Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alokační neefektivnost a tržní selhání Teorie Second best, Paretovská a Kaldor-Hicksova efektivnost. Veřejné statky a klubové statky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alokační neefektivnost a tržní selhání Teorie Second best, Paretovská a Kaldor-Hicksova efektivnost. Veřejné statky a klubové statky."— Transkript prezentace:

1 Alokační neefektivnost a tržní selhání Teorie Second best, Paretovská a Kaldor-Hicksova efektivnost. Veřejné statky a klubové statky

2 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)2 Osnova Selhání trhu v „klasickém“ smyslu (Pareto) jako argument pro státní zásah Selhání trhu v „klasickém“ smyslu (Pareto) jako argument pro státní zásah Teorie „Druhý nejlepší“ (Second best) Teorie „Druhý nejlepší“ (Second best) Efektivnost (Pareto, Kaldor-Hicks) Efektivnost (Pareto, Kaldor-Hicks) Nashova rovnováha Nashova rovnováha Jiné důvody pro státní zásah – kolektivní volbu – garance vlastnických práv a koordinace individuálních akcí Jiné důvody pro státní zásah – kolektivní volbu – garance vlastnických práv a koordinace individuálních akcí

3 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)3 Selhání trhu trh = decentralizovaná rozhodnutí realizovaná pomocí tržního mechanismu vedou k Paretovsky optimální alokaci zdrojů trh = decentralizovaná rozhodnutí realizovaná pomocí tržního mechanismu vedou k Paretovsky optimální alokaci zdrojů selhání trhu=selhání efektivnosti (Paretovské, „first best“) selhání trhu=selhání efektivnosti (Paretovské, „first best“)

4 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)4 Příčiny selhání trhu 1. preference nejsou konvexní (  MC, AC) 2. subjekty nejsou konkurující si „price-takeři“ 3. nezpoplatněné externality z důvodu –nedostatku vlastnických práv –společné produkce –společné spotřeby 4. Neexistence trhu –negativní výběr –morální hazard

5 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)5 Náprava selhání vládou pomocí donucení přinutit uvažovat společenské náklady/přínosy pomocí donucení přinutit uvažovat společenské náklady/přínosy vládní politika není nezbytně nutná pro alokaci zdrojů, ale je zdrojem informací, které subjektům chybějí ke „správnému“ rozhodnutí vládní politika není nezbytně nutná pro alokaci zdrojů, ale je zdrojem informací, které subjektům chybějí ke „správnému“ rozhodnutí

6 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)6 Teorie „Second best“ (1) Existují trhy, kde „náprava tržních selhání“ vládou není úspěšná (Pareto efektivní) Existují trhy, kde „náprava tržních selhání“ vládou není úspěšná (Pareto efektivní) Nemožnost dosáhnout „First best“ na jednom dílčím trhu, vede k nesmyslnosti snahy po této efektivnosti na ostatních trzích Nemožnost dosáhnout „First best“ na jednom dílčím trhu, vede k nesmyslnosti snahy po této efektivnosti na ostatních trzích

7 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)7 Teorie „Second best“ (2) Lipsey, Lancaster (1956) „Jestliže jedno z Paretovských optim není dosažitelné, ostatní (ačkoli dosažitelné) nejsou žádoucí.“ „Jestliže jedno z Paretovských optim není dosažitelné, ostatní (ačkoli dosažitelné) nejsou žádoucí.“ Neexistuje způsob jak porovnat „Second best“ stavy ve smyslu Paretovské efektivnosti Neexistuje způsob jak porovnat „Second best“ stavy ve smyslu Paretovské efektivnosti

8 Teorie „Second best“ (3) V některých případech je first-best řešení nemožné (optimální politika) V některých případech je first-best řešení nemožné (optimální politika) „best“ nesmí být nepřítelem „good“ „best“ nesmí být nepřítelem „good“ Proto normativní analýza může místo first- best stavu uvažovat second best Proto normativní analýza může místo first- best stavu uvažovat second best MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)8

9 9 Koncept efektivnosti Normativní kritérium pro poměřování různých stavů, výsledků politik Normativní kritérium pro poměřování různých stavů, výsledků politik Odkazuje na ekonomii blahobytu Odkazuje na ekonomii blahobytu Tři základní přístupy Tři základní přístupy –Paretovská efektivnost –Kaldor-Hicksova efektivnost –Společenská funkce blahobytu

