Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pod záštitou rektora Univerzity Tomáše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pod záštitou rektora Univerzity Tomáše."— Transkript prezentace:

1 Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pod záštitou rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Ignáce Hozy, CSc., Dr.h.c. a hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka

2 III. celostátní konferenci PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ V REGIONECH září Uherské Hradiště © Ing. Miroslav JANÍČEK 2009

3 Úvodní slovo Vážené dámy a pánové, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na III. celostátní konferenci „Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech“, která se koná ve dnech září 2009 v Uherském Hradišti. Konference je určena pro pracovníky veřejné správy, soukromého sektoru, akademické pracovníky a studenty zabývající se problematikou řešení mimořádných událostí. Cílem konference je poukázat na možnosti a schopnosti zapojení všech složek obyvatelstva, soukromého sektoru a veřejné správy do řešení těchto situací. Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tématické zaměření konference zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu akce, který významně přispěje k získání přehledu o současné situaci i orientaci v problematice krizového řízení na úrovni regionů. Ing. Miroslav Janíček předseda programového výboru konference

4 PROGRAMOVÝ VÝBOR Předseda programového výboru  Ing. Miroslav Janíček IBT v Uherském Hradišti, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Členové programového výboru  doc. Ing. Josef Janošec, CSc. ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč  Ing. Bronislav Fuksa Zlínský kraj radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast zdravotnictví  prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. Policejní akademie České republiky  doc. Dr. Ing. Michail Šenovský VŠB TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Doc, Ing. Luboš Jurík PhD. SPU v Nitre Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva  Ing. Robert Pekaj odbor Kancelář hejtmana, oddělení pro zvláštní úkoly Krajský úřad Zlínského kraje  MUDr. Dana Hlaváčková Ministerstvo zdravotnictví ČR  Ing. Vlasta Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof MZ ČR Čestní členové programového výboru  Ing. Libor Karásek starosta města Uherské Hradiště  Ing. Stanislav Gabriel jednatel obchodní společnosti EDUHA, s.r.o Uherské Hradiště

5 Hlavní témata konference:  Krizové a havarijní plánování  Evakuace obyvatelstva  Ochrana kritické infrastruktury  Terorismus a ochrana  Řešení mimořádných událostí při přepravě nebezpečných látek  Problematika veřejné správy při řešení mimořádných událostí a krizových situací

6 Časový plán Časový plán 3. září Registrace účastníků Registrace účastníků Přednáškový sál Zahájení konference Zahájení konference Přestávka na kávu Přednáškový blok I. – Zvané přednášky Oběd Přednáškový blok II. – Přihlášená sdělení Přestávka na kávu Přednáškový blok III. – Přihlášená sdělení Panelová diskuze 4. září září 2009 Přednáškový sál Přednáškový blok IV. – Přihlášená sdělení Přednáškový blok IV. – Přihlášená sdělení Přestávka na kávu Přednáškový blok V. – Zvané přednášky Závěr konference Oběd

7 Informace pro přednášející Důležitá data Ukončení registrace k aktivní účasti a zaslání abstraktu Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do Zaslání plné verze přednášky pro CD sborník nejpozději do Konferenční technika Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor, PC, bezdrátovou myš a laserové ukazovátko. Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále. Prezentace Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD, disketě nebo USB Flash disku.

8 Registrační poplatky Registrační poplatky Aktivní účast 1 600,- Kč vč. 19 % DPH Aktivní účast 1 600,- Kč vč. 19 % DPH (přednášející a autoři posterů) Pasivní účast 2 000,- Kč vč. 19 % DPH (posluchači) Studenti Ph.D. 500,- Kč vč. 19 % DPH V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, CD sborník přednášek, konferenční materiály, občerstvení v průběhu konference, vstupenka na společenský večer a DPH. Jídlo 1. den 400,- Kč vč. 19 % DPH (snídaně, oběd a slavnostní večeře) Jídlo 2. den 200,- Kč vč. 19 % DPH (snídaně a oběd) Jídlo za oba dny 600,- Kč vč. 19% DPH Ubytování 1 os./ 1 noc 300,- Kč vč. 9 % DPH Ubytování 1 os./ 1 noc 300,- Kč vč. 9 % DPH

9 Všeobecné informace Všeobecné informace Místo konání Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště Doprava k místu konání: Motoristé: Mapka místa konání je v plánku konání konference Cestující veřejnou dopravou: informace o spojích jsou umístěny na: Cestující veřejnou dopravou: informace o spojích jsou umístěny na: GPS souřadnice: Loc: 49°3'52.694"N, 17°28'51.269"E

10 Strava a společenský večer Strava a společenský večer Strava Strava ve dnech 3. a 4. září 2009 je zajištěna pro účastníky konference v místě konání, za celkovou cenu 600,- Kč vč. 19 % DPH. Společenský večer Společenský večer se bude konat dne 3. září 2009 v místě konání. Vstupenka na společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.

