Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie Kornélia Chrapková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie Kornélia Chrapková."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie Kornélia Chrapková

2 Medicine management is about… „...enabling people to make the best possible use of medicines.” (NPC-National Prescribing Centre)

3 A SPOONFUL OF SUGAR -správa Kontrolního Úřadu Velké Británie (Audit Commission) z roku 2001 o medicine management v NHS nemocnicích v běžné nemocnici je podáno 7000 jednotlivých dávek denně ( 40% pracovního času sester) Mnoho pacientů pro propuštění z nemocnice neužívá léky tak, jak je doporučeno ( 50% léků ) opakované hospitalizace (17% hospitalizací) Vedlejší účinky a lékové chyby stojí NHS ½ billionu liber ročně Farmaceuti hrají „centrální roli“ při poskytování zdravotní péče a optimalizaci terapie, ale jsou „vzdáleni“od tvůrců rozhodnutí a chybí jim přímý vliv na klinický management a péči o pacienta. Počet úmrtí v Anglii a Wales kvůli lékovým chybám a vedlejším účinkům od roku 1990 do roku 2000 (A Spoonful od Sugar)

4 A SPOONFUL OF SUGAR -managing risk and cost - doporučení edukace a praxe zdravotnického personálu využívaní počítačové technologie rozvoj služeb klinické farmacie zefektívnění vztahů s primární péčí : používání „vlastných“léků pacientů(patient’s own drugs), kontrola medikace při hosptalizaci pacienta, podpora „self-administration“léků, zásoby léků v originálních baleních tvorba doporučených postupů (v souladu s NICE), pozitivních listů, ATB politiky

5 Medicine Management in SRH CHS NHS trust cca 36 oddělení (1000 lůžek) 43 farmaceutů v roce 2010 - nyní více než 70 farmaceutů 40 technicians/farm.asistentů Nemocniční lékárna v r. 2010 : Veřejná část – 2 lékárníci Nemocniční část – 1 lékárník MM na odděleních v r. 2010 : 5 klinik ( geriatrie, interní oddělení, chirurgie, ortopédie+traumatológie, akutní medicína) Cca 30 oddělení (8,5 hod/denně): 1 oddělení =1 lékárník + 1 tech

6 Medicine Management in SRH – činnost na oddělení PROFIL PACIENTA 1)Léková anamnéza 2)Alergické reakce + ADR 3)Laboratorní hodnoty 4)Compliance

7

8 Medicine Management in SRH – činnost na oddělení SLEDOVÁNÍ PRESKRIPCE: 1.Uplatnění místních guidelines 2.Dostupnost předepsaných léků na oddělení a v nemocnici 3.Kontrola „vlastních léků pacienta“ (patient’s own drugs) 4.Bezpečnost terapie (interakce, předepsané dávky, ADR) 5.Kontrola laboratorních hodnot 6.Hlášení lékových chyb

9 Medicine Management in SRH – činnost na oddělení – ELEKTRONICKÁ DOKUMENTACE

10 Medicine Management in SRH – činnost na oddělení ÚČAST NA VIZITÁCH 1.Konzultace terapie s lékařem 2.Spolupráce při výběru léku a uplatňovaní doporučených postupů při terapeutických postupech 3.Spolupráce při propuštění pacienta

11 Medicine Management in SRH – činnost na oddělení KOMUNIKACE S PACIENTEM 1.Tvorba lékové anamnézy 2.Kontrola „vlastních“ léků pacienta 3.Sledování compliance pacienta 4.Podpora self-administering (Parkinsonici, transplantovaní, diabetici...) 5.Poučení pacienta před propuštěním o správném užívání léků (inhalač.přípravky, warfarin...)

12 Medicine Management in SRH – činnost na oddělení TRANSKRIPCE TERAPIE 1.„odbřemenění“ lékařů 2.zkrácení čekací doby 3.zlepšení komunikace mezi nemocnicí a praktickým lékařem 4.snížení nákladů a zlepšení bezpečnosti terapie

13 Medicine Management in SRH – činnost mimo oddělení LÉKOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 1 lékárník (formulary pharmacist) Externí a interní dotazy Tvorba „prescribing guidelines“(NICE) Tvorba pozitívních listů Informace o nových léčivech, neregistrovaných léčivech Aktualizace lékových informací, prescribing guidelines na intranetu

14 Medicine Management in SRH – činnost mimo oddělení INDEPENDENT AND SUPPLEMENTARY PRESCRIBING vyškolení lékárnici (zdravotní sestry) klinika bolesti, klinika diabetu-edukace pacienta, klinika srdečního selhávání, thyroid clinic (endokrinologie, CMP) „odbřemenění lékaře“ spřístupnění terapie pacientům

15 Medicine Management in SRH – činnost mimo oddělení ANTIKOAGULAČNÍ KLINIKA Vedená vyškolenými lékárniky Meření INR Úprava dávek warfarinu Vedení dokumentace Konzultace s pacientem/návštěvy pacientů Komunikace s PL

16 Přínos???

17 Medicine Management in the UK 4,2% redukce lékových chyb redukce délky hospitalizace snížení pracovní vytíženosti zdravot.sester a lékařů redukce opakovaných hospitalizací do 3 měsíců ( o 11 %) a do 12 měsíců ( o 33 %) zrychlení obratu při propuštění pacientů o 100 minut ( David G Miller. Medication Management (The Reprise).CHS, NHS Foundation Trust.2006)

18 Medicine Management in SRH redukce dlouhodobých hospitalizací zkrácení doby hospitalizace → každý týden je možné léčit o 70 pacientů více zkrácení čekací doby při propuštění pacienta redukce lékových chyb (25%) řešení problémů ( 257 intervencí /5 dnů) optimalizace terapie na oddělení → nižší nárůst nákladů na léky v porovnaní s jinými nemocnicemi ( David G Miller. Medication Management.The Reprise.CHS,NHS Foundation Trust.2008) ( Rod J Beard.How can electronic prescribing contribute to clinical governance? Doctoral Thesis. University of Sunderland.2010)

19 % Increase expenditure ( David G Miller. Medication Management.The Reprise.CHS, NHS Foundation Trust.2008)

20 Praxe v České republice

21 rok 2010 = vznik klinických oddělení – akreditační požadavky (JCI, SAK) – vlastní iniciativa „nadšenců“ rok 2013 - ČOSKF „Metodika práce na oddělení klinické farmacie optimalizace farmakoterapie pacienta“

22 Základní činnosti KF Člen klinického týmu na jednotlivých odděleních vstupní kontrola medikace opakovaná kontrola medikace – dávkování, interakce, indikace, nežádoucí účinky, ekonom. stránka farmakoterapeutické doporučení – na vyžádaní – rutinně účast na vizitách TDM Člen multioborových týmů (př. člen týmu pro multiviscerální tx a tx střeva, TKPI) Člen lékové komise (tvorba DP, hodnocení vstupu nových molekul atd.)

23 Příklad z IKEM

24

25 Váš lékárník – rádce ve zdraví i nemoci Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie Kornélia Chrapková."

Podobné prezentace


Reklamy Google