Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČTPB Dělnická 12, 170 00 Praha 7 Č eská T echnologická P latforma pro užití B iosložek v dopravě a chemickém průmyslu Workshop k CENTRU - VŘESOVÁ 2.11.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČTPB Dělnická 12, 170 00 Praha 7 Č eská T echnologická P latforma pro užití B iosložek v dopravě a chemickém průmyslu Workshop k CENTRU - VŘESOVÁ 2.11.2010."— Transkript prezentace:

1 ČTPB Dělnická 12, 170 00 Praha 7 Č eská T echnologická P latforma pro užití B iosložek v dopravě a chemickém průmyslu Workshop k CENTRU - VŘESOVÁ 2.11.2010 Dělnická 12 - Holešovice Ing. Leoš Gál Předseda řídícího výboru ČTPB

2 CÍLE WORKSHOPU 1.Zaujmout stanovisko k potenciálu ČR v oblasti VVI - biomasa – energetika - gasifikace - SYNGAS - mžiková pyrolýza - BIO OLEJ - anaerobní digesce - METAN 2. Analyzovat (prvotně) možnosti budoucí kooperace subjektů ČR v národním projektu Vědy-Výzkumu-Inovací v této oblasti

3 Pozvaní a přítomní 1. VŠCHT - GASIFIKACE – Ciahotný 2. VŠCHT - VODÍK – Bouzek 3. ÚCHP AV ČR- Čištění SYNGASU – Punčochář, Izák 4. ČVUT - strojařská problematika – Hrdlička ( zatím bez odpovědi) 5. MEGA - Novák MemBrain - Černín zastoupí Bleha 6. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ - Mika 7. Turbíny - Šurovský 8. TEDOM - Jeleček - bude Ing. Křikava 9. VUANCH - Petrák 10. AGROFERT - Kubů 11. CZBiom - Habart 12. CZBA - Česká asociace bioplynových stanic – Matějka 13. ČTPB - Česká technologická platforma biopaliv – Gál 14. CZECHINVEST - Krechl

4 IEA již od 2008 ustupuje od tradičně smířlivého tónu a mluví o nezbytnosti transformace světové energetiky směrem k větší udržitelnosti. Jinak podle IEA v budoucnu hrozí katastrofa. nynější globální trendy v dodávkách a spotřebě energie jsou dlouhodobě neudržitelné, a to z ekonomického, sociálního i „environmentálního“ hlediska“. www.iea.org/ Proč ten pesimistický (katastrofický) tón ?! 2007 – 2011 Nobuo Tanaka z Japonska Maria van der Hoeven – Holandsko Mirek Topolánek - ČR

5 Světová produkce ropy (tekutých paliv) podle referenčního scénáře IEA The world is much closer to running out of oil than official estimatesoil

6 ITER, HiPER… problémy „donutit“ spojení jádra vodíku v řízené reakci … v nedohlednu. TJF - Globální efektivní řešení (bez ohledu na sociologické dopady) … v nedohlednu !! Disponibilní vodík na planetě ZEM ??? - prozatím stále jenom z NG!! TERMOJADERNÁ FÚZE

7 Světové zásoby uhlí v jednotlivých státech světa dle BP jsou v součtu jednotlivých zemí (včetně ČR) odhadovány na 826 001 mil tun. Světové zásoby uhlí – při stávající spotřebě (R/P ratio)………… cca 122 let [1][1] http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_eng lish/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAG ING/local_assets/2009_downloads/coal_table_of_proved_coal_rese rves_2009.pdf UHLÍ

8 Celosvětové zásoby zemního plynu dle jednotlivých zemí podle BP 185 trilionů m3 tedy 185x 10 18 m3. Data byla tvořena ve spolupráci s CEDIGAS a sekretariátem OPEC. Světové zásoby zemného plynu – (R/P ratio)………… cca 60,4 let [2][2] [2] http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_eng lish/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAG ING/local_assets/2009_downloads/gas_table_of_proved_natural_ga s_reserves_2009.pdf http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_eng lish/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAG ING/local_assets/2009_downloads/gas_table_of_proved_natural_ga s_reserves_2009.pdf ZEMNÍ PLYN

9 BP udává světové zásoby ropy v jednotlivých krajinách světa včetně metodologie získaných dat na 1 258 miliard barelů. Studie z roku 2008 mírně snížila zásoby v Rusku, Norsku, Číně a dalších zemích (o 3 mld. barelů), ale naopak zvýšila odhad zásob Venezuely a Angoly (o 23 mld. barelů). Zásoby BP uvádí opět podle jednotlivých zemí. Světové zásoby ropy – (R/P ratio)………… cca 42 let [3][3] http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports _and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2 009_downloads/oil_table_proved_oil_reserves_2009.pdf ROPA