10 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)10 Efektivnost Vychází z utilitarismu => Posoudit důsledky různých politik na blahobyt společnosti Welfare economics Welfare economics

11 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)11 Paretovská efektivnost Dva odlišné pojmy Paretovské zlepšení Paretovské zlepšení –Jakým způsobem je výsledná alokace dosažena (historický princip) Paretovské optimum Paretovské optimum –Jaký je výsledek (bez ohledu na cestu k jeho dosažení)

12 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)12 Paretovská efektivnost (2) Výhody Nepoměřuje užitek jednotlivce (pouze jednomyslnost při zlepšení) Nepoměřuje užitek jednotlivce (pouze jednomyslnost při zlepšení)Nevýhody Není dosažitelné Není dosažitelné Možnost vydírání menšinou Možnost vydírání menšinou

13 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)13 Kaldor - Hicksův princip Stav je K-H efektivní, pokud ti, kdo získávají poté co kompenzují ty, kdo ztrácí, mají z politiky přínos Stav je K-H efektivní, pokud ti, kdo získávají poté co kompenzují ty, kdo ztrácí, mají z politiky přínos Jistá forma cost-benefit analýzy Jistá forma cost-benefit analýzy K-H princip nevyžaduje, aby ke kompenzaci skutečně došlo K-H princip nevyžaduje, aby ke kompenzaci skutečně došlo

14 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)14 Kaldor-Hicksův princip (2) Problémy Měření užitku –Ordinální užitek (transitivita preferencí) –Kardinální užitek (různá báze různých lidí) Nemorální obětování nevinných lidí Nemorální obětování nevinných lidí Scitovsky paradox Scitovsky paradox

15 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)15 Společenská funkce blahobytu (Bergson-Samuelson) Agregace funkcí užitků všech členů společnosti Agregace funkcí užitků všech členů společnosti Volba mezi situacemi, které všechny splňují podmínku Paretovské efektivnosti Volba mezi situacemi, které všechny splňují podmínku Paretovské efektivnosti SWF: W=(U1, U2,…, Un)

16 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)16 Společenská funkce blahobytu (2) Typy společenské funkce blahobytu Utilitaristická (Bentham) Utilitaristická (Bentham) –Stejná váha preferencí všech jednotlivců Max-min (Rawls) Max-min (Rawls) –Max blahobytu  max nízkopříjmových osob „Střední forma“ „Střední forma“ –Blíží se max-min (opět nejchudší), ale není podmínkou

17 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)17 BenthamRawlsStřední forma Společenská funkce blahobytu (3)

18 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)18 Maxmin koncept SWF (Rawls) Lidé činí rozhodnutí za závojem nevědomosti Nevědí kdo jsou a kým budou Nevědí kdo jsou a kým budou Mají nechuť k riziku (risk averse) Mají nechuť k riziku (risk averse) =>Pak přistoupí na následující dohodu: Každému je dostupné stejné množství svobod Každému je dostupné stejné množství svobod Opatření směřují k tomu, aby bylo maximalizováno bohatství nejchudšího Opatření směřují k tomu, aby bylo maximalizováno bohatství nejchudšího Weakest-link princip Weakest-link princip

19 MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)19 Nashova efektivnost Nash (1949) Na rozdíl od ostatních preference nejsou dané (volba strategie) Na rozdíl od ostatních preference nejsou dané (volba strategie) Stav, kdy (predikovaná) strategie hráče je nejlepší odpovědí na (predikované) stretegie ostatních Stav, kdy (predikovaná) strategie hráče je nejlepší odpovědí na (predikované) stretegie ostatních Obvykle není jediná (efektivní a neefektivní Nashovy rovnováhy) Obvykle není jediná (efektivní a neefektivní Nashovy rovnováhy)

20 Pojem veřejný statek „Spotřeba takového statku každým jednotlivcem nevede k umenšení spotřeby daného statku ze strany jiného jednotlivce“. (Samuelson, 1954) „Spotřeba takového statku každým jednotlivcem nevede k umenšení spotřeby daného statku ze strany jiného jednotlivce“. (Samuelson, 1954) Veřejný vs veřejně poskytovaný Veřejný vs veřejně poskytovaný Definiční vlastnosti Definiční vlastnosti –Společná spotřeba (nerivalita) –Nemožnost vyloučení 20MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

