Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nobody’s Unpredictable Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nobody’s Unpredictable Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací."— Transkript prezentace:

1 Nobody’s Unpredictable Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika – Praha Vyhodnocení etapy léto 2011 CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Celá ČR

2 2 Léto 2011 Základní informace o projektu Cíle projektu: Výzkum mapuje návštěvnost jednotlivých turistických oblastí a regionů České republiky a zaměřuje se na zjištění skladby návštěvníků, způsob trávení volného času, jejich spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavením regionu, kvalitou poskytovaných služeb a zájem region v budoucnu opět navštívit. Realizace projektu: Projekt je realizován od roku 2010 do roku 2014 vždy ve dvou vlnách ročně (zimní a letní). Vyhodnocení jednotlivých vln je pravidelně zveřejňováno na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz. Informace na těchto webových stránkách jsou aktualizovány vždy po vyhodnocení každé vlny a současně je možné v archivu dokumentů vyhledat výsledky z předchozích vln. Financování projektu: Projekt výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch je financován z fondu Evropské unie Integrovaného operačního programu: IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika – Praha Zadavatel projektu: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj Vinohradská 46, 120 41 Praha 2 Zhotovitel projektu: Ipsos Tambor, s.r.o. Národní 6, 110 00 Praha 1

3 3 Léto 2011 Metodologie výzkumu Metoda dotazování:Osobní dotazování Lokalita:Celá ČR Cílová skupina:Domácí návštěvníci/turisté turistických regionů a oblastí České republiky Velikost vzorku:26393 respondentů Metoda výběru:Náhodný výběr ve vybraných lokalitách Etapa výzkumu:Léto 2011 Termín výzkumu:23.6.- 31.8.2011 Detailní metodika výzkumu je k dispozici na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz nebo na vyžádání přímo v CzechTourism, oddělení Výzkumu trhů a trendů : Ing. Markéta Vogelová Vedoucí oddělení Výzkumů a analýz Tel.:+420 221 580 607 Mobil: +420 777 111 175 E-mail: vogelova@czechtourism.cz Bc. Jan Otava Manažer oddělení Výzkumů a analýz Tel.:+420 221 580 499 Mobil: +420 774 784 702 E-mail: otava@czechtourism.cz

4 Nobody’s Unpredictable Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika – Praha Hlavní zjištění a doporučení

5 5 Léto 2011 Shrnutí Charakteristiky pobytu: Letní účastníci domácího cestovního ruchu přijíždějí do míst svého pobytu obvykle ze vzdáleností nad 100 km, naprostá většina používá jako dopravní prostředek do místa pobytu automobil. Obvykle cestují s partnerem/partnerkou či přáteli, o něco méně s dětmi. Délka pobytu je většinou jednodenní bez noclehu (50 %), případně do jednoho týdne (44 %). Naprostá většina účastníků domácího cestovního ruchu využívá stravovacích zařízení. Průměrná denní útrata se pohybuje mezi 200 až 1000 Kč. Hlavní aktivity, které domácí turisté a návštěvníci v létě vyhledávají jsou poznávací a pěší turistika a relaxace. Účastnící domácího cestovního ruchu mají k místům svého letního pobytu spíše silný vztah – vracejí se sem opakovaně (79 % na daném místě již někdy bylo) a opakovaně se plánují i vrátit (88 %). Hodnocení regionu: Naprostá většina byla s místem svého pobytu spokojena. Nejlépe byly hodnoceny oblasti „orientační značení“, „přátelskost místních lidí“ a „rozsah a dostupnost stravovacích kapacit“. Naopak hůře byla hodnocena dopravní infrastruktura. Nejspokojenější napříč sledovanými oblastmi jsou návštěvníci Šumavy, naopak nejvíce nespokojených návštěvníků bylo letos ve Středních Čechách. Informační zdroje Při výběru místa pobytu se návštěvníci/turisté nejčastěji obracejí pro doporučení na své známé, případě využívají internetové vyhledávače. Ostatní informační zdroje jsou využívány spíše minoritně. Klasická reklamní média (TV, tisk, rozhlas a outdoor) nejčastěji využívali návštěvníci regionu Plzeňska s Českého lesa.

6 6 Léto 2011 SWOT analýza Silné StránkySlabé Stránky PříležitostiHrozby  Pestrá a dobře hodnocená nabídka pro vyžití formou poznávací turistiky, pěší turistiky a relaxace  Dobré hodnocení stravovacích zařízení, která jsou hojně využívána  Silný vliv předchozí dobré zkušenosti a word-of-mouth  Vysoká celková spokojenost  Vysoká loajalita k regionu  Širší preference místa pobytu (žádný z regionů není jedinou zvažovanou destinací – prostor pro přilákání i do ostatních regionů)  Intenzivnější participace soukromých subjektů zapojených do produktu cestovního ruchu, hlavně v oblasti dopravní infrastruktury  Růst zájmu o trávení volného času v tuzemsku v kontextu zhoršení ekonomické situace spotřebitelů a tím snížení investic do zahraniční dovolené  Individualizace nabídky jednotlivých regionů v oblasti poznávací a pěší turistiky a relaxace (zapojení nabídky soukromých subjektů)  Horší hodnocení dopravní infrastruktury - naprostá většina se do míst pobytu dopravuje automobilem  Převaha jednodenních výletů – nižší využití ubytovacích kapacit  Výrazné zhoršení ekonomické situace v ČR (spotřebitelů – snížení výdajů na dovolenou, podnikatelských subjektů – zvýšení cen)  Cenová konkurence a zvýšení atraktivity pobytu ze strany okolních států  Zhoršení situace v oblasti ochrany přírody a péče o památky kulturního dědictví (neudržitelnost rozvoje)

7 7 Léto 2011 Doporučení Provázat nabídku mezi regiony a motivovat návštěvníky k návštěvě i dalších oblastí Motivovat k delším pobytům, minimálně víkendovým (např. zvýšit nabídku akcí pořádaných po dobu celého víkendu, akce zaměřené na rodiny s dětmi apod.) Podpořit využívání hromadné dopravy jako dopravního prostředku do cílové destinace a komunikovat lokální a speciální spojení (pravidelné linky, cyklobusy) např. v propagačních letácích jednotlivých atrakcí na trase linky. Koordinovat sponzorované odkazy na internetových vyhledávačích. Posílit komunikaci prostřednictvím sociálních sítí a nových médií. Posílit komunikaci projektu a význam označení Czech Specials. Sdílet best practices v komunikace v regionu Plzeňsko a Český les (nejvíce využívaných informačních zdrojů). Sdílet best practices v nabídce regionu Šumava (nejlépe hodnocen).

