Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co znamená, že je „vdechnuté Duchem“, tedy inspirované?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co znamená, že je „vdechnuté Duchem“, tedy inspirované?"— Transkript prezentace:

1

2 Co znamená, že je „vdechnuté Duchem“, tedy inspirované?

3  2 Tm 3,16 „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné.” dle B21 vdechnuté - θε ό πνευστος (teópneustos, teos-Bůh, pnein- dýchat, dechnout, vát),  2 Pt 1,20-21 „Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“  2 Sam 23,2 „Promlouvá ze mě Hospodinův duch, Jeho slovo ve svých ústech mám.“

4  Ač 40 pisatelů, však jeden Autor  Zapsaná slova i myšlenky vyjadřují Boží vůli, jsou výsledkem Božího působení na pisatele  Psali lidé, ale myšlenky jsou Boží  Příklad k pochopení „unášení“ Duchem při psaní; viz Sk 27,15

5  Boží „povaha“ svatých Písem  Autorita Písem  Neomylnost a pravdivost Písem  Celá Bible je Božím slovem (verbální inspirace)  Jedinečnost Bible

6  Svatá Písma jsou kompletní – uzavření kánonu  Nelze k Božímu slovu něco přidávat a něco ubírat (Dt 4,2; Zj 22,18)  Boží slovo překrucovat (Gal 1,7-9)  Od Božího slova odvádět (Gal 1,6)  Lstivě Boží slovo falšovat (2 Kor 4,2)  S Božím slovem kupčit (2 Kor 2,17)

7  Duch svatý povzbuzuje k jejich  Čtení (Zj 1,3), příklad berojských Sk 17  Slyšení (Lk 8,15)  Zachovávání (Lk 11,28)  Je třeba se Slova držet (2 Pt 1,19)  Slovo Boží je světlem pro život (Ž 119,105), blaze těm, kdo žijí, jak učí Hospodinův zákon (Ž 119,1)  2 Tim 3,16 k čemu všemu je užitečné

8  Příklad br. Jana Ámose Komenského  „… A poněvadž Pán Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, biblí svatou. …“  … „Přijmiž to tedy za svůj klénot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělávání. … důvěř se a nepochybuj.“  Z Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské, r. 1650

9  Platí výše uvedené o inspiraci Písma i pro překlady?  Původní rukopisy nemáme, „jen“ překlady opisů  2 Tim 3,15 „Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše.“

10  2 Tim 2,15 správně vykládat Slovo pravdy  zpytovat Písma, pokora  máme Ducha - uvádí do veškeré pravdy, osvětluje nám Písma 1 Kor 2,11-14  1 Tes 2,13 je to vskutku Boží slovo, působí v nás

11 Ve vztahu k Bibli věříme, že Bible:  je Božím Slovem, a svědčí o Boží existenci  soubor svatých knih Starého a Nového zákona je úplný, nelze k nim nic dodávat  žádná lidská kniha či učení není s ní srovnatelná  je závaznou autoritou pro Boží lid  zjevuje člověku plán spasení  je nezměnitelná a neomylná


Stáhnout ppt "Co znamená, že je „vdechnuté Duchem“, tedy inspirované?"

Podobné prezentace


Reklamy Google