Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Hodovská, Veronika Vitásková.  14. až 16. století v Itálii  Odklon od náboženství  Nově zaměření na člověka  Šíření vzdělanosti (antická vzdělanost)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Hodovská, Veronika Vitásková.  14. až 16. století v Itálii  Odklon od náboženství  Nově zaměření na člověka  Šíření vzdělanosti (antická vzdělanost)"— Transkript prezentace:

1 Tereza Hodovská, Veronika Vitásková

2  14. až 16. století v Itálii  Odklon od náboženství  Nově zaměření na člověka  Šíření vzdělanosti (antická vzdělanost)  Zámořské objevy  Změna ve společenské hierarchii  Počátek moderního věku

3  Vznik univerzit ve 12. st. → rostl počet učenců a lidí, kteří umí psát – nárůst rukopisů, pomalý návrat k některým antickým spisům – Aristoteles  Vynálezy usnadňující každodenní práci → trakař, oj, chomout, rozmach vodních a větrných mlýnů (rozvoj plachetní síly pro plavidla) → revoluční změny v námořnictví i pozemní dopravě → rozvoj domácího i zahraničního obchodu  Nárůst vytváření bohatství → rozvoj bankovnictví a pojišťovnictví (Benátky, Florencie)  Nárůst mecenášství umění a literatury

4  Vznik nových dílen (Nizozemí, Německo, Itálie) věnujících se kameni, kůži, kovu, dřevu, sádře, chemikáliím i látkám → bohatší sortiment luxusního zboží a strojů  Knihtisk → dostupnost levného papíru, vynález pohyblivých liter (zlatník Johannes Gutenberg a jeho mecenáš Johann Fust) → rychle se zvyšující počet tiskáren – knihy jsou více dostupné - vyšší úroveň vzdělanosti

5  Období po roce 1300.  Jde o období přechodné, zakládající renesanční trend → na jedné straně přetrvávají konzervativní tendence → S tím je spojená iniciativa Cola di Rienzi přimět Karla IV., aby se přestěhoval do Itálie a Svatou říši římskou udržoval a dále rozvíjel.  Na druhé straně zde vidíme i postupný nástup renesance. → Boccacciův Dekameron předkládá náměty renesanční často s prvky lidské intimity.

6  Období po roce roce 1400, tzv. doba florentská  Ve Florencii vzrůstá prosperita obyvatelstva → rozvoj námořního obchodu, bankovnictví a řemeslné výroby  Šlechtické rody soupeřily ve městě s významnými měšťanskými rodinami i samy mezi sebou → přibližně od poloviny 15. st. zde vládne rod Mediceju  Cosimo a Lorenzo Medici – snaží se zavést vládní formu signorie  Významní mecenáši umění → působí zde mnoho významných renesančních umělců  Renesance se rozšiřuje po celé Itálii

7  V průběhu 15. st. ovlivňovalo florentské renesanční umění tvorbu v celé Itálii a na konci století začalo pronikat i do ostatních zemí.  Počátkem 16. st. se renesance rozvíjí i v Římě  Mnoho velkých umělců zde pracuje ve službách renesančních papežů (především Julia II., Lva X. a Pavla III)  → Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Raffaello Santi  Mezi další významná renesanční centra této doby patří Benátky, Florencie, Parma a Vicenza  Postupně se zde začínají rodit barokní prvky

8  z Itálie do ostatních částí Evropy se renesance šířila během 15. st.  Nejprve hlavně v architektuře a sochařství v podobě různých renesančních prvků na stavbách ve své podstatě gotických.  Ve Francii se rozvíjela za podpory Karla VIII., poté i za Františka I.  V druhé polovině 15. st. je renesance přijata na území Německa a Holandska, později také v Anglii (alžbětinská doba), Skandinávie a zbytku Evropy.  Projevila se hlavně v náboženství → protestantská reformační hnutí  Renesanční umění zde vycházelo z místních tradic umělců a principů gotiky → proti italské chladnější a rezervovanější

9  ve středověku umělci považováni za řemeslníky, potlačení individuality – nepodepisují se (označováni dle svých nejvýznamnějších děl, např. Mistr vyšebrodského oltáře)  Renesance → Vystoupení z anonymity, dosáhnutí vysokého společenského postavení  Obvykle zaměstnáni v různých dílnách → z některých se stávají umělecké kluby  Formulují se různé estetické teorie  Se zákazníky mnoho z nich jedná jako se sobě rovnými, rozvíjí se smysl pro nezávislost

