Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marie Havránková NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marie Havránková NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marie Havránková NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Literatura 1. poloviny 20. století je poskytnout žákům potřebné informace o vývoji české (a také světové) literatury v 1.polovině 20. století. Žáci se seznámí s uměleckými směry a představiteli těchto uměleckých směrů a jejich díly. Prezentace mají u žáků vytvořit zájem o literaturu a motivovat je k četbě vybraných literárních děl. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně literární vývoj v 1. polovině 20. století tak, jak je probírán v předmětu Český jazyk a literatura ve 2. ročníku SOU Uherský Brod. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na nové umělecké směry na přelomu 19.a 20. století ve světové literatuře a jejich nejvýznamnější představitele. Žáci mají pochopit, jak tyto směry ovlivnily vývoj české literatury.

3 LITERATURA 1.POLOVINY 20. STOLETÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ - NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY

4 SPOLEČENSKO – HISTORICKÉ POZADÍ Konec 19. století – Evropa ve znamení přeměn civilizace zrychluje tempo života v hospodářství se zostřuje konkurenční boj sílí dělnické hnutí období pozitivismu a racionalismu vystřídal anarchismus, pesimismus a katastrofické představy na výsluní se dostávají filosofické práce Arthura Schopenhauera a Fridricha Nietzscheho

5 ODRAZ V LITERATUŘE umělec nechce hrát roli služebníka společnosti společnost chce znepokojovat, dráždit Objevuje se: individualismus, výjimečnost, bohémství, oslava zla a satana tvůrčí svoboda, výlučnost elity nadřazené ostatním, odpor k poměrům doby, protest proti měšťácké morálce koncepce lartpourlartismu (= umění pro umělce) – ideál krásy, magie slova, dokonalost formy upřednostnění estetického výrazu bez ideového nebo společenského kontextu = čisté umění

6 NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Impresionismus – podle názvu obrazu malíře Clauda Moneta Imprese, východ slunce – zachycení okamžitého, prchavého, neopakovatelného smyslového dojmu, nálady, klade důraz na světlo a barvu V literatuře: bezprostřednost a spontánnost, zvýšená smyslová vnímavost pro předmětný svět (snaží se oslovit všechny naše smysly) citovost, potlačení rozumové části jazyk je lyrický a bohatě odstíněný v popředí lyrika, zejména přírodní lyrizovaná próza (uvolněná kompozice, oslabení role příběhu) drama – zdůraznění náladových a lyrických prvků

7 NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Symbolismus : reakce na realismus, naturalismus i impresionismus vystižení složitých duševních stavů, citů vyjádření nepřímé – symbol, náznak, nápověda, obraznost, abstraktnost důraz na hudebnost verše, snaha vsugerovat pocit volný verš

8 NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Dekadence: projev vypjatého individualismu, disharmonie pohrdavý postoj k měšťanské kultuře a jejím tradicím provokace tabuizovanými tématy (erotika, poetizace zla, oslava Satana, kult smrti, rozkladu) zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, marnosti, opovržení životem únik z reálného světa k mystice, snům, pocit přesycenosti a únavy

9 MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA - Francie tzv. „prokletí básníci“ ve své době neuznaní společností vyvržení a nepochopení provokativní životní styl – bohémství, odmítání měšťácké morálky a pokrytectví název podle Verlainovy knížky esejů Prokletí básníci otvírali cestu nové poezii

10 PŘEDSTAVITELÉ „PROKLETÝCH BÁSNÍKŮ“ Charles Baudelaire (1821 – 1867) jeden ze zakladatelů moderní poezie básník a překladatel, výtvarný a literární kritik Květy zla – stěžejní dílo, lyrická sbírka odraz zkušeností komplikovaného života, tragické rozpolcenosti člověka (dobro X zlo) marné hledání štěstí, harmonie = bolest pravdivé vyjádření, provokující cynismus a otevřenost jediné pozitivum života = umění milující krásu vytříbená forma, melodický verš, bohatá obrazotvornost, fantazie, harmonie člověka a přírody forma sonetu

