Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní chyby koncepce sociálního bydlení, které se nesmí dostat do zákona RNDr. Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní chyby koncepce sociálního bydlení, které se nesmí dostat do zákona RNDr. Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších."— Transkript prezentace:

1 Hlavní chyby koncepce sociálního bydlení, které se nesmí dostat do zákona RNDr. Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR

2 Pomoc občanům v nezaviněné nouzi má podle Ústavy zajistit stát Stejně jako tomu bylo u doplatku na bydlení, koncepce vědomě porušuje Ústavu a na ní navazující Listinu práv a svobod, která jasně stanoví v souladu s principem spravedlnosti, že pomoc občanům v nezaviněné nouzi zajišťuje stát a je většinou občanů akceptovatelná, a může se soustředit jen na dočasnou adresnou finanční pomoc (příplatek na bydlení), aby si tito občané udrželi normální bydlení, své zaměstnání a úctu k zákonům a právům ostatních.

3 Občané v zaviněné nouzi potřebují dlouhodobou pomoc U občanů v zaviněné nouzi, kteří v některé fázi svého života udělali krok, jenž je vehnal do dluhové pasti, do střetu se zákonem či ke ztrátě dobré pověsti, a kteří tak ztratili základní kompetenci k bydlení a většinou i k možnosti získat znovu zaměstnání, potřebují nikoliv jen dočasnou, ale dlouhodobou pomoc. A to nikoliv k nezaslouženému pohodlnému bydlení garantovanému státem, ale k znovuzískání základní kompetence k bydlení, kterou je pravidelný legální příjem získaný prací s pomocí obce, v níž žijí. Tato obec jim zajistí do doby, než se začnou živit prací a dodržovat zákony, pouze ubytování.

4 Koncepce nemotivuje k legální práci Předložená koncepce naopak motivuje občany v zaviněné nouzi, aby neměli legální zaměstnání a vyhnuli se tak věřitelům a exekutorům, aby tak získali vyšší ohrožení svého bydlení a získali tak přednost získat bezplatné sociální bydlení bez možnosti jeho ukončení pro neplacení nájemného s tím, že jim bude nezávazně nabízená pomoc, aby si vybrali ekonomicky naprosto nevýhodnou cestu návratu k obživě založenou na legální práci. Pokud se omezí na práci v šedé ekonomice nebo na trestnou činnost, získají výhodu, že nebudou platit ani daně, ani zdravotní a sociální pojištění a věřitelé se o jejich příjmech nedozví, i když budou stačit na slušnou životní úroveň.

5 Speciální bytový fond povede k segregaci Druhou stejně zvrácenou myšlenkou je mít pro občany v sociální nouzi zvláštní bytový fond pro chudé, kam je bude možné segregovat a který tím, že bude nutně dotován ze státních prostředků, bude přinášet korupční příležitosti při jeho budování, údržbě a zejména přidělování, kdy obce nebudou mít právo rozhodovat o jeho optimálním využití, i když budou povinny jej budovat, udržovat a administrativně zajišťovat. Pokud nastane nějaká katastrofická situace jako povodně, zemětřesení, nebo imigrační vlna, může stát rozhodovat o využití tohoto bytového fondu i proti zájmům obce. Dotace na cihlu mají smysl jen v případě, že je takové bydlení stavebně odlišné kvůli doprovodným službám (domy seniorů), domy pro hendikepované, pro svobodné matky nebo pečovatelská zařízení. Stejně tak je možné budovat i ubytovací zařízení s dohledem nad řádným chováním.

6 Obce by měly mít možnost rozhodování Mnohem operativnější a pro obce výhodnější variantou je ponechat na obcích rozhodnutí o optimálním využití dostatečného obecního bytového fondu v souladu s politikou nabídky tohoto i obcí svěřeného soukromého bytového fondu občanům, kteří znovu získali kompetence k bydlení, a řešit jen otázky finanční podpory výrazně levnější státní dávkou sociálního bydlení typu příspěvek na bydlení.

7 Příspěvek na bydlení ano, doplatek na bydlení ne Náklady na tento příspěvek již rostou převážně jen s inflací. Vykazovaný růst nákladů na tento příspěvek na bydlení je totiž odčerpáván většinou jen pro příjemce doplatku na bydlení pro občany v zaviněné nouzi, který způsobil masový nárůst nepracujících i ubytoven v lokalitách s nejvyšší nezaměstnaností, v rozporu s obecným zájmem.

8 Cíl zákona – návrat občanů k legální práci Teprve až se občané v zaviněné nouzi budou živit legálně prací, bude možné jim pomoci se čestně dostat z dluhové pasti (ve které je přes 90% občanů v zaviněné nouzi) vhodnou úpravou osobních bankrotů, kdy budou ale dlužníci nuceni prokázat upřímnou snahu vyrovnat podstatnou část svých dluhů. Povinnost živit se prací, aby dosáhli na bydlení, nemůže být dobrovolná, ale musí být povinná, stejně jako výchova mladé generace ke vzdělání a práci. Cílem nesmí být zajistit bydlení všem, kteří nechtějí pracovat, ale umožnit pracovat všem, aby si mohli zajistit slušné bydlení.

9 Děkuji vám za pozornost. RNDr. Tomislav Šimeček Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR


Stáhnout ppt "Hlavní chyby koncepce sociálního bydlení, které se nesmí dostat do zákona RNDr. Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších."

Podobné prezentace


Reklamy Google