21 Čistý veřejný statek statek, který musí být poskytován všem členům společnosti ve stejném množství (Mueller, 2003) statek, který musí být poskytován všem členům společnosti ve stejném množství (Mueller, 2003) Obsahuje v sobě možnost forced riding Obsahuje v sobě možnost forced riding Public good vs public bad Public good vs public bad 21MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

22 Dělení statků (Musgrave) Vyloučení je možné Vyloučení není možné Je společná spotřeba Klubový statekVeřejný statek Není společná spotřeba Soukromý statekSpolečný 22MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

23 Nerivalita ve spotřebě Vyplývá z nedělitelnosti Vyplývá z nedělitelnosti Souvisí s možností společné spotřeby Souvisí s možností společné spotřeby Je statek nerivalitní, i když je spotřebováván jedním člověkem? Je statek nerivalitní, i když je spotřebováván jedním člověkem? Nerivalita není dichotomní Nerivalita není dichotomní Přetížení Přetížení 23MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

24 Nevyloučitelnost ze spotřeby Technické obtíže, resp. vysoké náklady Technické obtíže, resp. vysoké náklady Závislá na aktuální technologii Závislá na aktuální technologii Není dichotomní vlastností Není dichotomní vlastností Free-riding, easy riding, forced riding Free-riding, easy riding, forced riding 24MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

25 Jev černého pasažéra Poprvé David Hume (1740) Poprvé David Hume (1740) Vězňovo dilema vs Chicken game (viz dále) Vězňovo dilema vs Chicken game (viz dále) Spojován s velikostí skupiny (M.Olson, 1971) Spojován s velikostí skupiny (M.Olson, 1971) 25MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

26 Trojí přístup k pojmu „veřejný statek“ Samuelson, Musgrave Samuelson, Musgrave Coase Coase Buchanan Buchanan 26MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

27 Samuelsonův přístup P. Samuelson (1954) Dvě definiční vlastnosti VS Dvě definiční vlastnosti VS Existence čistých veřejných statků je argument pro veřejný zásah Existence čistých veřejných statků je argument pro veřejný zásah Hledá objektivní vlastnosti statků, které je předurčují pro veřejné poskytování Hledá objektivní vlastnosti statků, které je předurčují pro veřejné poskytování 27MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

28 Samuelsonův přístup - problémy Metodologický Metodologický –Vychází z welfare economics Sémantický Sémantický –název předjímá normativní soud Praktický Praktický –existuje celá řada VS poskytovaných soukromě a naopak Hospodářsko-politický Hospodářsko-politický 28MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

29 Coase R. Coase Transakční náklady-TN (náklady spojené s používáním cenového mechanismu) Transakční náklady-TN (náklady spojené s používáním cenového mechanismu) Veřejné poskytování všude tam, kde jsou TN vyšší než náklady netržního poskytování (např. obrana, soudy, policie) Veřejné poskytování všude tam, kde jsou TN vyšší než náklady netržního poskytování (např. obrana, soudy, policie) Nelze apriori rozhodnout, co bude poskytováno veřejně a co soukromě Nelze apriori rozhodnout, co bude poskytováno veřejně a co soukromě => Nutno počkat na přirozený vznik 29MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

30 Coase (2) Neexistuje selhání trhu Neexistuje selhání trhu Pouze se nám některé jeho výsledky líbí více a jiné méně Pouze se nám některé jeho výsledky líbí více a jiné méně Problém – nejsou tedy VS ty, které mají vysoké transakční náklady? Problém – nejsou tedy VS ty, které mají vysoké transakční náklady? 30MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

31 Buchanan, Niskanen Podstatná je role nabídky VS Podstatná je role nabídky VS –Jakmile se VS jednou začne veřejně poskytovat, již to prakticky nejde zvrátit Poskytování VS je rozhodnutí lidí – výsledek kolektivní volby Poskytování VS je rozhodnutí lidí – výsledek kolektivní volby Neex tržní selhání (viz Coase) Neex tržní selhání (viz Coase) 31MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

