Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Amos Komenský 1592 – 1670. pedagog vytvořil ucelenou soustavu poznatků o výchově vytvořil ucelenou soustavu poznatků o výchově propracovaný program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Amos Komenský 1592 – 1670. pedagog vytvořil ucelenou soustavu poznatků o výchově vytvořil ucelenou soustavu poznatků o výchově propracovaný program."— Transkript prezentace:

1 Jan Amos Komenský 1592 – 1670

2 pedagog vytvořil ucelenou soustavu poznatků o výchově vytvořil ucelenou soustavu poznatků o výchově propracovaný program vzdělání jako účinného zdokonalení člověka a společnosti propracovaný program vzdělání jako účinného zdokonalení člověka a společnosti zdůraznil mravní hodnotu vzdělání, má hlavní úlohu při nápravě společnosti, zdůraznil mravní hodnotu vzdělání, má hlavní úlohu při nápravě společnosti, základem vzdělání je pansofie – vševěda základem vzdělání je pansofie – vševěda

3 pedagog didaktik autor první systematické didaktiky, v jeho pojetí zahrnuje celou teorii vzdělávání autor první systematické didaktiky, v jeho pojetí zahrnuje celou teorii vzdělávání „umění jak dobře učit“ „umění jak dobře učit“ vývojem se pojem didaktika zúžil na teorii vyučování vývojem se pojem didaktika zúžil na teorii vyučování propojil obsah a metodu vzdělání propojil obsah a metodu vzdělání

4 pedagogický optimismus – člověk se stává člověkem výchovou pedagogický optimismus – člověk se stává člověkem výchovou pedagogický humanismus – škola je dílna lidskosti, ne mučírna ducha, kritika verbalismu, přetěžování žáků, nechuti k učení, formuloval řadu problémů, ale řešit je mohl jen částečně, protože byl omezen věděním i společností své doby pedagogický humanismus – škola je dílna lidskosti, ne mučírna ducha, kritika verbalismu, přetěžování žáků, nechuti k učení, formuloval řadu problémů, ale řešit je mohl jen částečně, protože byl omezen věděním i společností své doby

5 cíle výchovy 1) poznat sebe a svět 1) poznat sebe a svět 2) ovládnout sebe 2) ovládnout sebe 3) povznést se k Bohu 3) povznést se k Bohu – vzdělání ve vědách a umění – mravní výchova – náboženská výchova

6 didaktická pravidla učit 1) rychle, 1) rychle, 2) s chutí 2) s chutí 3) napevno 3) napevno racionálnost racionálnost adekvátní motivace adekvátní motivace efektivnost efektivnost

7 didaktická pravidla učit 1) všechny 1) všechny 2) ve všem 2) ve všem 3) všestranně 3) všestranně bez rozdílu pohlaví a sociálního původu, ucelené poznání, aby si žák uměl udělat úsudek o všem, s čím se potká na světě

8 základní didaktický zákon učit všemu 1) příkladem, 1) příkladem, 2) pravidlem 2) pravidlem 3) praxí 3) praxíindukce

9 pedagogické principy princip názornosti – opírat se o bezprostřední smyslovou skutečnost princip názornosti – opírat se o bezprostřední smyslovou skutečnost princip systematičnosti – „ zřetězení“ učiva, uspořádání jednotlivostí v celek princip systematičnosti – „ zřetězení“ učiva, uspořádání jednotlivostí v celek princip aktivnosti – vcházet ze zájmů žáka, podněcovat aktivní procesy princip aktivnosti – vcházet ze zájmů žáka, podněcovat aktivní procesy

10 pedagogické principy princip přiměřenosti – respektovat věkové a individuální zvláštnosti princip přiměřenosti – respektovat věkové a individuální zvláštnosti princip cílevědomosti – vědět, kam studium směřuje princip cílevědomosti – vědět, kam studium směřuje princip emocionálnosti – zaujmout žáka, oslovit jeho osobu princip emocionálnosti – zaujmout žáka, oslovit jeho osobu princip trvalosti – využitelnost během celého života princip trvalosti – využitelnost během celého života

11 systém a organizace vyučování vyučovací hodiny: vyučovací hodiny: 2 hodiny dopoledne – cvičit rozum 2 hodiny dopoledne – cvičit rozum 2 odpoledne – ruka, hlas 2 odpoledne – ruka, hlas učit ve třídách – trvalá skupina žáků stejného věku a úrovně učit ve třídách – trvalá skupina žáků stejného věku a úrovně hromadné vyučování za pomoci desátníků – pomocných učitelů na 10 dětí hromadné vyučování za pomoci desátníků – pomocných učitelů na 10 dětí

12 systém a organizace vyučování nutnost učebnic nutnost učebnic školní rok – pořádek přestávek a prázdnin školní rok – pořádek přestávek a prázdnin 1/2 hod, po obědě hod. 1/2 hod, po obědě hod. 2x v týdnu odpoledne volno pro soukromé věci a odpočinek 2x v týdnu odpoledne volno pro soukromé věci a odpočinek o svátcích 8 dní volna před a po o svátcích 8 dní volna před a po požadavek na dělení a uspořádání učební látky na měsíce, týdny, dny a hodiny požadavek na dělení a uspořádání učební látky na měsíce, týdny, dny a hodiny

