Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."— Transkript prezentace:

1 OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009

2 Reklamace, nekalé spotřebitelské soutěže, bankovní (úvěrové) registry dlužníků

3 Obsah workshopu Reklamace Postup při reklamaci Praktiky nekalé spotřebitelské soutěže Bankovní (úvěrové) registry dlužníků

4 Reklamace Jedná se o právní jednání, ve kterém smluvní strana závazkového vztahu uplatňuje odpovědnost za vady v plnění. Mezi příklady reklamací patří reklamace vadného zboží zakoupeného v obchodě nebo reklamace kvality poskytnutých služeb. Reklamace se řeší například opravou zboží, výměnou zboží za bezvadné, odstoupením od smlouvy nebo poskytnutím slevy. Reklamaci je třeba uplatnit v tzv. reklamační lhůtě, která může být stejně dlouhá jako lhůta záruční. Je ale prekluzivní, takže neuplatněním práva z odpovědnosti za vady zanikají.

5 Záruční doba Standardní délka záruční doby jsou dva roky. U potravin se však lhůty pro reklamaci zkracují jen na několik dnů. –Spotřební zboží (včetně zvířat) 2 roky –Potravinářské zboží datum min. trvanlivosti –Věci na zakázku6 měsíců –Zhotovení stavby3 roky –Oprava a úprava věci3 měsíce Reklamaci musí obchodník vyřešit do 30 dnů ode dne, kdy byla vada reklamovaná. Spotřebitel může dostat buď výrobek opravený zpět, nebo mu obchodník v určitých případech vrátí peníze, nebo mu prodávající může také sdělit, že reklamaci neuznal. O dobu potřebnou k vyřízení reklamace se následně prodlužuje záruční doba výrobku.

6 Postup při reklamaci V případě objevení vady se neprodleně obrátit vždy na prodejce, u kterého jsme zboží zakoupili. S sebou vezmeme doklad o zakoupení (fakturu, paragon – pokladní doklad) a předmět reklamace. Pokud se na výrobek vztahuje záruční doba, je prodejce povinen reklamaci uznat, výrobek převzít a odeslat k opravě svému dodavateli (s výjimkou vad viditelně způsobených zákazníkem). Necháme si vyhotovit potvrzení o reklamaci – reklamační list/protokol. Obdobně se postupuje i při reklamaci služeb.

7 Reklamační protokol Náležitosti vydávaného reklamačního protokolu jsou: jméno, adresa a kontakty na kupujícího označení společnosti, u které věc reklamujeme (prodávající, aut.servis) označení věci (název, typ, ale i výrobní číslo, IMEI apod.) konkrétní popis závady, případně počet reklamovaných závad a jejich případný opakovaný výskyt požadavek kupujícího na vyřízení reklamace (často více možností) datum reklamace a podpis (a razítko) prodávajícího či přijímajícího servisního pracovníka

8 Cenové praktiky –Cena je stanovena tak, aby vypadala výhodněji, např. končí 9 (999 Kč vypadá lépe než 1 000 Kč). –Uvádí se cena bez DPH (s DPH malým písmem) – kde se s tím setkáváme? –Na cenovku se uvede přeškrtnutá vyšší cena a výrazněji cena snížená (vyšší cena bývá často smyšlená). –Výrazné nápisy AKCE, VÝPRODEJ apod. –Balíček vypadá, že je výhodnější než 1 kus. DISKUZE – uvádějte různé příklady tohoto typu, se kterými jste se již setkali.

9 Banka zkoumá u dlužníků: zda poskytnutí úvěru odpovídá úvěrové politice banky, zda výše úvěru je v souladu s možností banky a poskytnutí úvěru je v souladu se zákonem, serióznost klienta a jeho ochotu platit dluhy – zde je nutno zmínit existenci centrálního registru dlužníků (podrobnější popis viz dále), schopnost splatit úvěr i s úrokem, což je posuzováno u podniku podle jeho finanční situace, u osob pak podle výše dosahovaného příjmu, výši vlastního kapitálu a výše závazků, zajištění úvěru tj. druhotného zdroje příjmů pro případ, že dlužník nemá dostatek peněžních prostředků na splácení úvěru a úroku. Úvěry mohou být zajištěny různými způsoby, nejčastěji zástavou movitých a nemovitých věcí či ručitelem.

10 Úvěrové registry V současné době existují v ČR následující registry: –Bankovní registr klientských informací (BRKI) –Nebankovní registr klientských informací (NRKI) –SOLUS ( Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům) Všechny tři registry patří do skupiny pozitivních registrů tzn. evidují dlužníkovi závazky vč. těch řádně splácených.

11 Bankovní registr Bankovní registr klientských informací (úvěrový registr) je základním nástrojem ekonomik zemí celého světa, bez kterého si lze jen stěží představit vstup naší země do společenství zemí EU. Úvěrový registr představuje databázi údajů o úvěrových vztazích. Je vytvořen na základě informací, které banky poskytují do samotného jádra registru a které jednotlivě nebo v souhrnu vypovídají o důvěryhodnosti klienta, včetně platební morálky. Databáze všech typů klientů, tedy fyzických osob občanů, fyzických osob podnikatelů i právnických osob, kteří „jsou spojeni“ s poskytnutým úvěrem. Jejich účelem je poskytovat obchodním bankám (ale nejenom jim) údaje o klientech, které potřebují pro poskytování úvěrů a zamezit tak poskytování úvěrů nebonitním klientům. Tyto informace jsou denně aktualizovány a uchovávány po dobu 10 let.