32 Jiný pohled na VS Standardní pohled sleduje jen poptávkovou stranu. Standardní pohled sleduje jen poptávkovou stranu. Pro poskytování VS je podstatná i nabídka (společenská technologie produkce). Pro poskytování VS je podstatná i nabídka (společenská technologie produkce). Celková produkce VS nemusí vždy být výsledkem příspěvků jednotlivců, tj. Celková produkce VS nemusí vždy být výsledkem příspěvků jednotlivců, tj. 32MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

33 Typy veřejných statků Na základě variantních mechanismů poskytování VS rozlišujeme statky typu: Vězňovo dilema Vězňovo dilema Nejslabší článek (Weakest-point) Nejslabší článek (Weakest-point) Dobrovolnický (Best-shot) Dobrovolnický (Best-shot) 33MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

34 Vězňovo dilema Osoba B NepřispětPřispět Nepřispět0 ; 02 ; -1 Přispět-1 ; 21 ; 1 Osoba A (1) (2) (4) (3) Př. Příspěvek na charitu, národní obrana, … 34MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

35 Nejslabší článek Osoba B NepřispětPřispět Nepřispět0 ; 00 ; -1 Přispět-1 ; 01 ; 1 Osoba A (1) (2) (4) (3) Příklad: Protipovodňové hráze 35MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

36 Best shot (volunteer-type PG) Osoba B NepřispětPřispět Nepřispět0 ; 02 ; 1 Přispět1 ; 21 ; 1 Osoba A (1) (2) (4) (3) Příklad: Protiraketová obrana, terorista v letadle 36MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

37 Z uvedeného vyplývá, že … Ne vždy znamená existence veřejného statku free-riding jako dominantní strategii Ne vždy znamená existence veřejného statku free-riding jako dominantní strategii V případě weakest point statků lze očekávat soukromé efektivní poskytování (free-riding není možné) V případě weakest point statků lze očekávat soukromé efektivní poskytování (free-riding není možné) Best-shot model vede k masivnímu černému pasažérství (které může být efektivní…!) Best-shot model vede k masivnímu černému pasažérství (které může být efektivní…!) 37MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

38 Klubové statky Vyloučení je možnéVyloučení není možné Je společná spotřeba Klubový statek Veřejný statek Není společná spotřeba Soukromý statekSpolečný 38MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

39 Teorie soukromé filantropie (Becker,1974) Teorie soukromé filantropie (Becker,1974) Podmínky Podmínky Předpoklad veřejnosti (charita je VS) Maximalizace užitku Nashova rovnováha (příspěvky ostatních jsou dané) Užitková funkce Užitková funkce Charita jako VS 39MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

40 Charita jako VS V dostatečně velké skupině vnímá jedinec svůj příspěvek jako málo podstatný ostatní výpadek jeho příspěvků snadno kompenzují Racionální volba černého pasažérství 40MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

41 Charita jako VS Kritika modelu Kritika modelu –Závisí na splnění všech tří podmínek (uvolnění libovolné z nich vede k efektivní míře poskytování) –Reálná data závěry modelu nepotvrzují –Vnímání charity jako „povinnosti“ –Podmíněná spolupráce 41MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

42 Nečistý altruismus (1) Andreoni (1990) Andreoni (1990) Motivy dárcovství: Motivy dárcovství: –Čistý altruismus (zisk z užitku obdarovaného) –Warm glow (užitek z aktu daru) –Společenská smlouva (existence dohody bránící černému pasažérství) 42MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

43 Nečistý altruismus (2) Užitková funkce: Užitková funkce: Míra altruismu Míra altruismu a)čistý altruista - b)čistý sobec- c)nečistý altruista - 43MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

44 Nečistý altruismus - závěr „ Přerozdělení důchodů bude mít na objem vybraných prostředků na charitativní účely pozitivní (negativní, resp. žádný) vliv tehdy, když příjemce zvýšeného (přerozděleného) důchodu bude více (méně, resp. stejně) altruistický než ten, který důchod ztrácí.“ Andreoni (1990) „ Přerozdělení důchodů bude mít na objem vybraných prostředků na charitativní účely pozitivní (negativní, resp. žádný) vliv tehdy, když příjemce zvýšeného (přerozděleného) důchodu bude více (méně, resp. stejně) altruistický než ten, který důchod ztrácí.“ Andreoni (1990) Společná produkce soukromého a veřejného statku (Cornes, Sandler, 1994) Společná produkce soukromého a veřejného statku (Cornes, Sandler, 1994) 44MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

