Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademický senát AMU 10. 3. 2016. Meziroční pokles prostředků na činnost VVŠ v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (240,1 mil. Kč) Odlišný způsob výpočtu příspěvku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademický senát AMU 10. 3. 2016. Meziroční pokles prostředků na činnost VVŠ v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (240,1 mil. Kč) Odlišný způsob výpočtu příspěvku."— Transkript prezentace:

1 Akademický senát AMU 10. 3. 2016

2 Meziroční pokles prostředků na činnost VVŠ v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (240,1 mil. Kč) Odlišný způsob výpočtu příspěvku A+K: dle podílu VVŠ na celkovém objemu ukazatelů A+K v roce 2015 (podíl AMU = 1,58%) „Posílení“ rozpočtu VVŠ 2016 na konci roku 2015 ze strany MŠMT Zatížení provozních nákladů → generální rekonstrukce Tržiště 20 a Studia FAMU Pokles prostředků na programové financování VVŠ Výchozí rozpočtová situace 2016

3 Rekapitulace prostředků pro financování činnosti VŠ v porovnání 2016 a 2015

4 Příspěvek na provoz, účelové prostředky, výzkum, vývoj Příspěvek a dotace Zdroje rozpočtu AMU 2016 dle poskytovatele (v mil. Kč) AMU 461,7 mil Dar RWE – Studio FAMU – 0,3 mil DZS – mobility – 2,4 mil Cesnet – projekt – HAMU - 0,3 mil CŽV – DAMU, HAMU – 1,0 mil Dilia – DAMU – dar – 0,04 mil GN3Plus-V+V ze zahraničí – HAMU - 0,1 mil Nadace Martinů – grant – HAMU – 0,06 mil. Ostatní účelové prostředky ř. 11 Projekty NAKI Granty MK ČR, státní fondy ř. 10 Zůstatky fondů + výnosy z hlavní a doplňkové činnosti Vlastní zdroje AMU ř. 1-7; 12-14 Kulturní granty 294,3 mil. 63,7% 12,0 mil. 2,6% 147,5 mil. 31,9% 0,4 mil. 0,1% 3,3 mil. 0,7% 4,2 mil. 0,9% MŠMT ř. 8; 9; 10 Magistrát hl. m. Prahy, město Beroun ř. 11 Projekty Midpoint, SharedSpace,3LAYERS (DAMU), GN3 Plus (HAMU) Evropská komise, fond Visegrad, Norské fondy ř. 11

5 Vlastní zdroje rozpočtu AMU na rok 2016 (v mil. Kč) Tržby z prodeje služeb: 3,0 mil.; Výuka zahraničních studentů: 19,3 mil. Příjmy z pronájmu nebytových prostor: 14,7 mil. Výuka zahraničních studentů/kurzy: 36,7 mil. Tržby z prodeje služeb: 11,8 mil.

6 Příspěvek MŠMT (A+K) 2016 v tis. Kč

7 Struktura nákladů rozpočtu AMU 2016

8 Počet bodů RIVu 2008-2014 Časové řady – body RIV Časové řady AMU 2008 - 2014 Věda, výzkum Počet bodů v RIVu Podklad:Restřík informací o výsledcích rokDAMUHAMUFAMU nerozlišená součástcelkem AMU 200802302 1682 190 2009307756402 1633 266 20107981 3441642 3094 615 20111 4301 6232011 8985 151 20122 3462 0563011 1155 818 201330812568441496 139 20143603189760246 106 celkem fakulta11 56410 2671 7499 70533 285není součástí grafu

9 Počet bodů RUVu 2009 - 2014 Časové řady – body RUV Časové řady AMU 2009 - 2014 Věda, výzkum Počet bodů v RUVu Podklad:tabulka iruv po certifikaci www.iruv.cz rokDAMUHAMUFAMUcelkem AMU 20098 81611 7663 23523 817 20104 63211 911016 543 20116 22017 2033 48626 909 20123 6136 0111 59211 216 20135 2878 0932 11415 494 20146 6999 7561 29517 750 celkem fakulta35 26764 74011 722111 729není součástí grafu

10 Časové řady – DKR Časové řady AMU 2008 - 2015 Věda, výzkum Finanční objem vynaložený na neinv. účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací (bez prostředků ze strukturálních fondů EU) v tis. Kč Celkové výdaje Položka DAMUHAMUFAMUrekt./ost.celkem AMU 20104 9903 3684 06824012 666 20114 7517102 4007738 635 20127 6251 2252 7892 87514 514 20138 0422 4432 33674813 569 20145 7565 0341 9453 03015 765 20154 3264 5502 4021 62612 904 Celkem35 49017 33115 9409 29278 053není součástí grafu

11 HV po zdanění 2008-2015 Časové řady AMU 2008-2015 Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti HV po zdanění (v tis.Kč) Položka20082009201020112012201320142015 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti6 366,6120 768,357 699,4210 257,211 603,6610 949,009 700,155 434,46 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti4 957,485 053,657 244,466 543,3515 744,4214 567,0016 993,4017 347,66 Hospodářský výsledek AMU11 324,0925 822,0014 943,8816 800,5617 348,0825 516,0026 693,5622 782,12 Vývoj hospodářského výsledku 2008 až 2015

12 Současná situace = nouzový stav, hranice udržitelnosti, dlouhodobé podfinancování Dorovnání rozpočtu VVŠ minimálně na úroveň roku 2014, tj. 19,9 mld. Zvýšení podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu MŠMT na 18% (úroveň let 2009 až 2011) Pracovní skupina pro jednání s MF ČR o změně způsobu financování VŠ Změna procentního podílu ukazatelů A a K Pro období následujících 3 let → využít %-tní podíl na rozpočtu 2015 k rozpisu (např. 90%) → rozdělení zbývající části dle dohodnutých kritérií → forma kontraktového financování Situace projektu RUV ve vazbě na NZVŠ Ministerské priority, střednědobý výhled

13 D ě k u j i z a p o z o r n o s t a t r p ě l i v o s t


Stáhnout ppt "Akademický senát AMU 10. 3. 2016. Meziroční pokles prostředků na činnost VVŠ v rámci kapitoly MŠMT o 1,21% (240,1 mil. Kč) Odlišný způsob výpočtu příspěvku."

Podobné prezentace


Reklamy Google