Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE."— Transkript prezentace:

1 Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE

2 Obsah 1.Sub-projekt BRIE 2.Výstupy sub-projektu BRIE 3.Mikroregion Hranicko 4.Možnosti konverze energeticky využitelné biomasy 5.Potenciál možností energetického využití biomasy 6.Energetické úspory – předpoklady vyššího využívání OZE

3 Sub-projekt BRIE Jeden z 8 sub-projektů INNOREF. Zaměření na obnovitelné zdroje, zejména biomasu, energetiku, energetické úspory. Sub-projekt realizují 4 partneři: –Obec Massa Martana (Umbria - Itálie) - LP –Universita Patras, Katedra Chemického inženýrství, (Region Západní Řecko - Řecko), –Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio (Friuli Venezia Giulia - Itálie), –Regionální energetické centrum, o. p. s. (Hranicko - Česká republika),

4 Výstupy sub-projektu BRIE národní - mezinárodní Územně energetická koncepce Mikroregionu Hranicko – pracuje se na ni. Pilotní projekty pro investiční realizaci v MR Hranicko v období 2007 – 2013 Strategie využívání biomasy v regionu s ohledem na další aspekty a iniciování vzniku a podpora rozvoje sdružení RTEB na Hranicku. Vzdělávací akce pro zástupce obcí, zemědělce, podnikatele ve využití biomasy a v oblasti energetických úspor. Propagace a publicita. Zavádění systému energetického managementu na úrovni jednotlivých subjektů a regionu

5 Výstupy jsou přístupné na www.regec.cz/brie

6 Konkrétní výstupy SP BRIE Obecné mezinárodní výstupy 1.TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ ASPEKTY PROCESU ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A PŘÍNOSY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2.TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ BIOMASY PRO VÝROBU PALIVA 3.TECHNICKÝ MANUÁL PRO IMPLEMENTACI A PILOTNÍ AKCE VYUŽITÍ BIOMASY REGIONÁLNÍCH SYSTÉMECH

7

8 Konkrétní výstupy SP BRIE Expertní studie - obce 1.VYUŽITÍ BIOMASY PRO VYTÁPĚNÍ OBECNÍCH OBJEKTŮ V OBCI ÚSTÍ 2.STUDIE VYUŽITÍ BIOMASY (ŠTĚPKY) V OBCI VŠECHOVICE 3.ENERGETICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLKY VE STŘÍTEŽI NAD LUDINOU 4.…a další

9 Konkrétní výstupy SP BRIE Expertní studie - ostatní 1. Základní předpoklady pro zakládání plantáží a pěstování rychlerostoucích dřevin v podmínkách ČR Energetický management 1. Příručka - Energetický management pro každého 2. Stránky věnované problematice energetického managementu na www.regec.cz/brie/em

10 Konkrétní výstupy SP BRIE

11 MR Hranicko - základní informace Kraj: Olomoucký Počet obyvatel: 31 779 Rozloha: 325, 32 km 2 Hustota obyvatel: 121 na km 2 Orná půda: 21 570 ha Lesy: 7 312 ha

12 Mikroregion Hranicko

13 Družicový snímek

14 Regionální energetika Co je to regionální energetika? -„velká“ vers. „malá“ energetika -diverzifikace a decentralizace -spolehlivost dodávek -možnosti ovlivnění spotřeby – směrem zespoda

15 Možnosti konverze energeticky využitelné biomasy Proč obnovitelné zdroje? Proč biomasa?

16 Nejen biomasa…

17 Konverze = přeměna Proč hovoříme o konverzi biomasy pro energetické využívání? Konverze je součást řetězce – cyklu. Přináší některé výhody.

18 Zdroje Tranformace Paliva

19

20 Regionální bioenergetický cyklus 1.Zdroje; transformace; spotřeba – v geograficky omezené oblasti – minimalizace dopravních nákladů, menší závislosti na vnějších zdrojích 2.V praxi je vždy nutno akceptovat produkční schopnosti krajiny, zemědělství, zpracovatelského průmyslu apod. 3.Subjekty na daném trhu musí kooperovat. Proti tomu zásady tržního prostředí. 4.Problém nastartování cyklu – z jakého konce začít? 5.Nutná podrobná analýza zdrojů – v případě realizace investičního záměru – studie proveditelnosti 6.→ rizika - výhody

21 Konverze v praxi Kusové dřevo – nejsnazší cesta

22 Využití odpadů Štěpkování

23 Peletizace

24 Peletizace - biopelety

25 Ostatní … sláma, obilí

26 Obilí – přírodní pelety…

27 Potenciál možností energetického využití biomasy 1.Energetické využití suroviny je jen jednou z mnoha alternativ 2.Potenciál využití je silně ovlivněn cenovou úrovní jednotlivých komodit. 3.Potenciál využití musíme důsledně rozlišovat (technicky dostupný, ekonomicky nadějný).

28 Zdroje biomasy v regionu

29 Struktura využití půdy MRH

30

31 Využitelný potenciál je podmíněn řadou okolností 1.Cenou ostatních paliv a energií 2.Podporou využívání biomasy 3.Alternativním využitím a jeho ekonomice 4.Dostupností a technickým vybavením 5.Ekonomikou bioenergetických systémů v regionálních podmínkách

32 Energetické úspory – předpoklady vyššího využívání OZE 1.Energetická náročnost objektů je významným činitelem spotřeby energie v sektorech bydlení, služeb a veřejného sektoru 2.Snižování energetické náročnosti je jedním z důležitých směrů snah o úspory energie 3.Snižování energetické náročnosti umožňuje vytěsnit fosilní paliva a OZE využít ve větší míře

33 Orientace na obecní objekty 1.Snaha obcí o snižování nákladů na provoz budov 2.Snaha BRIE pomoci formou Energetického posouzení objektů 3.Snížení spotřeby a možnost využití biomasy nebo jiného OZE

34 Energetický management Touto významnému nástroji pro snižování spotřeby energie byla věnovaná samostatná aktivita.

35 Specifika bytových domů Spotřeba Distribuce Výroba Ekonomika Sociální aspekt

36 Děkuji za pozornost Dotazy, připomínky, komentáře… Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE


Stáhnout ppt "Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google