Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulatý stůl k projektovému záměru IPn Pohyb a výživa – změna výuky TV a výživy na 1. stupni ZŠ MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulatý stůl k projektovému záměru IPn Pohyb a výživa – změna výuky TV a výživy na 1. stupni ZŠ MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012."— Transkript prezentace:

1 Kulatý stůl k projektovému záměru IPn Pohyb a výživa – změna výuky TV a výživy na 1. stupni ZŠ MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

2 Obsah Základní informace o projektu Obsah projektu Zdůvodnění potřebnosti Cíle projektu Cílové skupiny Klíčové aktivity (1-5) Výstupy projektu MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

3 Základní informace o projektu 33. výzva OPVK, Oblast podpory 4.1 - Systémový rámec celoživotního učení 1.7.2012 – 31.12.2014, tj. 30 měsíců Rozpočet 30 mil. Kč 5 klíčových aktivit 100 ZŠ CS – žáci škol, vedoucí pracovníci škol (ředitelé, zástupci, vedoucí škol. jídelen), pracovníci škol (učitelé), účastníci dalšího vzdělávání (rodiče) MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

4 Obsah projektu Dvě související oblasti – pohyb (P) a výživa (V) P ůsobení n a třech úrovních : na výuku na režim školy na mimoškolní činnost dětí Ovlivnění konkrétního způsobu a četnosti výuky daných témat, změna režimu školy v oblasti P a V a ovlivnění následného chování žáků v oblasti P a V Vytvoření programu (metodiky), jeho realizace a evaluace jeho dopadů v praxi pilotních škol MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

5 Zdůvodnění potřebnosti projektu V ČR významně klesá fyzická zdatnost dětí Narůstá počet dětí s nadváhou, onemocněním diabetes mellitus a dalšími nemocemi souvisejícími se špatným životním stylem (nedostatek pohybu, nezdravé stravování…) Zdravotní problémy jsou pak spojeny s absencí ve škole, obtížemi při vzdělávání, ohrožením společenskou exkluzí Nezdravé návyky si děti přenášejí do dalších životních fází Dětství je klíčovým obdobím pro osvojení zdravého životního stylu (projekty zaměřené na děti do 12 let efektivně ovlivňují jejich životní styl) MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

6 Cíle projektu Hlavní cíl: Dosažení změny v pohybovém a výživovém režimu škol a způsobu výuky v daných oblastech (zdravý životní styl – pohyb a výživa) na 1. stupni ZŠ Specifické cíle: vytvoření nového komplexního programu (metodika, pracovní listy, didaktické pomůcky) vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků škol pro realizaci tohoto programu a také účastníků dalšího vzdělávání pilotní ověření programu na školách evaluace programu a jeho dopadů vytvoření podmínek pro plošnou realizaci programu Dlouhodobý cíl: D osažení změny pohybového a výživového chování žáků ZŠ a tím zlepšení jejich zdraví MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

7 Cílové skupiny realizace projektu ve všech krajích ČR (včetně Prahy) všechny typy organizace škol zapojení 100 ZŠ CS: žáci škol a školských zařízení: cca 14 000 žáků vedoucí pracovníci škol a školských zařízení (ředitelé, zástupci, vedoucí školních jídelen): 234 pracovníků pracovníci škol a školských zařízení (učitelé 1.st. ZŠ): 554 pracovníků účastníci dalšího vzdělávání: cca 14 000 MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

8 KA 1 – zpracování programu a příprava didaktických materiálů 07/12 – 01/13 – zpracování komplexního programu pro ZŠ Vytvoření výukových materiálů, pracovních listů atd. 7/14 – 10/14 - evaluace komplexního programu na základě zkušeností s jeho aplikací během školního roku a jeho modifikace Návrhy na změny v RVP ZV Návrhy a vymezení podmínek k plošnému uplatnění projektu v ped. praxi Návrhy změn v přípravě budoucích pedagogů v oblasti pohybových aktivit a výživy MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

9 Obsah programu – ovlivnění výuky Zavedení 3. vyučovací hodiny TV Inovace vzdělávacího obsahu a výuky TV (včetně možnosti nákupu určitých služeb u externích dodavatelů – trenérů, cvičitelů atd. – dle podmínek školy) Inovace a zvýraznění učiva o výživě (integrace učiva) MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