12 Centrální registr dlužníků Centrální registr dlužníků (jehož součástí je bankovní registr) je informační systém, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů. Centrální registr dlužníků (jehož součástí je bankovní registr) je informační systém, který umožňuje vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů registrovaných v České republice s napojením na registry EU, USA a dalších zemí. Pro vyhledávání dlužníků a neplatičů v Centrálním registru dlužníků, mezinárodním systému CERD a národním systému BRKI (BRCI) a NRKI (NRCI). Podrobnosti na: http://www.centralniregistrdluzniku.cz/http://www.centralniregistrdluzniku.cz/

13 http://www.centralniregistrdluzni ku.cz/

14 Bankovní registr klientských informací (BRKI) www.cbcb.cz

15 Nebankovní registr klientských informací (NRKI) http://www.cncb.cz/

16 SOLUS Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům (určen jen pro členy)

17 Údaje v úvěrových registrech Výše závazku Typ závazku: provozní úvěr, hypotéka, leasing, kreditní karta, kontokorent Platební morálka: historie splácení jednotlivých splátek Počty žádostí o úvěry, včetně odmítnutých

18 Stručný průvodce úvěrovými registry Jak fungují a k čemu jsou? Jakou roli hrají při žádosti o úvěr? Jak se zodpovědně zadlužit? Dostupné na: http://www.cbcb.cz/sqlcache/pruvodceuver ovymiregistry.pdf http://www.cbcb.cz/sqlcache/pruvodceuver ovymiregistry.pdf

19 Děkuji za pozornost

20 Literatura BAILEY, G., LAW, F. Moje peníze - Rozvíjejte finanční gramotnost svých dětí. Praha: Edika, 2013. 256 s. ISBN 978-80-266-0195-1. DVOŘÁKOVÁ, Z. SMRČKA, L. a kol. Finanční vzdělávání pro střední školy se sbírkou řešených příkladů na CD. Praha: C. H. Beck, 2011. 312 s. ISBN 978-80-7400-008-9. JAKEŠ, P. a kol. Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ. Praha: Fortuna, 2011. 47 s. ISBN 978-80-7373-087-1 + pracovní sešit. JAKEŠ, P. a kol. Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ. Praha: Fortuna, 2011. 102 s. ISBN 978-80-7373-089-5 + 3x pracovní sešit. KAŠOVÁ, J. Výchova k finanční gramotnosti - učebnice. Plzeň: FRAUS, 2012. 104 s. ISBN 978-80-7238-107-4. KAŠOVÁ, J. Výchova k finanční gramotnosti - příručka učitele. Plzeň: FRAUS, 2012. 80 s. ISBN 978-80-7238- 176-0. KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. 3. upr. vyd. Praha: Eduko, 2010. 180 s. ISBN 978-80-87204-65-8. KOCIÁNOVÁ, H. Finanční gramotnost v kostce. Olomouc: Anag, 2012. 152 s. ISBN 978-80-7263-767-6. NAVRÁTILOVÁ, P, JIŘÍČEK, M., ZLÁMAL, J. Finanční gramotnost. Kralice na Hané: Computer Media, 2013. ISBN 978-80-7402-151-0. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 8. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-4831-3. SKOŘEPOVÁ, E. O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem. Finanční gramotnost pro 1. - 3. třídu ZŠ. Praha: Fragment, 2010. 63 s. ISBN 978-80-253-1123-3. SKOŘEPA, M, SKOŘEPOVÁ, E. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia (manuál pro učitele). Praha: Scientia, 2008. 197 s. ISBN 978-80-86960-40-1 + pracovní sešity. SYROVÝ, P., TYL, T. Osobní finance. Praha: Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3813-0. ŠOBA, O., ŠIRŮČEK M., PTÁČEK, R. Finanční matematika v praxi. Praha: Grada Publishing, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-4636-4.

21 Internetové zdroje Finanční gramotnost do škol [on-line]. [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://www.financnigramotnostdoskol.cz. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Národní strategie finančního vzdělávání [online]. MF ČR, ČNB, MŠMT ČR, 2010 [cit. 2014-07-20]. Dostupné z http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani.html. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách [on-line]. Praha: MF ČR, MŠMT ČR, MPO ČR, 2007 [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich- a-strednich-skolach. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Výzkumy k finanční gramotnosti. [online]. MFČR, 2010 [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_finvzd_vyzkum_gramot.html MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR: Závěrečná zpráva z výzkumu-plné znění (STEM/MARK, 2010) [online]. MFČR, 2010 [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani_59014.html NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Finanční gramotnost [online]. NÚOV, 2008 [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: http://www.nuov.cz/financni-gramotnost


Stáhnout ppt "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google