10  Stavby měšťanstva  Florencie 15. století  Světské stavby – zámky, paláce, vily, radnice  Kámen → cihly  Štuk, mramorový obklad  Vnější sloupořadí, valená klenba, kopule, schodiště, sgrafito  Filippo Branellschi – 1. architekt

11 Dóm ve Florencii s Brunelleschiho kopulí Kostel San Lorenzo ve Florencii Palác Farnese v Římě (Michelangelo)

12 Dóm sv. Petra v Římě (Bramante, Rafael, Michelangelo)

13 Letohrádek královny Anny Nelahozeve s Zámek v Litomyšli

14

15  Barevnost (stínování), zachycení pohybu, výraz tváře, perspektiva  Fresky, kopule chrámů, světské interiéry  Antická, křesťanská a mytologická témata  Užití olejomalby

16 Leonardo da Vinci – Dáma s hranostajem Leonardo da Vinci – Mona Lisa

17 Leonardo da Vinci – Poslední večeře

18 Rafael Santi - Proměnění Páně Rafael Santi – Sixtinská Madona

19 Michelangelo Buonarotti – Poslední soud

20 Michelangelo - Leda

21 Sandro Botticelli - Zrození Venuše

22 Tizian - Venuše urbinská Sulejman I. Nádherný

23  Volně stojící sochy  Dramatičnost  Propracovaný detail (mimika, emoce, gesta)  Nově busty slavných osobností

24 Východní dveře baptiseria - Lorenzo Ghiberti

25 Michelangelo - DavidMojžíš v bazilice Svatý Petr v řetězech

26 Svatý Jiří - Donatello

27  V literatuře začínají převládat národní prvky → vytvoření spisovného národního jazyka povýšením některého místního dialektu  Rozvoj literatury je spjat s humanismem a jeho návratem k antickým textům  Na přelomu středověku a renesance stojí Dantova Božská komedie.  Počátky renesance vytvářejí v poezii Francesco Petrarca a v próze Giovanno Boccaccio.  Největším italským básníkem období renesance byl Lodovico Ariosto.  V Anglii to byl William Shakespeare, ve Francii Francois Rabelais, ve Španělsku Miguel de Cervantes, v Portugalsku Luís de Camóes.

28  Obnova antických literárních žánrů → komedie, tragédie, pastorála  Oblíbení autoři jsou Terentius, Plautus, Sene ca nebo Vergilius  V poezii se uplatňuje sonet  Dále je oblíben traktát, polemika, objevují se cestopisy, životopisy a pedagogické spisy

29 Dante Alighieri Giovanno Boccaccio Francesco Petrarca

30 Mikuláš Koperník teorie pohybu nebeských těles - heliocentrismus otáčení kolem své osy čtvero ročních období

31  Nekonečný vesmír  Zpochybnění svaté Trojice – vše je ve všem → problémy s inkvizicí

32  Metoda indukce  Empirický sběr dat  Otec moderní vědy  Učení o idolech: - Idol lidského rodu - Idol jeskyně - Idol tržiště - Idol divadla  Dílo Novy Organon

33  Moc oddělena od etiky  Ctnost – ochota udělat pro slávu a velikost vše  Účel světí prostředky  Ideál je absolutistická monarchie  Dílo Vladař

34  Utopista  Teorie společenské smlouvy  Absolutní moc pramenící z demokratické volby  Dílo Leviathan

35  Reformátor  1517 Wittenberg – 95 tezí  1521 Wormský koncil – označení za kacíře, zákaz spisů  Spojení člověk Bůh o Boží milost (x odpustky) o Víra o Boží písmo (autorita)  Zakladatel evangelické církve

36  Děkujeme za pozornost.  http://dejiny.ceskatelevize.cz/2085521162300 52/


Stáhnout ppt "Tereza Hodovská, Veronika Vitásková.  14. až 16. století v Itálii  Odklon od náboženství  Nově zaměření na člověka  Šíření vzdělanosti (antická vzdělanost)"

Podobné prezentace


Reklamy Google