Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REALIZACE ROZVODŮ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ vč. JEJICH KOMPLETACE (2) Ing. Miloslava POPENKOVÁ,CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REALIZACE ROZVODŮ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ vč. JEJICH KOMPLETACE (2) Ing. Miloslava POPENKOVÁ,CSc."— Transkript prezentace:

1

2 REALIZACE ROZVODŮ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ vč. JEJICH KOMPLETACE (2) Ing. Miloslava POPENKOVÁ,CSc.

3 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Zřizování systémů, ve kterých se teplo z instalovaných zdrojů dodává do prostoru (trubní rozvody, topná tělesa). V souladu s běžnou praxí za teplovodní médium pokládáme vodu (event. páru), v příp.použití média vzduch ⇨ řadíme mezi vzduchotechnická zařízení.

4 Ústřední vytápění PŘÍPRAVA OBJEKTU, ČLENĚNÍ Objekt musí být pro realizaci připraven jako celek Objekt musí být pro realizaci připraven v souladu se způsobem vytápění, členíme podle: použité energie: plynové, elektrické, na tuhé paliva, olejové, solární zdroje tepla: dálkové, místní (s vlastním kotlem– připraveny základy) způsobu předávání tepla: radiátory, podlahové a stěnové systémy, sálavá tělesa, ohřívače vzduchu trubního vedení: jednotrubkové, dvojtrubkové

5 Ústřední vytápění POUŽÍVANÉ MATERIÁLY (1/2) Pro rozvody všech topných médií se používají:  ocelové trubky holé nebo plášťované,  měděné  plastové event. v kombinaci Otopná tělesa mohou být z litiny, ocelového plechu, lehkých slitin aj. materiálů

6 Ústřední vytápění POUŽÍVANÉ MATERIÁLY (2/2) Pozn.: Pozor na kombinaci materiálů (např. měď x ocel  mezičlánek z mosazi, hliník x měď  osadit kadmiovaný fitink + připojit izolační prvek z mosazi). Pozn.: Systém nelze naplňovat v objektu, v němž teplota může klesnout pod bod mrazu (topným médiem je zpravidla voda)

7 Ústřední vytápění MONTÁŽ VYTÁPĚNÍ (1/2) - instalatéři zahajují práce v kotelně event. ve strojovně - osadí kotle nebo výměníky a ohříváky, - kotle postaví na základy a doplní je předepsaným vybavením - přišroubují hrubé armatury, uloží na kotle rámy a spalinové nástavby a utěsní všechny spáry, - na kotle osadí zabezpečovací a regulační zařízení a vyzkouší je, - ohřívače vody, protiproudé ohříváky a vyvíječe páry se osazují jako kompletované funkční prvky.

8 Ústřední vytápění MONTÁŽ ROZVODŮ (2/2) - podle skutečných rozměrů stavby se nařežou trubky a spojí se kruhovými svary nebo fitinkovými spoji a spoje se utěsní, - oblouky na potrubí se vytvářejí ohnutím trubek v ohýbačce za studena, při ohýbání trubek musí být zachován jejich světlý průměr, ohyby musí být hladké, plynulé, s náležitým poloměrem, - změny průměru potrubí se dosahuje dostřednými nebo výstřednými spoji, křížení se řeší ohyby nebo fitinky, - přiváděcí i zpětná potrubí se ukládají na konzoly nebo věšáky od zdrojů tepla až k posledním svislým větvím, - odbočky se na ně napojí přivařením nebo závitovými spoji, jejich konce se opatří uzávěrkami a ventily.

9 Ústřední vytápění MONTÁŽ SVISLÝCH VĚTVÍ Svislé větve rozvodů se vedou většinou volně a ke stavebním konstrukcím se upevňují objímkami. Na osazené držáky a konzoly se upnou otopná tělesa a zhotoví se k nim přípojky, které se napojí k tělesům šroubením, na svislé potrubí se přivaří. Podle druhu soustavy se na přiváděcí potrubí napojí vodní nádržky, větrníky a odvzdušňovací zařízení a do zpětných potrubí se osadí čerpadla a odtoky. Pro prostup potrubí konstrukcí je nutno použít ochranné pouzdro.

10 Ústřední vytápění ZKOUŠKY Zkouška těsnosti a provozuschopnosti - soustava s potrubím a přístupnými otopnými tělesy. Vodou s případným přetlakem musí být soustava naplněna nejméně šest hodin, aniž se objeví úbytek vody nebo pokles tlaku. Zkouška dilatační - potrubí musí být všude přístupné. Systém se vyhřeje dvakrát po sobě na nejvyšší přípustnou teplotu. Zkouška je úspěšná, pokud se nikde neobjevily netěsnosti nebo poruchy v důsledku dilatace potrubí. Zkouška topná - systém se zkouší po tři dny za provozu s cílem ověřit a seřídit jeho správnou funkci.

11 Ústřední vytápění PORUCHY - nejčastější  zploštění trubek v místech, kde byly ohýbány,  netěsnosti v místech svarů,  koroze trubek, jsou-li trubky ukládány do drážek ve zdech a nejsou přitom pečlivě obalovány plstěnými pásy,  nejsou-li v prostupech stropů a zdí uloženy v ochranných trubkách nebo pouzdrech, mohou se porušit samy nebo poškodit povrchové úpravy stěn a stropů,  závady ve funkci mohou způsobit také chyby v montáži kotelen event. strojoven.


Stáhnout ppt "REALIZACE ROZVODŮ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ vč. JEJICH KOMPLETACE (2) Ing. Miloslava POPENKOVÁ,CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google