8 8 Léto 2011 Na výlety a pobyty v ČR přijíždí většina Čechů automobilem, ze vzdáleností delších než 100 km. Domácí cestovní ruch v ČR je charakteristický jednodenními pobyty (1/2 domácích návštěvníků/turistů), či 3-7 denními pobyty (1/4). Nejčastěji jezdí na výlety/pobyty s partnerem/kou či přáteli, výlety/pobyt s dětmi se týkají maximálně 1/3 návštěvníků/turistů. Základní charakteristiky pobytu 1/2 Vzdálenost od bydliště, doprava, společnost, délka pobytu Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? Jak jste sem přicestoval/a? Autem Vlakem Autobusem - linkovým Autobusem - se zájezdem Na kole Pěšky Jinak S kým jste sem přijel/a? v % Celá ČR; n= 26473; 26393 Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? Jednodenní – bez noclehu 1 až 2 noclehy 3 až 7 noclehů Delší Sám / sama S partnerem, partnerkou, přáteli, známými, apod. S malými dětmi / dítětem (alespoň jedno předškolního věku) Se staršími dětmi / dítětem (školního věku) Do 10 km 10 až 20 km 21 až 50 km 51 až 100 km Nad 100 km

9 9 Léto 2011 Účastníci domácího cestovního ruchu se obvykle stravují v restauračních zařízeních (až 80 %), avšak spíše nevyužívají ubytovací zařízení (souvisí s převahou jednodenních pobytů). Obvyklá deklarovaný denní útrata v průběhu výletu/pobytu se pohybuje mezi 200 a 1000 Kč na osobu. Základní charakteristiky pobytu 2/2 Stravování, ubytování, průměrná útrata Stravujete se zde v restauračních zařízeních?Kde jste zde ubytován/a? Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? Hotel *** nebo více Hotel * nebo **, Garni, motel Penzion Kemp / tábořiště Jiné hromadné ubytovací zařízení Pronajatý pokoj, apartmán, chata. U známých, případně vlastní chata / chalupa Nejsem zde ubytován/a Ano – téměř vždy Částečně – jak kdy Ne – téměř nikdy Do 200 Kč 201 až 500 Kč 501 až 1000 Kč 1 až 2 tis. Kč Více než 2 tis. Kč v % Celá ČR; n= 26473; 26393

10 10 Léto 2011 Zásah reklamou Více než polovina respondentů nezaznamenala žádnou reklamu na region, ve kterém byli dotazováni. Pětina respondentů zaznamenala reklamu na internetu, další pětina reklamu venkovní. Další reklamní kanály byly respondenty uváděny jen okrajově. Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na tento region? Pokud ano, jakou? v % Celá ČR; n= 26393 Možnost více odpovědí, součet může být vyšší než 100 %.

11 11 Léto 2011 Hlavní impuls pro návštěvu Hlavním impulsem při výběru místa výletu/pobytu v roce 2011 byla přechozí zkušenost (téměř 1/2) či doporučení blízkých. Cestovní kanceláře mají pouze velmi minoritní vliv na výběr destinace pobytu v rámci domácího cestovního ruchu. Co pro Vás bylo hlavním impulsem pro návštěvu tohoto regionu? v % Celá ČR; n= 26473; 26393

12 12 Léto 2011 Informační zdroje Hlavní roli při výběru destinace má stále internet a informace od příbuzných a známých stále zůstávají hlavním informačním zdrojem (souvisí s úlohou doporučení pro volbu destinace). V případě internetu jsou nejvíce využívány internetové vyhledávače. Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) Detail - INTERNET Turistická informační centra Cestovní kanceláře a agentury Tisk Televize Rozhlas Venkovní reklama Propagační materiály, prospekty, průvodci apod. Informace od personálu ve službách Informace od příbuzných či známých Knižní průvodce E-mailové upoutávky, MMS zprávy Internet (celkem) Internet: turistické informační portály (Kudy z nudy, atd.) Internet: bannery Internet: Facebook, sociální sítě Internet: vyhledávače Internet: ostatní v % Celá ČR; n= 26473; 26393

13 13 Léto 2011 Hlavní informační zdroj Internet byl hlavním informačním zdrojem pro 41 % účastníků domácího cestovního ruchu, konkrétně 24 % z celku uvedlo internetové vyhledávače. Pro 1/5 byli hlavní zdroj informací příbuzní a známí. A který z těchto informačních zdrojů pro Vás byl tím hlavním, kde jste získal/a nejdůležitější informace? v % n= 26393 Detail - INTERNET Hlavní zdroje - VŠE v % součet dává dohromady % podíl skupiny Internet (celkem) n= 26393

14 14 Léto 2011 Czech Specials Pouze 15 % účastníků DCR uvedlo, že zná značku Czech Specials, a to konkrétně z certifikované restaurace (1/2), z pořadu Toulavá kamera (1/4) a z webových stránek projektu (1/4). Pro naprostou většinu účastníků DCR však není certifikace profesními organizacemi důležitá, při výběru ubytování nebo stravování. Odkud ji znáte? Je pro Vás při výběru ubytování nebo stravování důležitá certifikace profesními organizacemi? Znáte značku Czech Specials – certifikovanou záruku kvalitní české kuchyně? v % n= 26393 v % Báze: ti,kteří znají značku Czech Specials n= 3840 v % n= 26393

15 15 Léto 2011 Češi cestují po ČR nejčastěji za poznáním, relaxací a turistikou/sportem. Nejlákavějšími aktivitami pak jsou poznávací, pěší a cyklo turistika, pětina pak cestuje do vybraných destinací za koupáním a vodními sporty. Důvod návštěvy, aktivity Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je: Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Pěší turistika Cykloturistika, horská cyklistika Koupání, vodní sporty Lyžování, zimní sporty Jiný aktivní sport, který provozujete Péče o fyzickou a duševní kondici Poznávací turistika Venkovská turistika Církevní turistika Návštěvy kulturních akcí Návštěvy sportovních akcí Společenský život a zábava Nevím, nedokážu říci Poznání Relaxace Turistika a sport Zdraví Práce Zábava Nákupy Návštěva přátel, příbuzných Tranzit Nevím, nedokážu říci v % Celá ČR; n= 26473; 26393

16 16 Léto 2011 Vztah k regionu Vztah k navštěvovaným místům ČR je jednoznačně pozitivní. Naprostá většina se na dané místo vrací opakovaně. Obvykle se jedná o jeden z preferovaných regionů, které v souvislosti s výletem/pobytem zvažovali. Už jste někdy navštívil/a tento region? Uvažujete o opětovné návštěvě tohoto regionu? Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu? Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Ne, jsem tu poprvé Ano, byl/a jsem zde 1 až 3 krát Ano, byl/a jsem zde už vícekrát Ano – v brzké době (do 1/2 roku) Ano – ale někdy později Spíše ne Nevím, nedokážu říci v % Celá ČR; n= 26473; 26393

