Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIV ČR Biopaliva 2.generace TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIV ČR Biopaliva 2.generace Pankrác 5.-6.11.2008 Ing. Leoš Gál RESPONSIBLE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIV ČR Biopaliva 2.generace TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIV ČR Biopaliva 2.generace Pankrác 5.-6.11.2008 Ing. Leoš Gál RESPONSIBLE."— Transkript prezentace:

1 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIV ČR Biopaliva 2.generace TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIV ČR Biopaliva 2.generace Pankrác 5.-6.11.2008 Ing. Leoš Gál RESPONSIBLE CARE Konference : Biomasa & Bioplyn 2008 – Rozvoj bioenergie v ČR

2 Bučovice 9.12.2008 2 Obsah : 1.Ropa, uhlí a biomasa v kontextu OZE Vzájemná konkurence OZE v energetice ČTPB – Svaz chemického průmyslu 2. generace biopaliv (Fermentace a Zplyňování) Aktivity ČTPB 2009

3 Bučovice 9.12.2008 3 ROPA – příběh pro 200 let Scénář roční produkce při rozdílném tempu růstu spotřeby Růst 3% Růst 2% Růst 1%

4 Bučovice 9.12.2008 4 Opouštějme ropu dříve, než ropa opustí nás Ropa Plyn Poměrový podíl plyn-ropa empiriepredikce

5 Bučovice 9.12.2008 5 Energetické problémy na obzoru „Huston, Huston, máme problémy… Fosil dochází a … nějak špatně se nám dýchá!!! Jak jsme na tom s OZE ?“

6 Bučovice 9.12.2008 6 OZE – podíly, potenciál, výhled Potenciál vody Biomasa Geotermální zdroje Slunce Vítr Současný trend : 75-80 Mtoe v 2010

7 Bučovice 9.12.2008 7 Obsah : Ropa, uhlí a biomasa v kontextu OZE 2. Vzájemná konkurence OZE v energetice ČTPB – Svaz chemického průmyslu 2. generace biopaliv (Fermentace a Zplyňování) Aktivity ČTPB 2008

8 Bučovice 9.12.2008 8 Konkurenční energetické užití OZE 1.Teplo 2.Elektrická energie 3.Transportní průmysl – paliva STÁTNÍ ENERGETICKÁ STRATEGIE ??? MZe - Zemědělství MPO - Průmysl a obchod MŽP - Životní prostředí MDCR - Doprava MPSV - Sociální oblast MMR - Regionální vztahy – Kraje

9 Bučovice 9.12.2008 9 Energetický transfer vodní potenciál vítr sluneční energie geotermální potenciál biomasa a dendromasa komunální odpady El.energie Teplo Kapalná paliva OZE vstup OZE výstup

10 Bučovice 9.12.2008 10 Rámec pro energetické užití Vědecko- výzkumný potenciál ČR, EU, světový Populace a příroda EU - legislativní a právní rámec ČR – Státní a místní legislativně-správní establisment Průmysl a podnikatelská sféra BIOMASA 2. STRATEGIE Pravidla Dlouhodobé trendy Výzkum a vývoj 1. POPTÁVKA a přírodní danosti Nejasně definovaná (všechno a levně) 3.Realizace Uspokojování poptávky

11 Bučovice 9.12.2008 11 Obsah : Ropa, uhlí a biomasa v kontextu OZE Vzájemná konkurence OZE v energetice 3. ČTPB – Svaz chemického průmyslu 2. generace biopaliv (Fermentace a Zplyňování) Aktivity ČTPB 2009

12 Bučovice 9.12.2008 12 Použití ropných produktů podle sektorů, Eurostat 2007 PODÍL ROPY V DOPRAVĚ

13 Bučovice 9.12.2008 13 ? JAK ? Zdroj ČAPPO 2007 CÍL 10% BIOPALIV V 2020

14 Bučovice 9.12.2008 14 POLITIKA STÁTU Víceletý program podpory biopaliv v dopravě, bude notifikován EK: –S podporou výzkumu se v oblasti biopaliv 2. generace počítá i v ČR. –Proto by měl být uvolněn pro období 2008 - 2010 určitý objem finančních prostředků na podporu výzkumných a vývojových aktivit formou grantů zainteresovaných rezortů s cílem vytvoření technologických center biopaliv 2.generace. V současné době není v Česku žádná podpora a žádný Operační program nepodporuje pilotní instalaci a výzkum biopaliv 2.generace Usnesení Vlády ČR č. 164 z 25.2.2008 : –MZe, MPO, MŽP vyhlásit za koordinace skupinou Biopaliva na v rámci resortních programů na podporu výzkumu a vývoje výzkumné programy zaměřené na komplexní posouzení a aplikaci technologií výroby biopaliv 2.generace

