Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentační technika na Právnické fakultě UK v Praze Seznámení s prezentační technikou v multimediálních učebnách na PFUK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentační technika na Právnické fakultě UK v Praze Seznámení s prezentační technikou v multimediálních učebnách na PFUK."— Transkript prezentace:

1 Prezentační technika na Právnické fakultě UK v Praze Seznámení s prezentační technikou v multimediálních učebnách na PFUK

2 Umístění PFUK v současnosti disponuje 23, resp. 25 místnostmi vybavenými touto technikou. Jedná se o: 100, 101, 103, 120, 213, 214, 220, 225, 231, 243, 300, 303, 304, 305, 319, 345, 346, 347, 401, 402, 403, 404, 405 K těmto je třeba přičíst i zasedací místnost 412 a počítačovou učebnu 408. Dále jsou to místnosti 117 a 38 (sborovna a zasedací sál ve vestibulu fakulty), kde jsou umístěny pojízdné projekční tabule

3 Co je prezentační technika? Tento pojem zahrnuje multimediální vybavení příslušné místnosti. Jde zejména o -Dataprojektor -Projekční plátno -Audio techniku (zesilovač, reproduktory, audio/video switcher, příp. mixážní pult) -Ovládací panel -PC -Bezdrátový prezenter (laserové ukazovátko)

4 Typy ovládání na PFUK Na PFUK se nachází několik druhů ovládání prezentační techniky, jejichž ovládání se odlišuje. V základu se jedná o tyto tři druhy: 1 Cue (dotykový) 2 Extron3 Cue (tlačítkový)

5 Místnosti 100*, 101, 103, 120, 303, 319 1 Dotykový ovládací panel Cue. A/V z PC v katedře A/V z externího video vstupu (cinch) A/V z externího VGA vstupu (ntb) A/V z VCR/DVD v katedře Ovládání hlasitosti Vizualizér

6 *Místnost 100 1 Dotykový ovládací panel Cue. A/V z PC v katedře A/V z externího video vstupu (Cinch) A/V z externího VGA vstupu (Notebook)

7 Místnosti 401, 402, 403, 405, 412 2 Ovládací panel Extron (černý). A/V z PCA/V z ext. vstupu (cinch) A/V z ntb Zap/vyp hlasitost

8 Místnosti 213, 214, 220, 225, 231, 243, 300*, 304, 305, 345, 346, 347, 404 3Ovládací panel Cue (stříbrný). Zapnutí (Podržením vypnutí) A/V z PC v katedřeA/V z ext. notebooku Zap/vyp projektor, + spustit/vytáh. plátno Úplně ztišit Hlasitost +/- A/V z VCR/DVD (pokud je přítomno) Úroveň hlasitosti

9 *Místnost 300 3Ovládací panel Cue (stříbrný). STÁLE ZAPNUTÉ, NEVYPÍNÁ SE! Zap/vyp projektor+plátno

10 Místnosti 38 a 117 Pojízdná tabule PC a manuál je zezadu, projektor vpředu shora Na tabuli je zakázáno psát! Projekční tabuleProjektor Bezdrátová myš (prezentér) Dálkový ovladač projektoru PC

11 Místnosti 38 a 117 - Zapnutí: 1) kabel do el. zásuvky ve zdi 2) zapnout PC + zapnout projektor dálkovým ovladačem (červené tlačítko) 3) zapnout bezdrátovou klávesnici a bezdrátovou myš -Vypnutí: 1) vypnout PC z nabídky Start, vypnout myš+klávesnici (!), vypnout projektor 2x stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovladači. 2) vytáhnout kabel z elektrické zásuvky

12 Bezdrátové prezentéry Bezdrátový prezentér Trust (s kuličkou) Napájení 2x baterie typ AAA Funguje jako laserové ukazovátko Funguje jako bezdrátová myš – klasicky posouváním po podložce – ve vzduchu za pomoci trackballu (kuličky) – po skončení používání VŽDY VYPNOUT a odložit na místo k tomu určené (skříňka, zásuvka) přepínač ZAP/VYP trackball (kulička) Tlač. laserového ukazovátka Násled./předchozí slide v prezentaci (jako PgUp/PgDn)

