Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domov pro seniory Velké Březno, p. o.. Základní údaje Příspěvková organizace Zřizovatelem je Magistrát města Ústí nad Labem Velké Březno je menší obec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domov pro seniory Velké Březno, p. o.. Základní údaje Příspěvková organizace Zřizovatelem je Magistrát města Ústí nad Labem Velké Březno je menší obec."— Transkript prezentace:

1 Domov pro seniory Velké Březno, p. o.

2 Základní údaje Příspěvková organizace Zřizovatelem je Magistrát města Ústí nad Labem Velké Březno je menší obec vzdálená 10 km od Ústí nad Labem –Výhody: klid, krásné prostředí, okolní příroda –Nevýhody: obtížná dostupnost pro návštěvy i zaměstnance, dále pro studenty, praktikanty a dobrovolníky, malá návaznost na další služby

3 Domov tvoří 3 dvoupodlažní pavilony B, C a D Veškeré prostory jsou bezbariérové Celková kapacita 92 klientů Věkové rozmezí klientů 56-97 let Průměrný věk klientů 79,8 let Příspěvek na péči má přiznáno 82 klientů Další údaje

4 2 sociální pracovnice 1 instruktorka sociální péče 25 pracovníků přímé obslužné péče 5 zdravotních sester Pravidelná ordinace praktického lékaře a psychiatra Vlastní kuchyně –Obědy pro seniory a občany obce Velké Březno a okolí Vlastní prádelna –Praní prádla pro další klienty z obce, firmy a organizace Další údaje

5 Naším posláním je poskytovat všem našim klientům kvalitní služby v důstojném, bezpečném a příjemném domácím prostředí. Respektujeme potřeby a přání všech klientů ve zdraví i nemoci. Naším cílem je spokojený klient i jeho rodina.

6 Poskytované služby Dle zákona č. 108/2006 v platném znění poskytujeme tyto služby: –Domov pro seniory –Domov se zvláštním režimem –Odlehčovací služby –Sociální poradenství

7 Služba Domov pro seniory Služba je určena klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby Služba je určena seniorům ve věku 65+ Služba je určena ženám i mužům Kapacita je 46 lůžek

8 Služba Domov se zvláštním režimem Služba je určena klientům, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, klientům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí Cílová skupina není věkově limitována Služba je určena ženám i mužům Kapacita je 46 lůžek

9 … v čem je „zvláštní“? Alzheimerova choroba a další typy demencí negativně ovlivňují veškeré kognitivní funkce a způsobují poruchy: –paměti –časoprostorové orientace –myšlení –vnímání –pozornosti –jazyka a řeči –smyslů –sociálních návyků –celé osobnosti

10 Právní vymezení pojmu „zvláštní režim“ chybí. Vymezit tento pojem je však žádoucí, aby nedocházelo k pochybnostem, zda se nejedná o restriktivní opatření apod. Klienti s demencí potřebují nepřetržitou denní i noční péči, pomoc a dohled při všech každodenních činnostech Prostředí, ve kterém se pohybují, je uzpůsobeno tak, aby bylo jednoduché na orientaci a bezpečné (barevné dveře pokojů, velké cedule, oblé hrany, odstranění nebezpečných předmětů, uzavřené vchodové dveře – na kód, doprovod při pohybu klienta po areálu i venku) Denní režim a veškeré aktivity jsou přizpůsobeny potřebám klientů s demencí Více pracovníků přímé obslužné péče Ordinace psychiatra přímo v domově

11 Odlehčovací služby Jedná se o krátkodobé poskytování služeb Tato služba je určena klientům, o které je pečováno v jejich přirozeném prostředí (v jejich vlastní domácnosti či u příbuzných), avšak jejich příbuzní potřebují na nějaký čas „vystřídat“ Tento čas potom využívají příbuzní k vlastní relaxaci, k načerpání dalších sil, k dovolené či k vyřízení osobních záležitostí Dočasně lze tyto služby využít, pokud u seniora dojde k náhlé ztrátě soběstačnosti, dokud se jeho situace nevyřeší jiným způsobem Kapacita jsou 4 lůžka

12 Všechny služby zahrnují: Ubytování –Pokoje jsou jedno-, dvou- a třílůžkové, některé mají vlastní sociální příslušenství –Zahrnuje úklid, praní a zašívání veškerého prádla –Klient hradí ze svého důchodu Stravování –5x denně včetně pitného režimu –Včetně diet –Klient hradí ze svého důchodu Péči –Pomoc při veškeré péči a hygieně, kontakt s okolím, terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při vyřizování osobních záležitostí atd. –Specifická péče o ležící klienty a klienty v terminálním stádiu –Klient hradí z příspěvku na péči