45 Klubové statky (prameny) James Buchanan (1965) Snaha o definici širokého spektra ekonomických statků mezi extrémy ČSS a ČVS Snaha o definici širokého spektra ekonomických statků mezi extrémy ČSS a ČVS Pochopení vztahů mezi charakteristikou statku a společenstvím, které statek spotřebovává Pochopení vztahů mezi charakteristikou statku a společenstvím, které statek spotřebovává Charles Tiebout (1956) Zjistit, zda skutečné preference jednotlivců mohou být odvozovány z mobility spotřebitele/voliče mezi lokacemi se specifickými způsoby/objemy poskytování VS Zjistit, zda skutečné preference jednotlivců mohou být odvozovány z mobility spotřebitele/voliče mezi lokacemi se specifickými způsoby/objemy poskytování VS 45MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

46 Buchanan – teorie klubů Klub je organizací, která poskytuje sdílený kolektivní (veřejný) statek exkluzivně svým členům Klub je organizací, která poskytuje sdílený kolektivní (veřejný) statek exkluzivně svým členům Prostředky na poskytování VS jsou získávány např. z členských poplatků, atd. Prostředky na poskytování VS jsou získávány např. z členských poplatků, atd. –Je otázka, do jaké míry mohou/mají být tyto poplatky diskriminující 46MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

47 Klubový statek společná nabídka společná nabídka možnost vyloučení možnost vyloučení existuje efekt přetížení, statek je tedy nerivalitní ve spotřebě jen do určitého počtu spotřebitelů. existuje efekt přetížení, statek je tedy nerivalitní ve spotřebě jen do určitého počtu spotřebitelů. 47MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

48 Rozdíl mezi klubovým a veřejným statkem Dobrovolnost Dobrovolnost Omezená velikost klubu Omezená velikost klubu Existence nečlenů Existence nečlenů Mechanismus vyloučení Mechanismus vyloučení Způsob dosažení optima Způsob dosažení optima 48MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

49 Základní model klubového statku Funkce užitku, který získavá člen klubu: Ui = u(s, n) kde s je velikost klubu (ve smyslu poskytovaného množství klubového statku, např. počet tenisových kurtů) n – počet členů klubu MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)49

50 Rovnováha klubu ve čtyřech kvadrantech MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)50

51 Buchananův model klubu nalézt optimální řešení založené na kombinaci optimální velikosti klubu (optimálního počtu členů) a optimálního množství poskytovaného klubového statku nalézt optimální řešení založené na kombinaci optimální velikosti klubu (optimálního počtu členů) a optimálního množství poskytovaného klubového statku klubový statek má poskytovat ta „vládní“ úroveň, která z něj má největší užitek (hypotéza užitku) klubový statek má poskytovat ta „vládní“ úroveň, která z něj má největší užitek (hypotéza užitku) MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)51

52 Pro klubové statky platí, že 1. Obecně: je Pareto-efektivní mít takovou velikost klubu, která minimalizuje náklady na člena 2. Pokusy diskriminovat v poplatcích/cenách se nevyplácejí; doporučen princip „daň z hlavy“, jinak bohatí členové odcházejí  Obecně nerovná pravidla plodí nestabilní rovnováhu 52MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

53 Tieboutova teorie Rámec pro teorii klubů; předpoklad nekonečného počtu jednotlivců dobrovolně vytvářejících kluby různé velikosti Rámec pro teorii klubů; předpoklad nekonečného počtu jednotlivců dobrovolně vytvářejících kluby různé velikosti V Tieboutově modelu mohou jednotlivci „volit nohama“ (vote with their feet) – měnit lokalitu podle svých preferencí ve vztahu k VS V Tieboutově modelu mohou jednotlivci „volit nohama“ (vote with their feet) – měnit lokalitu podle svých preferencí ve vztahu k VS 53MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

54 Tiebout – předpoklady modelu spotřebitelé/voliči jsou dokonale mobilní spotřebitelé/voliči jsou dokonale mobilní Jsou dokonale informováni o rozdílech v příjmech a výdajích v jednotlivých regionech Jsou dokonale informováni o rozdílech v příjmech a výdajích v jednotlivých regionech Tyto předpoklady vlastně znamenají absenci problémů přesídlení vyplývajících z (ne)zaměstnanosti, dostupnosti bydlení, dostupnosti vzdělání, atd. –Plus předpoklad velkého množství alternativních lokalit … 54MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

