Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDAGOGIKA MONTESSORI Výchovná a vzdělávací koncepce byla rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori nositelkou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDAGOGIKA MONTESSORI Výchovná a vzdělávací koncepce byla rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori nositelkou."— Transkript prezentace:

1 PEDAGOGIKA MONTESSORI Výchovná a vzdělávací koncepce byla rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori nositelkou Nobelovy ceny (roku 1950). Svoji metodu šířila po celém světě, vzdělávala učitele a pomáhala zakládat školy s montessoriovským přístupem k dítěti.

2 PEDAGOGIKA MONTESSORI Koncepce vznikla z pedagogické praxe, která volala po zlepšení didaktiky vyučování a po přátelském a rovnocenném vztahu učitelů a dětí. Záměrem bylo celkové odstranění přežitých brzdících norem a pedagogických předsudků.

3 Výchovný program vychází ze zahraničních zkušeností těch zemí, kde jsou montessoriovské školy po více jak sedmdesát let běžnou součástí národní vzdělávací kultury – USA, Nizozemí, Německo, Rakousko, Skandinávie… PEDAGOGIKA MONTESSORI

4 PEDAGOGIKA MONTESSORI ZÁKLADNÍ FILOZOFIÍ TOHOTO PROGRAMU JE ORIENTACE NA OSOBNOST DÍTĚTE => NA - rozvíjení jeho vnitřní motivace k učení - využití jeho zájmu o určitou oblast nebo téma ve školní práci - vývojových možností a individuálních schopností

5 Montessoriovská pedagogická koncepce V České republice koordinuje činnost Montessori škol Asociace Montessori. Tato Asociace: - je překladatelem vzdělávacího programu - spolupracuje se světovým centrem AMI => s Asociacemi v Nizozemí, Německu, Rakousku, USA, Maďarsku. PEDAGOGIKA MONTESSORI

6 Základní školy v ČR (zaregistrované ve společnosti Montessori): Jablonec nad Nisou Kladno Praha Kouřim České Budějovice Suchý Důl Lázně Bohdaneč Pardubice Horka nad Moravou Zlín Brno Mladá Boleslav Opava Mnichovice Znojmo Liberec Spálov Slapy PEDAGOGIKA MONTESSORI V Č ESKÉ REPUBLICE

7 Vzdělávací systém Montessori vychází z potřeb dítěte. Rozvíjí jeho přirozené schopnosti, smyslové vnímání. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou: BEZPE Č NOST, SPOLUPRÁCE, OHLEDUPLNOST, KLID A LÁSKA. PEDAGOGIKA MONTESSORI V Č ESKÉ REPUBLICE

8 Svůj vztah k učení, k novým poznatkům a dovednostem si buduje prvňáček už nad písankou či knihou. Základní kámen je pokládán již v mateřské škole. PEDAGOGIKA MONTESSORI

9 Je to zvláštní vnímavost k získávání určitých schopností a dovedností. Dítě je v tu dobu nejlépe naladěno a připraveno zvládnout učení. Trvá však jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už je využita nebo ne. Období senzitivní fáze je vhodné maximálně využít, protože se v ní dítě naučí nejsnáze, s nejmenší námahou a energií. „Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu.“ Marie Montessori PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ SENZITIVNÍ FÁZE DĚTÍ

10 PEDAGOGIKA MONTESSORI -uspořádané prostředí s vhodnými pomůckami -pozitivní prostředí, ve kterém probíhá vzdělávací činnost -vlastní tempo práce -bezpečný pohyb -prostředí plné důvěry -poskytuje potřebné zdroje a umožňuje dítěti pracovat SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ

11 Zájmem vychází z vývojové senzitivní fáze. „Svoboda volby vede k důstojnosti člověka. Marie Montessori PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ - připravené nabídky ve třídě- individuálního plánu činnosti Na učení se děti aktivně podílejí. Je samostatná vzdělávací činnost dítěte vedena jeho přirozenou zvídavostí a zájmem. CO? Dítě pracuje na úkolu a vybírá si podle: INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE

12 Dítě si vybírá místo, kde bude ve třídě pracovat. PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ KDE? INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE „Svoboda volby vede k důstojnosti člověka.“ Marie Montessori

13 Ve škole pracuje v rámci daného časového vymezení - vyučovací bloky. Ve své práci může pokračovat i doma. PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ KDY? INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE „Svoboda volby vede k důstojnosti člověka.“ Marie Montessori

14 Podle charakteru práce pracují děti: samy ve dvojici ve skupině PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ S KÝM? INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE „ Svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují, jsou dvěma stranami stejné mince.“ M. Montessori

15 PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ VĚKOVĚ SMÍŠENÉ SKUPINY „ Svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují, jsou dvěma stranami stejné mince.“ M. Montessori Práce v těchto smíšených skupinách - vede děti k přirozené spolupráci, vzájemnému učení od starších spolužáků nebo spolužáků – expertů; umožňuje dětem opakovat si učivo učením kamaráda.