13 Bezdrátové prezentéry Bezdrátový prezentér Icon7 Dobíjení přes USB dongle v katedře Po přetočení těla funguje jako bezdrátová myš Po použití vrátit na nabíjení do katedry (při dobíjení svítí oranžově). Dbejte na správný směr zasunutí do nabíjecího kabelu. Násled./předchozí slide v prezentaci (jako PgUp/PgDn) dobíjecí slot Tlač. laserového ukazovátka tlačítka myši Spustit prezentaci Ukončit prezentaci

14 Bezdrátové prezentéry Bezdrátový prezentér Trust (bez kuličky) Přepínač PREZENTACE/MYŠ Vypínač ON/OFF Tlač. Laserového ukazovátka (funkční jen v režimu PREZENTACE) Následující slide v prezentaci (jako PgDn) Předchozí slide v prezentaci (jako PgUp) Spustit prezentaci Vyp./zap. obraz Joystick (trackpad) pro pohyb kurzoru myši (funkční jen v režimu MYŠ)* Napájení 1x baterie typ AAA Funguje jako laserové ukazovátko Funguje jako bezdrátová myš pomocí joysticku a pravého a levého tlačítka simulujících tlačítka myši* po skončení používání VŽDY VYPNOUT vypínačem ON/OFF a odložit na místo k tomu určené (skříňka, zásuvka ve stolku)

15 Mikrofony Pevné a bezdrátové -Pevné: 100, 120, 220, 300, 303, 408 Drátové mají posuvný vypínač na držadle mikrofonu Bezdrátové se zapínají a vypínají červeným tlačítkem zespodu držadla mikrofonu. Před použitím je nutné zkontrolovat stav baterií na displeji, příp. je vyměnit a staré dát nabíjet do nabíječky v katedře VYP/ZAP nabité baterie vybité baterie -Bezdrátové: 100 (2x), 300, 120 (klopový)

16 Jak používat mikrofon Držte mikrofon jeho hlavicí kolmo proti Vašim ústům. Na mikrofon mluvte cca z 3 cm, běžnou hlasitostí, nekřičte. Nemluvte na mikrofon z dálky a během mluvení se od mikrofonu neodvracejte. Častým prohřeškem je mluvení na mikrofon z 10 a více cm. Pak zvukař musí nastavit větší hlasitost pro mikrofon a tím dochází k zpětné vazbě (pískání): cca 3 cm Příliš velká vzdálenost Požadavek publika zvýšit hlasitost… …mikrofon snímá zvuk z reproduktoru Správná vzdálenost

17 Jak používat mikrofon Potřebujete mít volné ruce? Použijte mikrofonní stojan. Pak se ale musíte „hlídat“ a když na mikrofon chcete hovořit, tak skutečně být velice blízko mikrofonu. Nedělejte s mikrofonem prudké pohyby. Snažte se jej držet v konstantní poloze. Držte jej v prostřední části tubusu, ani ne na konci u vyústění kabelu a ani ne hned za hlavicí. Za kabel nijak netahejte.

18 Jak používat mikrofon Možná se Vám zdá, že mikrofon by chtělo zesílit. Ve skutečnosti při mluvení nedodržujete uvedenou vzdálenost. Přemístěte mikrofon blíže k ústům tak, aby splňoval uvedenou doporučenou vzdálenost (cca 3 cm). Pokud se v místnosti nachází více zapnutých mikrofonů, neumisťujte je blízko sebe. Minimální vzdálenost mezi nimi by měla být cca 1m. Nenechávejte mikrofon jen tak ležet na stole, vždy jej vraťte do držáku k tomu určenému. Při použití bezdrátového mikrofonu se ujistěte, zda má nabité baterie. Pokud ne, vyměňte baterie. Použité baterie vložte do nabíječky, umístěné v katedře. Bezdrátový mikrofon po použití vždy vypínejte.

19 Obecná pravidla pro užívání místností s multimediální technikou Po opuštění místnosti ji VŽDY UZAMKNĚTE!!! Prosíme, abyste z důvodu častých krádeží na fakultě za žádných okolností nenechávali místnosti odemknuté. Pokud otevíráte skříňky nebo zásuvky katedry, nezapomeňte je po sobě uzamknout! Prezentéry vracejte na své (uzamykatelné) místo. V blízkosti ovládacích prvků multimediální techniky nemanipulujte s tekutinami. Po vypnutí projektoru běží doba chlazení 5 minut, NEZAPÍNEJTE po tuto dobu systém. DĚKUJEME

20 Řešení problémů Nejde zvuk z PC Řešení: -Zkontrolovat ovládání hlasitosti ve Windows, jestli není zvuk stažený. -Pokud je na maximu, ale není nic slyšet, zkontrolovat úroveň hlasitosti na ovládacím panelu.

