Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEN1 Úvod do Grafiky, Základy Photoshopu. Úvod do grafiky ■Prezentace zde: https://docs.google.com/presentation/d/1I3taqEgHH2gB83m4dvaga2cZjvveM9dT5jSf.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEN1 Úvod do Grafiky, Základy Photoshopu. Úvod do grafiky ■Prezentace zde: https://docs.google.com/presentation/d/1I3taqEgHH2gB83m4dvaga2cZjvveM9dT5jSf."— Transkript prezentace:

1 DEN1 Úvod do Grafiky, Základy Photoshopu

2 Úvod do grafiky ■Prezentace zde: https://docs.google.com/presentation/d/1I3taqEgHH2gB83m4dvaga2cZjvveM9dT5jSf -5xt08A/edit

3 Programy pro práci s rasterovou grafikou ■PhotoshopPhotoshop ■GimpGimp ■Afinity Designer (Mac)Afinity Designer

4 Photoshop - instalace ■http://www.adobe.com/cz/http://www.adobe.com/cz/ ■Nabídka > Photoshop > Koupit > Připojit se > Registrace > Stáhnout Creative Cloud ■Nainstalovat CC ■Nainstalovat PS (30 dní trial na kterýkoliv produkt Adobe!)

5 Photoshop – základní nastavení ■Úpravy > Předvolby –VŠEOBECNÉ > Výběr Barvy: Adobe –UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ >Barevné témaJazyk uživ. rozhraní –JEDNOTKY A PRAVÍTKA >Pravítka: obr. bodyText: obr. bodyÚpravy ■Okna > zapnout následující: –Navigátor + Historie + Vrstvy + Znaky + Odstavce + Vlastnosti

6 Photoshop – Představení prostředí ■Vlevo – hlavní nástroje –dají se pravým tlačítkem rozkliknout pro další volby –Každý nástroj má klávesovou zkratku (zobrazí se po najetí na nástroj) ■Vpravo – dlaždice s okny (nabídka “okna” v horním panelu) –Dají se přesouvat, natahovat, zmenšovat dle vlastní preference ■Nahoře – hlavní nabídka, pod ní volby pro konkrétní nástroj –Hlavní nabídka obsahuje veškeré další volby Photoshopu –Volby nástojů jsou unikátní k vybranému nástroji ■Střed – pracovní plocha

7 Založení nového dokumentu Ctrl+N ■Volba názvu ■Typ dokumentu (používáme “vlastní”) ■Šířka, výška v pixelech (obrazové body) ■Rozlišení 72 pro digitální grafiku (300 a víc pro DTP) ■Režim barvy RGB viz prezentace, základní 8bitová hloubka barevprezentace ■Pozadí necháme bílé I pro png obrázky (příjemnější práce, můžeme vypnout)

8 Práce s novým plátnem ■Ctrl + R –Zobrazování pravítek ■Ctrl + H –Zobrazení “viditelných” (např. Vodící lišty, řezy) ■Klávesa F –Režim zobrazení UI Photoshopu (vhodné pro náhledy) ■Okno s navigátorem – změna velikosti plátna ( Alt + kolečko myši ) –Pomocí jezdce –Číselnou hodnotou ( procentuálně ) –Pomocí ikon “pyramid” ( skoky po celých číslech )

9 Panel Historie ■Přehledná práce s provedenými kroky ■Počet kroků lze upravit v Preferencích > Výkon (náročné na operační paměť) ■Možno skákat naráz o více kroků ■Klik na první krok vrátí všechny úpravy na úplný začátek ■Defaultní nastavení známé zkratky Ctrl + Z skáče mezi posledními 2mi kroky –Změna se provede v Úpravy > Klávesové zkratky > Úpravy

10 Panel Vrstvy 1 ■Nejdůležitější panel (snažíme se nastavit co nejvyšší, pro lepší přehled ve vrstvách) ■Založení nové vrstvy zkratkou Ctrl + Shift + N –Nebo druhou ikonou zprava ■Možno filtrovat vrstvy v horní roletce ( všechny vrstvy defaultním nastavením Druh ) ■Možno prolínat vrstvy ve spodní roletce ■Možnost nastavení průhlednosti vrstvy –Krytí: Zneviditelní jak vrstvu tak její Efekty –Výplň: Zneviditelní jen vrstvu, Efekty jsou viditelné