17 17 Léto 2011 Segmentace podle spokojenosti a loajality Celá ČR SPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ 37 % SPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ 60 % NESPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ 2 % NESPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ 1 % LOAJALITA SPOKOJENOST v % Celá ČR; n= 26473; 26393

18 18 Léto 2011 Hodnocení regionu – jednotlivé oblasti Obecně nejlépe hodnoceny jsou oblasti týkající se místního orientačního značení, přátelskosti místních lidí a rozsahu a dostupnosti stravovacích kapacit. Naopak méně spokojeni jsou účastníci DCR s dopravní infrastrukturou. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) Úroveň veřejného stravování Služby pro motoristy Služby pro cykloturisty Úroveň personálu ve službách cest. ruchu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) Cenová úroveň služeb Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Dostupnost regionu hromadnou dopravou Vybavení regionu pro sportovní aktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Poskytování informací o regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) Péče o památky a turistické atraktivity Péče o životní prostředí Péče o bezpečnost návštěvníků Nabídka programů pro volný čas Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Přátelskost místních lidí k návštěvníkům v % Celá ČR; n= 26473; 26393

19 19 Léto 2011 Vliv jednotlivých oblastí na celkovou spokojenost návštěvníka/turisty DŮLEŽITOST + (VYSOKÁ) + - (NÍZKÁ) SPOKOJENOST (průměr) Se všemi uvedenými oblastmi jsou účastníci DCR spokojeni, ačkoli méně než s ostatními jsou spokojeni s dopravní infrastrukturou, s dostupností regionu hromadnou dopravou, vybaveností pro děti či cenovou úrovní služeb. Péče o čistotu a pořádek ovlivňuje celkovou spokojenost nejvíce ze sledovaných oblastí. n= 1Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 26393 2Úroveň veřejného stravování 3Služby pro motoristy 4Služby pro cykloturisty 6Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 7Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 8Cenová úroveň služeb 9Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit 10Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit 11Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) 12Dostupnost regionu hromadnou dopravou 13Vybavení regionu pro sportovní aktivity 14Nákupní možnosti (prodejní síť) 15Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití 16Vybavenost regionu atrakcemi pro děti 17Poskytování informací o regionu 18Místní orientační značení (směrovky, tabule) 19Péče o památky a turistické atraktivity 20Péče o životní prostředí 21Péče o bezpečnost návštěvníků 22Nabídka programů pro volný čas 23 Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) 24Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Pozn.: Spokojenost (průměr) na škále 1-4, kde 1=velmi spokojen/a a 4=velmi nespokojen/a Důležitost = korelační koeficient dané oblasti s celkovou spokojeností (-1 až +1) Ze zpracování jednotlivých oblastí jsou vyloučeni ti, kteří danou oblast nedokázali zhodnotit udržovat

20 20 Léto 2011 Hodnocení regionu – Služby Srovnání s předchozími vlnami Ve srovnáním s rokem 2010 vzrostla především spokojenost se službami pro motoristy, mírně se zvýšila také spokojenost s ubytovacími službami. Ostatní parametry zůstaly meziročně stabilní. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Pozn.: V grafu jsou vyneseny hodnoty top 2 – součet hodnocení,,velmi dobře“ a,,spíše dobře’’ v % Celá ČR; n= 26473; 26393

21 21 Léto 2011 Hodnocení regionu – Dostupnost Srovnání s předchozími vlnami V porovnání s předchozím létem v roce 2011 vzrostla spokojenost s dopravní infrastrukturou a s vybaveností regionu atrakcemi pro děti. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Pozn.: V grafu jsou vyneseny hodnoty top 2 – součet hodnocení,,velmi dobře“ a,,spíše dobře’’ v % Celá ČR; n= 26473; 26393

22 22 Léto 2011 Hodnocení regionu – Péče o rozvoj regionu Srovnání s předchozími vlnami Nejvýznamněji se mezi dvěma sledovými léty zlepšila nabídka programů pro volný čas, zlepšení lidé zaznamenali také v oblasti poskytování informací o regionu, zvýšila se spokojenost s drobným prodejem. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Pozn.: V grafu jsou vyneseny hodnoty top 2 – součet hodnocení,,velmi dobře“ a,,spíše dobře’’ v % Celá ČR; n= 26473; 26393

23 23 Léto 2011 Výhrady NEVÍ/NEODPOVĚDĚLA27 VYBAVENOST/INFRASTRUKTURA39 špatné silnice, komunikace (rozbité, neupravené, neudržované)7 nedostatek parkování, zlepšit parkování/ drahé parkování6 vysoké ceny5 špatná orientace, turistické značení, značení obecně4 Ostatní: málo nákupních možností, málo stánků, obchodních center, zásobování, špatné stánky, nekvalitní zboží, veřejná doprava, chybí slušné, klasické stravování - levné, čisté, kvalitní; špína/ nepořádek/skládky/ psí exkrementy; málo veřejných WC, špatné, drahé WC, hygiena; nedostatek, lepší, levnější ubytovacích zařízení, kempy; průjezdnost (obchvaty, kruhové objezdy, doprava, hodně aut..); chybí odpadkové koše, popelníky, všude odpadky aj. KULTURNÍ/SPOLEČENSKÉ/SPORTOVNÍ VYŽITÍ 11 chybí/lepší koupaliště, aquapark, bazén 2 chybí cyklostezky, špatné cyklostezky, brusle in-line, podmínky pro cyklisty 2 Ostatní: lepší péče/vzhled kulturních památek; chybí veřejná sportoviště/málo sportovních aktivit; málo veřejných odpočinkových zón (lavičky); Málo kultury/ kulturních akcí, hudba, festivalů; Málo zábavy, akcí, atrakcí, programů pro volný čas; ATMOSFÉRA 7 Bezdomovci, feťáci, vandalové, žebráci, svědci Jehovovi, drzá mládež, prostitutky (vykřičené domy); otevírací doba (krátká, není otevřeno pro veřejnost, zavřeno o víkendu, málo otevřených obchodů, restaurací, památek...); neudržované prostředí, rozkopané, nehezké město...; špatné ovzduší VYBAVENOST PRO SPECIÁLNÍ SKUPINY 3 nevhodné zázemí pro děti (chybí hřiště, vyžití pro děti...) 2 Ostatní: špatná, malá, žádná reklama Co Vám na tomto regionu nejvíce schází, co Vám vadí? v % celá Česká republika; n= 26393

24 24 Léto 2011 Vzkazy návštěvníků/turistů NEVÍ/NEODPOVĚDĚLA89 VYBAVENOST/INFRASTRUKTURA 5 Zlepšit/více parkování/ placené parkování; lepší silnice, komunikace; doprava (Zlepšit MHD..) ATMOSFÉRA3 líbilo se mi tady/žádný problém/ nic mi nechybí2 Ostatní: je tu špína, nepořádek; větší bezpečnost, vysoká kriminalita; více investovat do regionu, podpora od státu, kraje KULTURNÍ/SPOLEČENSKÉ/SPORTOVNÍ VYŽITÍ1 Koupaliště, bazén, aquapark; posezení v parku, lavičky, místa k odpočinku Více míst pro děti/ lepší zázemí pro děti; lepší program pro seniory; větší prezentace/propagace v médiích v % celá Česká republika; n= 26473

