Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minimální preventivní programy na školách příklady dobré praxe Ivana Filkaszová Lenka Waclawiková Kateřina Motlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minimální preventivní programy na školách příklady dobré praxe Ivana Filkaszová Lenka Waclawiková Kateřina Motlová."— Transkript prezentace:

1 Minimální preventivní programy na školách příklady dobré praxe Ivana Filkaszová Lenka Waclawiková Kateřina Motlová

2 Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni; č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017 Klíčové aktivity: 1)Ověřování kvalifikace preventivních pracovníků ve školské oblasti 2) Realizace kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí 3) Návrh jednotného systému výkaznictví preventivních aktivit 4) Minimálně preventivní program 5) Programy selektivní a indikované prevence 6) Publikace O projektu VYNSPI 2

3 Minimální preventivní programy Cíle: 1. Zjistit úroveň současného stavu realizace jednotlivých preventivních aktivit MPP na školách 2. Identifikovat vhodný obsah a vhodné časové dotace pro jednotlivé typy rizikového chování (dle návrhu z předchozího projektu) 3. Navrhnout vhodný obsah MPP pro jednotlivé třídy – věkové kategorie dětí 4. Implementovat program ve všech třídách vybraných škol 5. Evaluovat pilotní implementaci v prostředí škol a výsledky zpracovat do zprávy 6. Vznik praktické příručky MPP s příklady dobré praxe

4 Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J. (2012). Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

5 Časové dotace ROČNÍKPREVENCEI.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX. POČET HODIN CELKEM Záškoláctví10102 Šikana/agrese133411 Rizikové sporty/doprava 12328 Rasismus/xenofobie01113 Sekty01113 Sexuální rizikové chování 01247 Adiktologie224210 CAN11114 Poruchy příjmu potravy 02428 Počet hodin celkem 613201756

6 Šikana a extrémní projevy (1- 4.tř.návrh 4h – zde 38h)L téma Hodinová dotace Forma práce Kým zajištěno ročníkpředmět Naše kočička Justýnka 20h CD, čtení, povídání, scénky, zpívání, poslech, skupinová práce, hry TU 1.-2. tř. Čtení, HV, prvouka Největší poklad 2h Interaktivní program o přátelství Sdružení D (NNO) 1.tř Kočičí zahrada 13h čtení, povídání v komunitním kruhu, skupinové práce, hry tř. učitel nebo metodik prevence 3.třída VV, čtení, Spolužáci2h beseda, hry tř.učitel3.třídaPrvouka Nauč se bránit sebe i ostatní 1h komunitní kruh tř.učitel4.třída Přírodověd a, Vlastivěda

7 Prevence v adiktologii (5.tř.návrh 2h – zde 10h)I téma Hodinová dotace Forma práce Kým zajištěno ročníkpředmět Normální je nekouřit 5h Program podpory zdraví a prevence kouření TU5.třPřTř.h „ Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás“ 4h Interaktivní program Kappa help. (NNO) 5.tř Dle dohody Projekt „ Zdravý životní styl“ – co nám prospívá, co nám škodí 1h Projekt motivován skutečným příběhem dívky, která na následky užívání drog zemřela. TU5.třídaPř

8 Dobré zprávy o prevenci Na školách je většina časových dotací zajištěna a řada z oblastí rizikového chování je ošetřena ještě více. Na školách je většina časových dotací zajištěna a řada z oblastí rizikového chování je ošetřena ještě více. Školy se zaměřují zejména na oblast šikanování, rizika v dopravě a ve sportu, rasismu a adiktologie. Školy se zaměřují zejména na oblast šikanování, rizika v dopravě a ve sportu, rasismu a adiktologie. Ve všech těchto oblastech se také ukazuje, že máme v našem regionu řadu Ve všech těchto oblastech se také ukazuje, že máme v našem regionu řadu kvalitních programů NNO a dalších organizací, které školy velmi rády využívají. kvalitních programů NNO a dalších organizací, které školy velmi rády využívají.

9 Velký důraz je také kladen na samotnou práci učitelů 1.stupně, na jejich vzdělávání v efektivní týmové práci s dětským kolektivem a využívání stávajících dlouhodobých systematických preventivních programů (např. Kočičí zahrada). Velký důraz je také kladen na samotnou práci učitelů 1.stupně, na jejich vzdělávání v efektivní týmové práci s dětským kolektivem a využívání stávajících dlouhodobých systematických preventivních programů (např. Kočičí zahrada). Na 2. Stupni vnímáme velký posun v práci ŠMP a jejich výrazný podíl na interaktivní práci se třídami, rozvoji selfmanagment dovedností a sociálních dovedností dětí,monitoringu. Na 2. Stupni vnímáme velký posun v práci ŠMP a jejich výrazný podíl na interaktivní práci se třídami, rozvoji selfmanagment dovedností a sociálních dovedností dětí,monitoringu. Zvyšuje se snaha a kompetence učitelů pracovat s dětmi tvůrčím a interaktivním způsobem a začleňovat témata prevence přirozeně do výuky a celkově do ŠVP. Zvyšuje se snaha a kompetence učitelů pracovat s dětmi tvůrčím a interaktivním způsobem a začleňovat témata prevence přirozeně do výuky a celkově do ŠVP.

