Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava zkazitelných potravin Přeprava zvláštních nákladů Předmět: Technologie silniční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava zkazitelných potravin Přeprava zvláštních nákladů Předmět: Technologie silniční."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava zkazitelných potravin Přeprava zvláštních nákladů Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TI - Transfrigoroute International - světová nevládní organizace zaměřená pouze na dopravu pod kontrolovanou (řízenou) teplotou. Založena v Ženevě v roce 1955. Dnes sídlí v Bernu Za ČR je členem od roku 1978 ČESMAD- Bohenia.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) Dohoda byla sjednaná roku 1970 v Ženevě a bývalé Československo k ní přistoupilo roku 1983, kdy byla publikována ve Vyhlášce č.61/1983 Sb. Platné znění vyhlášeno Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2011 Sb.m.s. Dohoda ATP se vztahuje na přepravy probíhající po územích nejméně dvou smluvních států. Kromě toho značný počet zemí převzal ATP za základ svých národních předpisů.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Smluvními státy dohody ATP: Albánie, Andora, Azerbajdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká Republika, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Luxemburg, Maďarsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská Federace, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království, Spojené Státy Americké, Tunisko, Ukrajina, Uzbekistán.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zkratka ATP vystihuje počáteční písmena slov z francouzského názvu dohody: Accord – dohoda Transport – doprava Perissables – zkazitelné Dohoda platí pro silniční i železniční dopravu.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dohoda ATP obsahuje - ustanovení o specializovaných dopravních a přepravních prostředcích (články 1 a 2) - ustanovení o použití specializovaných dopravních a přepravních prostředků pro mezinárodní přepravy určitých zkazitelných potravin (články 3 a 4) - různá a závěrečná ustanovení (články 5 až 20) přílohu 1 : Definice a normy specializovaných prostředků pro přepravu zkazitelných potravin; tato příloha má 4 dodatky přílohu 2 : Výběr dopravního nebo přepravního prostředku a teplotní podmínky pro přepravu hluboce zmrazených a zmrazených potravin; příloha má 2 dodatky týkající se monitorování teplot vzduchu a postupu pro výběr vzorků a měření teplot přílohu 3 : teplotní podmínky pro přepravu některých druhů potravin, které nejsou ani hluboce zmrazené ani zmrazené

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní podmínky při přepravě zmrazených a hluboko zmrazených potravin Zmrzlina - 20°C Zmrazené nebo hluboko zmrazené ryby, výrobky z ryb, měkkýši, korýši a všechny jiné hluboko zmrazené potraviny -18°C Všechny zmrazené potraviny (kromě másla) - 12°C Máslo - 10°C Teplota uvedených zmrazených a hluboko zmrazených potravin (určených pro okamžité další zpracování v místě určení) smí být postupně zvyšována během přepravy tak, aby dosáhla v místě určení nejvýše teploty určené odesilatelem uvedené v přepravním dokladu.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní podmínky při přepravě chlazených potravin Maximální teplota Čerstvé mléko+ 6°C Červené maso a vysoká zvěřina+ 7°C Masné výrobky, pasterizované mléko, čerstvé mléčné produkty, předvařené potraviny (maso, ryby, zelenina), + 6°C Zvěřina (jiná, než vysoká), drůbež a králíci+ 4°C Čerstvé vnitřnosti+ 3°C Sekané maso+ 2°C Čerstvé ryby, měkkýši a korýšiv tajícím ledu, nebo při teplotě tajícího ledu

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředky podle ATP Dopravní prostředek: I- izotermický R- chlazený F- chladicí a mrazicí C- vyhřívací

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rozdělení podle součinitele tepelné prostupnosti K [Wm -2 K -1 ] (hodnocení izolačních vlastností) N- součinitelem „K" nejvýše 0,7 [Wm -2 K -1 ] R- součinitelem „K" nejvýše 0,4 [Wm -2 K -1 ]