25 25 Léto 2011 Struktura vzorku Pohlaví Věk Vzdělání Do 25 let 26 až 34 let 35 až 49 let 50 až 59 let 60 let a více v % Celá ČR; n= 26473; 26393

26 Nobody’s Unpredictable IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika – Praha Detailní zjištění – srovnání lokalit

27 27 Léto 2011 Z největších vzdáleností přijíždějí návštěvníci/turisté do horských oblastí (na Šumavu, do Českolipska a Jizerských hor, Krkonoše a Podkrkonoší) či Severozápadních Čech nebo na Jižní Moravu. Vzdálenost od místa bydliště Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? v % n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151 11 – 20 km 21 – 50 km 51 – 100 km Nad 100 km 11 – 20 km 21 – 50 km 51 – 100 km Nad 100 km

28 28 Léto 2011 Způsob dopravy v % AutemVlakem Autobusem - linkovým Autobusem - se zájezdem Na kolePěškyJinak n=26393 Celá ČR74,511,35,81,56,00,60,3 n=1006 Praha39,845,711,61,80,50,10,4 n=2452 Střední Čechy73,711,75,51,86,40,90,0 n=1701 Jižní Čechy76,97,66,22,56,40,2 n=950 Šumava84,26,55,32,11,70,1 n=1250 Plzeňsko a Český les79,77,62,80,49,30,20,0 n=2451 Západočeské lázně72,913,04,52,07,20,30,2 n=1757 Severozápadní Čechy71,010,27,11,86,61,61,7 n=1453 Českolipsko a Jizerské hory82,07,64,41,13,80,30,8 n=903 Český ráj74,018,54,50,42,20,30,0 n=1203 Krkonoše a Podkrkonoší80,25,68,02,13,80,30,0 n=1355 Královéhradecko80,48,65,21,04,40,40,0 n=1756 Východní Čechy79,65,63,00,211,50,10,0 n=1700 Vysočina84,89,42,90,62,20,10,0 n=2503 Jižní Morava77,36,25,22,67,51,20,0 n=1001 Východní Morava67,113,013,60,65,10,60,0 n=801 Střední Morava a Jeseníky60,121,28,13,95,90,50,3 n=2151 Severní Morava a Slezsko68,912,96,70,48,81,21,1 Nejčastěji využívaným dopravním prostředkem zůstává stále automobil, ačkoli např. do Prahy přijíždějí návštěvníci/turisté dokonce častěji vlakem (téměř 1/2). Jak jste sem přicestoval/a?

29 29 Léto 2011 Týdenní pobyty jsou obvyklé v regionech, kam přijíždějí návštěvníci/turisté z největších vzdáleností, tedy hory (např. Šumava, Českolipsko a Jizerské hory, Krkonoše a Podkrkonoší), Západočeské lázně, Český ráj, či Jižní Morava. Délka pobytu Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? v % Jednodenní – bez noclehu 1 až 2 noclehy. 3 až 7 noclehů Delší Jednodenní – bez noclehu 1 až 2 noclehy. 3 až 7 noclehů Delší n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151

30 30 Léto 2011 Nejvíce návštěvníků se vrací kromě Prahy také na Východní Moravu, do Českého ráje či např. do Středních Čech. Prvo-návštěvník vs. opakovaný návštěvník Už jste někdy navštívil/a tento region? v % Jsem tu poprvé Byl/a jsem zde 1 až 3krát Byl/a jsem zde vícekrát Jsem tu poprvé Byl/a jsem zde 1 až 3krát Byl/a jsem zde vícekrát n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151

31 31 Léto 2011 Samotní návštěvníci jezdí nejčastěji do Prahy, s dětmi pak jezdí rodiče/prarodiče více do regionu Českolipsko a Jizerské hory. S kým cestují S kým jste sem přijel/a? v % Sám/sama S partnerem /partnerkou, přáteli apod. S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) Sám/sama S partnerem /partnerkou, přáteli apod. S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151

32 32 Léto 2011 Způsob ubytování v % Hotel *** nebo více Hotel * nebo **, Garni, motel Penzion Kemp /tábořiště Jiné hromadné ubytovací zařízení Pronajatý pokoj, apartmán U známých Nejsem zde ubytován/ a n=26393 Celá ČR6,32,813,68,72,73,611,950,4 n=1006 Praha2,73,23,01,32,44,419,064,1 n=2452 Střední Čechy1,94,26,45,81,01,38,370,9 n=1701 Jižní Čechy6,92,917,510,53,05,113,240,9 n=950 Šumava8,84,329,911,14,06,38,826,7 n=1250 Plzeňsko a Český les4,22,312,212,82,15,620,040,8 n=2451 Západočeské lázně19,84,615,311,33,34,310,930,5 n=1757 Severozápadní Čechy1,41,315,98,32,62,514,753,3 n=1453 Českolipsko a Jizerské hory9,81,920,614,73,24,712,332,6 n=903 Český ráj7,92,013,411,32,74,118,440,3 n=1203 Krkonoše a Podkrkonoší10,24,021,36,13,63,415,036,4 n=1355 Královéhradecko2,23,114,29,01,73,213,952,6 n=1756 Východní Čechy2,2 14,17,22,35,012,454,6 n=1700 Vysočina9,11,912,26,82,94,78,753,7 n=2503 Jižní Morava4,22,417,413,82,32,55,052,3 n=1001 Východní Morava9,71,38,37,41,91,610,759,1 n=801 Střední Morava a Jeseníky2,53,27,72,45,72,112,763,5 n=2151 Severní Morava a Slezsko2,01,75,13,2 2,811,770,2 Hotelové ubytování využili nejčastěji návštěvníci Západočeských lázní a Krkonoš a Podkrkonoší. Kempy jsou naopak nejvíce využívané na Šumavě. Kde jste zde ubytován/a?

