Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústavní péče pro seniory. Ústavní péče Forma péče je pobytová krátkodobý pobyt dlouhodobý pobyt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústavní péče pro seniory. Ústavní péče Forma péče je pobytová krátkodobý pobyt dlouhodobý pobyt."— Transkript prezentace:

1 Ústavní péče pro seniory

2 Ústavní péče Forma péče je pobytová krátkodobý pobyt dlouhodobý pobyt

3 Sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pobytové sociální služby osoby - nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby než je jim péče zajištěna

4 Sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče II. Zákon č.108/2006 Sb. O sociálních službách (§ 92) musí zdr. zařízení zajistit péči klienta, který již ze zdravotnického hlediska nepotřebuje hospitalizaci, ale je z různých objektivních příčin nepropustitelný do domácí péče

5 Úhrada za služby Pobyt a strava – max. výše úhrady, může se lišit v zařízeních, (min. 15% příjmů) 180,- Kč ubytování/ den, 150,- Kč strava/ den, (75 Kč oběd) Sociální péče hrazena ve výši příspěvků na péči. o Nemocnice Chrudim, Václavská 750 – LDN S

6 Domovy pro seniory pobytové služby (osoby se sníženou soběstačností – věk, zdr. stav), vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

7 Domovy pro seniory II. zařízení pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodujícího pro přiznání SD a kteří kvůli trvalým změnám zdr. stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani jiným typem služby

8 Zřizovatelé domovů pro seniory Zřizovatelem DpS jsou většinou obce (příspěvkové organizace) nestátní neziskové organizace,komerční organizace Úhrada je shodná s ostatními pobytovými službami.

9 DpS v okolí Chrudimi Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec Domov pro seniory, Masarykovo Náměstí 37, Heřmanův Městec Dům klidného stáří Glossus s.r.o, Radim 89, Luže Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Chrudim – v provozu od 1. 1. 2012

10 Domovy se zvláštním režimem poskytují se pobytové služby, osoby s  chronického duševního onemocnění  závislosti na návykových látkách  stařecké demence  Alzheimerovy demence (ostatní typy demencí)

11 Domovy se zvláštním režimem II. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Organizace poskytující tyto služby o Alzheimer Centrum Filipov o.p.s., Filipov, Čáslav o Domov pro seniory, Masarykovo Náměstí 37, Heřmanův Městec

12

13 Hospic nestátní zdravotnická zařízení poskytující komplexní zdravotní, ošetřovatelskou, sociální, psychologická a duchovní péči o člověka v posledním stádiu nemoci, umírajícího Snaží se o holistickou péči o klienta i jeho rodinu. o Hospic Chrudim, K Ploché dráze 602

14 Odlehčovací pobytové služby Poskytovaná služba nabízí rodinám pečujícím o svého blízkého zajištění potřebné péče po dobu jejich nemoci, nezbytného odpočinku a předcházet tak syndromu vyhoření u pečovatelů. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

15 Příklad odlehčující pobytové služby LDN Rybitví, Činžovních domů 139, Rybitví stupeň závislosti I.II.III.IV. Strava150 Kč Ubytování180 Kč úhrada za služby (příspěvek na péči)65 Kč129 Kč265 Kč400 Kč doplatek za služby (uživatel)135 Kč71 Kč0 Kč CELKEM/1 den 530 Kč 595 Kč730 Kč CELKEM / 1 měsíc15 900 Kč 17 850 Kč21 900 Kč

16 Péče poskytovaná v pobytových zařízeních sociální péče Práce sociálního pracovníka Rehabilitační péče Ergoterapie Duchovní péče Ošetřovatelská péče Zdravotní péče

17 Sociální pracovník Poskytování informací o možnostech umístění do zařízení Evidenci doručených žádostí, pořadník čekatelů Jednání sociální komise Příprava písemné smlouvy o poskytování služby Přijetí klienta Podpis smlouvy s klientem

18 Sociální pracovník II. Pomoc klientovi při adaptaci a reintegraci Pravidelné návštěvy klientů Kontakt s příbuznými klientů a spolupráce Vyřizování různých požadavků klientů Spolupráce s jinými institucemi Spolupráce s psychologem, s lékaři a ošetřujícím personálem a vedoucím zařízení

19 Sociální pracovník III. Organizace a koordinace individuálního plánování v zařízení Poskytování podpory umírajícím klientům Poskytování sociální opora klientům a příbuzným Pomoc příbuzným při úmrtní klienta

20 Rehabilitace Podpora zachování klientovy stávající soběstačnosti a funkčních schopností Zabránění rozvoje nesoběstačnosti Prevence vzniku imobilizačního syndromu Základní rhb Speciální rhb

21 Ergoterapie Prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje ergoterapie o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení.

22 Cíle ergoterapie v gerontologii  udržování a podporu tvůrčích schopností a dovedností klientů  oblast jemné motoriky  prvky oddechových aktivit  relaxace  pohybové aktivity  reminiscenční terapie  společenské aktivity

23 Duchovní péče Postoj klienta, potřeba služby Žádná služba mu není nabízena proti jeho vůli. Řada klientů s racionálním pojetím na sklonku života bilancuje a přehodnocuje i tuto oblast.

24 Ošetřovatelská péče Provádění a poskytování ošetřovatelské péče realizují pracovníci v přímé péči – pracovníci v sociálních službách a sestry, zdravotničtí asistenti.

25 Zdravotní péče povinnost zajistit poskytování zdravotní péče, ale ne poskytování zdravotní péče lékaři a nelékařští zdravotničtí pracovníci (sestry a fyzioterapeuti) Praktický lékař dochází do zařízení dle potřeby.

26 Funkční geriatrické vyšetření Poskytuje informace o fyzických a psychických schopnostech klienta ve vztahu k jeho soběstačnosti a sociální situaci. Vyšetření se provádí pomocí dotazníků a testů.

27 Nejčastěji užívané testy k hodnocení sebepéče a soběstačnosti u seniorů Test základních denních činností podle Barthelové (activity daily living - ADL) Test instrumentálních denních činností (instumentaity daily living – IADL) Test kognitivních funkcí podle Folsteina, krátká škála mentálního stavu (mini-mental-state exam – MMSE)

28 Pobytové služby Výhody možnost speciální péče aktivizační programy úleva pro rodinu pobyt ve společnosti vrstevníků Nevýhody narušení soukromí nejnákladnější pro stát Šikana ponorková nemoc nadměrná homogenita riziko vzniku hospitalismu riziko vzniku patologických či rizikových vztahů

29 Zdroje Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb. Malíková Eva, Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních, Grada, Praha, 2011 Matoušek Oldřich, Sociální práce v praxi, Portál, Praha, 2005 Matoušek Oldřich, Sociální služby, Portál, Praha, 2007 www.mpsv.cz http://www.nemcr.cz/lecebna-dlouhodobe-nemocnych http://www.domov-duchodcu.cz/ http://www.dumstari.cz/ http://www.domov-hm.cz/?page=druhy-sluzeb&det=domov-pro-seniory http://www.alzheimercentrum.cz/nase-zarizeni/filipov-cr http://www.socialni-sluzby.cz/domy-s-pecovatelskou-sluzbou.ph http://www.skp-centrum.cz http://www.domovsenioruchrudim.cz/


Stáhnout ppt "Ústavní péče pro seniory. Ústavní péče Forma péče je pobytová krátkodobý pobyt dlouhodobý pobyt."

Podobné prezentace


Reklamy Google