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Chlazený dopravní prostředek Jedná se o izotermický dopravní prostředek, který při použití zdroje chladu (přírodní led s přidáváním nebo bez přidávání soli, suchý led s regulací jeho sublimace nebo bez ní, zkapalněné plyny s regulací jejich vypařování nebo bez ní atd.) jiného, než je strojní zařízení, umožňuje snižovat teplotu uvnitř prázdné skříně: třída A na úroveň nejvýše +7 °C třída B na úroveň nejvýše -10 °C třída C na úroveň nejvýše -20 °C třídě Dna úroveň nejvýše 0 °C

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Chladicí a mrazicí dopravní prostředek Dopravní prostředek se strojním chladicím zařízením, které umožňuje při průměrné vnější teplotě +30°C snížit vnitřní teplotu prázdné skříně a trvale ji pak udržet takto: třída A- teplota +12°C až 0°C včetně třída B- teplota +12 °C až -10 °C včetně třída C- teplota +12 °C až -20 °C včetně třída D- teplota 0 °C nebo nižší třída E - teplota -10 °C nebo nižší třída F - teplota -20 °C nebo nižší

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vyhřívací dopravní prostředek Dopravní prostředek vybavený vytápěcím zařízením umožňujícím zvýšit teplotu uvnitř prázdné skříně a pak ji udržet bez dodatečného přívodu tepla po dobu nejméně 12 hodin na prakticky stálé úrovni nejméně +12°C při následující průměrné vnější teplotě skříně: Třída A - vyhřívací dopravní prostředek při průměrné vnější teplotě -10 °C Třída B - vyhřívací dopravní prostředek při průměrné vnějšíteplotě -20 °C. (součinitel „K“ musí být menší nebo roven 0,4 Wm -2 K -1 )

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Značení dopravních prostředků Certifikační štítek – trvale připevněn, rozměry nejméně 160 x 100 mm, vyroben z ohnivzdorného materiálu odolného proti korozi.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti a) Písmena "ATP" a za nimi slova: "SCHVÁLENO PRO PŘEPRAVU ZKAZITELNÝCH POTRAVIN". b) "SCHVALOVACÍ ČÍSLO" a za ním mezinárodní poznávací značka státu, v němž bylo schválení uděleno, a číslo (číslice, písmena atd.) dokladu schválení. c) "ČÍSLO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU" a za ním individuální číslo umožňující identifikovat dotyčný dopravní prostředek (tímto číslem může být výrobní číslo). d) "ZNAČKA ATP" a za ní rozlišovací značka, která odpovídá třídě a kategorii dopravního prostředku. e) "PLATNÉ DO" a za tím datum (měsíc a rok), jímž končí platnost schválení dopravního prostředku. Je-li platnost schválení na základě zkoušky nebo prohlídky prodloužena, připojí se následné datum skončení jeho platnosti na stejném řádku.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ROZLIŠOVACÍ ZNAČKY NA SPECIALIZOVANÝCH DOPRAVNÍCHA PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH Rozlišovací značky sestávají z velkých latinských písmen barvy tmavomodré na bílém podkladě. Výška písmen musí být nejméně 100 mm pro rozlišovací značky a nejméně 50 mm pro data uplynutí platnosti. Pro speciální dopravní a přepravní prostředky, jako jsou dodávkové automobily, jejichž hmotnost nepřesahuje 3.5 t, výška písmen může být 50 mm pro rozlišovací značky a nejméně 25 mm pro data uplynutí platnosti. Rozlišovací značky a značky s uplynutím doby platnosti musí být umístěny na obou stranách skříně v horních předních rozích. 02 = měsíc (únor) ) ukončení doby platnosti 2011 = rok osvědčení Součinitel „K" dopravních prostředků tříd B, C, E a F musí být v každém případě roven nebo nižší než 0,4 Wm -2 K -1.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Izotermický dopravní nebo přepravní prostředek s normální izolacíIN Izotermický dopravní nebo přepravní prostředek ze zesílenou izolacíIR Chlazený dopravní nebo přepravní prostředek s normální izolací třídy ARNA Chlazený dopravní nebo přepravní prostředek s normální izolací třídy ARRA Chlazený dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy BRRB Chlazený dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy CRRC Chlazený dopravní nebo přepravní prostředek s normální izolací třídy DRND Chlazený dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy DRRD Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek s normální izolací třídy AFNA Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy AFRA Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy BFRB Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy CFRC Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek s normální izolací třídy DFND Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy DFRD Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy EFRE Chladicí a mrazicí dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy FFRF Vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek s normální izolací třídy ACNA Vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy ACRA Vyhřívací dopravní nebo přepravní prostředek se zesílenou izolací třídy BCRB