33 33 Léto 2011 Stravovací zařízení využívají nejčastěji návštěvníci Vysočiny a Východních Čech, nejméně naopak na Jižní Moravě nebo na Královehradecku. Stravování v restauračních zařízeních Stravujete se zde v restauračních zařízeních? v % Ano – téměř vždy Částečně – jak kdy Ne – téměř nikdy Ano – téměř vždy Částečně – jak kdy Ne – téměř nikdy n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151

34 34 Léto 2011 Zásah reklamou 1/2 v % Reklamu v tisku Reklamu v rádiu Venkovní reklamu Reklamu na internetu TV reklamu Jiné Nezaznam enal/a jsem žádný typ reklamy n=26393 Celá ČR10,6 7,020,020,95,50,754,4 n=1006 Praha11,6 6,517,016,610,50,359,1 n=2452 Střední Čechy10,2 12,415,214,15,00,464,0 n=1701 Jižní Čechy8,2 3,913,517,03,00,263,2 n=950 Šumava9,1 7,919,519,13,20,755,5 n=1250 Plzeňsko a Český les12,6 8,541,835,93,41,432,9 n=2451 Západočeské lázně15,0 6,940,638,46,31,035,6 n=1757 Severozápadní Čechy8,4 1,815,017,99,40,656,7 n=1453 Českolipsko a Jizerské hory7,8 3,020,227,76,31,053,1 n=903 Český ráj13,7 8,514,425,88,20,446,0 n=1203 Krkonoše a Podkrkonoší7,7 26,919,63,71,247,9 n=1355 Královéhradecko9,5 5,818,212,70,90,461,8 n=1756 Východní Čechy14,9 10,719,515,62,60,452,2 Polovina respondentů nezaznamenala žádnou reklamu na daný region. Lokality s největšími zásahy reklamy jsou Plzeňsko a Český les a Západočeské lázně, v těchto regionech je nejvíce viditelná reklama na internetu a venkovní reklama. Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na tento region? Pokud ano, jakou?

35 35 Léto 2011 Zásah reklamou 2/2 v % Reklamu v tisku Reklamu v rádiu Venkovní reklamu Reklamu na internetu TV reklamu Jiné Nezaznam enal/a jsem žádný typ reklamy n=26393 Celá ČR10,6 7,020,020,95,50,754,4 n=1700 Vysočina9,5 3,27,518,32,61,565,2 n=2503 Jižní Morava7,6 6,714,921,211,40,559,5 n=1001 Východní Morava16,1 10,019,915,65,30,153,5 n=801 Střední Morava a Jeseníky10,7 4,113,119,55,40,756,6 n=2151 Severní Morava a Slezsko10,0 9,719,116,64,20,455,8 Polovina respondentů nezaznamenala žádnou reklamu na daný region. Lokality s největšími zásahy reklamy jsou Plzeňsko a Český les a Západočeské lázně, v těchto regionech je nejvíce viditelná reklama na internetu a venkovní reklama. Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na tento region? Pokud ano, jakou?

36 36 Léto 2011 Převažující důvod návštěvy v % Poznání Relaxac e Turistika a sport ZdravíPráceZábavaNákupy Návštěv a známýc h Tranzit n=26393 Celá ČR29,2 22,217,44,13,97,52,98,93,5 n=1006 Praha23,8 13,24,21,215,211,66,913,48,3 n=2452 Střední Čechy30,9 17,116,43,54,75,8 10,44,4 n=1701 Jižní Čechy27,7 18,718,04,75,14,4 10,55,9 n=950 Šumava28,1 23,130,40,34,14,41,26,41,6 n=1250 Plzeňsko a Český les18,4 32,313,84,04,98,22,29,26,2 n=2451 Západočeské lázně14,2 17,618,817,25,113,92,57,53,1 n=1757 Severozápadní Čechy33,0 22,214,71,43,37,02,012,04,3 n=1453 Českolipsko a Jizerské hory18,8 29,932,05,31,23,61,46,50,6 n=903 Český ráj31,3 26,119,20,22,95,22,19,43,3 n=1203 Krkonoše a Podkrkonoší19,9 27,729,84,42,35,92,04,72,6 n=1355 Královéhradecko27,7 25,819,01,01,97,24,69,03,2 n=1756 Východní Čechy37,8 24,114,41,71,94,53,49,13,0 n=1700 Vysočina49,4 15,710,00,22,014,60,17,10,8 n=2503 Jižní Morava43,6 23,017,42,40,24,41,84,52,7 n=1001 Východní Morava25,5 28,810,43,04,513,42,09,92,3 n=801 Střední Morava a Jeseníky36,5 14,213,72,24,17,25,613,02,5 n=2151 Severní Morava a Slezsko23,2 23,815,95,06,47,01,611,74,6 Za poznáním jezdí Češi výrazně častěji na Vysočinu nebo Jižní Moravu, za turistikou na Šumavu a do regionu Českolipsko a Jizerské hory. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je:

37 37 Léto 2011 Nejlákavější aktivity 1/2 v % Pěší turistika Horská turistika, Cykloturistika Koupání, vodní sporty Lyžování zimní sporty Jiný aktivní sport Péče o fyzickou a duševní kondici n=26393 Celá ČR43,224,020,33,84,68,5 n=1006 Praha25,33,812,80,23,03,3 n=2452 Střední Čechy50,525,715,62,63,77,6 n=1701 Jižní Čechy36,828,721,00,44,69,4 n=950 Šumava54,633,416,58,23,33,8 n=1250 Plzeňsko a Český les33,428,033,71,87,88,6 n=2451 Západočeské lázně23,719,220,14,310,623,3 n=1757 Severozápadní Čechy50,620,716,02,010,95,4 n=1453 Českolipsko a Jizerské hory69,036,526,35,73,07,8 n=903 Český ráj70,420,915,03,02,94,1 n=1203 Krkonoše a Podkrkonoší69,721,418,817,25,110,6 n=1355 Královéhradecko51,720,719,44,32,76,4 n=1756 Východní Čechy35,829,438,73,91,75,5 n=1700 Vysočina30,618,35,71,41,62,5 n=2503 Jižní Morava37,227,720,90,21,59,5 n=1001 Východní Morava30,212,824,20,91,87,4 n=801 Střední Morava a Jeseníky32,820,47,11,15,06,0 n=2151 Severní Morava a Slezsko49,528,124,49,15,39,4 Pěší turistika je nejlákavější aktivitou pro návštěvníky Českolipska, Českého ráje či Krkonoš. Koupání a vodní sporty vyhledávají návštěvníci Východních Čech. Péče o fyzickou a duševní kondici je dominantou v Západočeských lázních. Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější?

38 38 Léto 2011 Nejlákavější aktivity 2/2 v % Poznávací turistika Venkovská turistika Církevní turistika Návštěvy kulturních akcí Návštěvy sportovních akcí Společenský život a zábava n=26393 Celá ČR57,33,93,416,03,515,0 n=1006 Praha47,41,30,724,87,535,6 n=2452 Střední Čechy56,07,66,713,54,711,5 n=1701 Jižní Čechy62,12,41,613,31,912,5 n=950 Šumava64,22,11,312,62,310,3 n=1250 Plzeňsko a Český les59,79,92,314,25,312,8 n=2451 Západočeské lázně53,32,51,827,32,819,5 n=1757 Severozápadní Čechy57,37,22,912,03,914,3 n=1453 Českolipsko a Jizerské hory58,81,50,46,12,412,1 n=903 Český ráj53,02,30,910,41,612,0 n=1203 Krkonoše a Podkrkonoší33,55,80,75,82,215,0 n=1355 Královéhradecko50,04,21,610,03,520,0 n=1756 Východní Čechy67,73,16,521,23,616,5 n=1700 Vysočina70,21,52,229,63,414,0 n=2503 Jižní Morava73,63,56,07,21,88,7 n=1001 Východní Morava55,33,18,826,84,219,2 n=801 Střední Morava a Jeseníky58,63,111,722,56,917,9 n=2151 Severní Morava a Slezsko40,73,32,315,44,614,6 Kultura je nejlákavější aktivitou pro návštěvníky Prahy, Západočeských lázní, Vysočiny a Východní Moravy. Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější?

