Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 3. března 2010 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 3. března 2010 Tento."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 3. března 2010 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

2 Program: Shrnutí průběhu realizace projektu Nové informace k vykazování indikátorů v MZ Webové stránky projektu Kontrolní činnost, metodika kontrolní činnosti Dotazy Různé Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

3 Shrnutí průběhu realizace projektu 9 nadlimitních veřejných zakázek na zajištění vybraných sociálních služeb zajištění financování pro vybrané azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centrum, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová denní zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a terénní programy zapojení 40 dodavatelů a 32 subdodavatelů = celkem 72 poskytovatelů sociálních služeb 1 subdodavatel pouze do Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

4 Shrnutí průběhu realizace projektu realizována veřejná zakázka formou zjednodušeného podlimitního řízení na zajištění poradenských, konzultačních a monitorovacích služeb společnost EURONEST s.r.o. nastavení spolupráce mezi poskytovateli a realizačním týmem a monitorovací firmou kontrolní činnost – plán kontrol na webových stránkách uzavření dodatků ke smlouvám realizace veřejných zakázek v celkové hodnotě Kč realizace auditu projektu Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

5 Shrnutí průběhu realizace projektu Zajištění publicity: tisková zpráva vytvoření webových stránek projektu tvorba informačních tabulí a samolepek tvorba propagačních materiálů tvorba tištěných materiálů Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

6 Shrnutí průběhu realizace projektu Problémy při realizaci: nastavení systému vykazování způsobilých výdajů a jasných pravidel pro poskytovatele sociálních služeb nastavení systému vykazování monitorovacích indikátorů a podpořených osob dodržování pravidel publicity ze strany poskytovatelů sociálních služeb Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

7 Shrnutí průběhu realizace projektu – finanční část Do realizace projektu je zapojeno celkem 40 poskytovatelů, kteří zajišťují vybrané sociální služby spolu se svými subdodavateli (32). Dosud byly poskytovatelům proplaceny výdaje za realizované služby roku 2009 a poskytnuty zálohové platby takto: leden – březen:24, ,20 Kč duben – červen:40, ,89 Kč (zúčtována 3. zálohová faktura) červenec – září:40, ,60 Kč říjen – prosinec:50, ,29 Kč celkem: 156, ,98 Kč Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

8 Shrnutí průběhu realizace projektu – finanční část zálohová faktura 1:28, ,- Kč zálohová faktura 2:14, ,- Kč zálohová faktura 3:24, ,- Kč(zúčtovaná ve 2. čtvrtletí) zálohová faktura 4:28, ,- Kč celkem:95, ,- Kč zálohy dosud nezúčtované: 71, ,- Kč Za období od zahájení realizace projektu do bylo poskytovatelům vybraných sociálních služeb proplaceno celkem 227, ,98 Kč. Celková částka: 570, ,- Kč…………………..39,93% Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

9 Shrnutí průběhu realizace projektu – finanční část Procentuální čerpání podle druhů vybraných sociálních služeb: Azylové domy:99, ,56 Kč39,32 % Domy na půl cesty: 6, ,02 Kč41,83 % Intervenční centra: 3, ,17 Kč41,31 % Nízkoprahová denní centra: 9, ,90 Kč39,57 % Nízkoprahová zař. pro děti a mládež: 17, ,17 Kč39,00 % SAS RsD:23, ,56 Kč40,46 % STD:14, ,77 Kč40,44 % Terénní programy: 3, ,21 Kč37,08 % Sociální rehabilitace: 48, ,62 Kč41,08 % Poskytovatelé předložili 4 monitorovací zprávy za jednotlivá čtvrtletí roku 2009, na MPSV bylo realizačním týmem ve spolupráci s firmou EURONEST vypracováno 5 monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

10 Shrnutí průběhu realizace projektu – finanční část Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. druh sociální služby předpokládané výdaje roku 2009 skutečné čerpání výdajů 2009 předpokládané výdaje roku 2010 skutečné čerpání výdajů 2010 předpokládané výdaje roku 2011 součet výdajů celkem azylové domy , , , , , ,00 domy na půl cesty , , , , , ,00 intervenční centra , , , , , ,00 NDC , , , , , ,00 NZDM , , , , , ,00 SAS pro rodiny s dětmi , , , , , ,00 STD , , , , , ,00 terénní programy , , , , , ,00 SR , , , , , ,00 součet , , , , , ,00 rozdíl , ,98

11 Nové informace k vykazování indikátorů v MZ 1)expertní odhad podpořených osob Je bezpodmínečně nutné dodržet pravidlo, že osoba, která obdržela podporu se započítává a může být vykázána pouze jednou, i když obdržela podporu v rámci IP několikrát, opakovaně, ve více službách!!! Prosíme o zaslání expertního „odhadu“ vykazovaných údajů o podpořených osobách (zde budou počty snížené o klienty vyskytující se případně ve více službách, nebo to může být stejné číslo, které jste již vykázali) Termín: do – údaje týkající se roku 2009 (zaslat na Ve stejném termínu je nutné odpovědět na zaslaný monitorovací firmou (kdo ještě neodpověděl) 2) členění vykazovaných indikátorů na M a Ž Vykazované údaje je potřebné v MZ uvádět v členění muži(M)/ženy(Ž) Prosíme o zaslání expertního „odhadu“ vykazovaných údajů o podpořených osobách v členění M/Ž ! Termín: do údaje týkající se I. Q 2010 – bude součástí monitorovací zprávy Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

12 Webové stránky projektu seznam poskytovatelů soc. služeb realizační tým – kontaktní údaje vkládání dotazů a odpovědi na dotazy kontroly dodavatelů - plán kontrol veřejné zakázky aktuality – aktuální informace dokumenty ke stažení fotografie a užitečné odkazy Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

13 Webové stránky projektu zveřejnění odkazu na webové stránky projektu vzájemná podpora návštěvnosti webových stránek potvrdit vložení odkazu na aktivace Vašeho odkazu na portálu sociálních služeb Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

14 Kontrolní činnost, metodika kontrolní činnosti Metodika kontrolní činnosti je volně ke stažení na webových stánkách projektu v sekci kontroly dodavatelů. Plán kontrolní činnosti MF i RT na I. pololetí je zveřejněn na webových stránkách. Dosud provedena RT 1 kontrola u SBD, MF kontroly zahájí , kontrolováni budou i SBD dle plánu kontrol. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

15 Dotazy možnost vkládat dotazy přes webové stránky – odpovědi budou zveřejněny zpět na stránkách IP v průběhu asi 14 dnů Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

16 Různé Propagační předměty – adresáře Evaluační dotazníky Souhlas se zveřejněním fotografií na webových stránkách na prezenčních listinách Zasílání monitorovacích zpráv em a současně dokládání na CD Zasílání výdajů za dodavatele i subdodavatele na jedné faktuře ! Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

17 Děkujeme za pozornost Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


Stáhnout ppt "Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje pracovní seminář 3. března 2010 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google