21 Řešení problémů Nejde mikrofon (drátový) Řešení: -Přesvědčte se, jestli je technika zapnuta na ovládacím panelu. -Přesvědčte se, jestli je mikrofon zapnutý posuvným přepínačem na rukojeti. -Zkuste zapnout mikrofon v pokročilém menu ovládacího panelu. VYP/ZAP

22 Řešení problémů Nejde mikrofon (bezdrátový) Řešení: -Zkontrolujte stav baterií. V případě potřeby vyměňte za nové (z nabíječky ve skříňce katedry). -Přesvědčte se, jestli je mikrofon zapnutý (má aktivovaný displej).

23 Řešení problémů Techniku nelze vůbec zapnout -Zkontrolovat – zkusit zapnout samotné PC. Pokud nelze ani to, patrně došlo k výpadku el. proudu – sdělit PPT, příp. provoznímu odd.

24 Řešení problémů Vše se spustilo, ale nezapnul se projektor – není obraz na plátně - V některých učebnách s dotykovým panelem Cue se občas objeví tento problém. Stačí ještě jednou stisknout tlačítko PC na dotykovém panelu. Poté se projektor zapne a kontrolka na projektoru se rozsvítí zeleně. - Na projektoru (u stropu) bliká červená kontrolka „LAMP“, příp. se z projektoru ozývá mírné klepání: Došlo ke konci životnosti lampy v projektoru. Kontaktujte, prosím, odd. PPT nebo pracovníka služby s informací o čísle místnosti, kde se problém vyskytl. (Vyřešení problému závisí na dostupnosti nové lampy a dalších okolnostech, proto je nutné počítat s výpadkem prezentační techniky v řádu hodin až dnů).

25 Řešení problémů Problém se žaluziemi – nejdou stáhnout/vytáhnout, atd. - Žaluzie má v kompetenci provozní odd. PFUK. V případě problému se, prosím, obracejte tam (p. Hájek, pí. Fialová tel.340,349)

26 Řešení problémů PC nenabíhá Po zapnutí PC nenaběhne Windows a systém zůstane v „černé“ obrazovce s bílým textem. - Řešení: restart PC (kombinace kláves CTRL+ALT+DEL).

27 Řešení problémů Anomálie místnosti č. 100 Může dojít k rušení signálu bezdrátových mikrofonů (pokud jsou použity) frekvencemi vysílaček venku procházejících průvodců turistů. Proto jsou ve výchozím nastavení vstupy č.2 a 3 na mixážním pultu ztlumeny. Pro použití bezdrátových mikrofonů je třeba hlasitost vstupu č.2 resp. 3 na mixážním pultu upravit.

28 Vysvětlivky zkratek obsažených v tomto návodu -A/V… Audio/Video -PC… Personal Computer, osobní počítač -VCR… videorekordér, videopřehrávač -DVD… přehrávač disků DVD -NTB… notebook -Cinch… typ konektoru -LED… svítící kontrolka -PPT… Pracoviště počítačové techniky na PFUK

29 Zpracovalo odd. Pracoviště počítačové techniky PFUK, Alan Bastian Witkowski, 24.2.2014 8:00-9:00služba na počítačových učebnách 017 a 408Tel. 221 005 230, 231 9:00-16:00pracoviště PPT - Alan B. Witkowski Tel. 221 005 551, witkow@prf.cuni.cz 16:00-22:00služba na počítačových učebnách 017 a 408Tel. 221 005 230, 231 TECHNICKÁ PODPORA MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBEN V případě technického problému s multimediální technikou, který nelze vyřešit za pomoci tohoto návodu, se obracejte na:


Stáhnout ppt "Prezentační technika na Právnické fakultě UK v Praze Seznámení s prezentační technikou v multimediálních učebnách na PFUK."

Podobné prezentace


Reklamy Google