11 Panel Vrstvy 2 ■Mazání vrstvy: Delete, Backspace, přetažení vrstvy na ikonu koše dole v pravo, nakliknutí vrstvy a klik na ikonu koše, pravým tlačítkem ■Klonování vrstvy: pravým tlačítkem, držením Alt + potažení vrstvy, Ctrl +J ■Ikona oka u vrstvy dočasne skrývá, zobrazuje vrstvu ■Pravé tlačítko na oko zobrazí další možnosti pro lepší orientaci vrstvy ■Poklikáním na text vrstvy můžeme vepsat popis vrstvy ■Pravé tlačítko na vrstvu zobrazí další nastavení vrstvy ■Kazdá vrstva má svoji miniaturu s živým náhledem

12 Panel Vrstvy 3 ■Vrstvy můžeme myší přetahovat a definovat tím její pozici na Z ose plátna –Čím je vrstva výš v panelu Vrstvy, tím je výš na plátně ( tedy překrývá nižší vrstvy ) ■Vrstvy můžeme seskupovat do složek ( třetí ikona z prava dole ) ■Složky, popisy složek a vrstev jsou extrémně důležité pro přehlednost v souboru ■Dbáme na to, kterou vrstvu máme nakliknutou ( s tou potom v plátně pracujeme ) ■Po založení nového plátna je výchozí vrstva uzamčená ( nedá se s ní pohybovat ) –Odemkneme kliknutím na zámeček na vrstvě

13 Ukládání dokumentu ■Ctrl + S –Průběžné ukládání ■Ctrl + Shift + S –Uložit jako: můžeme nastavit formát výstupu ■Ctrl + Alt +Shift + S –Exportovat pro web: lze nastavit kvalita výstupu!!! ■Při prvním Ukládání stačí Ctrl + S ( chová se stejně jako Ctrl + Shift + S )

14 V – Nástroj přesun ■Nejpoužívanější nástroj a zkratka v PS !! ■Pro přesun objektů po plátně ■Možnost zapnout automatický výběr nebo Ovladače transformací ( vhodné v určitých situacích ) ■Pomocí tohoto nástroje lze mezi sebou objekty srovnávat ■Nově se dá pravým tlačítkem přepnout na volbu Návrhová plocha, čímž se dá do souboru přidat další plátno např. s rozměry mobilu pro návrh responzivního designu

15 Transformace objektu Ctrl + T ■K nástroji Přesun se váže transformace objektu (zvětšení, zmenšení, deformace) ■Zkratka Ctrl + T vyvolá kotevní body za které lze táhnout ■Tažení s klávesou Shift – poměrová transformace ■Tažení s klávesou Alt – středová transformace ■Klávesy při transformaci můžeme spojit! ■Střed objektu můžeme přesouvat kvůli případně rotaci mimo střed ■Klávesou Enter úpravu potvrdíme ■Klávesou Esc úpravu zrušíme

16 M – Nástroj výběr ■Nejčastěji Obdelníkový, Eliptický ■Pro vyznačení plochy na plátně, tato plocha se stává jedinou “aktivní”plochou ■Možno novou plochu kopírovat, editovat, mazat, klonovat, atd. ■Při vytváření nové plochy můžeme pomocí ikon v horním panelu výběry sčítat, odečítat…

17 L – Nástroj laso ■Od ruky –Výborný nástroj při práci na tabletu ■Mnohoůhelníkové –Nejpřesnější při práci s myší –Nejlepší výřezy objektů z obrazu ■Magnetické –Hodí se pro jasně definované objekty, např. vektory

18 C – Nástroj oříznutí ■Slouží pro změnu rozměrů plátna –Klasický klik zobrazí kotevní body na plátně kterými lze definovat nové rozměry –Lze nastavit konkrétní rozměry ořezu do vstupního pole ve volbách nástroje ■Nástroj Perspektivní oříznutí lze použít např. u fotek architektury –Nástroj Řez lze použít na rozčlenění plátna do bloků –Nástroj Výběr řezu umožňuje s jednotlivými bloky manipulovat, nastavit do nich odkazy, mazat ( delete )

19 I – Nástroj kapátko ■Lze vybrat barvu z dokumentu otevřeného v PS ■Kapátko lze vyvolat i z jiného nástroje –z nástroje Štětec ( B ) klikem na Alt –z rozkliknuté Palety Barev kde stačí kurzorem vyjet mimo paletu

