Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 3. března 2010 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 3. března 2010 Tento."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 3. března 2010 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

2 Program: Shrnutí průběhu realizace projektu Nové informace k vykazování indikátorů v MZ Webové stránky projektu Kontrolní činnost, metodika kontrolní činnosti Dotazy Různé Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

3 Shrnutí průběhu realizace projektu 9 nadlimitních veřejných zakázek na zajištění vybraných sociálních služeb zajištění financování pro vybrané azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centrum, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová denní zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a terénní programy zapojení 40 dodavatelů a 32 subdodavatelů = celkem 72 poskytovatelů sociálních služeb 1 subdodavatel pouze do 30. 6. 2010 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

4 Shrnutí průběhu realizace projektu realizována veřejná zakázka formou zjednodušeného podlimitního řízení na zajištění poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb společnost EURONEST s.r.o. nastavení spolupráce mezi poskytovateli a realizačním týmem a monitorovací firmou kontrolní činnost – plán kontrol na webových stránkách uzavření dodatků ke smlouvám realizace veřejných zakázek v celkové hodnotě 572 746 204 Kč realizace auditu projektu Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

5 Shrnutí průběhu realizace projektu Zajištění publicity: tisková zpráva vytvoření webových stránek projektu tvorba informačních tabulí a samolepek tvorba propagačních materiálů tvorba tištěných materiálů Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

6 Shrnutí průběhu realizace projektu Problémy při realizaci: nastavení systému vykazování způsobilých výdajů a jasných pravidel pro poskytovatele sociálních služeb nastavení systému vykazování monitorovacích indikátorů a podpořených osob dodržování pravidel publicity ze strany poskytovatelů sociálních služeb Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

7 Shrnutí průběhu realizace projektu – finanční část Do realizace projektu je zapojeno celkem 40 poskytovatelů, kteří zajišťují vybrané sociální služby spolu se svými subdodavateli (32). Dosud byly poskytovatelům proplaceny výdaje za realizované služby roku 2009 a poskytnuty zálohové platby takto: leden – březen:24,440.901,20 Kč duben – červen:40,641.165,89 Kč (zúčtována 3. zálohová faktura) červenec – září:40,611.651,60 Kč říjen – prosinec:50,785.856,29 Kč celkem: 156,479.574,98 Kč Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

8 Shrnutí průběhu realizace projektu – finanční část zálohová faktura 1:28,350.452,- Kč zálohová faktura 2:14,344.916,- Kč zálohová faktura 3:24,608.193,- Kč(zúčtovaná ve 2. čtvrtletí) zálohová faktura 4:28,463.578,- Kč celkem:95,767.139,- Kč zálohy dosud nezúčtované: 71,158.946,- Kč Za období od zahájení realizace projektu do 31.1.2010 bylo poskytovatelům vybraných sociálních služeb proplaceno celkem 227,638.520,98 Kč. Celková částka: 570,110.784,- Kč…………………..39,93% Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

9 Shrnutí průběhu realizace projektu – finanční část Procentuální čerpání podle druhů vybraných sociálních služeb: Azylové domy:99,410.118,56 Kč39,32 % Domy na půl cesty: 6,801.477,02 Kč41,83 % Intervenční centra: 3,819.310,17 Kč41,31 % Nízkoprahová denní centra: 9,793.306,90 Kč39,57 % Nízkoprahová zař. pro děti a mládež: 17,233.085,17 Kč39,00 % SAS RsD:23,700.672,56 Kč40,46 % STD:14,465.271,77 Kč40,44 % Terénní programy: 3,436.116,21 Kč37,08 % Sociální rehabilitace: 48,979.253,62 Kč41,08 % Poskytovatelé předložili 4 monitorovací zprávy za jednotlivá čtvrtletí roku 2009, na MPSV bylo realizačním týmem ve spolupráci s firmou EURONEST vypracováno 5 monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