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontrola teploty Pro zachování kvality přepravovaných potravin se ke kontrole teploty v nákladním prostoru používají kontrolní přístroje – termografy. Stanovené teploty musí být dodrženy během přepravy v libovolném místě naloženého zboží. Teplota se sleduje během celé přepravy, řidič ji může kontrolovat z kabiny a může po skončení přepravy vytisknout průběh teplot a předat zákazníkovi. Při nedodržení teplotních limitů se se zbožím nesmí manipulovat, odběratel může zásilku odmítnout.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: http://www.carrierpm.cz/transportni-chlazeni/zaznamniky- teploty/s-mikrotiskarnou/data-cold-500 / Záznamníky teploty

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontrola dopravního prostředku - před uvedením vozidla do provozu - periodické – nejméně jednou za 6 let - kdykoliv o to požádá příslušný orgán státní správy Zkoušky: 1) zkoušky izolačních vlastností dopravních prostředků 2) zkoušky účinnosti tepelného zařízení dopravních prostředků, 3) zkoušky efektivního chladícího výkonu.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj:http://www.pur.cz/userfiles/image/13%20Materi%C3%A1ly/13,0,08.jpg Srovnání izolačních vlastností polyuretanu s jinými materiály

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kompresorové chladící zařízení

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pohon chladících jednotek Pohon od alternátoru vozidla Kompresor je poháněn elektromotorem napájeným z elektroinstalace vozidla (od alternátoru). Elektromotor, kompresor, kondenzátor a výparník tvoří jeden celek. Tento systém se používá hlavně pro malá vozidla.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pohon od motoru vozidla Kompresor je umístěn v blízkosti motoru vozidla a je poháněn klínovým řemenem od klikového hřídele. Řemenice u kompresoru je neustále v chodu. Jakmile dá termostat (mikroprocesor) impuls k započetí chlazení, sepne se spojka na řemenici a kompresor začne pracovat. Tento systém se používá u dodávkových a menších skříňových vozidel. Spotřeba paliva vozidla se zvýší o cca 1,5 l / 100km.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vlastní naftový motor a elektromotor Kompresor je poháněn vlastním naftovým motorem pomocí klínového řemene. Řemenice kompresoru je stále v činnosti a je připojována a odpojována spojkou ke (od) kompresoru dle teploty v nákladovém prostoru (termostatem, mikroprocesorem). Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že chladící agregát může pracovat i v tom případě, není-li motor automobilu v činnosti. V případě připojení agregátu na el. síť je jednotka poháněna elektromotorem. Součástí je také akumulátor pro startování agregátu, alternátor pro dobíjení akumulátoru a nádrž na naftu. Tento systém se používá u velkých skříňových nástaveb, přívěsů a návěsů.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: http://www.tiptrucker.cz/wp-content/uploads/a3/36/a336_2012_1.jpg Zdroj: http://www.pony.cz/jakimg/DucatoWM01.jpg Zdroj: http://cz.usedtrucks-eu.com/podrobnosti-nabidnout-11413-foto.html Zdroj: http://www.carrierpm.cz/transportni-chlazeni

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava zvláštních nákladů Přeprava živých zvířat - Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. - zákon na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb - zákon veterinární č. 147/2006 Sb. - Vyhláška č.4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. - nutné: - osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata - registrace dopravce

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní zásady přepravy: - zvířata vyšetřena úředním veterinářem, osvědčení - nakládka podle schválených podmínek - použít upravený dopravní prostředek - možnost ulehnutí - možnost uvázání - během přepravy péče o zvířata Zvláštní podmínky pro jednotlivé skupiny zvířat. Nutné sledovat aktualizace směrnic a vyhlášek, časté problémy s ochránci zvířat.

