Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ Učíme se pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ Učíme se pro."— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ Učíme se pro život v 21. století Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

2 Prioritní témata projektu obecně

3 Témata a šablony klíčových aktivit Příprava projektového záměru

4

5 Náš projekt – základní časové a finanční údaje Časové vymezení realizace projektu: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014 Maximální možná výše dotace na projekt: 300 000 Kč + (počet žáků školy x 2 432 Kč) 1 226 592 Kč (381 žáků) Poskytnutá dotace – rozpočet projektu: 1 226 070 Kč

6 Tvorba projektové žádosti Finanční rozpočet projektu

7 Výstupy klíčové aktivity projektu 1.ŠABLONA II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků kurz absolvovalo celkem 8 vyučujících anglického jazyka a 3 vyučující ruského jazyka jednodenní kurzy zaměřené na metodiku výuky cizích jazyků – Motivujeme žáky učit se anglicky/německy pomocí cílů –Motivujeme žáky učit se anglicky, německy a rusky pomocí cílů vzdělávací zařízení: Hello language centre s. r. o., Ostrava

8 NÁHLED CERTIFIKÁTU

9 Výstupy klíčové aktivity projektu 2. ŠABLONA II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR vzdělávací program absolvovali celkem 3 vyučující anglického jazyka roční kurz v délce 60 vyučovacích hodin –Anglický jazyk pro učitele zvyšující si kvalifikaci – advanced – C1 vzdělávací zařízení: Hello language centre s. r. o., Ostrava

10 NÁHLED CERTIFIKÁTU

11 Výstupy klíčové aktivity projektu 3. ŠABLONA II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí dvoutýdenní kurzy absolvovalo celkem 8 vyučujících cizích jazyků –Velká Británie, Brighton (2) – Sprachcaffe Brighton –Velká Británie, Londýn (4) – Milner School of English –Rakousko, Salzburg (2) – Inlingua Salzburg dodavatel (výběrové řízení): Cestovní kancelář INTACT – studium v zahraničí, s. r. o., Velké Meziříčí

12 Všichni naši proškolení vyučující s certifikáty ze zahraničí

13 Výstupy klíčové aktivity projektu 4. ŠABLONA III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vytvořeny 5 x 3 sady vzdělávacích digitálních materiálů, v každé sadě minimálně 20 DUM, tj. celkem 300 DUMů jednotlivé DUMy (sady DUMů) jsou následně pilotně ověřeny v rámci běžné výuky a postupně umísťovány na školní web www.gym-bohumin.cz – záložka projektywww.gym-bohumin.cz tyto DUMy vytvářelo 15 vyučujících školy

14 Seznam sad vzdělávacích materiálů Šablona č. 1 – tematické celky (sady): –Moderní výtvarné směry 20. století –Politický vývoj raného a vrcholného středověku –Světové a české dějiny mezi lety 1914 a 1939 Šablona č. 2 – tematické celky (sady): –Rovnice a nerovnice –Posloupnosti –Dělitelnost přirozených čísel Šablona č. 3 – tematické celky (sady): –Regionální geografie Latinské Ameriky –Planeta Země –Ekologie Šablona č. 4 – tematické celky (sady): –General topics – Obecná konverzační témata v angličtině –Geografie a kultura Francie –Život francouzské rodiny Šablona č. 5 – tematické celky (sady): –Zaměstnanci a mzdová problematika –Syntax češtiny pro 1. – 4. ročník SŠ –Sociologie

15 Moderní IT technika v rámci šablony III/2 jsme zakoupili tuto IT techniku: –Stolní počítače vč. příslušenství31 ks –LCD monitory 9 ks –Dataprojektory vč. příslušenství 6 ks –Projekční plátna 6 ks –Notebook vč. příslušenství 1 ks celkové náklady na pořízení IT techniky: 484 601 Kč

16 Výstupy klíčových aktivit projektu 5. ŠABLONA VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol: vzdělávací program (2x jednodenní školení) absolvovalo celkem 6 vyučujících –Zavádění finančního vzdělávání do výuky – informační gramotnost – rozsah 6 hodin –Základy finanční gramotnosti – rozsah 4 hodiny vzdělávací zařízení: –BOXED, s. r. o., Praha – Hello language centre s. r. o., Ostrava

17 NÁHLED CERTIFIKÁTU

18 Propagace a publicita projektu v prostorách školy (dny otevřených dveří, třídní schůzky a schůzky SRPŠ) na webových stránkách školy na všech souvisejících dokumentech školy v městském a regionálním tisku na semináři OP VK dne 2. června 2014 (Krajský úřad MSK)

19

20 Monitorovací zprávy k dnešnímu dni byly předány poskytovateli dotace 4 průběžné monitorovací zprávy – vždy za uzavřené pětiměsíční období trvání projektu v on-line aplikaci Benefit 7 poslední průběžná monitorovací zpráva č. 5 a závěrečná monitorovací zpráva včetně finančního vypořádání budou předány v září a v říjnu 2014

21 Co nás ještě čeká? ověřit ve výuce dvě zbývající sady vzdělávacích materiálů dočerpat zbývající finanční prostředky (např. zakoupit výukový software, odbornou literaturu) zhodnotit přínos projektu pro školu jak z pohledu žáků, tak z pohledu vyučujících vyhodnotit úspěšnost aktivit celého projektu, výsledky, splněné indikátory a finanční vypořádání zpracovat výstupní hodnocení v on-line aplikaci Profil Škola 21

22 Cíle projektu a jeho přínos pro školu zkvalitnění výuky cizích jazyků a využití moderních technologií ve výuce zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti prospěch z projektu mají všichni učitelé a žáci naší školy, ale také kolegové z ostatních středních škol (využití sad digitálních učebních materiálů)

23 Cíle projektu a jeho přínos pro školu zkvalitnění výuky všeobecně vzdělávacích předmětů prostřednictvím metod, které využívají digitální technologie (zvyšování interakce a motivace žáků) do realizace projektu bylo zapojeno celkem 24 zaměstnanců školy (80 % pedagogického sboru) a všichni žáci školy

24 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ Učíme se pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google