Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Janík, Rídl.  N ě mecko (oficiální název Spolková republika N ě mecko), je st ř edoevropský stát, rozd ě lený na 16 spolkových zemí. Na západ ě sousedí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Janík, Rídl.  N ě mecko (oficiální název Spolková republika N ě mecko), je st ř edoevropský stát, rozd ě lený na 16 spolkových zemí. Na západ ě sousedí."— Transkript prezentace:

1 Janík, Rídl

2  N ě mecko (oficiální název Spolková republika N ě mecko), je st ř edoevropský stát, rozd ě lený na 16 spolkových zemí. Na západ ě sousedí N ě mecko s Francií, Lucemburskem, Belgií a Nizozemskem. Na severu je jeho sousedem Dánsko a jeho b ř ehy jsou omývány Severním a Baltským mo ř em. Na východ ě sousedí s Polskem, na jihu se Švýcarskem a na jihovýchod ě s Č eskem a Rakouskem.

3  Rakousko (oficiální název zní Rakouská republika), je vnitrozemská spolková republika le ž ící ve st ř ední Evrop ě. Skládá se z 9 spolkových zemí. Hrani č í s Lichtenštejnskem a Švýcarskem na západ ě, s Itálií a Slovinskem na jihu, s Ma ď arskem a Slovenskem na východ ě a s Č eskem a N ě meckem na severu.

4  Slovensko, (oficiální název Slovenská republika), je vnitrozemský stát le ž ící ve st ř ední Evrop ě. Na východ ě sousedí s Ukrajinou, na jihu s Ma ď arskem, na jihozápad ě s Rakouskem, na západ ě s Č eskem a na severu s Polskem. V roce 2013 zde ž ilo p ř ibli ž n ě 5 410 728 lidí. Hlavním m ě stem je Bratislava, ú ř edním jazykem je slovenština.

5  Polsko, (oficiální název Polská republika), je stát le ž ící ve st ř ední Evrop ě. Polsko hrani č í s N ě meckem na západ ě, s Č eskem a Slovenskem na jihu, B ě loruskem a Ukrajinou na východ ě, s Litvou a Ruskem na severu. Ze severu má Polsko p ř ístup k Baltskému mo ř i se 770 km pob ř e ž í. Povrch je p ř evá ž n ě rovinatý, hory tvo ř í v ě tšinu ji ž ní hranice.

6

7 Na 16 spolkových zemí

8  Rakouska

9  Asi 5,5 milionu

10  K Baltskému mo ř i.

11  D ě kujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Janík, Rídl.  N ě mecko (oficiální název Spolková republika N ě mecko), je st ř edoevropský stát, rozd ě lený na 16 spolkových zemí. Na západ ě sousedí."

Podobné prezentace


Reklamy Google