Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nekovy VI.A skupiny (CHALKOGENY). Základní charakteristika  Elektronová konfigurace  oxidační čísla ns 2 np 4 -II (oxidy, sulfidy) IV, VI -II (oxidy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nekovy VI.A skupiny (CHALKOGENY). Základní charakteristika  Elektronová konfigurace  oxidační čísla ns 2 np 4 -II (oxidy, sulfidy) IV, VI -II (oxidy,"— Transkript prezentace:

1 Nekovy VI.A skupiny (CHALKOGENY)

2 Základní charakteristika  Elektronová konfigurace  oxidační čísla ns 2 np 4 -II (oxidy, sulfidy) IV, VI -II (oxidy, sulfidy) IV, VI

3 NEKOVYNEKOVY POLOKOVYPOLOKOVY Ó Slečno Sejměte Teplé Podkolenky Ó Slečno Sejměte Též Podprsenku Opilá Simona Se Téměř Poblila

4 SÍRA(S - Sulphur)

5 Protonové číslo: Perioda: Skupina: Elektronová konfigurace: 16 3. VI.A http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra Základní charakteristika

6 sirných pramenů VOLNÁ v blízkosti sopek VÝSKYT

7 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?search=pyrit&title=Speci%C3%A1ln%C3%AD%3AHled%C3%A1n%C3%AD&fulltext=1 pyritsfaleritgalenit VÁZANÁ kočičí zlato VÝSKYT

8 VÁZANÁ v ostatních sloučeninách chalkozin cinabarit (rumělka) chalkopyritGlauberova sůlsádrovec baryt VÝSKYT

9 V ORGANISMECH je biogenní prvek součástí bílkovin VÝSKYT

10  ze zemního plynu, který obsahuje 15 - 20% sulfanu a z ropy VÝROBA http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra_(miner%C3%A1l )

11 Těžba síry - Indonésie

12 nosiči síry - Indonésie

13 síra - Vesuv

14  žlutá látka nerozpustná ve vodě  dobře rozpustná např. v ethanolu  dobrý tepelný a elektrický izolant http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra_(miner%C3%A1l)%ADra_( FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

15  Tvoří 2 modifikace  Zahříváním jednoklonné síry připravíme: Kapalnou síru (viskózní kapalina) Jejím prudkým ochlazením plastickou síru Z uvolněných par po ochlazení sirný květ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI kosočtverečná jednoklonná

16 krystaly kosočtverečné síry

17 oxidační čísla přímo se slučuje s většinou prvků -II (sulfidy) IV, VI H 2 + S  H 2 S O 2 + S  SO 2 CHEMICKÉ VLASTNOSTI

18  Hoří na vzduchu modrým plamenem  Reaguje s kyselinami s oxidačními vlastnostmi S + 2HNO 3 → H 2 SO 4 + 2NO CHEMICKÉ VLASTNOSTI

19 výroba kyseliny sírové, oxidu siřičitého vulkanizace kaučuku výroba výbušnin výroba pesticidů a zápalek léčiv – kožní masti VÝZNAM

20 SLOUČENINY SÍRY Sulfan Oxidy síry (siřičitý, sírový) Kyseliny (siřičitá, sírová) Soli (siřičitany, sírany)

21 Sulfan (H 2 S) bezbarvý, nepříjemně páchnoucí plyn, velmi jedovatý, v sopečných plynech, v minerálních vodách, při rozkladu bílkovin

22 Oxid siřičitý (SO 2 )  bezbarvý jedovatý plyn, dusivého zápachu  vyrábí se spalováním síry: S + O 2 → SO 2  má oxidační i redukční vlastnosti

23 Oxid siřičitý (SO 2 )  vzniká při spalování uhlí obsahující síru (znečišťování ovzduší)  dobře rozpustný ve vodě, reakcí s vodou vzniká vodný roztok „kyseliny siřičité“  oxiduje se na oxid sírový škodí zdraví: záněty průdušek rozedma plic součást kyselých dešťů: urychluje korozi ničí lesy