13 Poradenství Sociálně-právní poradenství je určené zájemcům o službu, klientům i jejich rodinám Poskytujeme pomoc při uplatňování zájmů a práv klientů v osobních záležitostech a pomáháme klientům při úředních jednáních apod. Poradenství se týká nabídky sociálních služeb a jejich využití, žádosti o umístění zájemců o službu, vyřizování PnP, změny trvalého bydliště klientů atd. Jsme kontaktní místo ČALS

14 Kontaktní místo ČALS Odborně proškolený personál poskytuje informace a poradenství nejen klientům, ale zejména jejich rodinám a široké veřejnosti Poradenství je zaměřeno na problematiku stárnutí a onemocnění Alzheimerovou nemocí či jiným syndromem demence Vytváříme vlastní informační letáky a distribuujeme materiály vydávané Českou Alzheimerovskou společností Poskytujeme osobní poradenství a telefonické konzultace, zprostředkujeme konzultaci s lékařem- psychiatrem Informujeme širokou veřejnost o problematice Alzheimerovy nemoci (Pomerančový den, články v tisku apod.)

15 Aktivizace klientů Je prostředkem k uspokojování společenských a dalších vyšších potřeb, činnost je terapií a zábavou zároveň Stálé procvičování a ověřování si vlastních schopností zabraňuje stagnaci a duševnímu i fyzickému chátrání Dopoledne probíhají skupinové integrační programy, klienti jsou více aktivní Odpoledne zařazujeme individuální práci s klienty a práci s malými skupinkami Individuální plány péče, spolupráce při stanovení osobních cílů klienta dle schopností a potřeb, hodnocení průběhu a dosažení cílů

16 Aktivizace klientů s demencí Při aktivitách integrujeme klienty s Alzheimerovou nemocí (nebo jiným typem demence) a klienty bez tohoto onemocnění Cílem integračních programů je navazování sociálních kontaktů, vzájemné pomoci a tolerance, vytváření skupin V aktivitách pro klienty s demencí a pro ostatní není rozdíl. Každou činnost lze klientovi s demencí přizpůsobit v náročnosti a délce, tzn. zkrátit a zjednodušit (kvůli udržení pozornosti) Předměty a objekty, se kterými pracují, musí být výrazné a jednoduché. Musí být zamezeno rušivým elementům, právě kvůli zaměření a udržení pozornosti

17 Druhy aktivit Kondiční a relaxační cvičení s hudbou Cílem této aktivity je: –setkávání, sociální kontakty klientů, zábava –trénování smyslů, paměti, myšlení, výbavnosti, pozornosti –cvičení hrubé i jemné motoriky atd.

18 Sportovní hry: –košíková, dobrá trefa, hokejbal, kuželky Cílem těchto aktivit je: –cvičení pohybových schopností, koordinace pohybů, trénování smyslů, paměti, počítání, myšlení v souvislostech, pozornost, vyvozování závěrů, pořádání myšlenek, koncentrace, konverzace, sociální kontakt, interakce, relaxace

19 Muzikoterapie –je velmi účinná terapie, vychází ze schopnosti hudby vyvolávat intenzivní prožitky –dokáže zmírnit stres a úzkost –obohacuje o nové prožitky, harmonizuje psychický život –terapie tvorbou –terapie poslechem Cílem této aktivity je relaxace, trénování smyslů, výbavnosti, koncentrace, řeči, dlouhodobé paměti, validační a reminiscenční terapie

20 Petterapie - zooterapie –jedná se o označení způsobu, při kterém se využívá blahodárného působení zvířat na člověka –vhodná metoda pro různé věkové skupiny i pro klienty, kteří mají problémy s navazováním komunikace, či klienty s poruchami sluchu či zraku Cílem této terapie je navazovat komunikaci, reminiscence, validace, trénování smyslů, řeči, paměti, vybavování, relaxace

21 Trénování paměti –terapie kognitivních funkcí orientace v prostoru, v čase i osobou –vhodnými tématy ve skupině roční období estetické cítění vztahy ve skupině životospráva a mnoho dalších Cílem je aktivizovat výbavnost, vštípivost, myšlení, krátkodobou i dlouhodobou paměť, komunikaci, řeč, pozornost

22 Kontaktní údaje: Adresa: Klášterní 1 Velké Březno 403 23 Telefon: 475 317 171 Fax: 475 317 177 Web: www.domov-brezno.cz Email: info@domov-brezno.cz

23 Děkujeme Vám za pozornost Mgr. Ivana Vrbová sociální pracovník tel. 475 317 174 info@domov-brezno.cz


Stáhnout ppt "Domov pro seniory Velké Březno, p. o.. Základní údaje Příspěvková organizace Zřizovatelem je Magistrát města Ústí nad Labem Velké Březno je menší obec."

Podobné prezentace


Reklamy Google