10 Špatné zprávy o prevenci Nejzávažnější nedostatky z pohledu efektivity, cílenosti a měřitelnosti dopadu MPP na výskyt rizikového chování u dětí jsou závislé na mezilidských vztazích a komunikaci a jsou velmi těžce odstranitelné. Nejzávažnější nedostatky z pohledu efektivity, cílenosti a měřitelnosti dopadu MPP na výskyt rizikového chování u dětí jsou závislé na mezilidských vztazích a komunikaci a jsou velmi těžce odstranitelné. Chybějí srozumitelné a dostupné vnitřní a vnější informační zdroje školy. Žáci, pedagogové či rodiče jsou seznamováni s plánem a cílem MPP spíše formálně bez hlubšího pochopení a uvědomění. Chybějí srozumitelné a dostupné vnitřní a vnější informační zdroje školy. Žáci, pedagogové či rodiče jsou seznamováni s plánem a cílem MPP spíše formálně bez hlubšího pochopení a uvědomění. Školy si stanovují spíše nekonkrétní nebo nereálné cíle, které nevyplývají z reálné situace na škole a z potřeb dětí. Důvodem je často strach o pověst školy, pokud škola problémy dětí otevřeně přizná. Školy si stanovují spíše nekonkrétní nebo nereálné cíle, které nevyplývají z reálné situace na škole a z potřeb dětí. Důvodem je často strach o pověst školy, pokud škola problémy dětí otevřeně přizná. Na škole nejsou dostatečně zmapovaná riziková místa školy a v návaznosti na nich nefunguje efektivně dozor. Na škole nejsou dostatečně zmapovaná riziková místa školy a v návaznosti na nich nefunguje efektivně dozor.

11 Nefunguje dobře spolupráce a komunikace mezi pedagogy, týmové rozdělení rolí a společný podíl na preventivní činnosti, předávání důležitých informací. Nefunguje dobře spolupráce a komunikace mezi pedagogy, týmové rozdělení rolí a společný podíl na preventivní činnosti, předávání důležitých informací. Žáci se sami podílí na výběru programů jen částečně. Žáci se sami podílí na výběru programů jen částečně. Spolupráce s rodiči je silně ovlivněna nezájmem rodičů a časovými limity jak ze strany rodin tak ze strany školy. Spolupráce s rodiči je silně ovlivněna nezájmem rodičů a časovými limity jak ze strany rodin tak ze strany školy. Absentuje průběžné meření efektivity, evaluace, zpětné vazby, reálný monitoring výskytu rizikových jevů. Absentuje průběžné meření efektivity, evaluace, zpětné vazby, reálný monitoring výskytu rizikových jevů. Doporučení pro ošetření těchto oblastí jsou z naší strany spíše snahou o ovlivnění postojů a priorit u vedoucích pracovníků škol, pedagogů a rodičů.

12 ročníkpochvalyNTUDTUDŔŠ 1. stupeň 2. stupeň 3.stupeňI.II.I.II.I.II.I.II.I.II.I.II.I.II. 1.221423000024250000 2.211000000019200000 3.201001000019200000 4.122122010021220000 5.5544210017170000 6.02000100440000 7.21325601017170000 8.00102000551100 9.30000000880000 SKI4400000010100000 Celkem8979111510310 14 4 1481100

13 Závěr a výstupy praktičnost - 5 vzorových MPP - vhodný nástroj a příklad dobré praxe ke strukturovanému a kvalitnímu plánování preventivních aktivit na školách. rozmanitost – vznikl příklad MPP jak pro malou či větší vesnickou školu, tak pro velkou městskou sídlištní školu, školu se specializovaným sportovním zaměřením apod. V každém z těchto programů lze nalézt celou řadu velmi dobrých nápadů, postupů a projektů souvisejících s prevencí rizikového chování. Dle našeho úsudku je každý v něčem jiný, ale všechny jsou výbornou inspirací pro ostatní školy a zejména vedení škol a ŠMP. konkrétnost - diky navrhované struktuře a jasně stanoveným minimálním časovým dotacím u jednotlivých rizikových jevů možnost detailního prozkoumání preventivní aktivit ve všech třídách škol, možnost zjistit jakou formou učitelé i externí dodavatelé preventivních programů pracují a jak na ně žáci reagují. reálnost - navrhovaná struktura MPP je velmi dobře a srozumitelně formulovaná a vychází z potřeb terénu. Časové dotace jsou reálné a lze je v prostředí škol včlenit do ŠVP i do souvisejících aktivit. ŠMP vnímaly jako problém pouze některé formulace kompetencí, které by měli žáci získat – často se jim zdály těžce ověřitelné.

14 Příklady dobré praxe 5 vzorových MPP najdete na www.ppp-olomouc.cz prevence rizikového chování motlova@ppp-olomouc.cz www.ppp-olomouc.cz


Stáhnout ppt "Minimální preventivní programy na školách příklady dobré praxe Ivana Filkaszová Lenka Waclawiková Kateřina Motlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google