10 Denní těžba- spotřeba cca 80 Mio barelů barell (US) = 159 litrů Denní těžba a spotřeba 12 720 Mio litrů ropy Lidská populace číta dohromady 7 000 Mio obyvatel Denní apetit lidské populace průměr na 1 obyvatele = cca 1,8 litru ropy denně Spotřeba el. Energie bude proporcionální… Konec éry fosilu začíná být …v dohlednu! ROPA- fakta a zamyšlení

11 SITUACE v České Republice

12 Dosud vytěženo 81,3% !!! 2006 -2011 Zbývá 18,7% !!!

13 2054 VYUHLENÍ

14 REAKCE - společnosti Pačesova komise Národní energetická strategie …. Málo akční a všeobecné závěry : Podpora jádra Podpora OZE

15 „periodický“ … -Přímotopy – hurá – fuj (OK, tohle není OZE) -Větrníky – hurá – fuj -Fotovoltaika – hurá – fuj -Biomasa – hurá - …. Dodavadní přístup k OZE v ČR

16

17 PROJEKTY v REALIZACI

18

19 PLÁNOVANÉ PROJEKTY

20 „chronicky periodický “ -Přímotopy – hurá – fuj (OK, tohle není OZE) -Větrníky – hurá – fuj -Fotovoltaika – hurá – fuj -Biomasa – hurá – fuj ?! -Jestli se postaví jenom dnes plánované projekty, bude v ČR v budoucnu chybět cca 2,5 Mio tun biomasy ročně. Dodavadní přístup k OZE v ČR

21 SYSTÉMOVOST „chronicky periodický“ - živelný, nekoordinován, málo systémový… Ale…!!! - Platformy ( MPO-CI) -Asociace, svazy… -Komise (i mezirezortní) Výstupy : Strategické agendy – Akční plány

22 ČTPB Dělnická 12, 170 00 Praha 7 Č eská T echnologická P latforma pro užití B iosložek v dopravě a chemickém průmyslu Ing. Leoš Gál Předseda řídícího výboru ČTPB

23 Na čem stavět ?? – Zdroj ?? -Relativní dostatek zdrojové báze -Malý průnik s potravinovým řetězcem -Biodiverzita -Pozitivnější LCA parametry -Minimalizace negativních dopadů sociologických Základní stavební kámen: LOKÁLNÍ ZDROJE -heterogenní struktura lignocelulozní hmoty (včetně BRKO)

24 Lesní těžební zbytky Rychle rostoucí dřeviny Energetické plodiny Zemědělské odpady Řepkový šrot Řasy a mikrořasy KO - BRKO OLEJ vylisovaný z biomasy Methyl- acetát C3 H6 O2 CH3COOCH3 DME C2H6O CH3OCH 3 Formaldeh yd CH2O HCHO Kyselina octová C2H4O2 HCHO METAN CH4 Etylen C2H4 SYNGAS CO + H2 15. Katalytické syntézy SYNGASu 13.Zplynován í GASIFIKACE 7.Metanizace (Gussing) 1.Lisování olejů 2.Spalování, pyrolýza 3.Biofotolýza 4.Fermentace / Autotermní reforming Etanol CH3CH2OH Butanol C4H10O Vodík H2 Elektrická energie 8.Fermentace 9.Biofotolýza (fotokatalýza) 10. KVET 11. Pyrolýza 12.Transesterifikace FAME (MEŘO) Kerosene letecké palivo Naphtha ( olefíny,solventy) Vosky BtL palivo 17.IGCC-Integrated Combine Cycle 18.IC-Integr.obvody 19.Palivové články AFC,PEMFC 6.HTU- Hydro Thermal Upgrading 5.ANAEROBNÍ DIGESCE 16.Fischer Tropsch MtG palivo Metanol CH3OH BIOMASA pro energetiku Separace Proteiny Fine chemica ls Plasty, uhelné odpady,pneu,.. bio oil pH 3 OZEOZE metabolizmu s mikroorganiz mů Separace 14. Syntetick á biologie NexBtL 20.Hydrogena ce 21.Deoxidace dieselové palivo molecular H2 22. SRM Steam reformation steam reforming Vodík H2 APR Aqueous phase reforming Autothermal Reforming (flash)

