Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní služby a jejich efektivita pro včasné a přirozené řešení problémů rodin a dětí Spolupráce Sítě mateřských center v Pardubickém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní služby a jejich efektivita pro včasné a přirozené řešení problémů rodin a dětí Spolupráce Sítě mateřských center v Pardubickém."— Transkript prezentace:

1 www.materska-centra.cz Komunitní služby a jejich efektivita pro včasné a přirozené řešení problémů rodin a dětí Spolupráce Sítě mateřských center v Pardubickém kraji a Pardubického kraje

2 www.materska-centra.cz Pardubický kraj: Ing. Roman Línek - náměstek hejtmana Mgr. Jiří Brýdl – radní zodpovědný za sociální oblast Ing. Pavel Šotola – radní zodpovědný za neziskový sektor Odbor sociálních věcí Síť mateřských center v Pardubickém kraji – 25 center

3 www.materska-centra.cz Spolupráce: Kampaň „Společnost přátelská rodině“ konference „Efektivní prorodinná politika v praxi“ zapojení do projektu „Rodinné pasy“ zapojení do aktivit spojené s rokem Dobrovolnictví grantové řízení - Program podpory prorodinných aktivit „Putovní výstava MaR center v Pardubickém kraji“ prezentace aktivit MaR center na TV Prima – prostor pro PK „Transformace systému péče ohrožené děti“

4 „Transformace systému péče o ohrožené děti“ Pardubický kraj bude realizovat individuální projekt MPSV „Systémová podpora transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti“ rozvoj sítě služeb pro práci s rodinami profesionalizace pěstounské péče změny v činnosti orgánů sociálně-právní ochrany od 1.ledna 2012 do 30.června 2014 www.materska-centra.cz

5 Ohrožené rodiny (v závorce počet rodin v MC Krůček v roce 2011 – o jejichž problému víme, předpokládáme, že počet je mnohem vyšší – není evidováno) Samoživitelé/samoživitelky (8) Patchworkové rodiny (4) Rodiny, ve kterých je partnerský konflikt (8) Rodiny s nízkými příjmy (25) Rodiny s nezaměstnaným členem (14) Rodiny bez trvalého bydliště (7) Rodiče s dětmi s postižením (4) Rodiny s rodičem ve vězení nebo s rodičem zapojeným do kriminální činnosti – (1) Rodiny se členem ohroženým závislosti (droga, alkohol, gambler) – (3) Rodiny menšin (6) Rodiče s postižením (3) Pěstounské rodiny (3) Ženy z azylových domů a kojeneckých ústavů (7)

6 www.materska-centra.cz Uživatelé služeb – klienti MaRC: Funkční rodiny, které jsou ohroženy : rozvod nenaplnění partnerského vztahu nemoc výchovný problém dítěte závislost (alkohol, automaty) ztráta zaměstnání finanční potíže – zvýšení životních nákladů (zdražování, studium), neuvážené finanční půjčky, mateřská a rodičovská dovolená

7 www.materska-centra.cz Služby MaRC pro ohrožené rodiny: 1. Služby na podporu rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter Běžný pobyt v MaRC a zapojování do programů pomáhá posilování osobnosti a rodičovských dovedností rodičů, vytváření hodnotového žebříčku a upevňování návyků prospěšných dítěti a celé rodině. MaRC nabízejí např. tyto služby primární prevence a podpory:

8 www.materska-centra.cz Preventivní a podpůrné služby: Komunikace s ostatními rodiči a profesionály Herna – prostor pro dítě s rodičem – prostor pro hru a komunikaci a vytváření zdravých návyků Bezpečný prostor pro rodiny s dětmi (např. rozvedených rodičů – prostor pro výměnu dítěte) Podpora partnerských vztahů Kampaně na posílení rodiny Vzájemná svépomoc rodin Prostor pro setkávání pěstounů Informační a poradenské centrum pro případ ohrožení

9 www.materska-centra.cz 2. Služby zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivým členům rodiny anebo rodině jako celku nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci: Tréninkové služby – např. výchova dítěte, vaření, dílny Odlehčovací služby – např. hlídání dětí Nízkoprahové kluby pro rodiče Rodičovské podpůrné skupiny – výměna zkušeností pod vedením odborníka, svépomocné skupiny… Vzdělávání pro matky a otce - pozitivní rodičovství, rodičovské kompetence, besedy, kampaně, slaďování rodiny a práce

10 www.materska-centra.cz 2. Služby zaměřeny na pomoc a podporu Poradenské služby – psychologická poradna, laktační poradna, terapeutická poradna, …… Informační služby – kontaktování na odborníky z jiných institucí Prostor pro kontakt – s odborníkem (kontakt zprostředkuje pracovník MaRC), rozvedené rodiny