10 Obsah programu – ovlivnění režimu školy Ovlivnění pohybového režimu žáků během pobytu ve škole metoda učení v pohybu integrovaná terénní výuka tělovýchovné chvilky pohybově rekreační přestávky aj. Ovlivnění obsahu přesnídávek Ovlivnění vybavení a potravinové nabídky školy (automaty, bufety) Ovlivnění stravování ve školní jídelně (ŠJ) MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

11 Obsah programu – ovlivnění volného času a režimu rodiny Ovlivnění pohybového chování žáků mimo školu (motivace) Ovlivnění výživového chování žáků mimo školu (motivace) Působení na rodiče – infomateriály, „celorodinné“ úkoly pro děti, informace na rodičovských schůzkách atd. MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

12 Ovlivnění pohybového režimu žákůOvlivnění výživového režimu žáků ZaměřeníZpůsobZaměřeníZpůsob 1)na výuku tělesné výchovy zavést 3. hodinu TV, inovovat obsah, metody a formy v TV s cílem podnítit celkovou pohybovou aktivitu žáků 1) na výuku výživy provést analýzu obsahu vzdělávání na 1. st. ZŠ s cílem zdůraznit a zpřístupnit žákům učivo o výživě 2)na pohybový režim žáků ve škole zavést metodu učení v pohybu do výuky dalších předmětů, zavést integrovanou terénní výuku, organizovat kompenzačně zaměřené tělovýchovné chvilky, pohybově rekreační přestávky aj. 2) na výživový režim žáků ve škole ovlivnit přesnídávky a školní stravování včetně školní nabídky (automaty, bufety, školní jídelny) 3)na pohybový režim žáků mimo školu ve spolupráci s rodiči a institucemi (školou, sportovními kluby apod.) ovlivnit pohybovou aktivitu dětí mimo školu 3) na výživový režim žáků mimo školu ve spolupráci s rodiči ovlivnit výživové chování žáků mimo školu, a to zejména v rodině (besedy s rodiči, informační a metodické materiály aj.)

13 KA 2 – výběr a zapojení pilotních škol 09/12 – 12/12 – výběr škol, které se budou účastnit pilotního ověření výstupů KA1 v pedagogické praxi Uzavření „dohod o spolupráci“ Celkem 100 ZŠ ze všech krajů (včetně Prahy) Proporcionálně podle počtu škol v jednotlivých krajích Oslovení pomocí portálu MŠMT, inzerce, krajů, direct mailing, případně pořádání seminářů představujících projekt MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

14 KA 3 – proškolení/další vzdělávání vedoucích pracovníků a pracovníků škol 01/13 – 08/13 Proškolení pracovníků škol k používání metodiky ve výuce Dohoda s vedoucími pracovníky škol (ředitel, zástupce, vedoucí školní jídelny) na změně pohybového a výživového režimu školy Harmonogram přijetí potřebných opatření MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

15 KA 4 – realizace programu na ZŠ 09/13 – 08/14 Změna hodinová dotace a způsobu výuky TV a předmětů resp. učiva týkajícího se zdravé výživy Režim školy – organizační a technická opatření, školní jídelna atd. Návštěvy lektorů, kontrola plnění dohodnutých opatření, zpětná vazba o využitelnosti a funkčnosti didaktických materiálů atd. Zpráva o pilotním ověření MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

16 KA 5 – evaluace Pretest a posttest postojů a chování cílové skupiny v oblasti pohybových aktivit a zdravé výživy 09/13 - 10/13 – vstupní, 05/14 - 12/14 – výstupní Změny postojů a chování žáků v oblasti P a V Postoje vedoucích pracovníků k ověřovanému programu Postoje učitelů k ověřovanému programu Postoje rodičů k ověřovanému programu MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012

17 Výstupy projektu Komplexní program a didaktický materiál umožňující plošnou implementaci navrhovaných změn Ověření realizace komplexního programu v pedagogické praxi Evaluace komplexního programu Návrhy na změny v režimu škol resp. v RVP ZV Návrh na změny v přípravě budoucích pedagogů Návrh na změny v normách pro školní jídelny MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012


Stáhnout ppt "Kulatý stůl k projektovému záměru IPn Pohyb a výživa – změna výuky TV a výživy na 1. stupni ZŠ MŠMT, Kulatý stůl, 10.5.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google