10 Shrnutí průběhu realizace projektu – finanční část Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. druh sociální služby předpokládané výdaje roku 2009 skutečné čerpání výdajů 2009 předpokládané výdaje roku 2010 skutečné čerpání výdajů 2010 předpokládané výdaje roku 2011 součet výdajů celkem azylové domy 80 994 433,0077 780 553,2284 234 211,0021 629 474,3487 603 579,00252 832 223,00 domy na půl cesty 5 208 302,005 268 020,795 416 635,001 533 456,235 633 300,0016 258 237,00 intervenční centra 2 961 941,002 873 231,133 080 418,00946 079,043 203 635,009 245 994,00 NDC 7 928 680,007 582 028,418 245 827,002 211 278,498 575 661,0024 750 168,00 NZDM 14 155 675,0013 407 719,4314 721 902,003 825 365,7415 310 779,0044 188 356,00 SAS pro rodiny s dětmi 18 764 409,0018 263 400,8719 514 985,005 437 271,6920 295 585,0058 574 979,00 STD 11 459 132,0010 871 098,8611 917 498,003 594 172,9112 394 198,0035 770 828,00 terénní programy 2 968 969,002 575 997,313 087 727,00860 118,903 211 237,009 267 933,00 SR 38 192 615,0038 230 614,6739 720 319,0010 748 638,9541 309 132,00119 222 066,00 součet182 634 156,00176 852 664,69189 939 522,0050 785 856,29197 537 106,00570 110 784,00 rozdíl5 781 491,31227 638 520,98

11 Nové informace k vykazování indikátorů v MZ 1)expertní odhad podpořených osob Je bezpodmínečně nutné dodržet pravidlo, že osoba, která obdržela podporu se započítává a může být vykázána pouze jednou, i když obdržela podporu v rámci IP několikrát, opakovaně, ve více službách!!! Prosíme o zaslání expertního „odhadu“ vykazovaných údajů o podpořených osobách (zde budou počty snížené o klienty vyskytující se případně ve více službách, nebo to může být stejné číslo, které jste již vykázali) Termín: do 5. 3. 2010 – údaje týkající se roku 2009 (zaslat na e-mail holasova.libuse@kr-jihomoravsky.cz)holasova.libuse@kr-jihomoravsky.cz Ve stejném termínu je nutné odpovědět na e-mail zaslaný monitorovací firmou (kdo ještě neodpověděl) 2) členění vykazovaných indikátorů na M a Ž Vykazované údaje je potřebné v MZ uvádět v členění muži(M)/ženy(Ž) Prosíme o zaslání expertního „odhadu“ vykazovaných údajů o podpořených osobách v členění M/Ž ! Termín: do 12. 4. 2010 - údaje týkající se I. Q 2010 – bude součástí monitorovací zprávy Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

12 Webové stránky projektu http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz seznam poskytovatelů soc. služeb realizační tým – kontaktní údaje vkládání dotazů a odpovědi na dotazy kontroly dodavatelů - plán kontrol veřejné zakázky aktuality – aktuální informace dokumenty ke stažení fotografie a užitečné odkazy Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

13 Webové stránky projektu zveřejnění odkazu na webové stránky projektu vzájemná podpora návštěvnosti webových stránek http://www.socialnisluzby-ipjmk.cz potvrdit vložení odkazu na e-mail terezawyza@gmail.com aktivace Vašeho odkazu na portálu sociálních služeb Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

14 Kontrolní činnost, metodika kontrolní činnosti Metodika kontrolní činnosti je volně ke stažení na webových stánkách projektu v sekci kontroly dodavatelů. Plán kontrolní činnosti MF i RT na I. pololetí je zveřejněn na webových stránkách. Dosud provedena RT 1 kontrola u SBD, MF kontroly zahájí 8.3.2010, kontrolováni budou i SBD dle plánu kontrol. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

15 Dotazy možnost vkládat dotazy přes webové stránky – odpovědi budou zveřejněny zpět na stránkách IP v průběhu asi 14 dnů Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

16 Různé Propagační předměty – adresáře Evaluační dotazníky Souhlas se zveřejněním fotografií na webových stránkách na prezenčních listinách Zasílání monitorovacích zpráv emailem a současně dokládání na CD Zasílání výdajů za dodavatele i subdodavatele na jedné faktuře ! Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

17 Děkujeme za pozornost Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


Stáhnout ppt "Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 3. března 2010 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google