11 Registrace účastníků a konferenční materiály Registrace účastníků 3. září 2009 od 8.00 – hod 4. září 2009 od 8.00 – hod Konferenční materiály Účastníci konference obdrží potvrzení o účasti, jmenovku, CD sborník přednášek a další konferenční materiály.

12 Ubytování a parkování Ubytování : ubytování je zajištěno pro každého účastníka v areálu místa konání obchodní společností EDUHA, s.r.o. Recepce na ubytovně – NONSTOP. Cena: cca 300,- Kč vč. 9% DPH za osobu a noc Prohlédněte si vybavení pokojů na: Parkování: parkování je zdarma v místě konání konference v ubytovacím areálu.

13 Kontakty Organizace konference: Organizace konference: Ing. Miroslav JANÍČEK Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tel. : Mob.: Tel. : Mob.: Zabezpečení ubytování: Zabezpečení ubytování: Ing. Liba HENDRYCHOVÁ EDUHA, s.r.o. Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště Tel.: Mob.: Registrace přihlášek: Registrace přihlášek: Ing. Gabriela Nesrstová, Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tel.:

14 MAPA MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE

15 PLÁNEK MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE přednáškový sál ubytování Obchodní dům KAUFLAND GPS souřadnice: Loc: 49°3'52.694"N, 17°28'51.269"E Vjezd do areálu: 1. odbočka vlevo po sjezdu z kruhového objezdu Vjezd do areálu: 1. odbočka vlevo po sjezdu z kruhového objezdu autobusové nádraží UH

16 Město Uherské Hradiště Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Z hlediska morfologie město tvoří územní rovinu, kterou vyrovnávaly náplavy řeky Moravy do nadmořské výšky m. Na západní straně se terén úměrně zvedá Do výšky 205 m, na opačné straně (východně Městské části Mařatice), je údolí ohraničeno kótou 230 m n.m. Plocha uherskohradišťského katastru činí celkem ha. Okolí města je charakteristické rozmanitou krajinou a přírodními zvláštnostmi, řekou Moravou s rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou. Nedaleko se nachází dvě podmanivá pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty. Blízkost památného Velehradu, velkomoravského Starého Města – Veligradu, hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích, a ostatně všech vlastních památek, činí z města atraktivní turistické centrum. K 1. lednu 2006 žilo ve všech městských čtvrtích (centrum, Mařatice, Rybárny, Jarošov, Míkovice, Sady, Vésky) celkem obyvatel.

17 K nejvýznamnějším současným kulturním aktivitám, konaným ve městě i jeho nejbližším okolí, patří mezinárodní Festival hudebních nástrojů lidových muzik, druhý největší filmový festival v České republice Letní filmová škola, setkání ochránců přírody Týká se to také tebe (TSTTT), Slavnosti vína, Den otevřených památek, mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky. Současné kulturní dění se soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, Slováckého muzea s bohatými národopisnými sbírkami, Střední uměleckoprůmyslové školy, Klubu kultury, Městských kin, několika galerií, soukromých pořadatelských agentur a místních kulturních zařízení. V Uherském Hradišti působí řada folklórních, pěveckých a zájmových souborů a kroužků, které pořádají další akce, např. hody s právem v jednotlivých částech města, besedy u cimbálu, koncerty apod. Tradičními se staly jarmarky na Masarykově náměstí. Uherské Hradiště prožívá v několika posledních letech bouřlivý rozvoj stavební činnosti. Vzniklo mnoho nových staveb, rekonstrukce se dočkaly historické budovy. Město se svým návštěvníkům představuje novou tváří s širokou nabídkou služeb, obchodů a kulturního vyžití.


Stáhnout ppt "Institut bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá pod záštitou rektora Univerzity Tomáše."

Podobné prezentace


Reklamy Google