Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s komplexní právní úpravou pomoci obětem trestných činů ZÁKON O OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s komplexní právní úpravou pomoci obětem trestných činů ZÁKON O OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s komplexní právní úpravou pomoci obětem trestných činů ZÁKON O OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ

2  Obecné informace.  Udělování akreditací NNO.  Poskytování dotací akreditovaným subjektům.  Registr poskytovatelů pomoci.  Poskytování peněžité pomoci obětem.  Poznatky získané od NNO a stručné shrnutí.  Informace o videokonferencích. OBSAH PREZENTACE

3  MSp nepřichází do přímého kontaktu s oběťmi (s výjimkou rozhodování o žádostech o poskytování peněžité pomoci obětem).  Úkoly MSp podle zákona o obětech:  vede registr poskytovatelů pomoci (zapisují se akreditované subjekty, subjekty poskytující pomoc podle zákona o sociálních službách, advokáti, střediska PMS);  uděluje akreditace (poskytování právních informací a restorativní programy);  akreditovaným subjektům přiděluje dotace;  poskytuje peněžitou pomoc obětem. OBECNÉ INFORMACE

4 tzv. Platforma spolupráce  Pro získání poznatků o fungování zákona v praxi proto byla zřízena tzv. Platforma spolupráce – pravidelná setkávání se zástupci NNO, jejichž cílem je zejména:  pravidelná komunikace a spolupráce mezi MSp a NNO,  monitorování potřeb obětí i poskytovatelů pomoci,  zkvalitnění aplikační praxe.  První setkání proběhlo 10. a 11. 4. 2014 na MSp.  Kromě MSp a NNO se zúčastnilo rovněž MV a PMS.  Příštího setkání by se měli zúčastnit i zástupci SZ, PČR. OBECNÉ INFORMACE

5  Správní řízení. 18 akreditací  MSp udělilo celkem 18 akreditací – z toho – 15 pro službu poskytování právních informací; – 2 pro službu restorativní programy; – 1 pro obě dvě služby. (stav ke dni 11. 4. 2014)  Nejčastější nedostatky žádostí  Nejčastější nedostatky žádostí: chybějící smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu, neúplný popis realizace služeb.  Žádnému subjektu nebyla akreditace odebrána.  Kontroly akreditovaných subjektů jsou předběžně naplánovány na podzim roku 2014. UDĚLOVÁNÍ AKREDITACÍ NNO

6  Místa poskytování akreditovaných služeb: Hlavní město Praha Hlavní město Praha Středočeský kraj Středočeský kraj (Nymburk, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Příbram, Říčany) Královehradecký kraj Královehradecký kraj (Hradec Králové) Plzeňský kraj Plzeňský kraj (Plzeň) Ústecký kraj Ústecký kraj (Děčín, Ústí nad Labem) Karlovarský kraj Karlovarský kraj (Cheb, Sokolov) Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj (Brno, Vyškov, Boskovice, Blansko, Letovice) Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj (Ostrava) UDĚLOVÁNÍ AKREDITACÍ NNO

7  Dotační titul: „Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů“. 7.000.000,- Kč  Ze státního rozpočtu byla na rok 2014 vyčleněna částka 7.000.000,- Kč.  Vyhlášeny 2 výzvy k podávání žádostí:  K 28. 2. 2014 rozděleno 3.889.970,- Kč (9x poskytování právních informací a 1x restorativní programy).  K 21. 5. 2014 rozděleno 2.134.733,- Kč (8x poskytování právních informací). POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ AKREDITOVANÝM SUBJEKTŮM

8  Do dotačního řízení se přihlásilo 18 žadatelů.  Nebyly vyčerpány všechny poskytnuté finanční možnosti (nevyčerpáno 975 297,- Kč).  Nedostatky žádostí: nepřiměřené náklady na jednoho klienta; zahrnutí neuznatelných nákladů do rozpočtu projektu, nejasně specifikované a popsané položky.  Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na dotační tituly MSp ČR pro rok 2014. POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ AKREDITOVANÝM SUBJEKTŮM