20 J – Nástroj záplata ■Výborný nástroj pro retušování textur ■Vyznačení plochy > přetažení na plochu k zeré cheme textury prolnout, algoritmus PS se pak postará o zbytek

21 B – Nástroj štětec ■Základní nástroj většiny rastrových programů ■Pravé tlačítko na plátno vyvolá nastavení štětce ( velikost, tvrdost, typ… ) ■Klávesa Alt vyvolá kapátko

22 S – Klonovací razítko ■Výborné k retuším fotek ■Klávesa Alt přepíná na terč kterým definujeme zdroj klonování ■Využítí –Doplnění textury –Naklonování prvnu do nové vrstvy a jeho následná úprava

23 E – Nástroj guma ■Základní nástroj většiny rastrových programů ■Nástroj mazání pozadí –Funguje na principu hledání nakliknuté barvy ( lze nastavit omezení a tolerance ) –Výborný nástroj pro odmazání pozadí např. z loga

24 G – Nástroj přechod ■Přechod (gradient) mezi barvami ■Kurzorem lze nastavit směr přechodu ■Ve volbách nástroje lze nastavit typ přechodu ( lineární, kruhový, … ) ■Nástroj Plechovka barvy vylije plochu zvolenou barvou –Hodí se jen pro obdelníkové plochy –Zaoblené tvary rozpixeluje!!!

25 Nástroj rozmazání, rozostření, zostření, zesvětlení, ztmavení, houba ■Pro speciální úpravy fotek ■Názvy napovídají o co jde… ■Rozostření celé plochy snadnější pomocí Filtr > Rozostření > Gausovské –Lze nastavit poloměr rozostření! ■Rozmázání má výbornou funkci pro rychlé doplnění prázdné plochy s barevnostními odstíny, stačí nastavit síla na 100% ■Houba “vymývá” barevnost obrazu

26 P – Nástroj pero ■Slouží pro vytváření vektorových objektů v rámci PS ■Základní nástroj zvoří bezierovu křivku s kotevními body a tečnami k nim ■Pro přidání / odebrání kotevních bodů má nástroj pero své dva nástroje ■Změnit bod používáme k zalomení křivky nebo naopak pro zaoblení zalomené vytažením tečny z kotevního bodu

27 T – Nástroj text ■Typografie v PS ■Bodový ( řádkový ) text –Klik do plátna ■Odstavcový text –Tažení plochy na plátno – Lze s plochou dodatečně manipulovat kotevními body ■Okna > Znaky –Formátování textu ■Okna > Odstavec –Zarovnání textu

28 A – Nástroj přímý výběr & výběr cesty ■Černá šipka – Výběr cesty –Chytne celý vektorový objekt ( všechny jeho kotevní body ) ■Bílá šipka – Přímý výběr –Chytne konkrétní kotevní bod ( pomocí klávesy Shift můžeme přidávat další body ) ■Pomocí Přímého výběru můžeme s kotevními body hýbat

29 U – Nástroj obdelník, zaoblený, elipsa, jiný tvar ■Vektory v PS ( nelze je exportovat ) ■Klikem do plátna vyskočí tabulka pro zadání konkrétního rozměru objektu ■Tažením se vytvoři custom objekt, hned se otevře okno s vlastnostmi ■V okně vlastnosti lze dodatečně upravovat rozměry, pozici, zaoblení, atd. ■Veškeré objekty lze pomocí nástroje Přímý výběr ( A ) dále editovat –Pozor na deformaci objektu ve špatné ose! ■Nástroj jiný tvar umožňuje ukládat objekty do paměti PS pro další použití

30 Nástroj Ručička, Lupa ■Ručička lze vyvolat klávesou Mezerník při nazoomovaném plátně pak posunuje obraz ■Lupa slouží pro zoomování plátna ( Alt přepíná na oddálení )

31 Paleta Barev ■Barva popředí, Barva pozadí ( lze přepínat ikonou šipky nebo klávesou X ) ■Výchozí barvy – Klávesa D ( černá popředí, bílá pozadí ) ■V paletě barev lze vyčíst kód barvy pro RGB, CMYK, HEX zápis ■Kurzorem mimo paletu aktivujeme kapátko ( I )


Stáhnout ppt "DEN1 Úvod do Grafiky, Základy Photoshopu. Úvod do grafiky ■Prezentace zde: https://docs.google.com/presentation/d/1I3taqEgHH2gB83m4dvaga2cZjvveM9dT5jSf."

Podobné prezentace


Reklamy Google