Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Služby pro rodiny Potřeby a možnosti podpory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Služby pro rodiny Potřeby a možnosti podpory."— Transkript prezentace:

1 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Služby pro rodiny Potřeby a možnosti podpory 3. června 2011 PhDr. Miloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Odbor 21 rodiny a dávkových systémů MPSV

2 Služby pro rodiny a děti – základní otázky jaké služby je nutné poskytovat = proč a co komu službu poskytovat kdo a jak má službu poskytovat jaké služby by měl podporovat stát, kraj, obec… rozdíl mezi službou a volnočasovými aktivitami

3 Služby pro rodiny a děti – jaké služby podpůrný a preventivní charakter služeb služby, které jsou zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivým členům rodin a/nebo rodině jako celku služby na ochranu práv dítěte

4 Jaké služby poskytovat =potřeby rodiny s dětmi? Rodiny s dětmi: potřebují informace, poradenství ve specifických situacích potřebují různé typy služeb včetně přímé práce v rodinách potřebují dostupné a profesionální služby (nediskriminační, pozitivní přístup)

5 Služby pro rodiny a děti - typy poradenské služby nízkoprahové kluby pro rodiče rodičovské podpůrné skupiny vzdělávání pro matky a otce (pozitivní rodičovství, rodičovské kompetence) mediační služby terénní a ambulantní služby tréninkové služby doprovázející služby odlehčovací služby sociální bydlení a azylové domy specializované pobytové služby s nízkou kapacitou

6 Součástí služeb jsou informace „Nízkoprahové“ informace mj. o tématech souvisejících s vývojem dětí – narození dítěte, vztahy, škola, dospívání zdravotní péči a tématech související se zdravím zaměstnávání a vzdělávání službách rané péče prenatálních, předporodních službách indikacích ohrožení možnostech podpory v případě ohrožení právní a praktické poradenství, obhajující práva dětí a rodičů

7 Pro jaké cílové skupiny služby vytváříme? - pro rodiny v nejrůznějších životních situacích a všech forem „Sociální změny, které způsobily současnou přeměnu někdejších forem manželství a rodiny, jsou převážně nevratné“ (Giddens) - pro rodiny bez přívlastku „Nechci žádné rodině předepisovat, jak má žít!“ (spolková ministryně pro rodinu za CDU Kristina Schroeder) - modely rodinného života se liší a neexistuje jeden dokonalý způsob výchovy dětí

8 Služby pro rodiny a děti – právní ukotvení není nutný samostatný zákon vyčleňující služby pro rodinu a děti ze systému ostatních sociálních služeb cestou je postupné sjednocování se systémem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. (v systému sociálních služeb dojde paralelně ke změnám – od úpravy druhů služeb k úpravě jednotlivých činností) je nutno zavést standardy zajišťující pro „objednatele“ (rodiny, děti, orgány veřejné správy) kvalitu práce a možnost kontroly institut pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zůstane zachován z důvodu specifičnosti cílové skupiny služeb cílový stav – jednotící zákon o dítěti

9 Inspirace v zahraničí… http://bb.mestorodiny.sk /

10 Děkujeme za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2.

11 Služby pro rodiny a děti – možná role center poskytovatel komplexních služeb (komunitní centrum), profesionálně zajištěné služby poskytovatel dílčích služeb (mateřské, rodinné, otcovské centrum…), zapojený do sítě služeb (na bázi komunitního plánu) pořadatel volnočasových a zájmových aktivit

12 Jaké služby má podporovat stát, kraj, obec? Obec: volnočasové a zájmové aktivity, komunitní služby reagující na potřeby obce a lidí zde žijících Kraj: poskytování komplexních, profesionálních služeb Stát: vysoce specializované služby, služby nadregionálního charakteru, nové typy služeb = služby zcela chybějící (pilotní odzkoušení), skupiny ohrožené vyloučením a diskriminací

13 Dotační řízení 2012 -postupné sbližování se systémem sociálních služeb – mohou žádat i registrovaní poskytovatelé (aktivity se nesmí krýt se žádost do dotačního řízení na sociální služby -uznané organizace -budeme reagovat na potřeby cílových skupin, nikoli na potřeby poskytovatelů (mám zaměstnance, co teď s nimi?)

14 Dotační řízení na rok 2012 1.Preventivní programy na podporu rodin 2.Podpora náhradní rodinné péče 3.Služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

15 Dotační řízení na rok 2012 Preventivní programy na podporu rodin -aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodině -aktivizační služby, vzdělávací a tréninkové aktivity, kurzy pro zvýšení rodičovských kompetencí -poradenství v oblasti rodičovství -podpora mezigeneračního soužití Nebudou podporovány aktivity typu volná herna, zájmové kroužky s dětmi (tancování, zpívání, hraní), jazyková výuka, zejména ty, které jsou běžně poskytovány na komerční bázi

16 Dotační řízení na rok 2012 Podpora náhradní rodinné péče -odborná pomoc a poradenství při výkonu náhradní rodinné péče -podpora a doprovázení náhradních rodin -odlehčovací služby

17 Dotační řízení na rok 2012 Služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – služby posilující práva dětí -preventivní služby -ambulantní služby -terénní služby -podpůrné služby -služby ve spolupráci s OSPOD

18 Národní iniciativa.

19 1.Děti mají právo na ochranu před událostmi, které negativně ovlivňují jejich dětství, respektive, na jejichž základě se stávají předčasně dospělými 2.Povinnost zajistit toto právo má celá společnost, garantem je stát 3.Národní iniciativou Právo na dětství stát deklaruje, že si je této povinnosti vědom a bude jí realizovat, mimo jiné tím, že provede reformu systému péče o ohrožené děti.

20 . Morem rodinného života jsou rady (Thornton Wilder)

21 Děkujeme za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2.


Stáhnout ppt "Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních věcí Barbara Resnerová Služby pro rodiny Potřeby a možnosti podpory."

Podobné prezentace


Reklamy Google