Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mytologie a biblické texty Kristýna Bláhová Adam Hlaváček Eva Moravcová Zuzana Stibůrková Helena Ulrychová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mytologie a biblické texty Kristýna Bláhová Adam Hlaváček Eva Moravcová Zuzana Stibůrková Helena Ulrychová."— Transkript prezentace:

1 Mytologie a biblické texty Kristýna Bláhová Adam Hlaváček Eva Moravcová Zuzana Stibůrková Helena Ulrychová

2 Obsah Mytologie a mýtus Biblické texty René Girard Obětní beránek Amish Grace Použité zdroje

3 Mytologie a mýtus mytologie = věda studující mýty, jejich vznik a šíření mýtus = příběh, vyprávění o světě, o tom, jak vznikl a jak to na něm chodí  obrazný, symbolický, nerozumový, ale intuitivní výklad světa, jeho dění a zákonitostí  nejsou chápány jako racionální popis reality, ale spíše jako porozumění světu založené na lidské zkušenosti, citu či intuici

4 Antická, keltská a severská mytologie jádro evropského mytologického myšlení, rané myšlenky a představy, které jsou základem moderního vědomí příběhy se dotýkají základních otázek lidského bytí (síla lásky doprovázená strachem a žárlivostí, konflikt mezi starou a novou generací, smutek způsobený nemocí nebo náhodným zraněním, vliv kouzel na tělo i mysl) obvykle jsou protkávány řadou okolností, které se vymykají kontrole bohů i smrtelníků upřímnost, se kterou vypráví o primitivních lidských pudech

5 Antická mytologie athénský filozof Platón vytvořil slovo mythológiá (odlišení smyšlených příběhů o božských činech od skutečných popisů událostí) řecké mýty – vytvářeny a přetvářeny po celé generace – získaly svou základní podobu (formu) např. příběh o Oidipovi Římané převzali náměty jako celek – ztotožnění bohů řeckého panteonu s italskými božstvy např. Dionýsos

6 Antická mytologie - příklad HEROOVÉ  klasický héros je vítězem v každém směru, překonává zkoušky, zbavuje svět výtržníků a navzdory všemu pokaždé zvítězí

7 Keltská mytologie v irských mýtech se téměř pokaždé bojuje Keltové věřili v reinkarnaci v pozdní keltské mytologii se křesťanství stává ústředním prvkem hledání grálu

8 Keltská mytologie - příklad MAGIE A KOUZLA  magie prostupuje všechny keltské mýt a zahaluje jejich příběhy do strašidelného hávu  mnoho záhad a kouzel pochází z vše prostupujícího zásvětí

9 Severská mytologie mytologii je nezbytné rozdělit do 2 skupin:  mýty národů germánského původu  mýty národů slovanského původu slovanští bohové jsou už většinou pouhá jména a co víme o jejich kultech, je jen to málo, co se zachovalo po jejich potlačení křesťanstvím na Balkáně se Slované setkali nejen s křesťanským pravoslavím, ale i s islámskou nadvládou o pobaltské mytologii není známo téměř nic

10 Severská mytologie - příklad VALKÝRY  původně byly zlými duchy zabíjení, temnými anděly smrti, kteří se vznášeli nad bitevním polem a určovali osud bojovníků  později byly romanticky líčeny jako Ódinovy štítonošky, panny se zlatými vlasy a sněhobílými pažemi

11 Biblické texty Hebrejská bible – 1.tis.př.n.l.  pravidla náboženské víry a morálky  Starý zákon součástí křesťanské bible svod historických, liturgických, právnických a literárních textů, odrážejících politický a duchovní vývoj Palestiny od nejstarších dob po počátky křesťanství 3 velké oddíly: Tóra, soubor Proroků, soubor tzv. svatých spisů

12 Části hebrejské bible Bible  Starý zákon = židovské Písmo 3 části - Pět knih Mojžíšových, Proroci, Spisy  Nový zákon tradice o životě Ježíše Krista (evangelia) a další texty, které jsou spojeny s činností Kristových učedníků – apoštolů a raně křesťanských obcí (Skutky apoštolské, Listy, Kniha zjevení)

13 Další verze Bible nejdůležitější – řecký překlad – Septuaginta („překlad sedmdesáti“) tzv. pseudepigrafy

14 Poslední večeře

15 René Girard narodil se 19.12.1923 v Avignonu historik, literární kritik a filosof sociálních věd vystudoval archivnictví v Paříží doktorská studia dokončil v USA přednáší francouzskou literaturu profesor na Stanfordu knihy:  Lež romantismu a pravda románu  Násilí a posvátno  Obětní beránek ad.