11 Paul Verlaine (1844 – 1896) básník, představitel symbolismu bohémský život, toulky spolu s Rimbaudem Evropou návaznost na Baudelaira Básnické umění – programová báseň formulac e principy symbolismu Saturnské básně – převaha pocitů smutku, beznaděje, nejistoty inspirace přírodou, zvukomalebnost, hudebnost

12 Jean Arthur Rimbaud (1854 – 1891) výjimečná osobnost francouzské poezie revolta proti konvenčním hodnotám (bohém, provokativní tulák), odpor k soudobé společnosti, šokující otevřenost vyjádření rozervanosti světa, vnitřních pocitů dokonalé básnické dílo vytvořil ve svých 15 - 19 letech; uveřejňováno v časopisech Iluminace – (sbírka vydána Verlainem bez autorova souhlasu) doklad nespoutané obrazotvornosti, zvukomalebnosti, všestranného smyslového vnímání reality barvitost, kontrastnost, vedle spisovného jazyka i slova z periferie Opilý koráb – snová báseň (básník nikdy neviděl moře) doklad výjimečnosti obrazotvornosti a fantazie vyjádření bouřlivé plavby symbolický obraz básníka totožného s lodí bez vesel a kormidla

13 MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA - Anglie Oscar Wilde (1854 – 1900) Prozaik, dramatik a básník irského původu Představitel dekadence Šťastný princ a jiné pohádky – originální, lyrické pojetí pohádky = únik před světem bezcitnosti, moci peněz, sobectví a přetvářky Jednoduchý, náznakovitý děj Proklamace lidskosti a upřímnosti Obraz Doriana Graye – symbolický román s fantastickými prvky (skutečnost X obraz)

14 MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA - Německo Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) přední představitel německého impresionismu a dekadence pražský rodák Kniha hodinek – básnická sbírka reflexivní a meditativní lyriky hledání smyslu lidské existence a východiska z osamocenosti víra v harmonickou sílu Boha, vášnivá obraznost Sonety Orfeovi – mystická lyrika, hledání existenciální podstaty víry a smrti oslava člověka a přírody Obětina larům – básnická sbírka s českými motivy

15 MODERNÍ SVĚTOVÁ LITERATURA - USA Walt Whitman (1819 – 1892) americký básník, publicista, hlasatel demokracie a svobody Stébla trávy – jediná, stále rozšiřovaná básnická sbírka nový obsah a nové pojetí krásy a pravdivosti moderní život, civilizace, technické vymoženosti přelomu století oslava všedních věcí, přírody, lidské práce a družnosti člověka, snaha vsugerovat krásu a radost života nová forma a obraznost – lyrické pásmo představ a dojmů, hudba slov Volný verš = prozaizace poezie

16 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1.Jaká byla situace v Evropě koncem 19. stol. a jak se tato situace odrážela v literatuře? 2. Které moderní básnické směry vznikají koncem 19. stol.? 3. Jak se v literatuře projevuje impresionismus? 4. Co je symbolismus, jak se projevuje dekadence? 5. Kdo patří mezi tzv. „prokleté básníky“? 6. Co víte o tvorbě tzv. „prokletých básníků“? 7. kteří jsou další představitelé moderní světové literatury, co víte o jejich díle?

17 ZDROJE SOCHROVÁ Marie. Literatura v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978 – 80 – 253 – 0185 – 2 SOCHROVÁ Marie. Literatura v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment, 3. vydání, ISBN 80 – 7200 – 332 - 1 Odmaturuj z literatury. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80 – 86285 - 37 – 5 KUDRYS Milan, FETTER W. Richard. Nástin dějin literatury. Praha: Fortuna, 1995, ISBN 80 – 7168 – 208 - X


Stáhnout ppt "Mgr. Marie Havránková NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Literatura 1. pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google