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj:http://www.autotech.cz/fotogalerie-.html Zdroj: http://www.vezeko.cz/cs/produkty/products/ Zdroj:http://www.bartakmf.cz/Wtc/p repravniky_pardal.htm Zdroj:http://www.skolnirybarstvi.cz/foto/01_doprava.JPG Přepravníky živých zvířat

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů Podle našeho práva se jedná o zvláštní užívání komunikací. Zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích Přeprava pouze na základě povolení silničního správní orgánu. - obecní úřad - na místních komunikacích a veřejně přístupových účelových komunikacích - krajský úřad - na silnicích I. II. a III. tříd (mimo dálnice a rychlostní silnice) pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje - Ministerstvo dopravy - v případech, že trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje, vede po dálnici a rychlostní silnici Vzor žádosti

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Žádost musí obsahovat: - účel, rozsah a dobu přepravy - návrh dopravní trasy - druh, typ a ev. značku vozidla, které bude použito - údaje o hmotnosti, počtu, zatížení a rozvoru náprav, rozměry a huštění pneumatik, nejmenší poloměry otáčení vozidla - obrysový nákres vozidla nebo soupravy s rozměry a umístěním nákladu

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provozovatel silniční dopravy musí uhradit správní poplatky, ale i výdaje spojené s opatřením souvisejícím s provedením a zajištěním přepravy.

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sazebník správních poplatků - zák.č.634/2004 Sb., o správních poplatcích – položka 35 v ostatních případech největší povolená hmotnost (v t) do 60 nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150 včetně I sazba v Kč 6 000 12 000 20 000 30 000 40 000 60 000 překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %) 3 - 10 11 - 20 21 - 30 nad 30 II sazba v Kč 5 000 15 000 30 000 60 000 celková šířka v mm nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500 nad 5 000 nad 5 500 III sazba v Kč 3 000 6 000 10 000 15 000 20 000 IV sazba v případě tranzitní dopravy Kč 25 000 Celkový poplatek I + II + III + IV Ve vnitrost á tn í dopravě přesahuje-li pouze největ ší př í pustn é rozměry1 200 Kč největ ší povolenou hmotnost do 60 t včetně 2 500 největ ší povolenou hmotnost nad 60 t a k proveden í opakovaných přeprav s největ ší povolenou hmotnost í do 60 t (s platnost í povolen í nejd é le na 3 měs í ce od pr á vn í moci povolen í ) 6 000 Kč V mezin á rodn í dopravě přesahuje-li pouze největ ší př í pustn é rozměry a ší řka nepřes á hne 3,5 m4 500 Kč

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Správní orgán nařídí závaznou trasu, způsob a dobu přepravy, rychlost jízdy, opatření k zajištění ostatního provozu. Když se přeprava dotýká železnice nebo vedení trolejí tramvají a trolejbusu, musí se vyžádat souhlas drážního orgánu nebo správce příslušného zařízení. Žádost o povolení min. 4 týdny před plánovaným termínem přepravy. U přeprav nad 60 t a nadměrných rozměrů dříve. Povolení musí mít řidič u sebe po celou dobu přepravy.

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava zásilek velkých hmotností a rozměrů nejsou upraveny žádnou mezinárodní smlouvou, podmínky jako u nás jsou v podstatě stejné ve všech evropských státech. V dvoustranných mezinárodních dohodách o mezinárodní silniční dopravě je uvedeno, že přeprava se provádí na základě zvláštních povolení. Dohody obsahují obsah žádosti, kterou musí podat dopravce příslušnému orgánu cizího státu, po jehož území má být přeprava provedena.

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: http://stavebni-technika.cz/obr/clanky2/2008_06_vladyka_2.jpg Zdroj: http://i4.ytimg.com/vi/ko6NnjLPY4A/hqdefault.jpg Zdroj:http://www.policie.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physi d=353826&docname=P%C5%99eprava%20lod%C3%AD Zdroj:http://i.idnes.cz/08/102/cl/RJA2675aa_PN200822_08_300dpi.jpg

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: BP Fronk


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava zkazitelných potravin Přeprava zvláštních nákladů Předmět: Technologie silniční."

Podobné prezentace


Reklamy Google