Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané problémy geopolitiky a politické geografie - JPB561 Jan Kofroň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané problémy geopolitiky a politické geografie - JPB561 Jan Kofroň."— Transkript prezentace:

1 Vybrané problémy geopolitiky a politické geografie - JPB561 Jan Kofroň

2 Něco o mne RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. Odborné zaměření: Geopolitické teorie, teorie mezinárodních vztahů se zaměřením na realismus, otázky vojenské moci a vedení bojové činnosti etc. Osobní kontakt: místnost 3082, Čtvrtek 14:10-15:40 – v závažných případech lze dohodnout jiný čas a jiný den na základě e-mailové komunikace

3 Cíl kurzu Cílem předmětu je seznámit studenty (během dvou semestrů) s vybranými geopolitickými a politicko-geografickými problémy současného světa. Důraz je položen na empirické jevy, které vzbuzují (obvykle) protikladné reakce odborníků, či které symbolizují intelektuální rozhraní mezi politickou vědou na jedné straně a oborem geografie na straně druhé. Snahou bude mimo jiné poukázat na někdy odlišný charakter výzkumů obdobných témat prováděných politickými vědci a geografy. První semestr bude zaměřen na otázky geopolitické (překryv zejména s oborem mezinárodních vztahů), zatímco druhý semestr se zaměří spíše na otázky politicko-geografické mající blíže ke (komparativní) politologii. Bloky označené symbolem (X) patří do základní kostry kurzu a budou se tedy v kurzu opakovaně vyskytovat.

4 Požadavky Účast na hodinách alespoň 75 % Hodnocení: – Participace v hodině 20 %, – prezentace určitého problému 25 %, ( rozhodněte se o čem chcete prezentovat do 19.10.2015) – recenze/krátká esej (následovaná rozpravou) 55 %. Odevzdat do 10.1.2016! – K úspěšnému zakončení předmětu je třeba ve všech dílčích požadavcích dosáhnout alespoň 60 % z maximálního počtu bodů.

5 V případě studentů, kteří ze závažných důvodů (nemoc, úraz apod.) nebudou moci naplnit povinnou účast a participaci v hodině, bude aplikován náhradou test (tvořící v tomto případě 50 % známky). Recenze/krátká esej - vyberte si odbornou práci spadající do geopolitické/politicko-geografické problematiky a tu podrobte kritickému rozboru. Zaměřte se na její hlavní argumenty a pokuste se je potvrdit či vyvrátit, případně srovnat s alternativními pracemi (argumenty). Rozsah 2000-2500 slov. Prezentace problému: prezentace (15 min + diskuze 10 min) vybraného problému (kontroverze) ať již akademické, či aktuálně politické povahy - zaujmutí a obhájení konkrétního stanoviska k danému problému.

6 Sylabus 1) Úvod, organizace předmětu, požadavky, termíny, informační zdroje atd. (X) Blok A1: Úvod do geopolitického myšlení (X) Cílem tohoto bloku je poskytnout určitý teoretický úvod, který studentům napomůže v chápání výzkumů dále diskutovaných problémů. Cílem není dokonalá znalost teorií, nýbrž především schopnost pochopit, proč autoři k obdobným problémům přistupují (někdy) tak rozdílně. 2) Klasické přístupy, Moderní přístupy (Mamadouh 1998); Slabé a silné stránky moderních geopolitických přístupů Blok A2: Globalizace (ekonomická) a její význam (X) Blok se soustředí na globalizaci, jakožto významný fenomén, který více či méně zasáhl společenské vědy jako celek. Budou představeny jak názory tvrdící, že globalizace je na jedné straně novým procesem, radikálně měnícím charakter mezinárodního politického systému, tak názory oponující, tvrdící, že globalizace je velmi dlouhodobým procesem, jehož působení na politický svět je překvapivě omezené. 3) Globalizace jako konec tradičního systému národních států (Strange 1996) 4) Protinázor (Waltz 1999 a 2000) 5) Jak globalizaci pojímají geografové? (Taylor 2000), (Flint and Taylor 2012) Blok A3: Evropská integrace (X) Dvě hlavní názorové linie jsou kontrastovány. První hlásající, že EU představuje nového aktéra MV a druhá tvrdící, že EU je v zásadě jen produktem geopolitických tlaků a možností padesátých a šedesátých let, přičemž další prohlubování integrace je v současné době nemožné. 6) EU jako produkt ekonomické interdependence a transcedence mocenských rivalit - nová forma politické entity? (Checkel 2005, Sorensen 2005) 7) EU jako produkt geopolitického napětí (Rosato 2011)

7 Blok A4: Slova, myšlení a geopolitika (X) Tento blok bude věnován příspěvku kritické geopolitiky, která představuje jednu ze silných větví současného politicko geografického výzkumu. Součástí bude i kritika možností a přínosu těchto přístupů. Vzhledem k tomu, že cílem předmětu je seznámit s aktuálními problémy, nebude pozornost věnována té části geopolitiky, která se týká kritiky klasických geopolitických textů (a la Kearns 2009). 8) Role mediálního, uměleckého diskurzu (Dalby 2008) 9) Dopad reprezentace a diskurzu na identitu a politiku (Bernazzoli 2010) Blok A5: Čína na vzestupu? Otázka vzestupu Číny a z toho vyplívajících širších implikací se stala jednou z těch nejčastěji řešených na poli MV. Budou představeny jak názory tvrdící, že Čína má velkou šanci vystřídat USA v pozici dominantního hráče, tak názory zpochybňující toto tvrzení. 10) Čína hrozící: (Mearsheimer 2010), Pohled politických geografů (Owusu, Carmody 2008) 11) Čína osudově zaostávající (Beckley 2012) Blok A6: Měnící se polarita současného světa a její důsledky Polarita představuje zejména pro autory vycházející z realistického myšlenkového proudu mimořádně významný faktor. Není bez zajímavost, že přední realisté přicházejí se značně odlišnými názory, co se trvání, významu a mírovosti unipolarity týče. 12) Unipolarita stabilní (Wohlforth 1999) 13) Unipolarita "už, už na obzoru" končící (Layne 2010) 14) Unipolarita konfliktní (Monteiro 2012) Blok A7: Balancování na moři a na souši K tradičním, leč poněkud pozapomenutým otázkám geopolitiky patří otázka duality pozemní a námořní moci. Jedná se zejména o otázku převahy pozemní, či námořní moci a z toho plynoucích implikací pro velmocenskou politiku. 15) Námořní mocnosti jako hrozba (Layne 2005, Posen 2006) 16) Námořní mocnosti - neohrožující mocnosti? (Mearsheimer 2001, Levy, Thompson 2010)

8 Hlasování… Jaké bloky jste si vybrali(y)… ? Na základě hlasování byl vybrán blok – Čína na vzestupu

9 Díky za pozornost…


Stáhnout ppt "Vybrané problémy geopolitiky a politické geografie - JPB561 Jan Kofroň."

Podobné prezentace


Reklamy Google