9  Do května 2014: fungoval v provizorním režimu (Microsoft Excel – obtížné vyhledávání, nepřehlednost, nemožnost výpisu…) zprovozňován plně funkční registr  Nyní zprovozňován plně funkční registr (pro oběti i další subjekty je uživatelsky komfortnější – možnost rozšířeného i jednoduchého vyhledávání, možnost činit výpisy).  Testovací verze: https://otc.justice.cz.https://otc.justice.cz  Zapsáno: celkem 187 subjektů (z toho: 66 advokátů, 26 subjektů podle § 39 odst. 2 zákona o obětech, 18 akreditovaných subjektů, a 78 středisek Probační a mediační služby). REGISTR POSKYTOVATELŮ POMOCI

10 nárůst žádostí o peněžitou pomoc  Značný nárůst žádostí o peněžitou pomoc (rok 2012: 134 žádostí; rok 2013: 254 žádostí).  V průměru podáno 29 žádostí měsíčně (za 2012: 11 žádostí).  Úspěšnost žádostí zůstává stejná  Úspěšnost žádostí zůstává stejná – cca. 50%. nárůst byrokracie  Režim správního řízení: nárůst byrokracie, komplikace procesu rozhodování o žádosti.  Zatím není možné hodnotit reálnou vymahatelnost nároků na náhradu škody po pachatelích. POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI OBĚTEM

11  Náhrada škody na zdraví: nepůsobí zásadní problémy  Nové nastavení nepůsobí zásadní problémy při posuzování nároku na peněžitou pomoc (nejčastěji se odvíjí od délky pracovní neschopnosti).  Drobné problémy: posouzení nakolik se za omezení obvyklého způsobu života pokládají psychické následky viktimizace – obtížně objektivizovatelné (každá oběť může založit nárok na peněžitou pomoc, s výraznějším zneužitím se však MSp nesetkalo). POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI OBĚTEM

12  Náhrada újmy obětí trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti:  „nová“ peněžitá pomoc dosud poskytnuta nebyla (žadatelé se „vešli“ do kategorie obětí jimž byla způsobena těžká újma na zdraví).  Nejčastějšími důvody zamítnutí  Nejčastějšími důvody zamítnutí: prekluze nároku; u pozůstalých chybí potřebný příbuzenský vztah; o pomoc žádají osoby, které se zemřelým nežily ve společné domácnosti. POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI OBĚTEM

13  Nejproblematičtější poučování obětí srozumitelnějiméně formálně  Nejproblematičtější poučování obětí ze strany PČR – měla by poučovat srozumitelněji, méně formálně.  Dle poznatků MSp: Žadatelé o peněžitou pomoc: poučeni hůře (plněním poučovací povinnosti se o institutu dozví větší okruh obětí, ale často nedokáží „strávit“ objem informací).  Protikladné požadavky na poučování: velké množství práv obětí X požadavek jednoduchosti, srozumitelnosti a krátkosti poučení.  Překážky i psychický stav oběti a vytíženost PČR.  Někdy nebyl zcela respektován institut důvěrníka. význam multidisciplinární lokální setkávání OČTŘ, PMS a NNO  Pro správnou aplikaci: význam multidisciplinární lokální setkávání OČTŘ, PMS a NNO. POZNATKY Z PRAXE

14 motivovat akreditované subjekty k větší aktivitě při podávání žádostí o dotace  Nevyčerpány prostředky na dotace – motivovat akreditované subjekty k větší aktivitě při podávání žádostí o dotace. poučování obětí  Problémem je aplikační praxe zákona – zejména poučování obětí:  v poučení méně používat „právní jazyk“;  v ústním poučení uvádět pouze ta práva, která se oběti týkají;  spolupráce s NNO – možnost „dovysvětlit“ práva.  Nárůst počtu žádostí o peněžitou pomoc  Nárůst počtu žádostí o peněžitou pomoc.  Komplikace procesu rozhodování o peněžité pomoci podřízením správnímu řádu. STRUČNÉ SHRNUTÍ

15 Za Ministerstvo spravedlnosti: Mgr. Milena Hrabíková KONEC


Stáhnout ppt "Zkušenosti s komplexní právní úpravou pomoci obětem trestných činů ZÁKON O OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google