13 systém a organizace vyučování průběh vyučování – hodina má mít tři fáze: 1) předložit a vysvětlit látku (expozice); 1) předložit a vysvětlit látku (expozice); 2) opakovat a procvičovat (fixace); 2) opakovat a procvičovat (fixace); 3) vyzkoušet (aplikace); 3) vyzkoušet (aplikace);

14 idea celoživotního vzdělávání 0 - 66- 1212 -1818 - 24 škola mateřská škola obecná škola latinská akademie v rodiněv obciv krajském městě v hlavním městě mateřský jazyk latina

15 idea celoživotního vzdělávání 1) škola mateřská – matky učí děti základy metafyziky, fyziky, optiky, astronomie, zeměpisu, chronologie, dějepisu, aritmetiky, geometrie, mechaniky, statiky, řečnictví, hudby, hospodářství, politiky, mravů; 1) škola mateřská – matky učí děti základy metafyziky, fyziky, optiky, astronomie, zeměpisu, chronologie, dějepisu, aritmetiky, geometrie, mechaniky, statiky, řečnictví, hudby, hospodářství, politiky, mravů;

16 idea celoživotního vzdělávání 2) škola obecná – žáci se učí hbitě číst, rychle psát správně gramaticky, čitelně, počítat s počítadlem i bez, měřit délky, šířky, hudba – obvyklé nápěvy, žalmy, hlavní výroky Písma, nauka o mravech, hospodářství, občanství, hlavní rysy historie, zeměpisu, základy řemesel; 2) škola obecná – žáci se učí hbitě číst, rychle psát správně gramaticky, čitelně, počítat s počítadlem i bez, měřit délky, šířky, hudba – obvyklé nápěvy, žalmy, hlavní výroky Písma, nauka o mravech, hospodářství, občanství, hlavní rysy historie, zeměpisu, základy řemesel; 3) škola latinská neboli gymnázium – jazyky latina, řečtina, hebrejština; 3) škola latinská neboli gymnázium – jazyky latina, řečtina, hebrejština; 4) akademie a cestování 4) akademie a cestování

17 dílo – didaktické spisy Velká didaktika (Didaktica Magna) – koncepční spis, řeší cíle výchovy, obsah, principy, metody, návrh organizační struktury; postupovat od nejsnadnějšího tématu k nejtěžšímu; nejprve učit mateřský jazyk, pak až cizí; důraz na procvičování, opakování; vina nechuti k učení není v žácích, ale v učiteli; herní aspekt – bude se zvětšovat a prohlubovat zájem žáků Velká didaktika (Didaktica Magna) – koncepční spis, řeší cíle výchovy, obsah, principy, metody, návrh organizační struktury; postupovat od nejsnadnějšího tématu k nejtěžšímu; nejprve učit mateřský jazyk, pak až cizí; důraz na procvičování, opakování; vina nechuti k učení není v žácích, ale v učiteli; herní aspekt – bude se zvětšovat a prohlubovat zájem žáků

18 dílo – didaktické spisy Nejnovější metoda jazyků – jazyková výchova, 10. kapitola Analytická didaktika – nejkoncentrovanější didaktické problémy Nejnovější metoda jazyků – jazyková výchova, 10. kapitola Analytická didaktika – nejkoncentrovanější didaktické problémy Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, Vševýchova (Pampedie) – školy by měly provázet celý život člověka – permanentní výchova; obraz učitele, aby stačil, uměl a chtěl vytvářet vševědy; 7 částí

19 jazykové učebnice Brána jazyků otevřená – nová progresivní učebnice jazyků, 8000 slov v 1000 větách ve 100 věcných okruzích, jazyková výchova současně s poznáváním Brána jazyků otevřená – nová progresivní učebnice jazyků, 8000 slov v 1000 větách ve 100 věcných okruzích, jazyková výchova současně s poznáváním Svět v obrazech (Orbis pictus) – jazyková učebnice s obrázky, části z Brány jazyků Svět v obrazech (Orbis pictus) – jazyková učebnice s obrázky, části z Brány jazyků

20 příručka Informatorium školy mateřské – určeno matkám, návod, nutnost systematické předškolní výchovy (výchova dětí do 6 let), poukázal na zvláštnost způsobu vnímání u dětí, na význam pohybu spojeného s hrou, za života nevyšlo Informatorium školy mateřské – určeno matkám, návod, nutnost systematické předškolní výchovy (výchova dětí do 6 let), poukázal na zvláštnost způsobu vnímání u dětí, na význam pohybu spojeného s hrou, za života nevyšlo

21 dramatická výchova Škola hrou (Schola ludus) – soubor didaktických dramatických her Škola hrou (Schola ludus) – soubor didaktických dramatických her

22 ostatní spisy Labyrint světa a ráj srdce – filosofické dílo, kritika společnosti, návrat k dobrému – pokorná odevzdanost Labyrint světa a ráj srdce – filosofické dílo, kritika společnosti, návrat k dobrému – pokorná odevzdanost Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – závěť, vyznání lásky k vlasti Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – závěť, vyznání lásky k vlasti


Stáhnout ppt "Jan Amos Komenský 1592 – 1670. pedagog vytvořil ucelenou soustavu poznatků o výchově vytvořil ucelenou soustavu poznatků o výchově propracovaný program."

Podobné prezentace


Reklamy Google