalších oblastech Přepočet nemocničních rozpočtů Rozvoj systému DRG Umožnění růstu efektivních a kvalitních poskytovatelů Napravení dlouhodobých problémů Nejvýznamnější zvýšení ohodnocení práce praktických lékařů od zavedení kapitace


Stáhnout ppt "Finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění a úhrady zdravotní péče v roce 2008 Ministerstvo zdravotnictví Praha, 22. 11. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google