Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pod záštitou rektora Univerzity Tomáše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pod záštitou rektora Univerzity Tomáše."— Transkript prezentace:

1 Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pod záštitou rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Ignáce Hozy, CSc., Dr.h.c. a hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka

2 III. celostátní konferenci PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ V REGIONECH 3. - 4. září 2009 - Uherské Hradiště © Ing. Miroslav JANÍČEK 2009

3 Úvodní slovo Vážené dámy a pánové, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na III. celostátní konferenci „Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech“, která se koná ve dnech 3.- 4. září 2009 v Uherském Hradišti. Konference je určena pro pracovníky veřejné správy, soukromého sektoru, akademické pracovníky a studenty zabývající se problematikou řešení mimořádných událostí. Cílem konference je poukázat na možnosti a schopnosti zapojení všech složek obyvatelstva, soukromého sektoru a veřejné správy do řešení těchto situací. Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tématické zaměření konference zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu akce, který významně přispěje k získání přehledu o současné situaci i orientaci v problematice krizového řízení na úrovni regionů. Ing. Miroslav Janíček předseda programového výboru konference

4 PROGRAMOVÝ VÝBOR Předseda programového výboru  Ing. Miroslav Janíček IBT v Uherském Hradišti, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Členové programového výboru  doc. Ing. Josef Janošec, CSc. ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč  Ing. Bronislav Fuksa Zlínský kraj radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast zdravotnictví  prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. Policejní akademie České republiky  doc. Dr. Ing. Michail Šenovský VŠB TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Doc, Ing. Luboš Jurík PhD. SPU v Nitre Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva  Ing. Robert Pekaj odbor Kancelář hejtmana, oddělení pro zvláštní úkoly Krajský úřad Zlínského kraje  MUDr. Dana Hlaváčková Ministerstvo zdravotnictví ČR  Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof MZ ČR Čestní členové programového výboru  Ing. Libor Karásek starosta města Uherské Hradiště  Ing. Stanislav Gabriel jednatel obchodní společnosti EDUHA, s.r.o Uherské Hradiště

5 Hlavní témata konference:  Krizové a havarijní plánování  Evakuace obyvatelstva  Ochrana kritické infrastruktury  Terorismus a ochrana  Řešení mimořádných událostí při přepravě nebezpečných látek  Problematika veřejné správy při řešení mimořádných událostí a krizových situací

6 Časový plán Časový plán 3. září 2009 8.30 - 11.00 Registrace účastníků 8.30 - 11.00 Registrace účastníků Přednáškový sál 9.45 - 10.30 Zahájení konference 9.45 - 10.30 Zahájení konference 10.30 - 11.00 Přestávka na kávu 11.00 - 12.00 Přednáškový blok I. – Zvané přednášky 12.00 - 13.00 Oběd 13.00 - 14.30 Přednáškový blok II. – Přihlášená sdělení 14.30 - 15.00Přestávka na kávu 15.00 - 16.30Přednáškový blok III. – Přihlášená sdělení 16.30 - 17.00Panelová diskuze 4. září 2009 4. září 2009 Přednáškový sál 9.00 - 10.30 Přednáškový blok IV. – Přihlášená sdělení 9.00 - 10.30 Přednáškový blok IV. – Přihlášená sdělení 10.30 - 11.00 Přestávka na kávu 11.00 - 12.30 Přednáškový blok V. – Zvané přednášky 12.30 - 12.45 Závěr konference 12.45 - 13.30 Oběd

7 Informace pro přednášející Důležitá data Ukončení registrace k aktivní účasti a zaslání abstraktu 25. 7. 2009 Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 5. 8. 2009 Zaslání plné verze přednášky pro CD sborník nejpozději do 15.8. 2009 Konferenční technika Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor, PC, bezdrátovou myš a laserové ukazovátko. Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále. Prezentace Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD, disketě nebo USB Flash disku.

8 Registrační poplatky Registrační poplatky Aktivní účast 1 600,- Kč vč. 19 % DPH Aktivní účast 1 600,- Kč vč. 19 % DPH (přednášející a autoři posterů) Pasivní účast 2 000,- Kč vč. 19 % DPH (posluchači) Studenti Ph.D. 500,- Kč vč. 19 % DPH V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, CD sborník přednášek, konferenční materiály, občerstvení v průběhu konference, vstupenka na společenský večer a DPH. Jídlo 1. den 400,- Kč vč. 19 % DPH (snídaně, oběd a slavnostní večeře) Jídlo 2. den 200,- Kč vč. 19 % DPH (snídaně a oběd) Jídlo za oba dny 600,- Kč vč. 19% DPH Ubytování 1 os./ 1 noc 300,- Kč vč. 9 % DPH Ubytování 1 os./ 1 noc 300,- Kč vč. 9 % DPH

9 Všeobecné informace Všeobecné informace Místo konání Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště Doprava k místu konání: Motoristé: Mapka místa konání je v plánku konání konference Cestující veřejnou dopravou: informace o spojích jsou umístěny na: http://www.idos.cz/ Cestující veřejnou dopravou: informace o spojích jsou umístěny na: http://www.idos.cz/http://www.idos.cz/ http://blind.jizdnirady.idnes.cz/JRCIS.asp http://blind.jizdnirady.idnes.cz/JRCIS.asphttp://blind.jizdnirady.idnes.cz/JRCIS.asp GPS souřadnice: Loc: 49°3'52.694"N, 17°28'51.269"E

10 Strava a společenský večer Strava a společenský večer Strava Strava ve dnech 3. a 4. září 2009 je zajištěna pro účastníky konference v místě konání, za celkovou cenu 600,- Kč vč. 19 % DPH. Společenský večer Společenský večer se bude konat dne 3. září 2009 v místě konání. Vstupenka na společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.