39 39 Léto 2011 Do půl roku se plánují dotázaní vrátit nejčastěji do Prahy, na Severní Moravu a Slezsko nebo do Českého ráje. V delším časovém horizontu je plánován návrat na Šumavu. Opakovanou návštěvu spíše neplánuje 17 % návštěvníků Jižní Moravy. Loajalita – opakovaná návštěva Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? v % Ano – v brzké době (do 1/2 roku) Ano – ale někdy později Spíše ne Nevím Ano – v brzké době (do 1/2 roku) Ano – ale někdy později Spíše ne Nevím n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151

40 40 Léto 2011 Celková spokojenost S místem pobytu jsou nejčastěji spokojeni návštěvníci Českolipska a Jizerských hor a Šumavy. Naopak ve srovnání s ostatními regiony bylo více nespokojených (12 %) mezi návštěvníky Středních Čech. Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 v %

41 41 Léto 2011 Nejsilnější vztah k regionu mají návštěvníci Českolipska a Jizerských hor (80 % z nich uvádí, že se jedná o jeden z regionů, které upřednostňují) a Českého ráje (73 %). Naopak v případě Jižní Moravy uvedlo 16 %, že o daném regionu v souvislosti s opakovanou návštěvnou spíše neuvažují. Loajalita – vztah k regionu Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? v % Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151

42 42 Léto 2011 Nejvyšší útratu uvádějí návštěvníci Západočeských lázní. Kromě tohoto regionu více utrácejí také návštěvníci Českolipska a Jizerských hor či Šumavy a Krkonoš a Podkrkonoší. Průměrná denní útrata v regionu Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? v % Do 200 Kč 201 až 500 Kč 501 až 1 000 Kč 1 až 2 tis. Kč Více než 2 tis. Kč Do 200 Kč 201 až 500 Kč 501 až 1 000 Kč 1 až 2 tis. Kč Více než 2 tis. Kč n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151

43 43 Léto 2011 Nejvíce byli s ubytovacími službami spokojeni návštěvníci Šumavy a Západočeských lázní, kde také ubytovací služby turisté nejčastěji využili. v % Hodnocení regionu Ubytovací služby Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

44 44 Léto 2011 S úrovní veřejného stravování byli nejvíce spokojeni návštěvníci Západočeských lázní. Spokojenost v ostatních regionech je vysoká a na srovnatelné úrovni. O něco méně spokojeni byli návštěvníci Středních Čech, kde podíl nespokojených návštěvníků/turistů dosáhl 18 %. v % Hodnocení regionu Úroveň veřejného stravování Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

45 45 Léto 2011 Služby pro motoristy hodnotili nejlépe návštěvníci Plzeňska, Východních Čech, Západočeských lázní a Východní Moravy. Naopak nejhůře návštěvníci Středních Čech (29 % nespokojených s danou oblastí). v % Hodnocení regionu Služby pro motoristy Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

46 46 Léto 2011 Ačkoli velká část nebyla schopna služby pro cykloturisty ohodnotit, přesto největší podíl spokojených návštěvníků bylo zjištěno v případě regionu Plzeňsko a Český les, nejméně pak v případě Středních Čech (19 % nespokojených). v % Hodnocení regionu Služby pro cykloturisty Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

47 47 Léto 2011 Personál ve službách hodnotili nejlépe návštěvníci Západočeských lázní a Plzeňska. Nejhůře pak návštěvníci Středních Čech (22 % nespokojených). v % Hodnocení regionu Úroveň personálu ve službách Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

48 48 Léto 2011 Čistota a pořádek je hodnocena velmi dobře ve všech regionech vyjma Prahy (41 % nespokojených) a Středních Čech (31 % nespokojených). v % Hodnocení regionu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, WC) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

49 49 Léto 2011 S cenovou úrovní služeb jsou nejvíce spokojeni v Českém ráji (34 % velmi spokojených), naopak nejméně v Praze (49 % nespokojených). v % Hodnocení regionu Cenová úroveň služeb Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

50 50 Léto 2011 Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit hodnotili nejlépe návštěvníci Šumavy (54 % velmi spokojených), dokonce ve srovnání s ostatními regiony výrazně lépe. v % Hodnocení regionu Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

51 51 Léto 2011 Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit hodnotili nejlépe návštěvníci Šumavy (55 % velmi spokojených), naopak hůře pak návštěvníci Středních Čech (20 % nespokojených). v % Hodnocení regionu Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

52 52 Léto 2011 Dopravní struktura je hodnocena nejlépe návštěvníky Šumavy a Východních Čech, hůře pak opět ve Středních Čechách, ale také v Krkonoších nebo na Jižní Moravě. v % Hodnocení regionu Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

53 53 Léto 2011 S dostupností regionu hromadnou dopravou jsou nejvíce spokojeni návštěvníci Prahy, kteří se na dané místo také, výrazně častěji než do ostatních regionu, hromadnou dopravou často přepravují (hl. vlakem). v % Hodnocení regionu Dostupnost regionu hromadnou dopravou Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

54 54 Léto 2011 Možnost sportovních aktivit hodnotí dobře návštěvníci všech regionů, mírně vyšší podíl nespokojených návštěvníků byl zjištěn v případě Středních Čech. v % Hodnocení regionu Vybavení regionu pro sportovní aktivity Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

55 55 Léto 2011 Nákupní možnosti jsou jednoznačně nejlépe hodnoceny v Praze, v ostatních regionech pak na dobré, vzájemně srovnatelné úrovni. v % Hodnocení regionu Nákupní možnosti (prodejní síť) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

56 56 Léto 2011 Společenské vyžití je opět nejlépe hodnoceno v Praze, v ostatních regionech pak na úrovni cca 2/3 spokojených návštěvníků. Větší podíl nespokojených s danou oblastí byl zjištěn v případě Středních Čech nebo Severní Moravy a Slezska. v % Hodnocení regionu Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

57 57 Léto 2011 Ti, kteří dokázali vybavenost regionu atrakcemi pro děti posoudit, ji hodnotí většinou dobře. Nižší spokojenost v této oblasti však panuje mezi návštěvníky Středních Čech. v % Hodnocení regionu Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