16 PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ ROLE UČITELE - vytváří prostředí plné důvěry - funguje jako pomocník a zprostředkovatel znalostí - předvádí práci s učebními pomůckami - pečlivě pozoruje chování a vývoj každého dítěte - dokumentuje činnosti a pokroky dětí - umožňuje globální přístup s vnímáním souvislostí a zapojením všech smyslů - přináší a ukazuje dětem svou rovnováhu, ticho a vnitřní klid - pomáhá pěstovat: úctu „ Lidská nedokonalost bude neustále potřebovat autoritu, která nás učí pravdě, ukazuje nám správnou cestu, abychom nezabloudili.“ M. Montessori sebeúctu trpělivost vnímavostempatii otevřenost upřímnost tvořivost

17 „Volnost se může rozvíjet pod skrytým vedením, které je podpořeno výchovou. Rozvoj je aktivní, jeho dosahováno vlastní zkušeností dítěte.“ M. Montessori Děti se učí chápat souvislost mezi volbou a zodpovědností.  respektování domluvených pravidel soužití  respektování domluvených způsobů práce  maximální využívání času ve vyučování  práce podle individuálního plánu i společných (skupinových) plánů PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ PRÁCE S VLASTNÍ ZODPOVĚDNOSTÍ

18 Děti volí pořadí činností a práce podle domluvených termínů dokončení. Rozdělují práce pro činnost ve škole nebo domácí úkoly …. => postupně jsou děti vedeny k přemýšlení nad rozvržením svého času. Učitel přechodně pomáhá v plánování dětem, které to potřebují. PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ VLASTNÍ PLÁNOVÁNÍ PRÁCE „Svoboda volby vede k důstojnosti člověka.“ Marie Montessori

19 Pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, je součástí řešení problémů a bohatým zdrojem poznatků. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje. „ Lidská nedokonalost bude neustále potřebovat autoritu, která nás učí pravdě, ukazuje nám správnou cestu, abychom nezabloudili.“ M. Montessori PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ PRÁCE S CHYBOU, SEBEKONTROLOU, POCHVALOU

20 Žáci pracují s pomůckami, na kterých pochopí nové učivo nebo s jejich pomocí si ho procvičují. PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ UČEBNICE A UČEBNÍ POMŮCKY

21 Ke své práci dále používají standardní pracovní sešity, vytvořené pracovní listy, popř. připravené pracovní sešity. Sami si také tvoří své výstupní materiály a prezentace. PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ UČEBNICE A UČEBNÍ POMŮCKY

22 učitel si váží dětské práce a partnersky práci dítěte oceňuje při hodnocení dětí je popisován individuální pokrok v dosahování dovedností v rámci klíčových kompetencí děti jsou vedeny ke každodennímu hodnocení své vlastní práce PEDAGOGIKA MONTESSORI SPECIFICKÝ ZPŮSOB VYUČOVÁNÍ HODNOCENÍ PRÁCE DĚTÍ

23 pravidelné setkávání celého kolektivu dětí 1. vypravování zážitků, sdílení myšlenek a názorů 2. organizace a plánování práce ve třídě 3. informace k tématům a okruhům učiva 4. doporučení a nabídky práce 5. vytváření a reflexe společných pravidel 6. zklidnění a cvičení ticha 7. prezentace práce dětí PEDAGOGIKA MONTESSORI E L I P S A - KOMUNITNÍ K R U H

24 Cenné vodítko při práci s dětmi v Montessori třídách je poznání: KAŽDÉ DÍTĚ VŽDY PRACUJE NA TÉ ÚROVNI, NA KTERÉ SE PRÁVĚ NACHÁZÍ, a proto vždy pracuje nejlépe, jak právě dovede. Koncepce programu Montessori umožňuje: využití vnitřní motivace a individuálních předpokladů a schopností komunikační dovednosti ve výuce integrovanou tematickou výuku kritické myšlení problémové vyučování skupinovou práci globální výchovu PEDAGOGIKA MONTESSORI

25 PEDAGOGIKA MONTESSORI V Montessori třídách se dodržuje závazný obsah učiva tak, aby dítě při přechodu na další stupeň školy mělo srovnatelné vědomosti. ŽÁCI SE: učí všemi smysly učí svým vlastním tempem, podle svých potřeb učí od konkrétního k abstraktnímu, bez velkého úsilí učí získávat větší úctu a důvěru k sobě samotnému učí rozvíjet úctu k druhým a k okolnímu světu stávají soběstačnými a nezávislými podle základního motta Montessori pedagogiky „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.


Stáhnout ppt "PEDAGOGIKA MONTESSORI Výchovná a vzdělávací koncepce byla rozvíjena od počátku 20. století italskou lékařkou a psycholožkou Marií Montessori nositelkou."

Podobné prezentace


Reklamy Google