11 www.materska-centra.cz MaRC v síti organizací pracujících ve městě s ohroženou rodinou - již nyní spolupracují s ostatními subjekty: OSPOD sociální odbor odbor prevence kriminality psychologické poradny krizová centra intervenční centra občanská sdružení podporující pěstounskou péči městská policie Policie ČR organizace realizující Aktivizační služby pro rodiny s dětmi školy, praktické a speciální školy

12 www.materska-centra.cz Vize odborné spolupráce s orgánem OSPOD: uplatňování zákonných nároků nezl. dětí (a také matek - výživné, různé typy dávek) zvyšování rodičovských kompetencí (výchovné styly, vymezení rodičovské autority s respektem k dítěti, …) aktivní trávení volného času s dětmi (hry, příprava do školy, návštěvy kulturních akcí,…) kurzy finanční gramotnosti, účelné hospodaření (rodinný rozpočet, nezbytné výdaje,…) spolupodílení se na tvorbě a realizaci individuálního plánu (cíle, možnosti, prostředky) účast na případových konferencích zjišťování potřeb rodin s dětmi spolupráce při vyhodnocování poskytovaných prorodinných služeb spolupráce v oblasti zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči – besedy, setkání s pěstouny pověření k SPOD

13 www.materska-centra.cz Aktivity související s Transformací systému péče o ohrožené děti: Národní strategie péče o ohrožené děti – předložení vládě do 31.října 2011 - ??, postupné omezování institucionální péče, zejména u dětí do 3 let věku Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí - ?? účinnost od 1.července 2012, vytvoření podmínek pro rozvoj pěstounské péče a služeb pro práci s rodinami Vznik transformačních plánů jednotlivých zařízení – 2012 – 2013, služby pro práci s rodinami, náhradní rodinné péče, péče a vznik speciálních služeb pro děti se zdravotním postižením Dotace MPSV pro nestátní neziskové organizace – podobné cíle s transformací systému péče o ohrožené děti, převedení zodpovědnosti a financování na kraje a obce - ????- provázanost na finance

14 www.materska-centra.cz Představení práce mateřských a rodinných center v Pardubickém kraji Mateřská, rodinná, komunitní centra – podchycují problematické rodiny, jsou kontaktním místem, socializačním a díky otevřenosti a nízkoprahovosti do nich může opravdu každá rodina.

15 www.materska-centra.cz Představení práce mateřských a rodinných center v Pardubickém kraji Specifika práce s rodinami v MaRC:  komplexní práce pro podporu rodin v jejich přirozeném prostředí, svépomoc širokého okolí  aktivity MaRC podporují kontakty mezi funkční, ohroženou a nefunkční rodinou a tím dochází k podpoře integrace ohrožených rodin do komunity

16 www.materska-centra.cz Představení práce mateřských a rodinných center v Pardubickém kraji Specifika práce s rodinami v MaRC:  nedochází k etiketizaci rodin  pro klienty nemají nálepku úřadu, instituce  znají dobře komunitu  osobní navázání a důvěra  preventivní činnost – oslovuje i ty rodiny, které jsou na hraně  navštěvují ohrožené rodiny

17 www.materska-centra.cz Představení práce mateřských a rodinných center v Pardubickém kraji Příklad: MC Krůček Celková statistika 2010:  Počet rodin (počet rodin, které navštívili MC Krůček, započítány jen jedenkrát za rok): 465  Návštěvnost dětí: 5 241  Návštěvnost dospělých: 6 434  Celková návštěvnost: 11 675

18 www.materska-centra.cz Představení práce mateřských a rodinných center v Pardubickém kraji Nový systém péče o ohrožené děti Propojení rodiny, služeb a OSPOD a soudů:  komunita (škola, MaRC, lékaři, širší rodina…)  terénní a ambulantní služby pro děti a rodiny - MaRC  různé typy náhradní rodinné péče; služby pro přípravu náhradních rodičů; podpůrné a odlehčovací služby; specializovaná pobytová zařízení s nízkou kapacitou

19 www.materska-centra.cz Představení práce mateřských a rodinných center v Pardubickém kraji Závěr: Mateřská, rodinná, komunitní centra:  vznik z přímé potřeby rodin ve městě a tím pádem znají problematiku, situaci a poměry rodin v dané obci  zapojení rodin do přirozené komunity, apel na svépomoc a pomoc širší rodiny a komunity  znalost systému a organizací působících v obci a okolí - efektivní zprostředkování návazné služby Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Komunitní služby a jejich efektivita pro včasné a přirozené řešení problémů rodin a dětí Spolupráce Sítě mateřských center v Pardubickém."

Podobné prezentace


Reklamy Google