Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paragraf Fišerové – dopady na pacienty, pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paragraf Fišerové – dopady na pacienty, pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče."— Transkript prezentace:

1 Paragraf Fišerové – dopady na pacienty, pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče

2 Co je „paragraf Fišerové“ Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění má pojištěnec právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. „Lékař či jiný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této péče přijmout od pojištěnce žádnou úhradu“. Toto ustanovení představuje tzv. paragraf Fišerové, přičemž podtržený text již není součástí platné právní úpravy a byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákonem č. 261/2007 Sb.

3 Paragraf Fišerové – důsledky jeho působení  Znemožnění legální spoluúčasti na poskytování zdravotní péče  Pojištěnec ztrácí i nárok na část hrazené péče a pokud se jedná o hrazenou péči je každá úhrada protiprávní  Důsledkem je spoluúčast založená na „sponzorských darech“, např.: za nadstandardní materiál při operaci katarakt či náhradách kloubů nebo přímé působení tzv. šedé ekonomiky  Historická zkušenost „spoluúčasti“:  Drobné pozornosti ošetřují lékař  Porodnice  Procedury lázně  TEP

4 Paragraf Fišerové – návrh změny  redefinice rozsahu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění – rozšíření o zdravotní péči poskytnutou s cílem zmírnit utrpení.  péče odpovídající zdravotnímu stavu pojištěnce, byla pro něj přiměřeně bezpečná a její poskytnutí bylo v souladu s účelným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Návrh současně vytváří prostor pro legální spoluúčast pojištěnce, kdy zdravotnické zařízení bude mít možnost nabídnout poskytnutí takové péče, která přesahuje požadavek na účelné vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění.  Ze zdravotního pojištění se dále hradí zdravotní péče, která má stejný terapeutický účinek jako zdravotní péče podle odstavců 1 až 4 a splňuje podmínky v nich stanovené, avšak nesplňuje požadavek stanovený pro vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen „ekonomicky náročnější varianta“); v takovém případě se ze zdravotního pojištění hradí poskytnutá zdravotní péče pouze do výše stanovené pro úhradu zdravotní péče v základní variantě. Za ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče lze považovat pouze zdravotní péči, která je takto označena v prováděcím právním předpise.

5 Paragraf Fišerové – dopady na pacienta  Pacient dostává po dlouhých letech právo na legální možnost spoluúčasti na zdravotní péči a to na úhradě rozdílu mezi „základní variantou“ a „ekonomicky náročnější variantou“.  Vzhledem k tomu, že za ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče lze považovat pouze zdravotní péči, která je takto označena v prováděcím právním předpise. Dostává se pojištěnci výrazná možnost kontroly ohledně rozsahu nabídky „ekonomicky náročnější varianty“. Na druhou stranu toto ustanovení výrazně limituje možnou nabídku za strany zdravotnických zařízení.  Již samotná možnost spoluúčasti přivádí pojištěnce do role dosud nepoznané a to do role aktivního účastníka, s nutností zjištění informací o možnostech léčby  Volba a rozhodnutí znamená i nutnost převzetí části odpovědnosti pojištěncem o

6 Paragraf Fišerové – dopady na zdravotní pojišťovny  Zdravotní pojišťovna získává zákonné zmocnění k ochraně práv pojištěnce proti případnému nekorektnímu chování zdravotnického zařízení  Zdravotní pojišťovna bude muset v daném smyslu upravit své kontrolní mechanismy, vstoupit do aktivnějšího styku s pojištěncem i zdravotnickým zařízením.  Zdravotní pojišťovna bude v první fázi zajisté vystavena určitému nárůstu stížnostní agendy na neoprávněnou spoluúčast.

7 Paragraf Fišerové – dopady na poskytovatele zdravotní péče  Pokud lze nabídnout péči v základní i ekonomicky náročnější variantě – bude o této nabídce učiněn záznam v dokumentaci  Ceník ekonomicky náročnějších variant musí být zveřejněn  Podléhá věcně usměrňované ceně, tedy kontrole finančním úřadem.  V případě kdy pojištěnec zvolí ekonomicky náročnější variantu je součástí záznamu v dokumentaci vyslovení souhlasu a to podpisem  Poskytovatel zdravotní péče nesmí upřednostňovat pojištěnce, který si zvolí ekonomicky náročnější variantu  Při zjištění opakování porušení a neplnění povinnosti je zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč

8 Cíl úpravy § 13  První krok k reálné spoluúčasti  Nemá představovat podstatný finanční přínos do systému v.z.p.  Nastolení otázky pro další vývoj systému poskytování zdravotní péče: Je zdraví pojištěnce veřejný majetek nebo jeho soukromý majetek?

9 Před jakou výzvou skutečně stojí společnost  Stále vyšší úroveň lékařské technologie = stále vyšší finanční nároky (např. onkologická léčba, biologická léčba a další)  Možná řešení:  Zvýšení výše pojistného?  Omezení úhrad z v.z.p. ? Stomatologie Lázeňská péče Zdravotní prostředky

10 Paragraf 13 a jeho úprava je jen první „krok“ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Paragraf Fišerové – dopady na pacienty, pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče."

Podobné prezentace


Reklamy Google