Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Riskuj – Internet Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Riskuj – Internet Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 Riskuj – Internet Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 INTERNET …z historie…jak pracuje …rychlost, poskytovatelé …bezpečnost…pojmy 100 200 300 400 500

3 …z historie INTERNET Na konci 60. let byla zprovozněna síť pod názvem a)ARANET b)RAPANET c)ARPANET ARPANET

4 …z historie INTERNET Tipněte si, v kterém roce byly překročeny 2 miliardy uživatelů Internetu. a)2000 b)2005 c)2010 2010

5 …z historie INTERNET V kterém roce se Internet komercializuje? a)1990 b)1994 c)2010 1994

6 …z historie INTERNET V kterém roce je k Internetu oficiálně připojena Česká republika? a)1992 b)2000 c)2010 1992

7 …z historie INTERNET V kterém roce byla zprovozněna síť ARPANET? a)1969 b)1989 c)2000 1969

8 …jak pracuje INTERNET Vlastní někdo Internet? a)ANO b)NE NE

9 …jak pracuje INTERNET Jak se nazývá blok dat (informací) přenášených v počítačových sítích? a)kazety b)pakety c)data-bloky pakety

10 …jak pracuje INTERNET Jak se obecně označuje firma nebo organizace zprostředkující přístup do Internetu? a)odesílatel b)poskytovatel c)nakladatel poskytovatel internetového připojení (provider)

11 …jak pracuje INTERNET Jak se nazývá síťové zařízení, které přeposílá data směrem k jejich cíli? a)switch b)hub c)router router (směrovač)

12 …jak pracuje INTERNET Jak se jmenuje hlavní protokol celosvětové sítě Internet? a)www b)TCP/IP c)HTTPS TCP/IP

13 …rychlost, poskytovatelé INTERNET Jak se označuje bezdrátová komunikace v počítačových sítích? a)LAN b)Wi-fi c)FW Wi-fi (též Wireless LAN, WLAN)

14 …rychlost, poskytovatelé INTERNET Místo či oblast s možností bezdrátového připojení k Internetu se označuje jako a)Hotspot b)Netspot c)WWWspot Hotspot

15 …rychlost, poskytovatelé INTERNET Jak se nazývá zařízení zajišťující převod mezi digitálním a analogovým signálem? a)modem b)hub c)switch modem

16 …rychlost, poskytovatelé INTERNET Přenosová rychlost udává, jaký objem dat se přenese za jednotku času. Jaká je jednotka přenosové rychlosti? a)b/m b)b/h c)b/s b/s (kb/s, Mb/s)

17 …rychlost, poskytovatelé INTERNET Co znamenají uváděné 2 přenosové rychlosti oddělené lomítkem – např.: 20/1,0 Mb/s? a)od poskytovatele k uživateli / od uživatele k Internetu b)od uživatele k Internetu / od poskytovatele k uživateli c)stahování mimo špičku / stahování ve špičce vyšší = od poskytovatele k uživateli nižší = od uživatele k Internetu

18 …bezpečnost INTERNET Nevyžádaná pošta se označuje jako a)spam b)pam c)vir spam

19 …bezpečnost INTERNET Počítačový software sloužící k identifikaci, odstranění a eliminaci počítačových virů obecně nazýváme jako a)antivirový program b)zavirovaný program c)ochranný program antivirový program

20 …bezpečnost INTERNET Samovolně se otvírající okna při vstupu na nějakou webovou stránku (obvykle reklama) se nazývají a)okna b)Pop-up okna c)Window Pop-up okna (vyskakovací okna)

21 …bezpečnost INTERNET Jak se nazývá síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu (aby počítač komunikoval pouze tím způsobem, který požadujete)? a)antivir b)firewall c)spam firewall

22 …bezpečnost INTERNET Bezpečnější verze protokolu HTTP, která umožňuje přenášená data šifrovat a tím chránit před odposlechem či jiným narušením, se nazývá… a)HTTP+ b)HTTP- c)HTTPS HTTPS

23 …pojmy INTERNET Jak se nazývá celosvětová veřejná počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší sítě? a)intranet b)net c)Internet Internet

24 …pojmy INTERNET Jak se nazývá neveřejná síť konstruovaná v rámci jedné organizace (školy, banky)? a)Internet b)intranet c)www intranet

25 …pojmy INTERNET Přesné určení adresy nějakého souboru na Internetu se označuje jako a)RL b)URL c)RUL URL

26 …pojmy INTERNET Adresa každého PC zapojeného v síti se nazývá a)IP adresa b)PI adresa c)tel. číslo IP adresa

27 …pojmy INTERNET Počet uživatelů, kteří sdílí jedno připojení k Internetu a dělí se o jeho kapacitu, se označuje jako a)Fair User Policy b)mono-net c)agregace agregace


Stáhnout ppt "Riskuj – Internet Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google