Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaké jsou klíče k motivaci svědčit o své víře? Proč evangelizace?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaké jsou klíče k motivaci svědčit o své víře? Proč evangelizace?"— Transkript prezentace:

1 Jaké jsou klíče k motivaci svědčit o své víře? Proč evangelizace?

2 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 „Zavažte si boty a buďte připraveni vykročit s radostnou zprávou o Božím pokoji“. Ef 6,15 SNC

3 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14

4 I. Z čeho můžeme čerpat neodolatelný pocit naléhavosti svědčit o evangeliu ? 1. Písmo 2. Knihy ducha prorockého – EGW 3. Dějiny křesťanských misionářů

5 „Když nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 PÍSMO: Jan Křtitel „svědčil o Ježíši a vedl lidi k víře“ (Jn 1,7) „Beránek Boží, který bere na sebe hříchy celého světa.“ „Podívejte se, to je Boží Beránek!“ (Jn 1,29.36) „Když to Janovi učedníci uslyšeli, vydali se za Ježíšem.“ (v.37) Ondřej - Petr Jan - Jakub Filip Natanael a další

6 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 Boží posel pro církev ostatku napsal: „Tomu, kdo poznal a uvěřil v Krista, nic by nemělo zabránit v tom, aby ho vyznával a svědčil o něm. To by se daly spíše zastavit vody Niagary před tím, než je proud strhne dolů k vodopádům.“ (2T 233) „S toutéž intenzitou touhy po záchraně hříšníků, kterou se vyznačoval život Spasitele, je poznamenán i život jeho skutečných následovníků. Žít sám pro sebe, to není křesťanský styl života. Naopak vše, čím je a co má, s radostí věnuje do služby pro Mistra.“ (7T 10)

7 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 Boží misionáři: Mojžíš „Je-li to však nemožné, potom mě raději vymaž ze svých nebeských záznamů“ (Ex 32,32 SNC) Pavel vyznal: „Raději bych zemřel, než bych zahodil to, nač jsem až dosud mohl být hrdý“ (1 Kor 9,16 SNC). A též jako Ježíš, který plakal na městem odsouzeném k zániku: „Jeruzaléme, Jeruzaléme, … jak často jsem toužil shromáždit vás, jako kvočna ukrývá svá kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste“ (Mt 23,37 SNC).

8 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 John Knox (1505 – 1572): „Bože, dej mi Skotsko, jinak zemřu“. Henry Martyn (1781 – 1812): „Zde ať jsem upálen pro Boha!“ Moravští bratři (od 17. stol. dodnes) J.N.Andrews (1829 – 1883) první adventi- stický misionář Neměli by být adventisté sedmého dne zapáleni pro záchranu duší v tomto 21. století, kdy Ježíšův příchod je tak bezprostřední, ještě více, než byl Mojžíš, Pavel, Martyn, anebo další v průběhu dějin?

9 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 II. Vydávání svědectví pro záchranu jiných je pro církev ostatku slavnostní předností a jednou z nejdůležitějších věcí. §V určitém smyslu adventisté sedmého dne jsou pro svět v postavení strážných a nositelů světla. Právě jim bylo svěřeno poslední varovné poselství pro hynoucí svět. Uprostřed nich se rozzářilo jedinečné světlo Božího slova. Jim byla svěřena služba se slavnostním posláním – zvěstovat první, druhé a třetí poselství andělů. Žádná jiná činnost není důležitější. Neměli by dovolit, aby jejich pozornost zaměstnávalo něco jiného.“ (9T 19)

10 „Když nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14

11 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 živým misionářem „Pokud by se každý z vás stal živým misionářem, pak by se poselství pro tuto dobu rychle rozšířilo do všech zemí, všem obyvatelům, národům a jazykům. Toto je úkol, který musí být vykonán před tím, než má Ježíš přijít ve velké slávě“ (6T 438). „MŮJ ŽIVOT JE MISIJNÍ CESTA“

12 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 III. Boží dílo bude dokončeno! V současnosti se odehrává po celém světě motivovanost členů církve k svědecké činnosti. Jak se to dá zvládnout? Pouze za předpokladu, že každý člen sborového společenství bude chtít podporovat plné zapojení do hlásání Ježíše a jeho poselství pro dnešní dobu. Jaké je tajemství toho, jak se nechat motivovat pro osobní a svědeckou službu, pro misii? Jak se to dá zvládnout? Pouze za předpokladu, že každý člen sborového společenství bude chtít podporovat plné zapojení do hlásání Ježíše a jeho poselství pro dnešní dobu. Jaké je tajemství toho, jak se nechat motivovat pro osobní a svědeckou službu, pro misii?

13  Poznání pravdy a naše úloha jako církve ostatku ji šířit  Vědomí krátkosti času, soudu v nebi a brzkého návratu Krista  Duchovní náboj trojandělského poselství  Poselství dopisu pro Laodicejské křesťany  Naplňující se biblická proroctví  Zkušenost obrácení, posvěcení a sdílení božské přirozenosti  Ježíšovo Velké pověření z Mat 28,19-21  Hlásání dobré zprávy napomáhá k osobnímu růstu v učednictví „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 Co vás motivuje k osobní službě?

14 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 Kristova „Kristova láska nás zajala“ (2 K 5,14 SNC). „Kristova láska nás zavazuje“ (B21). „Láska Kristova víže nás“ (KP) Pro prvotní církev bylo jasné pojetí Kristovy lásky základem její existence. Proto snášeli až do krajnosti chudobu, pronásledování i smrt. Povšimněme si, jak uvažovala Ellen Whiteová o Ježíšově lásce a jak ji motivovala: „Když jsem přemýšlela o kalichu utrpení v Kristových rukou, a jakmile jsem si uvědomila, že jej mohl odmítnout vypít a tím dovolit, aby svět zahynul v jeho hříchu, tehdy jsem se zavázala, že celý svůj život zasvětím svědecké službě záchrany duší pro Ježíše.“ (9T 102.103)

15 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 „Kristus by přišel zemřít i za jediného ztraceného člověka“. Zeptejte se, co si o tom myslí třeba jen jeden z vašich sousedů. Ježíš by býval zemřel za jednoho či jednu osobu, pokud by už na zemi nebýval byl nikdo jiný. „Kristus by přišel zemřít i za jediného ztraceného člověka“. (COL 187; PM 93) Zeptejte se jich: „Mohu vám sdělit něco víc o Ježíši?“ „Cesta ke Kristu“ byla přeložena do 120 jazyků

16 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ 2K 5,14 Kniha „Velké drama věků“ byla rozdána v miliónech výtisků po celém světě. Dnes je den rozdávání misijních knih. Půjdeš se zapojit i ty?  Půjdeš se zapojit i ty? časopis „Za obzorem“ edice Znamení doby „Za hranicí představivosti“ „Pohoda a zdraví“ časopis „Prameny zdraví“ letáčky „New start“ nabídkové listy SKK CD (Nový Zákon, Velká naděje aj.) digitální tisk (PDF)

17 Srdečně zveme do klubu zdraví dnes od 14 h


Stáhnout ppt "Jaké jsou klíče k motivaci svědčit o své víře? Proč evangelizace?"

Podobné prezentace


Reklamy Google