24 Kyselé deště – vliv na přírodu

25 Oxid siřičitý (SO 2 ) Využití: výroba kyseliny sírové bělící činidlo – např. recyklovaného papíru (výroba novin ) dezinfekční činidlo (vinařství) konzervační činidlo v potravinářském průmyslu (výroba marmelád, sušeného ovoce, nealko nápojů)

26 Oxid siřičitý (SO 2 )

27 Kyselina siřičitá(H 2 SO 3 ) vzniká reakcí SO 2 s vodou: vzniká mírně kyselý roztok

28 soli siřičitany Na2SO3 odstraňování chloru v papírenském a textilním průmyslu hydrogensiřičitany Ca(HSO3)2 výroba celulózy ze dřeva Kyselina siřičitá(H 2 SO 3 )

29 Oxid sírový (SO 3 )  silně hygroskopický plyn  připravuje se oxidací oxidu siřičitého:  meziprodukt při výrobě kyseliny sírové  s vodou reaguje za vzniku kyseliny sírové, s organickými látkami dochází k extrakci vody a k zuhelnatění organického materiálu

30 Kyselina sírová(H 2 SO 4 ) bezbarvá olejovitá kapalina neomezeně se mísí s vodou je oxidačním činidlem má dehydratační účinky odebírá látkám vodu, zuhelnaťuje organické látky  silná žíravina

31  Zředěná: oxiduje a rozpouští neušlechtilé kovy za vývoje vodíku: H 2 SO 4 + Zn → ZnSO 4 + H 2  Koncentrovaná: oxiduje a rozpouští některé ušlechtilé kovy: Cu + 2H 2 SO 4 → CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O  zlato,platina,olovo účinkům konc. H 2 SO 4 odolává Kyselina sírová(H 2 SO 4 )

32  Výroba: spalováním síry S + O 2 → SO 2 2SO 2 + O 2 → 2SO 3  oxid sírový v konc. kyselině sírové = oleum hustá,dýmavá kapalina, která se ředí vodou na požadovanou koncentraci kyseliny sírové : SO 3 + konc. H 2 SO 4 → H 2 S 2 O 7 Kyselina sírová(H 2 SO 4 )

33

34

35

36 likvidace úniku kyseliny sírové

37 Význam: základní chemická surovina barviva léčiva výbušniny průmyslová hnojiva syntetická vlákna čištění ropných produktů akumulátory do baterií Kyselina sírová(H 2 SO 4 )

38 soli síranyhydrogensírany Kyselina sírová(H 2 SO 4 )

39 SELEN(Se - Selenum)

40  ve formě minerálů  tyto minerály se vyskytují v přírodě společně s minerály obsahujícími síru Výskyt

41 Fyzikální vlastnosti  polokov  pevná krystalická látka,  v různých formách, např. šedý, černý nebo červený selen,  nerozpustný ve vodě

42 Využití  výroba fotočlánků v solárních panelech, v kopírkách  výroba světlocitlivého válce v laserových tiskárnách

43 Od roku 1998 obíhá na oběžné dráze ve výšce kolem 400 km mezinárodní vědecká stanice ISS.

44

45 elektrárna využívající solární panely (Bavorsko)

46 laserová tiskárna

47 POLONIUM(Po)

48 Výskyt  vzhledem ke svému krátkému poločasu rozpadu se v přírodě téměř nevyskytuje

49 Fyzikální vlastnosti  kovový prvek  tvoří stříbřité bílé krystaly  větší elektrická vodivost než u telluru  nemá žádný stabilní izotop

50 vzorek polonia

51 Chemické vlastnosti  všechny sloučeniny polonia by měly být považovány za potencionálně toxické

52 Využití  je to téměř čistý zářič α


Stáhnout ppt "Nekovy VI.A skupiny (CHALKOGENY). Základní charakteristika  Elektronová konfigurace  oxidační čísla ns 2 np 4 -II (oxidy, sulfidy) IV, VI -II (oxidy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google