58 58 Léto 2011 Poskytování informací o regionu je hodnoceno převážně dobře, nejlépe pak návštěvníky Šumavy, 22 % nespokojených bylo zjištěno mezi návštěvníky Severní Moravy a Slezska. v % Hodnocení regionu Poskytování informací o regionu Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

59 59 Léto 2011 S místním orientačním značením panuje vysoká spokojenost, nejvyšší pak na Šumavě. Naopak 28 % návštěvníků Středních Čech bylo s touto oblastí nespokojeno. v % Hodnocení regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

60 60 Léto 2011 Péče o památky a turistické atraktivity je hodnocena převážně dobře, nejlépe pak v Jižních Čechách a v regionu Střední Morava a Jeseníky. v % Hodnocení regionu Péče o památky a turistické atraktivity Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

61 61 Léto 2011 Podle účastníků DCR o životní prostředí nejlépe pečují regiony jako např. Plzeňsko a Český les, Východní Čechy, Vysočina, Královehradecko. Spíše hůře hodnotí tyto aktivity návštěvníci Prahy. v % Hodnocení regionu Péče o životní prostředí Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

62 62 Léto 2011 Mírně hůře vnímají péči o bezpečnost návštěvníci Prahy a Středních Čech. V ostatních regionech je tato oblast hodnocena spíše dobře, nejlépe pak na Vysočině. v % Hodnocení regionu Péče o bezpečnost návštěvníků Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

63 63 Léto 2011 Nabídka programů pro volný čas je nejlépe hodnocena v Praze, ale i v ostatních regionech je hodnocena spíše dobře. Pouze v regionu Střední Čechy vyjádřilo 25 % návštěvníků nespokojenost. v % Hodnocení regionu Nabídka programů pro volný čas Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

64 64 Léto 2011 Drobný prodej je hodnocen dobře ve všech regionech. Mírně slabší hodnocení pak uvedli návštěvníci Středních Čech, ale také Severozápadních Čech. v % Hodnocení regionu Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

65 65 Léto 2011 Nejméně přátelsky vůči návštěvníkům jsou vnímáni obyvatelé Prahy a Středních Čech. Naopak nejpřátelštější jsou místní v regionech Českolipsko a Jizerské hory a Vysočina. v % Hodnocení regionu Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151 n=

66 66 Léto 2011 Předchozí dobrá zkušenost je hlavním impulsem pro většinu účastníků DCR, nejvíce ale na základě dobré zkušenosti přijíždějí návštěvníci do regionu Českolipsko a Jizerské hory. v % Už jsem zde byl/a, dobrá zkušenost Doporučení přátel a blízkých Doporučení na internetových diskusích Nevybíral/a jsem destinaci, přijel/a jsem se skupinou / rodinou Už jsem zde byl/a, dobrá zkušenost Doporučení přátel a blízkých Doporučení na internetových diskusích Nevybíral/a jsem destinaci, přijel/a jsem se skupinou / rodinou Hlavní impuls pro návštěvu 1/2 Co pro Vás bylo hlavním impulsem pro návštěvu tohoto regionu? n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151

67 67 Léto 2011 Reportáže o daném místě/regionu hrají při rozhodování pouze minoritní úlohu, přesto pro 14 % návštěvníků Vysočiny bylo právě toto hlavním impulsem pro návštěvu. v % Viděl/a jsem, četl/a jsem o regionu/daném místě reportáž v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet) Viděl/a jsem na region/dané místo reklamu v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet) Dozvěděl/a jsem se o regionu v katalogu / letáku cestovní kanceláře Jiný Viděl/a jsem, četl/a jsem o regionu/daném místě reportáž v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet) Viděl/a jsem na region/dané místo reklamu v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet) Dozvěděl/a jsem se o regionu v katalogu / letáku cestovní kanceláře Jiný Hlavní impuls pro návštěvu 2/2 Co pro Vás bylo hlavním impulsem pro návštěvu tohoto regionu? n=26393 n=1006 n=2452 n=1701 n=950 n=1250 n=2451 n=1757 n=1453 n=903 n=26393 n=1203 n=1355 n=1756 n=1700 n=2503 n=1001 n=801 n=2151

68 68 Léto 2011 Turistická informační centra obecně nehrají příliš silnou úlohu informačního zdroje při výběru dovolené, přesto silnější pozici mají TIC mezi návštěvníky Šumavy, Českého ráje nebo Krkonoš a Podkrkonoší. v % Zdroje informací Turistická informační centra Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

69 69 Léto 2011 Cestovní kanceláře v domácím cestovním ruchu nemají téměř žádný informační vliv na výběr destinace pobytu. v % Zdroje informací Cestovní kanceláře a agentury Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

70 70 Léto 2011 Informace z tisku využili při výběru místa pobytu mírně častěji návštěvníci Plzeňska a Českého lesa. v % Zdroje informací Tisk Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

71 71 Léto 2011 Televize, jakožto obecné médium, nehraje zásadní roli při získávání informací při výběru pobytu. v % Zdroje informací Televize Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

72 72 Léto 2011 Informace z rozhlasu využilo 27 % návštěvníků Plzeňska a Českého lesa. v % Zdroje informací Rozhlas Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

73 73 Léto 2011 Venkovní reklama hrála roli při výběru dovolené mezi návštěvníky Plzeňska a Českého lesa. v % Zdroje informací Venkovní reklama Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

74 74 Léto 2011 Propagační materiály využilo při výběru dané destinace cca 1/3 návštěvníků. Nejméně tento zdroj informací využili návštěvníci Prahy. v % Zdroje informací Propagační materiály, prospekty, průvodci Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

75 75 Léto 2011 Informace od personálu ve službách využili častěji návštěvníci Plezňska a Českého lesa a Západočeských lázní. Pro návštěvníky ostatních regionů má tento informační zdroj spíše minoritní úlohu. v % Zdroje informací Informace od personálu ve službách Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

76 76 Léto 2011 Informace od příbuzných a známých využívá téměř polovina účastníků domácího cestovního ruchu. Nejvíce tyto informace využili návštěvníci Českého ráje nebo Severní Moravy a Slezska. v % Zdroje informací Informace od příbuzných či známých Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

77 77 Léto 2011 Knižní průvodce při výběru dovolené využívá necelá 1/5 účastníků DCR, mírně častěji pak např. návštěvníci Jižní Moravy. v % Zdroje informací Knižní průvodce Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

78 78 Léto 2011 E-mailové upoutávky nebo MMS zprávy nehrají téměř žádnou roli při výběru dovolené. v % Zdroje informací E-mailové upoutávky, MMS zprávy Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

79 79 Léto 2011 Internet nejčastěji využili návštěvníci Českého Ráje nebo Šumavy. Obecně je ale internet nejčastěji využívaným zdrojem. v % Zdroje informací Internet (celkem) Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