16 Obětní beránek analýza perzekučních textů  násilí zejména na náboženských skupinách a jednotlivcích nejčastěji v dobách krize  epidemie, hladomor, náboženské konflikty, politické nepokoje rozpad kulturního řádu příčiny krize  hledání viníka

17 Obětní beránek obvinění  sexuální zločiny, náboženské zločiny, násilí proti jiným bytostem významné síly  náboženští vůdci, političtí vůdci,dav zasahování podle důležitosti mobilizace davu – jeho vítězství (kolektivní vražda) dav  zástupci nižších tříd, elity

18 Obětní beránek mytologie – rozvinutá perzekuční iluze  perzekuční stereotypy  na počátku skutečná oběť  kolektivní násilí oběť v mýtech  zodpovědná za obecnou pohromu  pronásledovatelé ji bezdůvodně nenávidí  znovu obnovuje pořádek  stává se předmětem posvátna (perzekuční iluze) evangelia – odhalení mechanismu obětního beránka

19 Obětní beránek Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: „ Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ.“ Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: „ Vy ničemu nerozumíte, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ To však neřekl sám za sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, a nejen za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. (J 11:47-53)

20 THE FIRST STONE by Rene Girard dva příběhy (biblický X pohanský)  Evangelium svatého Jana – příběh ženy nevěrnice  Život Apollonia Z Tyany - příběh ukamenovaného žebráka (Philostratus - řecký spisovatel 3.st) Rozdíly v příbězích  Ježíš – snaha o prevenci násilí  Apollonius – snaha o jeho podnícení Každý využije rozdílné taktiky

21 Amish Grace - film Amišové  křesťanská denominace – novokřtěnci  25 rodin → církevní okrsek, základní škola  německý dialekt, tzv. pensylvánská němčina  venkov, zemědělství  zákaz používání techniky (auta, traktory, telefony, elektřinu), uniformními oděvy, muži plnovous  odmítají militarismus a násilí  žena je podřízena muži  rituál rumspringa – mládež od 16 let může žít mimo komunitu  exkomunikace (smíšená manželství) Amish Grace (2010, USA)  na motivy skutečných událostí 2006, střelba ve škole v Nickel Mines V Pensylvánii

22 Použité zdroje COTTERELL, Arthur. Encyklopedie mytologie. 2. vydání. Čestlice: Rebo Productions, 2000. ISBN 80-7234-139-1. Mýty a skutečnost [online]. 7. 8. 2007, 11. 8. 2008 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://myty.info/view.php?cisloclanku=2007080001 Česká liturgická komise. Nový zákon. Praha: Thaurdruck, Thaur in Tirol, 1989. ČERNÍKOVÁ, Jitka. Literatura 1, 2. část Dějiny literatury. Praha: Trizonia, 1991. ISBN 80 – 900953 – 9 – 9. ŠEDINOVÁ, Jiřina; SADEK, Vladimír. Židovské dějiy a myšlení od biblických dob do součsasnosti. Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997. ISBN 978 – 80 – 86889 – 59 – 7. GIRARD, René. Obětní beránek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-255-3 Adventisté [online]. 2012 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z: http://www.adventisti.cz/?p=2233 Křesťanská seznamka [online]. 2012 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z: http://www.krestanskaseznamka.cz/m.aspx?n=Jak-Buh-pripravuje-(k)- manzelstvi?&i=6 The First Stone. [online]. 1999 [cit. 2012-12-04]. Dostupné z: http://todosobrelacorte.files.wordpress.com/2011/08/girard-the-first-stone.pdf

23 DĚKUJEME ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "Mytologie a biblické texty Kristýna Bláhová Adam Hlaváček Eva Moravcová Zuzana Stibůrková Helena Ulrychová."

Podobné prezentace


Reklamy Google