11 Registrace účastníků a konferenční materiály Registrace účastníků 3. září 2009 od 8.00 – 11.00 hod 4. září 2009 od 8.00 – 10.00 hod Konferenční materiály Účastníci konference obdrží potvrzení o účasti, jmenovku, CD sborník přednášek a další konferenční materiály.

12 Ubytování a parkování Ubytování : ubytování je zajištěno pro každého účastníka v areálu místa konání obchodní společností EDUHA, s.r.o. Recepce na ubytovně – NONSTOP. Cena: cca 300,- Kč vč. 9% DPH za osobu a noc Prohlédněte si vybavení pokojů na: http://www.eduha.cz/http://www.eduha.cz/hostel-ubytovani-uherske-hradiste/ http://www.eduha.cz/ Parkování: parkování je zdarma v místě konání konference v ubytovacím areálu.

13 Kontakty Organizace konference: Organizace konference: Ing. Miroslav JANÍČEK Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tel. : +420 576 038 072 Mob.: +420 603 539 096 E-mail: janicek@ft.utb.cz Tel. : +420 576 038 072 Mob.: +420 603 539 096 E-mail: janicek@ft.utb.cz Zabezpečení ubytování: Zabezpečení ubytování: Ing. Liba HENDRYCHOVÁ EDUHA, s.r.o. Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště Tel.: +420 571 891 285 Mob.: +420 774 151 798 E-mail: ubytovani@eduha.cz Registrace přihlášek: Registrace přihlášek: Ing. Gabriela Nesrstová, Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tel.: +420 576 038 061 E-mail: nesrstova@ft.utb.cz

14 MAPA MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE

15 PLÁNEK MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE přednáškový sál ubytování Obchodní dům KAUFLAND GPS souřadnice: Loc: 49°3'52.694"N, 17°28'51.269"E Vjezd do areálu: 1. odbočka vlevo po sjezdu z kruhového objezdu Vjezd do areálu: 1. odbočka vlevo po sjezdu z kruhového objezdu autobusové nádraží UH

16 Město Uherské Hradiště Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Z hlediska morfologie město tvoří územní rovinu, kterou vyrovnávaly náplavy řeky Moravy do nadmořské výšky 178-180m. Na západní straně se terén úměrně zvedá Do výšky 205 m, na opačné straně (východně Městské části Mařatice), je údolí ohraničeno kótou 230 m n.m. Plocha uherskohradišťského katastru činí celkem 2.127 ha. Okolí města je charakteristické rozmanitou krajinou a přírodními zvláštnostmi, řekou Moravou s rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou. Nedaleko se nachází dvě podmanivá pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty. Blízkost památného Velehradu, velkomoravského Starého Města – Veligradu, hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích, a ostatně všech vlastních památek, činí z města atraktivní turistické centrum. K 1. lednu 2006 žilo ve všech městských čtvrtích (centrum, Mařatice, Rybárny, Jarošov, Míkovice, Sady, Vésky) celkem 26 131 obyvatel.

17 K nejvýznamnějším současným kulturním aktivitám, konaným ve městě i jeho nejbližším okolí, patří mezinárodní Festival hudebních nástrojů lidových muzik, druhý největší filmový festival v České republice Letní filmová škola, setkání ochránců přírody Týká se to také tebe (TSTTT), Slavnosti vína, Den otevřených památek, mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky. Současné kulturní dění se soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, Slováckého muzea s bohatými národopisnými sbírkami, Střední uměleckoprůmyslové školy, Klubu kultury, Městských kin, několika galerií, soukromých pořadatelských agentur a místních kulturních zařízení. V Uherském Hradišti působí řada folklórních, pěveckých a zájmových souborů a kroužků, které pořádají další akce, např. hody s právem v jednotlivých částech města, besedy u cimbálu, koncerty apod. Tradičními se staly jarmarky na Masarykově náměstí. Uherské Hradiště prožívá v několika posledních letech bouřlivý rozvoj stavební činnosti. Vzniklo mnoho nových staveb, rekonstrukce se dočkaly historické budovy. Město se svým návštěvníkům představuje novou tváří s širokou nabídkou služeb, obchodů a kulturního vyžití.


Stáhnout ppt "Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pod záštitou rektora Univerzity Tomáše."

Podobné prezentace


Reklamy Google