25 PROČ JSME TEĎ TADY v této sestavě ? Národní projekt ???

26 Lesní těžební zbytky Rychle rostoucí dřeviny Energetické plodiny Zemědělské odpady Řepkový šrot Řasy a mikrořasy KO - BRKO OLEJ vylisovaný z biomasy Methyl- acetát C3 H6 O2 CH3COOCH3 DME C2H6O CH3OCH 3 Formaldeh yd CH2O HCHO Kyselina octová C2H4O2 HCHO METAN CH4 Etylen C2H4 SYNGAS CO + H2 15. Katalytické syntézy SYNGASu 13.Zplynován í GASIFIKACE 7.Metanizace (Gussing) 1.Lisování olejů 2.Spalování, pyrolýza 3.Biofotolýza 4.Fermentace / Autotermní reforming Etanol CH3CH2OH Butanol C4H10O Vodík H2 Elektrická energie 8.Fermentace 9.Biofotolýza (fotokatalýza) 10. KVET 11. Pyrolýza 12.Transesterifikace FAME (MEŘO) Kerosene letecké palivo Naphtha ( olefíny,solventy) Vosky BtL palivo 17.IGCC-Integrated Combine Cycle 18.IC-Integr.obvody 19.Palivové články AFC,PEMFC 6.HTU- Hydro Thermal Upgrading 5.ANAEROBNÍ DIGESCE 16.Fischer Tropsch MtG palivo Metanol CH3OH BIOMASA pro energetiku Separace Proteiny Fine chemica ls Plasty, uhelné odpady,pneu,.. bio oil pH 3 OZEOZE metabolizmu s mikroorganiz mů Separace 14. Syntetick á biologie NexBtL 20.Hydrogena ce 21.Deoxidace dieselové palivo molecular H2 22. SRM Steam reformation steam reforming Vodík H2 APR Aqueous phase reforming Autothermal Reforming (flash)

27 Chemicko-termická reakce - pyrolýza Uhlovodíkový výslední potenciál : SYNGAS = svítiplyn, dřevoplyn Základem je CO+H 2 …potenciál pro BtL I. BIOPLYN SYNGAS GASIFIKACE - Zplyňování

28 SYNGAS potencial

29 Anaerobní digesce (fermentace, kvašení) Kontrolovaná, mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu. Uhlovodíkový výslední potenciál : BIOPLYN Základem je metan CH 4 …potenciál pro „GTL“ II.BIOPLYN METAN FERMENTACE -Kvašení

30 III.BIOOLEJ FLASH (mžiková) pyrolýza Chemicko-termická proměna tuhé formy biomasy do kapalné formy (atm.tlak, T=cca 5 Uhlovodíkový výslední potenciál : BIOOLEJ – kapalina-pH3 Fast pyrolysis: chemicals in bio-oil Number of acids 12 sugars 8 aldehydes 5 esters 1 alcohols 4 ketones 32 phenolics 56 oxygenates 16 steroids 15 hydrocarbons 6 162 chemicals regularly identified

31 FAKTA V Evopském měřítku je v ČR lokalizovaná největší produkční zplyňovací jednotka v rámci celé EU. Silný argument pro ČR VaV + INOVACE Renesance SYNGASU se dnes jeví jako reálná alternativa zpracování lokálních (dlouhodobě produkovaných) komunálních odpadů, či mixu biomasy.

32

33 Strukturalizace VaV-I - pilíře I.SEPARACE II.SYNGAS III.METAN IV.VODÍK V.PALIVOVÉ ČLÁNKY VI.ENERGETIKA – Turbíny, motory, provozní testovací centrum, certifikace

34 Otázky workshopu. 1.) Je v ČR odborný potenciál v jednotlivých pilířích a na jaké úrovni z pohledu EU? 2.) Má smysl VaVI „národnostnit“ a takto strukturovaně institucializovat??? Výhody – Nevýhody 3.) Je obdobný přístup ve světe úspěšný. 4.) Je myšlenka INOVACE ve Vřesové zajímavá pro subjekty ČR z oblasti VaV, praxe, aplikací…...Pro které? 5.) Je zájem tuto myšlenku rozvíjet a participovat? DISKUSE


Stáhnout ppt "ČTPB Dělnická 12, 170 00 Praha 7 Č eská T echnologická P latforma pro užití B iosložek v dopravě a chemickém průmyslu Workshop k CENTRU - VŘESOVÁ 2.11.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google