Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGIE AV21 Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGIE AV21 Špičkový výzkum ve veřejném zájmu"— Transkript prezentace:

1 STRATEGIE AV21 Špičkový výzkum ve veřejném zájmu www.avcr.cz

2 Hlavní výzvy Udržitelnost kvality života a životního prostředí Zachování biodiversity Rozumné využívání přírodních zdrojů Energetická udržitelnost Zajištění hospodářského rozvojeSociální soudržnost Stabilita mezinárodní finanční architektury Kontrola vlivu rychlých technologických změn na přírodu, společnost a jednotlivce

3 Východiska Vnější faktory Zvyšující se společenská relevance vědeckého poznání Globalizace a zrychlování celosvětové výměny poznatků Finanční náročnost moderní vědy

4 Východiska Vnitřní faktory Potenciál Akademie věd pro řešení aktuálních vědeckých a společenských výzev Vysoká výkonnost pracovišť Akademie věd Schopnost Akademie věd reagovat na dynamiku vývoje

5 Základní principy Výzkum na hranicích poznání Špičková kvalita jako kritérium pro poskytování finanční podpory Kvalita Reflexe společenských a globálních výzev a účast na realizaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Podpora ekonomické konkurenceschopnosti, inovační výkonnosti a civilizačních kompetencí České republiky Relevance Zapojení partnerů ze vzdělávací a aplikační sféry do tvorby a řešení výzkumných programů Prosazování intenzivní spolupráce na evropské a mezinárodní úrovni Otevřenost Soustředění personálních a materiálních zdrojů do konkrétních výzkumných programů Pravidelné hodnocení výzkumných programů na základě jejich vědecké hodnoty a společensko-ekonomického přínosu Efektivita

6 Akademie věd ČR: součást špičkové světové vědy, centrum národní kultury a důležitý hospodářský činitel. Výsledky výzkumu budou prezentovány v rámci tří základních oblastí směřování Akademie věd. Hranice poznání Proměny společnosti a globální výzvy Vyspělé technologie Akademie věd ČR – instituce, která přispívá k rozvoji světové vědy Akademie věd ČR – instituce, která přispívá k řešení společenských a globálních problémů Akademie věd ČR – instituce, která přispívá k ekonomické prosperitě a konkurenceschopnosti ČR Vize

7 Upevnit roli Akademie věd ve vědě a společnosti Zvýšit kvalitu a relevanci výzkumu v Akademii věd Využít synergických efektů mezioborové a meziinstitucionální spolupráce Usnadnit přenos výsledků výzkumu do vzdělávací a aplikační sféry Zvýšit efektivitu využívání veřejných zdrojů Cíle

8 Programová struktura Hodnocení výzkumných programů Systém institucionálního financování pracovišť Nástroje

9 Programová struktura 1/3 Výzkumné programy  Základní prvek programové struktury Akademie věd  Navrhovány a formulovány s přihlédnutím k: trendům světové vědy společenské relevanci Národním prioritám orientovaného výzkumu  Otevřeny partnerům z vysokoškolské a aplikační sféry

10 Programová struktura 2/3 Programy koordinované OV I Naděje a rizika digitálního věku Systémy pro jadernou energetiku Účinná přeměna a skladování energie Přírodní hrozby Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů Diagnostické metody a techniky Programy koordinované OV II Kvalitní život ve zdraví i nemoci Potraviny pro budoucnost Rozmanitost života a zdraví ekosystémů Molekuly a materiály pro život Programy koordinované OV III Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací Paměť v digitálním věku Efektivní veřejné politiky a současná společnost Formy a funkce komunikace Globální konflikty a lokální souvislosti

11 Očekávané výstupy  Publikace, studie, analýzy, expertní stanoviska a průmyslově aplikovatelné výstupy  Dílčí výsledky ve formě vědeckých jednání, odborných a populárních přednášek nebo účasti na veřejných diskusích Programová struktura 3/3

12 Strategie AV21 Program „Naděje a rizika digitálního věku“

13  Koordinátor: Jan Flusser, Ústav teorie informace a automatizace  Účast: 8 ústavů AV ČR, řada mimo AV ČR  Program zahrnuje: matematiku a informatiku pro technické i ostatní aplikace  Hlavní poslání: Bez matematiky a jejího rozvoje nelze v budoucnu rozvíjet průmyslové technologie Naděje a rizika digitálního věku

14 Podprogramy  Modelování a řízení složitých procesů  Metody pro analýzu dat a signálů  Posouvání hranic možností počítačů Naděje a rizika digitálního věku

15 Příklady aplikací  Výpočty proudění kapalin v potrubí  Počítačové zpracování obrazu (medicína, bezpečnost, doprava)  Rychlé algoritmy pro velmi rozměrné kombinatorické úlohy (šifrovací algoritmy, komunikace, internetbanking) Naděje a rizika digitálního věku

16 Zkvalitnění dialogu mezi vědou a českou společnostíPřirozené propojení základního a aplikovaného výzkumuPosílení spolupráce se vzdělávací a aplikační sférouPodpora české ekonomiky a konkurenceschopnostiVytvoření expertního zázemí pro efektivní politické rozhodování Pozitiva Strategie AV21

17 Strategie AV21 Schopnost Akademie věd a jejích pracovišť realizovat novou strategii Významný faktor rozvoje české společnosti a ekonomiky na počátku 21. století

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "STRATEGIE AV21 Špičkový výzkum ve veřejném zájmu"

Podobné prezentace


Reklamy Google