55 Tiebout - další předpoklady Dokonalá informovanost voličů Dokonalá informovanost voličů Existence optimálně velké komunity pro všechny typy služeb Existence optimálně velké komunity pro všechny typy služeb Lokality pod optimem své velikosti přitahují nové obyvatele Lokality pod optimem své velikosti přitahují nové obyvatele Lokality nad optimem se obyvatelů „zbavují“ Lokality nad optimem se obyvatelů „zbavují“ 55MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

56 Námitky proti klasickému Tieboutově modelu Mueller: noví obyvatelé mohou způsobit přetížení - noví členové přinášejí náklady vyšší než užitky - negativní externalita Mueller: noví obyvatelé mohou způsobit přetížení - noví členové přinášejí náklady vyšší než užitky - negativní externalita –Obecný Tieboutův model neprodukuje Pareto- optimální výstupy Homogenita komunit (starší vs mladší lidé s různými preferencemi) Homogenita komunit (starší vs mladší lidé s různými preferencemi) 56MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

57 Literatura k tématu HAMPL, M.: Trojí přístup k veřejným statkům. Finance a úvěr. č. 51, 2/2001, str. 111-125 HAMPL, M.: Trojí přístup k veřejným statkům. Finance a úvěr. č. 51, 2/2001, str. 111-125 BUCHANAN An Economic Theory of Clubs. Economica, Vol. 32, No. 125 (Feb., 1965), pp. 1-14 BUCHANAN An Economic Theory of Clubs. Economica, Vol. 32, No. 125 (Feb., 1965), pp. 1-14 TIEBOUT, C., A Pure Theory of Local Expenditures. The Journal of Political Economy. 64(5):416-24, 1956. TIEBOUT, C., A Pure Theory of Local Expenditures. The Journal of Political Economy. 64(5):416-24, 1956. MUELLER, D. Public Choice III. MUELLER, D. Public Choice III. HILLMAN, A. L. Public Finance and Public Policy HILLMAN, A. L. Public Finance and Public Policy CULLIS, JONES Public Finance and Public Choice. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 1998. CULLIS, JONES Public Finance and Public Choice. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 1998. tak trochu jiný klub – wikipedia tak trochu jiný klub – wikipedia –www.firstmonday.org/issues/issue8_12/ciffolilli/ www.firstmonday.org/issues/issue8_12/ciffolilli/ 57MPV_VEVO – 3. přednáška (Jiří Špalek)

58 58 Literatura k tématu BOADWAY, R., BRUCE, N. Welfare Economics. BOADWAY, R., BRUCE, N. Welfare Economics. Bulíř, A. Oceňování veřejných statků a teorie druhého nejlepšího (Finance a úvěr, 1991) Bulíř, A. Oceňování veřejných statků a teorie druhého nejlepšího (Finance a úvěr, 1991) Qi Zhou, The Evolution of Efficiency Principle: From Utilitarianism to Wealth Maximization (článek k problematice Kaldor-Hicksovy a Paretovy efektivnosti) Qi Zhou, The Evolution of Efficiency Principle: From Utilitarianism to Wealth Maximization (článek k problematice Kaldor-Hicksovy a Paretovy efektivnosti) Drlík, P. Ekonomie blahobytu a její současný význam pro ekonomickou teorii (Diplomová práce) Drlík, P. Ekonomie blahobytu a její současný význam pro ekonomickou teorii (Diplomová práce) Konvalina, V. Koncept efektivnosti v ekonomii blahobytu (Pareto, Kaldor Hicks, Nash) (Bakalářská práce) Konvalina, V. Koncept efektivnosti v ekonomii blahobytu (Pareto, Kaldor Hicks, Nash) (Bakalářská práce) MUELLER, D. Public Choice III. MUELLER, D. Public Choice III. HILLMAN, A. L. Public Finance and Public Policy HILLMAN, A. L. Public Finance and Public Policy


Stáhnout ppt "Alokační neefektivnost a tržní selhání Teorie Second best, Paretovská a Kaldor-Hicksova efektivnost. Veřejné statky a klubové statky."

Podobné prezentace


Reklamy Google