Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademický senát AMU 10. 3. 2016. Meziroční pokles prostředků na činnost VVŠ v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (240,1 mil. Kč) Odlišný způsob výpočtu příspěvku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademický senát AMU 10. 3. 2016. Meziroční pokles prostředků na činnost VVŠ v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (240,1 mil. Kč) Odlišný způsob výpočtu příspěvku."— Transkript prezentace:

1 Akademický senát AMU

2 Meziroční pokles prostředků na činnost VVŠ v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (240,1 mil. Kč) Odlišný způsob výpočtu příspěvku A+K: dle podílu VVŠ na celkovém objemu ukazatelů A+K v roce 2015 (podíl AMU = 1,58%) „Posílení“ rozpočtu VVŠ 2016 na konci roku 2015 ze strany MŠMT Zatížení provozních nákladů → generální rekonstrukce Tržiště 20 a Studia FAMU Pokles prostředků na programové financování VVŠ Výchozí rozpočtová situace 2016

3 Rekapitulace prostředků pro financování činnosti VŠ v porovnání 2016 a 2015

4 Příspěvek na provoz, účelové prostředky, výzkum, vývoj Příspěvek a dotace Zdroje rozpočtu AMU 2016 dle poskytovatele (v mil. Kč) AMU 461,7 mil Dar RWE – Studio FAMU – 0,3 mil DZS – mobility – 2,4 mil Cesnet – projekt – HAMU - 0,3 mil CŽV – DAMU, HAMU – 1,0 mil Dilia – DAMU – dar – 0,04 mil GN3Plus-V+V ze zahraničí – HAMU - 0,1 mil Nadace Martinů – grant – HAMU – 0,06 mil. Ostatní účelové prostředky ř. 11 Projekty NAKI Granty MK ČR, státní fondy ř. 10 Zůstatky fondů + výnosy z hlavní a doplňkové činnosti Vlastní zdroje AMU ř. 1-7; Kulturní granty 294,3 mil. 63,7% 12,0 mil. 2,6% 147,5 mil. 31,9% 0,4 mil. 0,1% 3,3 mil. 0,7% 4,2 mil. 0,9% MŠMT ř. 8; 9; 10 Magistrát hl. m. Prahy, město Beroun ř. 11 Projekty Midpoint, SharedSpace,3LAYERS (DAMU), GN3 Plus (HAMU) Evropská komise, fond Visegrad, Norské fondy ř. 11

5 Vlastní zdroje rozpočtu AMU na rok 2016 (v mil. Kč) Tržby z prodeje služeb: 3,0 mil.; Výuka zahraničních studentů: 19,3 mil. Příjmy z pronájmu nebytových prostor: 14,7 mil. Výuka zahraničních studentů/kurzy: 36,7 mil. Tržby z prodeje služeb: 11,8 mil.

6 Příspěvek MŠMT (A+K) 2016 v tis. Kč

7 Struktura nákladů rozpočtu AMU 2016

8 Počet bodů RIVu Časové řady – body RIV Časové řady AMU Věda, výzkum Počet bodů v RIVu Podklad:Restřík informací o výsledcích rokDAMUHAMUFAMU nerozlišená součástcelkem AMU celkem fakulta není součástí grafu

9 Počet bodů RUVu Časové řady – body RUV Časové řady AMU Věda, výzkum Počet bodů v RUVu Podklad:tabulka iruv po certifikaci rokDAMUHAMUFAMUcelkem AMU celkem fakulta není součástí grafu

10 Časové řady – DKR Časové řady AMU Věda, výzkum Finanční objem vynaložený na neinv. účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací (bez prostředků ze strukturálních fondů EU) v tis. Kč Celkové výdaje Položka DAMUHAMUFAMUrekt./ost.celkem AMU Celkem není součástí grafu

11 HV po zdanění Časové řady AMU Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti HV po zdanění (v tis.Kč) Položka Hospodářský výsledek z hlavní činnosti6 366, , , , , , , ,46 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti4 957, , , , , , , ,66 Hospodářský výsledek AMU11 324, , , , , , , ,12 Vývoj hospodářského výsledku 2008 až 2015

12 Současná situace = nouzový stav, hranice udržitelnosti, dlouhodobé podfinancování Dorovnání rozpočtu VVŠ minimálně na úroveň roku 2014, tj. 19,9 mld. Zvýšení podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu MŠMT na 18% (úroveň let 2009 až 2011) Pracovní skupina pro jednání s MF ČR o změně způsobu financování VŠ Změna procentního podílu ukazatelů A a K Pro období následujících 3 let → využít %-tní podíl na rozpočtu 2015 k rozpisu (např. 90%) → rozdělení zbývající části dle dohodnutých kritérií → forma kontraktového financování Situace projektu RUV ve vazbě na NZVŠ Ministerské priority, střednědobý výhled

13 D ě k u j i z a p o z o r n o s t a t r p ě l i v o s t


Stáhnout ppt "Akademický senát AMU 10. 3. 2016. Meziroční pokles prostředků na činnost VVŠ v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (240,1 mil. Kč) Odlišný způsob výpočtu příspěvku."

Podobné prezentace


Reklamy Google