Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické riskuj! Opakování – chemických prvků, laboratorního skla, směsí a oddělování složek ze směsí © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické riskuj! Opakování – chemických prvků, laboratorního skla, směsí a oddělování složek ze směsí © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Chemické riskuj! Opakování – chemických prvků, laboratorního skla, směsí a oddělování složek ze směsí © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

2 1000 2000 3000 4000 5000 Hrací pole Bezpečnost práce Laboratorní sklo Směsi Oddělování složek ze směsí

3 Hrací pole Bezpečnost práce 1000 Jaké telefonní číslo mají hasiči? a) 158 b) 155 c) 150

4 Hrací pole Bezpečnost práce 2000 Při úrazu elektrickým proudem nejdříve…? a) postiženého oživujeme b) přivoláme lékaře c ) přerušíme přívod proudu d) potřísníme postiženého vodou

5 Hrací pole Bezpečnost práce 3000 Při poleptání kůže zásadou v žádném případě nepoužijeme…? a) 2% roztok kyseliny octové b) 2% roztok kyseliny citronové c) vodu d) 6% roztok uhličinu sodného

6 Hrací pole Bezpečnost práce 4000 Co označuje tento piktogram? a) žíravý b) jedovatý c) hořlavý d) výbušný

7 Hrací pole Bezpečnost práce 5000 Co označuje tento piktogram? a) výbušný b) karcinogenní c) žíravý d) hořlavý

8 Hrací pole Laboratorní sklo 1000 Na obrázku je: a) baňka b) zkumavka c) teploměr d) kádinka

9 Hrací pole Laboratorní sklo 2000 Na obrázku je: a) baňka b) sklenice c) zkumavka d) kádinka

10 Hrací pole Laboratorní sklo 3000 Na obrázku je: a) trychtýř b) nálevka c) baňka d) kádinka

11 Hrací pole Laboratorní sklo 4000 Na obrázku je: a) kádinka b) hodinové sklíčko c) krystalizační miska d) váženka

12 Hrací pole Laboratorní sklo 5000 Na obrázku je: a) váženka b) odpařovací miska c) krystalizační miska d) žíhací kelímek

13 Hrací pole Směsi 1000 Která z uvedených směsí je různorodá? a) sklo b) vzduch c) slitina kovů d) šlehačka

14 Hrací pole Směsi 2000 Suspenze je: a) Směs pevné a kapalné látky b) Směs kapalných látek c) Směs plynné látky v kapalné d) Směs pevné látky v plynné

15 Hrací pole Směsi 3000 Polystyren je: a) emulze b) pěna c) suspenze d) aerosol

16 Hrací pole Směsi 4000 Která z uvedených možností je směs? a) cukr b) sůl kamenná c) destilovaná voda d) krev

17 Hrací pole Směsi 5000 Žula je směs nerostů: a) křemene, slídy a vápence b) křemene, slídy a živce c) křemene, vápence a živce d) slídy, živce a vápence

18 Hrací pole Oddělování složek ze směsí 1000 Plasty odevzdáváme do kontejnerů: a) modrých b) zelených c) žlutých d) hnědých

19 Hrací pole Oddělování složek ze směsí 2000 Písek od vody oddělíme: a) destilací b) chromatografií c) filtrací d) krystalizací

20 Hrací pole Oddělování složek ze směsí 3000 K přečištění jodu využijeme: a) destilaci b) filtraci c) vyluhování d) sublimace

21 Hrací pole Oddělování složek ze směsí 4000 Co nepatří do destilační aparatury? a) frakční baňka b) Petriho miska c) teploměr d) chladič

22 Hrací pole Oddělování složek ze směsí 5000 Usazování nelze urychlit: a) proudem vzduchu b) povrchovou silou c) proudem tekoucí vody d) odstředivou silou

23 Použitá literatura: BENEŠ, Karel. PUMPR, Václav. BANÝR, Jiří. Základy praktické chemie 1, pracovní sešit. 1. vyd. Praha : FORTUNA, 1999. ISBN 807168628X. BENEŠ, Karel. PUMPR, Václav. BANÝR, Jiří. Základy praktické chemie 2, pracovní sešit. 1. vyd. Praha : FORTUNA, 2000. ISBN 8071687235.


Stáhnout ppt "Chemické riskuj! Opakování – chemických prvků, laboratorního skla, směsí a oddělování složek ze směsí © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google