15 Bučovice 9.12.2008 15 ČTPB -Č eská T echnologická P latforma B iopaliv 1.Elektrická energie 2.Teplo 3.Transportní průmysl – paliva Závazek 10% náhrada biopaliv v roce 2020 tedy 670 kt z OZE

16 Bučovice 9.12.2008 16 ČTPB – rámec aktivit Vědecko- výzkumný potenciál ČR, EU, světový Populace, biotop, Energetická potřeba EU - legislativní a právní rámec ČR – Státní a místní legislativně-správní establisment Průmysl a podnikatelská sféra

17 Bučovice 9.12.2008 17 MISE ČTPB Vytvořit komplexní- odborný rámec pro vývoj a následně aplikaci výroby alternativních paliv pro ČR. Koordinace : -Biomasa - zemědělské a půdní danosti -Chemicko -technologická oblast -Environmentální oblast -Legislativna, Sociální,sociologické, ekonomické oblasti WG 1 BIOMASA ( z čeho) WG 2 TECHNOLOGIE (jak a co) WG 3 Udržitelnost (na dlouho)

18 Bučovice 9.12.2008 18 ČTPB – schematické vazby a struktura ČTPB WG 2 TECHNOLOGIE (jak a na co) WG 1 BIOMASA (co) WG 3 Udržitelnost ( na dlouho)

19 Bučovice 9.12.2008 19 Přístup k biopalivům strukturalizovat, systematizovat a profesionalizovat. -Dělit komplexnost paliv do pracovních skupin (WG1..WG5) -Definovat a upgradovat dílčí cíle v pracovních skupinách podle vývoje doma i ve světě. -Zajistit propojení a začlenění ČR do první linie v oblasti biopaliv v rámci EU. VIZE ČTPB v kontextu 20-20-20

20 Bučovice 9.12.2008 20 WG1 -BIOMASA 1. DENDROMASA 1.1. Lesní těžební zbytky 1.2. RRD + miscathus 2. BIOMASA 2.1. Energetické plodiny 2.2. Zemědělské zbytky 2.3. Trávy 2.4. Řasy 3. ODPADY – BRKO, kejda, druhotné suroviny… 1. DENDROMASA 2. BIOMASA 3. ODPADY WG 1 BIOMASA ( z čeho)

21 Bučovice 9.12.2008 21 WG2 – Chemické procesy a VÝVOJ GENERACÍ BIOPALIV Cukr, škrob plodiny Olejnaté plodiny 2.GASIFIKACE 1.FERMENTACE ENERGIE: Vítr Voda Slunce Geotermální energie Biomasa : WG 2 TECHNOLOGIE (jak a co)

22 Bučovice 9.12.2008 22 Anaerobní digesce (fermentace, kvašení) Kontrolovaná, mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu. Uhlovodíkový výslední potenciál : BIOPLYN Základem je metan CH 4 …potenciál pro „GTL“ 1.FERMENTACE -Kvašení

23 Bučovice 9.12.2008 23 Chemicko-termická reakce - pyrolýza Uhlovodíkový výslední potenciál : SYNGAS Základem je CO+H 2 …potenciál pro BtL 2.GASIFIKACE -Zplyňování

24 Bučovice 9.12.2008 24 WG3 –ekologie - certifikace WG 3 Udržitelnost (na dlouho) Pravidla hry a mantinely z hlediska životního prostředí certifikace biomasy - definice biodiverzity - definovat daňovou politiku jednotlivých biopaliv

25 Bučovice 9.12.2008 25 2-há generace není „konečná“ Kogenerace (enegetické spalování) je z hlediska budoucí generace barbarstvím