80 80 Léto 2011 Turistické informační portály využili častěji než ostatní návštěvníci Českého ráje. v % Zdroje informací Detail internet: turistické informační portály (Kudy z nudy, aj.) Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

81 81 Léto 2011 Na bannery reagovalo pouze minimum dotázaných účastníků DCR. v % Zdroje informací Detail internet: bannery (reklamy, upoutávky na webu) Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

82 82 Léto 2011 Facebook a sociální sítě jsou stále spíše minoritním informačním zdrojem. Mírně více je využili návštěvníci Plzeňska a Českého ráje. v % Zdroje informací Detail internet: Facebook, sociální sítě Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

83 83 Léto 2011 Vyhledávače jsou nejčastějším způsobem využití internetu. Vyhledávače použili nejčastěji návštěvníci Českého ráje, Šumavy nebo Plzeňska a Českého ráje. v % Zdroje informací Detail internet: vyhledávače (Seznam, Google, atd.) Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

84 84 Léto 2011 Ostatní způsoby využití internetu uvedla necelá 1/3 dotázaných. v % Zdroje informací Detail internet: ostatní Využil/a jste při výběru Vaší dovolené (výletu) v tomto regionu některé informace z následujících zdrojů? (předchozí znění: Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů?) n= 263931006245217019501250245117571453903 263931203135517561700250310018012151

85 85 Léto 2011 Hlavní informační zdroj 1/2 v % Turistická informační centra Cest. kanceláře a agentury TiskTelevizeRozhlas Venkovní reklama n=26393 Celá ČR4,3 1,33,01,61,01,6 n=1006 Praha1,4 0,42,42,30,60,8 n=2452 Střední Čechy4,0 1,14,23,52,62,5 n=1701 Jižní Čechy7,1 1,82,50,8 1,0 n=950 Šumava8,0 1,5 0,20,50,6 n=1250 Plzeňsko a Český les1,5 0,94,62,02,26,1 n=2451 Západočeské lázně1,1 2,0 1,40,44,1 n=1757 Severozápadní Čechy6,9 3,52,22,00,50,3 n=1453 Českolipsko a Jizerské hory1,9 1,41,00,80,30,1 n=903 Český ráj5,1 0,33,20,90,01,1 n=1203 Krkonoše a Podkrkonoší8,5 1,01,91,20,71,5 n=1355 Královéhradecko4,9 0,41,90,70,21,2 n=1756 Východní Čechy5,3 0,95,60,71,1 n=1700 Vysočina1,9 0,26,21,41,20,6 n=2503 Jižní Morava3,7 0,82,02,80,90,2 n=1001 Východní Morava2,2 0,45,02,72,03,6 n=801 Střední Morava a Jeseníky3,7 0,93,92,40,62,0 n=2151 Severní Morava a Slezsko6,9 2,61,90,71,0 Ani jeden u turistických regionů ČR výrazně nedominuje v případě využití uvedených informačních zdrojů. A který z těchto informačních zdrojů pro Vás byl tím hlavním, kde jste získal/a nejdůležitější informace?

86 86 Léto 2011 Hlavní informační zdroj 2/2 v % Propagační materiály, prospekty, Informace od personálu ve službách Informace od příbuzných či známých Knižní průvodce E-mailové upoutávky, MMS zprávy Internet (celkem) n=26393 Celá ČR4,8 1,920,32,30,141,5 n=1006 Praha 0,5 13,01,00,138,7 n=2452 Střední Čechy 4,4 1,117,90,80,034,5 n=1701 Jižní Čechy 3,9 1,822,52,50,243,2 n=950 Šumava 4,4 2,518,83,60,048,7 n=1250 Plzeňsko a Český les 1,1 4,521,40,60,043,4 n=2451 Západočeské lázně 2,7 5,321,32,30,146,7 n=1757 Severozápadní Čechy 6,2 1,322,74,30,126,8 n=1453 Českolipsko a Jizerské hory 7,6 1,713,11,40,148,7 n=903 Český ráj 4,5 0,724,82,00,049,1 n=1203 Krkonoše a Podkrkonoší 5,4 2,321,92,10,237,2 n=1355 Královéhradecko 5,2 0,920,21,80,138,4 n=1756 Východní Čechy 9,9 1,616,22,90,039,1 n=1700 Vysočina 5,1 1,728,71,50,241,6 n=2503 Jižní Morava 5,2 0,717,94,60,145,8 n=1001 Východní Morava 5,1 3,322,11,90,240,6 n=801 Střední Morava a Jeseníky 5,0 1,420,11,20,141,9 n=2151 Severní Morava a Slezsko 4,1 1,122,82,20,244,3 Internet je méně často využíván návštěvníky Středních Čech a Severozápadních Čech. A který z těchto informačních zdrojů pro Vás byl tím hlavním, kde jste získal/a nejdůležitější informace?

87 87 Léto 2011 Hlavní informační zdroj Detail internet v % Internet (celkem) Internet: turistické informační portály (Kudy z nudy aj.) Internet: bannery Internet: Facebook, sociální sítě Internet: vyhledávače Internet: ostatní n=26393 Celá ČR41,57,4 1,72,423,86,2 n=1006 Praha 38,72,8 1,13,523,18,3 n=2452 Střední Čechy34,57,4 1,92,317,75,2 n=1701 Jižní Čechy 43,210,3 2,02,420,08,4 n=950 Šumava48,75,7 0,70,930,910,4 n=1250 Plzeňsko a Český les 43,46,7 2,85,919,48,6 n=2451 Západočeské lázně46,73,5 2,44,530,26,2 n=1757 Severozápadní Čechy 26,85,9 1,32,313,73,6 n=1453 Českolipsko a Jizerské hory48,75,0 0,21,934,37,3 n=903 Český ráj49,112,3 1,02,230,72,9 n=1203 Krkonoše a Podkrkonoší37,211,9 1,82,717,43,5 n=1355 Královéhradecko38,411,3 1,01,820,73,5 n=1756 Východní Čechy39,15,2 1,31,226,15,3 n=1700 Vysočina41,65,5 0,51,424,210,1 n=2503 Jižní Morava45,88,0 3,61,226,66,3 n=1001 Východní Morava40,67,2 3,0 19,87,6 n=801 Střední Morava a Jeseníky 41,99,1 0,91,924,25,9 n=2151 Severní Morava a Slezsko44,310,5 0,82,026,05,0 Turistické portály využilo kolem 10 % návštěvníků Jižních Čech, Českého ráje, Krkonoš a Podkrkonoší, Královehradecka a Severní Moravy a Slezska. A který z těchto informačních zdrojů pro Vás byl tím hlavním, kde jste získal/a nejdůležitější informace?


Stáhnout ppt "Nobody’s Unpredictable Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch IOP č. 01358 Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací."

Podobné prezentace


Reklamy Google