26 Bučovice 9.12.2008 26 Obsah : Ropa, uhlí a biomasa v kontextu OZE Vzájemná konkurence OZE v energetice ČTPB – Svaz chemického průmyslu 4. 2-há generace biopaliv Aktivity ČTPB 2009

27 Bučovice 9.12.2008 27 Druhy, typy paliv pro transportní průmysl 1.GENERACE - MEŘO, etanol 2.GENERACE – celá škála různých typů a druhů paliv: BtL- Biomass to liquid - Kapalné palivo z biomasy GtL - Gas to liquid – Kapalné palivo z plynu CtL – Coal to liquid – Kapalné palivo z uhlí XtL – Kapalné palivo z mixu biomasy a uhlí MtG – Metanol to gasoline MtS – Metanol to synfuel - kapalné palivo benzínového typu z CH4 Další – Etanol z lignocellulozy, Metan (SNG), DME,….

28 Bučovice 9.12.2008 28 Predikce budoucího scénáře vývoje Syntetická paliva na bázi uhlí a plynu CtL, GtL, XtL Ropa s obsahem síry < 10 ppm Syntetická paliva na báze biomasy BtL Dnes Budoucí scénář podílu jednotlivých druhů biopaliv

29 Bučovice 9.12.2008 29 ZPLYŇOVÁNÍ - GASIFIKACE UHLÍKUHLÍK PALIVO Motory Turbíny Pece Vodík Metan (SNG) Kapalná paliva Oleje Uhlí Biomasa Odpady

30 Bučovice 9.12.2008 30 BtL – naftové palivo BtL – benzínové palivo Potenciál SYNGASu

31 Bučovice 9.12.2008 31

32 Bučovice 9.12.2008 32 2. generace ve světě Choren beta – funkční od 5/2008 75 000 tun/rok – produkce 15 000 tun BtL Choren sigma – plán 2010-2011 1 Mio tun/rok – 200 000 tun BtL Pyrolýza – mžiková, vysokoteplotní

33 Bučovice 9.12.2008 33 SILNÉ a SLABÉ stránky syntetických paliv SILNÉ STRÁNKY Stávající motory vyhovují Široká báze vstupní biomasy Paliva bez aromatických uhlovodíků a síry Redukce CO2 až o 85% SLABÉ STRÁNKY Komplexní proces Vysoké investice

34 Bučovice 9.12.2008 34 Obsah : Ropa, uhlí a biomasa v kontextu OZE Vzájemná konkurence OZE v energetice ČTPB – Svaz chemického průmyslu 2. generace biopaliv (Fermentace a Zplyňování) 5. Aktivity ČTPB 2009

35 Bučovice 9.12.2008 35 ČTPB v roce 2009 připravuje: 1. První projekt v ČR na SYNGAS pootevřená brána výzkumu : - Chemikům k biopalivům - Odborníkům na biomasu 2. Interaktivní mapu biopotenciálu ČR na k.ú. s respektem danosti půdního fondu (BPEJ) a další související danosti regionu ( stávající fosilní energetické zdroje) 3. Koordinace a podpora aktivit v oblasti biopaliv

36 Bučovice 9.12.2008 36 Pilotní výzkumně vývojový projekt zplyňování biomasy technologie REPOTEC na SYNGAS

37 Bučovice 9.12.2008 37 Lokalizaci- typ, druh, velikost technologie určuje biotop. Mapa biopotenciálu ČR

38 Bučovice 9.12.2008 38 Výzvy pro TPB ČR v roce 2009 ? Syngas – Fischer Tropsch Metan – cesta RRD – vrby, topoly,miscanthus Mikrořasy - mokré procesy (olej,metan...) Aktivizaci WG3 a WG4 Mapa potenciálu biomasy v ČR

39 Bučovice 9.12.2008 39 Děkuji za pozornost Ing. Leoš Gál 00420-736-50 50 12 leos.gal@schp.cz


Stáhnout ppt "TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIV ČR Biopaliva 2.generace TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIV ČR Biopaliva 2.generace Pankrác 5.-6.11.2008 Ing. Leoš Gál RESPONSIBLE."

Podobné prezentace


Reklamy Google